Fedinec Csilla: Kárpátaljai magyarság történeti kronológiája, 1918-1944.

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Személynevek Intézménynév, szervezet Helynevek

Év

1918.

Hónap

április

Nap

8.
Az Osztrák–Magyar Monarchia nemzetiségei római kongresszusukon kimondták, hogy nem akarnak továbbra ... Bővebben

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Helynevek

OsztrákMagyar Monarchia, Róma

Év

1918.

Hónap

április

Nap

28.
Ungváron megalakult a Szociális Misszió Társulat. Elnök: Farkas Edit.

Személynevek

Farkas Edit

Intézménynév, szervezet

Szociális Misszió Társulat

Helynevek

Ungvár

Év

1918.

Hónap

április

Nap

A Nyikolaj Pacsuta vezette amerikai kárpátorosz szervezet memorandumot juttatott el Robert Lensinghe ... Bővebben

Személynevek

Nyikolaj Pacsuta, Robert Lensing, T. G. Masaryk

Intézménynév, szervezet

Amerikai Kárpátorosz Szervezet

Helynevek

USA, Ruszinföld, Galícia, Bukovina, Csehszlovák Köztársaság, Pittsburgh

Év

1918.

Hónap

május

Nap

3.
A katonaság óvatlansága következében kigyulladt és leégett a beregszászi református templom. A haran ... Bővebben

Személynevek

(Baktay) Egry Ferenc

Intézménynév, szervezet

beregszászi református egyháztanács

Helynevek

Beregszász, Kisgejőc

Év

1918.

Hónap

május

Nap

8.
Técsőn meghalt Hollósy Simon festőművész.

Személynevek

Hollósy Simon

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Técső

Év

1918.

Hónap

május

Nap

29.
Az Amerikai Egyesült Államok kormánya támogatólag tudomásul vette a római nemzetiségi kongresszus ha ... Bővebben

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Helynevek

USA, Róma

Év

1918.

Hónap

május

Nap

30.
T. G. Masaryk Pittsburgh-ben nyilatkozott a csehszlovák egységről.

Személynevek

T. G. Masaryk

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Pittsburgh

Év

1918.

Hónap

június

Nap

28.
Ungvár képviselőtestülete Hamuth Jánost választotta városi tanácsossá Korláth Endre helyébe, aki Ung ... Bővebben

Személynevek

Hamuth János, Korláth Endre

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Ungvár, Ung megye

Év

1918.

Hónap

június

Nap

29-én
Franciaország, augusztus 9-én Anglia, szeptember 3-án az USA elismerte harcoló félnek az 1916. febru ... Bővebben

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Csehszlovák Nemzeti Tanács

Helynevek

Franciaorszáh, Anglia, USA

Év

1918.

Hónap

július

Nap

23.
Az egyesült államokbeli Homesteadben két ruszin görög katolikus szervezet egyesülésével megalakult a ... Bővebben

Személynevek

Nyikolaj Csopej, Gregory Zhatkovych

Intézménynév, szervezet

Ruszinok Amerikai Néptanácsa (American National Council of Ruthenians)

Helynevek

USA, Homestead,

Év

1918.

Hónap

szeptember

Nap

15.
Románok, csehek, szlovákok, lengyelek, ruszinok és délszlávok közös kongresszust tartottak New Yorkb ... Bővebben

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Helynevek

New York

Év

1918.

Hónap

október

Nap

4.
Burián István, a monarchia külügyminisztere jegyzékben fordult az USA elnökéhez, melyben azonnali fe ... Bővebben

Személynevek

Burián István, W. Wilson, Andrássy Gyula,

Intézménynév, szervezet

Helynevek

OsztrákMagyar Monarchia, USA,

Év

1918.

Hónap

október

Nap

8.
A Magyarországi Szociáldemokrata Párt kiáltványban követelte a magyarországi nemzetek önrendelkezési ... Bővebben

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Magyarországi Szociáldemokrata Párt

Helynevek

Év

1918.

