Bibliográfiai újdonságok

Historical-Structural Analysis of Linguistic Development of the Slavic Population of Transcarpathia During the Austro-Hungarian Monarchy (1867–1918)

Megjelent Fedinec Csilla, Csernicskó István: Історично-структурні чинники мовного розвитку Закарпаття в період австро-угорської монархії (1867–1918) [Historical-Structural Analysis of Linguistic Development of the Slavic Population of Transcarpathia During the Austro-Hungarian Monarchy (1867–1918) c. tanulmánya az Ukraine: Cultural Heritage, National Identity, Statehood c. folyóiratban: ITT.

A magyarországi cigányok/romák I.

Kállai Ernő, Majtényi György, Mikó Zsuzsanna és Tóth Péter szerkesztésében, a Magyar Nemzeti Levéltár gondozásában megjelent A magyarországi cigányok/romák című forráskiadvány első kötete, amely a magyarországi cigány közösségek történelmét beszéli el dokumentumokban a kezdetektől egészen a 19. század közepéig. A szerkesztők a lehető legszélesebb körből válogatták a dokumentumokat, hogy minél teljesebb képet tárjanak az olvasók elé, és megmutassák a magyarországi romák történelmének a kevésbé ismert, apró mozaikjait is. A közreadott levéltári források tudósítanak a mindenkori magyar állam cigányokkal kapcsolatos intézkedéseiről, a többségi és a kisebbségi közösségek változó viszonyrendszeréről, a roma közösségeket érintő legfontosabb történelmi eseményekről, a kisebb cigány csoportok történeteiről, sőt még egyes személyek életsorsáról is. A dokumentumok egyfelől a magyar nemzet históriáján belül láttatják a romák történelmét, másfelől a romák történelmén keresztül is segítenek megérteni a magyar történelmet: közös történeteinket.

Nemzetiségi parlamenti képviselet. Nemzetiségi képviselet Magyarországon és az utódállamok parlamentjeiben

Az Országház Könyvkiadónál jelent meg a Nemzetiségi parlamenti képviselet. Nemzetiségi képviselet Magyarországon és az utódállamok parlamentjeiben (1869-1918 /1920-1990) c. kötet. A tanulmánykötetben intézetünk munkatársa Fedinec Csilla a két világháború közti valamint a Szovjetunió beli kárpátaljai magyar képviseletről, Bárdi Nándor pedig a nagyromániai magyar képviseletről közölt tanulmányokat.