Az ukrajnai menekültek segítése: a szolidaritás kollektív formái és társadalmi viszonyai

Vezető kutató: Feischmidt Margit

Résztvevők: Gerő Márton (TK SZI), Zentai Violetta (CEU), Zakariás Ildikó, Neumann Eszter, Zsigmond Csilla, Sütő Zsuzsanna, Morauszki András, Kovács Nóra, Kováts András, Papp Z. Attila, Nyírő Zsanna

Kutatás időtartama: 2022-

Kutatás célja, kérdései:

Az ukrajnai háború elől menekülők a magyar társadalom jelentős részéből együttérzést és szolidaritást váltottak ki. Korábbi válsághelyzetekben végzett vizsgálatainkhoz hasonlóan 2022 tavaszától kezdődően azt vizsgáljuk, hogy milyen formákban, szervezeti keretekben és egyéni motivációkból történik az ukrajnai menekültek megsegítése; milyen környezeti tényezők magyarázzák a szolidaritás létrejöttét (esetleg annak hiányát, beleértve az elutasítást); továbbá hogy a közösségi cselekvésnek milyen hatásai vannak a felelősség, az érdemesség, az azonosság és idegenség társadalmi diskurzusaira.

Kutatás módszerei:

A kutatás vegyes módszertannal készül:

  • reprezentatív survey adatfelvétel

  • kvalitatív szakértői interjúk

  • esettanulmányok, offline és online terepmunka 

  • médiakutatás

Kutatás előzményei:

Menekültekre irányuló humanitárius segítségnyújtás Magyarországon

A szolidaritás mint a járvány okozta válságra adott válasz: akciók és diskurzusok