Hónap

október

Nap

14.
Genfben T. G. Masaryk elnökletével megalakult a cseh emigráns kormány.

Személynevek

T. G. Masaryk

Intézménynév, szervezet

Cseh Emigráns Kormány

Helynevek

Genf

Év

1918.

Hónap

október

Nap

18-án
T. G. Masaryk Pittsburgh-ben kiadta a Csehszlovák Függetlenségi Nyilatkozatot.

Személynevek

T. G. Masaryk

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Pittsburgh

Év

1918.

Hónap

október

Nap

21-22.
Washingtonban W. Wilson amerikai elnök fogadta a Ruszinok Amerikai Néptanácsának küldöttségét. Tárg ... Bővebben

Személynevek

W. Wilson, Gregory Zhatkovych

Intézménynév, szervezet

Ruszinok Amerikai Néptanácsa (American National Council of Ruthenians)

Helynevek

Washington

Év

1918.

Hónap

október

Nap

23.
A Ruszinok Amerikai Néptanácsa tagja lett a Közép-Európai Demokratikus Szövetségnek (Mid-European De ... Bővebben

Személynevek

T. G. Masaryk

Intézménynév, szervezet

Ruszinok Amerikai Néptanácsa (American National Council of Ruthenians), Közép-Európai Demokratikus Szövetség (Mid-European Democratic Union)

Helynevek

Év

1918.

Hónap

október

Nap

24-26.
Philadelphiában a Ruszinok Amerikai Néptanácsa nevében G. Zhatkovych aláírta a független közép-európ ... Bővebben

Személynevek

G. Zhatkovych, T. G. Masaryk

Intézménynév, szervezet

Ruszinok Amerikai Néptanácsa (American National Council of Ruthenians)

Helynevek

Philadelphia, Közép-Európa

Év

1918.

Hónap

október

Nap

26-án
Turócszentmártonban megalakult a Szlovák Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága.

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Szlovák Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága

Helynevek

Turócszentmárton

Év

1918.

Hónap

október

Nap

28-án
a prágai Nemzeti Bizottság (1918. július 13-án alakult) a csehszlovák állam kormányává nyilvánította ... Bővebben

Személynevek

T. G. Masaryk, E. Beneš

Intézménynév, szervezet

prágai Nemzeti Bizottság

Helynevek

Prága, Csehszlovákia

Év

1918.

Hónap

október

Nap

30.
Turócszentmártonban szlovák értelmiségiek és politikusok deklarálták, hogy támogatják a csehszlovák ... Bővebben

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Turócszentmárton

Év

1918.

Hónap

október

Nap

31.
Magyarországon győzött az őszirózsás forradalom. Károlyi Mihály lett a miniszterelnök (az október 2 ... Bővebben

Személynevek

Károlyi Mihály, Jászi Oszkár, Berzeviczy István, Gáti József, Flach Jakab, Guttman Sándor, Hámos Aladár, Juhász János, Kavasch Ernő, Lám Elemér, Minay István, Németh Imre, Reisman Henrik, Rozgonyi József, Spoganics József, Szabó Zoltán, Szőke Andor, Tahy Endre, Magyar Bálint, H. Kiss Géza, Nagy József, Zombory Dezső, Gulovics Tivadar, Avgusztin Volosin, Julij Hadzsega

Intézménynév, szervezet

Magyar Nemzeti Tanács, Ungvári Nemzeti Tanács

Helynevek

Magyarország

Év

1918.

Hónap

november

Nap

2.
Északkelet-felvidéken győzött „a polgári demokratikus forradalom”. ~ A Károlyi-kormány kiáltványt te ... Bővebben

Személynevek

Károlyi Mihály

Intézménynév, szervezet

Népszövetség

Helynevek

ÉszakkeletFelvidék, Európa

Év

1918.

Hónap

november

Nap

3.
Népgyűlésen Beregszász „polgársága, munkássága és katonái” csatlakoztak a Magyar Nemzeti Tanácshoz é ... Bővebben

Személynevek

Holchman Károly

Intézménynév, szervezet

Magyar Nemzeti Tanács, Beregszászi Nemzeti Tanács

Helynevek

Beregszász

Év

1918.

