Kisebbségek és kormánypolitika Közép-Európában (2002-2004)

Kisebbségek és kormánypolitika Közép-Európában (2002-2004)

A könyv áttekintést nyújt a kisebbségi léthelyzetben élõ magyar közösségek érdekképviseleti szervezeteinek a szomszédos országok kormányzásában való részvételérõl. Az a tény, hogy a 20. és 21. század fordulóján, rövid idõn belül három kisebbségi magyar párt - a szlovákiai Magyar Koalíció Pártja, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, valamint a Vajdasági Magyar Szövetség - kapott felkérést az országos kormányzati munkában való részvételre, európai kontextusban is rendkívüli jelentõségû áttörésként értékelhetõ. Az elsõ fejezet a vezetõ politikusok személyes élményei és tapasztalatai alapján mutatja be a magyar kisebbségi pártok kormányzati mûködését. A második fejezetben a kérdéskörrel foglalkozó politológus, történész szakértõk különbözõ elemzési szempontok szerint vizsgálják azokat a politikai érdekegyeztetési és alkufolyamatokat, kompromisszumokat, eredményeket és konfliktusokat, amelyek a kisebbségi pártok kormányzati szerepvállalásához kötõdnek. A dokumentummelléklettel a kötet szerkesztõi azt kívánják bemutatni, hogy a jelenségek, amelyekrõl a tanulmányok, elemzések képet adnak, milyen pontokon kapcsolódnak a nemzetközi egyezményekben rögzített kívánalmakhoz, megoldási módozatokhoz. A dokumentumok - köztük az EBESZ kisebbségi fõbiztosa által kezdeményezett Lundi Ajánlások - jól megvilágítják azokat a különbségeket, amelyek az európai elvárások és a kelet-közép-európai gyakorlat között mutatkoznak. Mint ahogy arról is képet alkothatunk a nemzetközi egyezmények alapján, hogy valójában milyen tényezõk befolyásolják kedvezõ vagy negatív irányban a kisebbség és többség kapcsolatának alakulását, s e tényezõk milyen kihatással lehetnek a kisebbségek jogi, politikai helyzetének, lehetõségeinek változásaira.

 

TARTALOM 

A szerkesztõk megjegyzése

Glatz Ferenc: Köszöntõbeszéd


I. A kisebbségi magyar pártok kormányzati szerepvállalása

Csáky Pál: A Magyar Koalíció Pártjának kormányzati szerepvállalása

Markó Béla: Az önkorlátozás bátorsága

Kasza József: A Vajdasági Magyar Szövetség kormányzati szerepvállalása 

 

II. A kisebbségi magyar pártok és szervezetek szerepe a szomszéd
államok kisebbségpolitikájának alakításában

Jakab Sándor: A horvátországi magyarok politikai képviselete

Tomka György: A muravidéki magyarok helyzete

Milován Sándor: Kisebbségi politizálás Kárpátalján

Deák Ernõ: „Kisebbségnek lenni nem sors, hanem feladat.” Az ausztriai
magyar népcsoport


III. Kisebbségi politizálás a szakértõi elemzések tükrében

Gál Kinga: A kisebbség és a kormánypolitika szerepe Közép-Európában

Blénesi Éva: Kisebbségi kormányzás az RMDSZ politikai részvételének
kontextusában

Mandel Kinga: Az RMDSZ oktatáspolitikája 1990–2003 között

Kántor Zoltán: Az RMDSZ, a romániai kormány és a protokollum

Bakk Miklós-Horváth Andor-Salat Levente: A 2000. év küszöbén. Politika és kisebbségi magyar társadalom Romániában

Bakk Miklós-Horváth Andor-Salat Levente: Az RMDSZ 2003-ban - útkeresés integrációs határpontokon

Jarábik Balázs: A szlovákiai magyarság integrációjának kérdéskörérõl

Hamberger Judit: A szlovákiai Magyar Koalíció Pártja kormányzati szerepének
értékelése

Korhecz Tamás: Valóra válhat-e az autonómiaálom? A Vajdaságban megalakult a Magyar Nemzeti Tanács

Tóth Judit: Lehet-e módosítani a státustörvényt?

Bárdi Nándor: Látszat és való

Szarka László: A kormányzati szerepvállalás hatása a kisebbségi magyar pártok önkormányzati politikájára 

 

IV. Dokumentumok

1. Nemzetközi dokumentumok

2. Az egyes országokra vonatkozó dokumentumok

Megjegyzés a Dokumentumok címû fejezethez

V. A szerzõkrõl és elõadókról