Változó migráció, változó környezet


ÚJ! Könyvbemutató 2010. október 18-án, a Kossuth Klubban

Az IDEA nemzetközi összehasonlító kutatás a nyugat-európai, a mediterrán és a kelet-európai térség mint migránsokat befogadó régió sajátosságait vizsgálta. A kutatás a három országcsoportot a migráció egy-egy közel ideáltípusos megvalósulásának tekinti, ami hasznos eszköz a migrációs folyamatok összehasonlításához és megértéséhez. A három ideáltipikus modell a migrációs átalakulás három állomásaként értelmezhetõ. A kutatás fõbb hipotézisei olyan migrációs modell lehetõségét körvonalazzák, amiben az egyes országok migrációs sajátosságai, intézményi, adminisztratív és politikai feltételei összehasonlíthatóvá és értelmezhetõvé válnak.

A tanulmánykötet e kutatás keretében képet ad a közelmúlt magyarországi migrációjának sokszínûségérõl és sajátos karakterérõl: a határon túli magyarok munkaerõ-migrációjától és a távol-keleti etnikai vállalkozóktól a jóléti migránsokig és a határmenti bevásárlóturizmusig. A migrációra adott válaszok sokféleségét is megtaláljuk: az integrációs politikától a szegregáció gyakorlatáig és a nemzetpolitikától az EU-politikák adaptálásáig.

"Az elmúlt években a Magyarországra érkezõ migráció kirajzolódó dinamikus összképe alapos próba elé állította a migránsokat és az elemzõket is. A kötetben megjelenõ elemzések megbízhatóan lépést tartanak ezekkel a változásokkal, más esetek gondos elemzése alapján elõre jelzik azokat, és visszajelzik az eltérõ sajátosságokat. Új megközelítést alkalmaznak, ahol a hagyományos, régi keretek szûknek bizonyulnak. Így a kötet hozzájárul a magyar migrációról és általánosabban a migrációs folyamatokról és dinamikáról szóló tudásunkhoz, és segíti annak megértését." (John Fox elõszavából)


 

Tartalomjegyzék

Jon Fox: Elõszó

1. rész - Számok és tények


2. rész - Határon túliak


3. rész - Migránsok Ázsiából


4. rész - Migrációs politika

A szerzõkrõl

Abstracts