Hónap

november

Nap

4-én
(az 1918. november 3-i padovai szerződés értelmében) Magyarország számára véget ért a világháború. A ... Bővebben

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Padova, Magyarország, Ausztria, OsztrákMagyar Monarchia

Év

1918.

Hónap

november

Nap

5.
Az Ungvári Nemzeti Tanácson belül megalakult a végrehajtó hatalmat gyakorló népkormány és a nemzetőr ... Bővebben

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Ungvári Nemzeti Tanács népkormánya, Ungvári Nemzeti Tanács nemzetőrsége

Helynevek

Ungvár, Ung vármegye

Év

1918.

Hónap

november

Nap

6.
Papp Antal görög katolikus püspök kezdeményezésére Ungváron megalakult a Magyarországi Rutének Népta ... Bővebben

Személynevek

Papp Antal, Szabó Simon, Avgusztin Volosin

Intézménynév, szervezet

Magyarországi Rutének Néptanácsa

Helynevek

Ungvár, Magyarország

Év

1918.

Hónap

november

Nap

8.
Szolyván megalakult a Kárpáti Ruszin Néptanács. ~ Kőrösmezőn a település és a környező falvak lakói ... Bővebben

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Kárpáti Ruszin Néptanács, Hucul Néptanács (Jaszinyai [Kőrösmezei] Ukrán Néptanács, Máramarosi Néptanács, Hucul Néptanács sztanyiszlavi képviselete

Helynevek

Szolyva, Kőrösmező, Huculföld, Ukrajna, Budapest, Máramarossziget, Sztanyiszlav

Év

1918.

Hónap

november

Nap

11.
Németország a campagne-i erdőben aláírta a kapitulációt, ezzel véget ért az első világháború. Bővebben

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Németország, Campagne-i erdő

Év

1918.

Hónap

november

Nap

12.
A Ruszinok Amerikai Néptanácsa Scrantonban megszavazta az ősi ruszin területek – Szepes, Sáros, Zemp ... Bővebben

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Ruszinok Amerikai Néptanácsa

Helynevek

Scranton, Szepes, Sáros, Zemplén, Abaúj, Gömör, Borsod, Ung, Ugocsa, Bereg, Máramaros, Csehszlovákia

Év

1918.

Hónap

november

Nap

13.
Gregory Zhatkovych Washingtonban átadta T. G. Masaryknak a scrantoni kongresszus jegyzőkönyvét. ® 19 ... Bővebben

Személynevek

Gregory Zhatkovych, T. G. Masaryk, IV. Károly

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Washington, Scranton, Eckartsau, Belgrád, Felvidék, Csehszlovákia

Év

1918.

Hónap

november

Nap

14.
Prágában megnyílt a csehszlovák nemzetgyűlés, kikiáltotta a Csehszlovák Köztársaságot, elfogadta az ... Bővebben

Személynevek

Thomas Garrigue Masaryk, Karel Kramař, Eduard Beneš

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Prága, Csehszlovák Köztársaság

Év

1918.

Hónap

november

Nap

15.
G. Zhatkovych külön levélben értesítette W. Wilson amerikai elnököt és R. Lensing külügyminisztert a ... Bővebben

Személynevek

G. Zhatkovych, W. Wilson, R. Lensing

Intézménynév, szervezet

Helynevek

USA, Scranton

Év

1918.

Hónap

november

Nap

16.
Budapesten az országházban a Nemzeti Tanács bejelentette a Magyar Köztársaság megalakulását. - 1919. ... Bővebben

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Nemzeti Tanács

Helynevek

Budapest, Magyar Köztársaság

Év

1918.

Hónap

november

Nap

17.
Ungváron megalakult az Ung Megyei Nemzeti Szociáldemokrata Párt. Elnök: Gaar Iván. Társelnökök: Egry ... Bővebben

Személynevek

Gaar Iván, Egry Ferenc, Flach Jakab, Bobulszky Antal, Szántó István, Rácz Pál, Juszkó János, Bánó József, Szabó Oresz, Kutkafalvy József, Volenszky Kálmán, Illés Andor

Intézménynév, szervezet

Ung Megyei Nemzeti Szociáldemokrata Párt, ungvári Nemzetközi Szociáldemokrata Párt, Magyarországi Rutének Néptanácsa

Helynevek

Ungvár, Magyarország, Ung megye, Bereg megye, Ugocsa megye, Máramaros megye

Év

1918.

Hónap

november

Nap

24.
A Keleti Szlovák Nemzeti Tanács eperjesi nagygyűlése elvetette a csehszlovák államhoz való csatlakoz ... Bővebben

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Keleti Szlovák Nemzeti Tanács, Kommunisták Magyarországi Pártja

Helynevek

Eperjes, Csehszlovákia, Magyarország

Év

1918.

Hónap

november

Nap

27.
Ferdinand Vix alezredes vezetésével megérkezett Budapestre az antant katonai missziója. - 1918. dece ... Bővebben

Személynevek

Ferdinand Vix

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Budapest

Év

1918.

Hónap

november

Nap

28.
Ungváron megalakult a Nevelőmunkások Országos Szövetségének Ung Megyei Szervezete. Elnök: Sabján Ján ... Bővebben

Személynevek

Sabján János, Zseltvay Viktor, Bondiné Lendvay Vilma, Gresz József, Rácz Pál, Avgusztin Stefán, Pap János

Intézménynév, szervezet

Nevelőmunkások Országos Szövetségének Ung Megyei Szervezete, Magyar Nemzeti Tanács, Magyarországi Rutének Néptanácsa, Magyarországi Rutének Néptanácsának ungvári városi szervezete, Ungvári Agyagipari Szakiskola

Helynevek

Ungvár

Év

1918.

Hónap

november

Nap

Új pártok alakultak: Beregszászi Polgári Radikális Párt, elnök: Polchy István, Ungvári Polgári Radik ... Bővebben

Személynevek

Polchy István, Reisman Henrik

Intézménynév, szervezet

Beregszászi Polgári Radikális Párt, Ungvári Polgári Radikális Párt

Helynevek

Beregszász, Ungvár

Év

1918.

Hónap

december

Nap

1.
A magyar kormány Szabó Oreszt ungi kormánybiztost „a magyarországi rutén nemzet önrendelkezési joga ... Bővebben

Személynevek

Szabó Oresz, Legeza Pál

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Magyarország, Máramaros vármegye, Ugocsa vármegye, Bereg vármegye, Ung vármegye, Zemplén vármegye, Sáros vármegye, Szepes vármegye, Abaúj-Torna vármegye, Budapest

Év

1918.

Hónap

december

Nap

3-án
Ferdinand Vix alezredes, az antanthatalmak budapesti katonai missziójának vezetője jegyzékben szólít ... Bővebben

Személynevek

Ferdinand Vix, Károlyi Mihály

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Magyarország, Felvidék

Év

1918.

Hónap

december

Nap

6-án
a magyar és a csehszlovák fél megállapodott az ún. Bartha–Hodža-féle demarkációs vonalban. Bővebben

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Év

1918.

Hónap

december

Nap

10.
Budapesten tanácskoztak a ruszinok képviselőivel a Ruszka Krajna autonómia-tervezetről. Ekkor haszná ... Bővebben

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Szlovák Minisztérium

Helynevek

Budapest, Csehszlovákia, Zsolna, Pozsony

Év

1918.

Hónap

december

Nap

11.
A Keleti Szlovák Nemzeti Tanács Kassán kikiáltotta a Szlovák Népköztársaságot.

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Keleti Szlovák Nemzeti Tanács

Helynevek

Kassa, Szlovák Népköztársaság

Év

1918.

Hónap

december

Nap

18.
Máramarosszigeten tanácskoztak a máramarosi települések képviselői.

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Máramarossziget, Máramaros

Év

1918.

Hónap

december

Nap

20.
Külföldről hazatért T. G. Masaryk.

Személynevek

T. G. Masaryk

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Év

1918.

Hónap

december

Nap

21.
Beiktatták hivatalába T. G. Masarykot, a Csehszlovák Köztársaság első elnökét. ® 1920. május 27. Bővebben

Személynevek

T. G. Masaryk

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Csehszlovák Köztársaság

Év

1918.

Hónap

december

Nap

22.
A magyar katonaság bevonult Kőrösmezőre. A Hucul Néptanács tagjai a hegyekbe menekültek. - 1919. jan ... Bővebben

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Hucul Néptanács

Helynevek

Kőrösmező

Év

1918.

Hónap

december

Nap

23.
Az e napi újabb Vix-jegyzék: kiürítendő a Duna–Ipoly–Ung vonal az Uzsoki hágóig. December 28-án a Ká ... Bővebben

Személynevek

Károlyi Mihály

Intézménynév, szervezet

Helynevek

DunaIpolyUng vonal, Uzsoki hágó

Év

1918.

Hónap

december

Nap

25.
A Károlyi-kormány közzétette az 1918. december 21-én kelt X. sz. néptörvényt (Ruszka Krajna néven te ... Bővebben

Személynevek

Károlyi Mihály

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Ruszka Krajna, Munkács, Magyarország

Év

1918.

Hónap

december

Nap

28.
Ungváron vallási és kulturális célzatú Izraelita Nőegylet alakult. Elnök: Horovitz Mórné.

Személynevek

Horovitz Mórné

Intézménynév, szervezet

Izraelita Nőegylet

Helynevek

Ungvár

Év

1918.

Hónap

december

Nap

29.
A Károlyi-kormányban ruszka krajnai miniszternek nevezték ki Szabó Oresztet, a ruszin ügyek kormányb ... Bővebben

Személynevek

Károlyi Mihály, Szabó Oreszt, Minay István, Gutman Sándor, Volosin Avgusztin, Sejkó Viktor, Korláth Endre, Fenczik István

Intézménynév, szervezet

Károlyi Párt

Helynevek

Ungvár, Magyarország

Év

1918.

Hónap

az év folyamán

Nap

Megnyílt a Munkácsi Téglagyár. ~ Új lapok indultak: Ungváron a ????? (Tudomány) (1922. január 1-jétő ... Bővebben

Személynevek

Földesi Gyula, Reisman Simon, Simon Mózes, Fábry Zoltán, Merényi Gyula, Jaczkó Olga, Simándy Pál, Szerényi Ferdinánd, Mécs László, Klein Jenő, Radics Mihály, Hegyaljai Kiss Géza

Intézménynév, szervezet

Munkácsi Téglagyár, Keresztény Néppárt,

Helynevek

Ungvár, Beregszász, Kassa

Év

1919.

Hónap

január-március

Nap

A román hadsereg benyomul a Felső-Tisza vidékére.

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Felső-Tisza vidéke

Év

1919.

Hónap

január

Nap

3-tól
a magyar kormány megbízásából Ruszka Krajna kormányzója Avgusztin Stefán. ~ A budapesti ruszin értel ... Bővebben

Személynevek

Avgusztin Stefán

Intézménynév, szervezet

Ruszin Nemzeti Önállóság Pártja

Helynevek

Magyarország, Budapest

Év

1919.

Hónap

január

Nap

7-től 8-ra
virradó éjjel a Hucul Néptanács felkelést szervezett Kőrösmezőn. 1919. január 13–17. között fegyverr ... Bővebben

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Hucul Néptanács

Helynevek

Kőrösmező, Rahói járás

Év

1919.

Hónap

január

Nap

12-re
a csehszlovák katonaság elfoglalta az Ung folyóig terjedő nyugati térséget, közte Ungvárt, ahová a 3 ... Bővebben

Személynevek

Ciaffi, Legeza Pál

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Ung folyó, Ungvár, Csehszlovákia

Év

1919.

Hónap

január

Nap

18.
A köztársasági elnök Berinkey Dénest nevezte ki miniszterelnökké. - 1919. március 21. Berinkey átvet ... Bővebben

Személynevek

Berinkey Dénes, Jászi, Károlyi, Jászi Oszkár, Szabó Oresz, E. Beneš, K. Kramař, Zhatkovych Gregory, Gardosh Julij, Anton Beszkid

Intézménynév, szervezet

Külügyi Tanács, Eperjesi Ruszin Nemzeti Tanács

Helynevek

Magyarország, ruszka Krajna, Párizs, Csehszlovákia, USA

Év

1919.

Hónap

január

Nap

20.
Az ungvári katonai parancsnok, Ciaffi olasz ezredes hirdetményben tudatta a lakossággal, hogy a váro ... Bővebben

Személynevek

Ciaffi, G. Zhatkovych, T. G. Masaryk

Intézménynév, szervezet

Ungvári Néptanács

Helynevek

Ungvár, Rahói járás, Hucul Köztársaság, Csehszlovákia, Románia

Év

1919.

Hónap

január

Nap

21.
Huszton ukrán kongresszust tartottak Brascsajko Mihajlo kárpátaljai politikus, a régióban az ukrán m ... Bővebben

Személynevek

Brascsajko Mihajlo

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Huszt, Kárpátalja, Ukrajna

Év

1919.

Hónap

január

Nap

22.
Az Ukrán Nemzeti Tanács direktóriuma Kijevben kimondta a Nyugat-Ukrán Népköztársaság (Galícia, Bukov ... Bővebben

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Ukrán Nemzeti Tanács

Helynevek

Kijev, Nyugat-Ukrán Népköztársaság, Galícia, Bukovina, „Uhorszka Rusz", Dnyeperi Nagy Ukrajna

Év

1919.

Hónap

február

Nap

1.
T. G. Masaryk köztársasági elnök megbízásából Ungváron csehszlovák katonai küldöttség tárgyalt Szabó ... Bővebben

Személynevek

T. G. Masaryk, Szabó Simon, Gebé Péter, Avgusztin Volosin, Julij Hadzsega

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Ungvár, Csehszlovákia,

Év

1919.

Hónap

február

Nap

6.
Románia, Csehszlovákia és Jugoszlávia képviselői közös memorandumot juttattak el a párizsi békekonfe ... Bővebben

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Románia, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Párizs, Magyarország

Év

1919.

Hónap

február

Nap

13.
T. G. Masaryk megbízottja, F. Piszeckij bemutatta az Ungvári Néptanácsnak (elnök Szabó Simon) a scra ... Bővebben

Személynevek

T. G. Masaryk, F. Piszeckij, Szabó Simon, Gregory Zhatkovych, Julij Gardosh, Beszkid Anton

Intézménynév, szervezet

Ungvári Néptanács, Ruszinok Amerikai Néptanácsa, Eperjesi Ruszin Nemzeti Tanács, Ruszinok Amerikai Néptanácsának és Eperjesi Ruszin Nemzeti Tanács közös Bizottsága

Helynevek

Ungvár, Scranton, Párizs, Eperjes

Év

1919.

Hónap

február

Nap

19.
Elfoglalta hivatalát Ladislav Moys, a csehszlovák hatóságok által kinevezett ungi zsupán.

Személynevek

Ladislav Moys

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Csehszlovákia

Év

1919.

Hónap

február

Nap

23.
Budapesten az Országos Néptanulmányi Egyesületben vitaülést rendeztek Ruszka Krajna politikai jelent ... Bővebben

Személynevek

Domokos László, György Endre, Podhrandszky György, Szegedy Rezső, Vikár Béla

Intézménynév, szervezet

Országos Néptanulmányi Egyesület

Helynevek

Budapest, Ruszka Krajna

Év

1919.

Hónap

március

Nap

4.
Berinkey Dénes miniszterelnök és Szabó Oreszt ruszin miniszter rendelete nyomán Ruszka Krajnában tar ... Bővebben

Személynevek

Berinkey Dénes, Szabó Oresz

Intézménynév, szervezet

Ruszka Krajna kormánytanácsa

Helynevek

Ruszka Krajna, Munkács

Év

1919.

Hónap

március

Nap

5.
Az ungvári katolikus főgimnáziumot átvette a csehszlovák katonai hatóság. - 1920. február 15. Bővebben

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Ungvári Katolikus Főgimnázium

Helynevek

Ungvár, Csehsylovákia

Év

1919.

Hónap

március

Nap

10.
G. Zhatkovych és J. Gardosh a Ruszinok Amerikai Néptanácsa nevében Prágában tárgyalt Kárpátalja ügyé ... Bővebben

Személynevek

G. Zhatkovych, J. Gardosh

Intézménynév, szervezet

Ruszinok Amerikai Néptanácsa

Helynevek

Prága, Kárpátalja

Év

1919.

Hónap

március

Nap

12.
A párizsi békekonferencián jóváhagyólag vették tudomásul a csehszlovák követeléseket, többek között ... Bővebben

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Párizs, Csehszlovákia, Kárpátalja

Év

1919.

Hónap

március

Nap

20.
A budapesti antantmisszió vezetője, F. Vix alezredes jegyzéket nyújtott át Károlyi Mihálynak a magya ... Bővebben

Személynevek

F. Vix, Károlyi Mihály

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Budapest, Magyarország, Bereg vármegye, Ugocsa vármegye, Máramaros, Dolhai járás, Huszti járás, Taracvizi járás, Técsői járás, Ung vármegye, Szerednyei járás, Nagybereznai járás, Nagykaposi járás, Perecsenyi járás, Ungvári járás

Év

1919.

Hónap

március

Nap

21.
A Magyarországi Szocialista Párt néven egyesült kommunisták és szociáldemokraták megalakították az ú ... Bővebben

Személynevek

Szabó Oresz, Avgusztin Stefán, Kaminszki József

Intézménynév, szervezet

Magyarországi Szocialista Párt, Forradalmi Kormányzótanács

Helynevek

Magyarországi Tanácsköztársaság, Ruszka Krajna, Munkács

Év

1919.

Hónap

március

Nap

22.
A régióban megalakultak a tanácsköztársaság megyei direktóriumai: beregi (központja: Beregszász), ug ... Bővebben

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Magyarországi Tanácsköztársaság beregi direktóriuma, Magyarországi Tanácsköztársaság ugocsai direktóriuma, Magyarországi Tanácsköztársaság máramarosi direktóriuma, Magyarországi Tanácsköztársaság ungi direktóriuma

Helynevek

Magyarországi Tanácsköztársaság, Beregszász, Nagyszőlős, Huszt, Csap, Bereg, Ugocsa, Máramaros, Ung

Év

1919.

Hónap

március

Nap

30.
Forradalmi törvényszék kezdte meg működését Beregszászban, Munkácson, Huszton és Nagyszőlősön. Bővebben

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Beregszászi Forradalmi Törvényszék, Munkácsi Forradalmi Törvényszék, Huszti Forradalmi Törvényszék, Nagyszőlősi Forradalmi Törvényszék

Helynevek

Beregszász, Munkács, Huszt, Nagyszőlős

Év

1919.

Hónap

április

Nap

5.
A Ruszin Népbiztosság elrendelte a beregi, a máramarosi és az ungi ruszin körzeti tanácsok megszerve ... Bővebben

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Ruszin Népbiztosság, Ruszin Népbiztosság beregi körzeti tanácsa, Ruszin Népbiztosság máramarosi körzeti tanácsa, Ruszin Népbiztosság ungi körzeti tanácsa, Ruszin Népbiztosság ruszin körzeti tanácsa, Ruszin Vörös Gárda

Helynevek

Bereg, Máramaros, Ung, Ruszka Krajna

Év

1919.

Hónap

április

Nap

7.
Listás helyi tanácsi választásokra került sor.

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Év

1919.

Hónap

április

Nap

12.
Munkácson megindult a ruszka krajnai tanácshatalom hivatalos lapja ?????? ?????? (Ruszin Igazság) cí ... Bővebben

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Munkács, Ruszka Krajna, Budapest

Év

1919.

Hónap

április

Nap

16-án
a román hadsereg (a párizsi békekonferencián 1919. február 26-án megállapított, a nagyhatalmak által ... Bővebben

Személynevek

Papp László, G. B. Clemenceau

Intézménynév, szervezet

budapesti Forradalmi Kormányzótanács

Helynevek

Párizs, Csehszlovákia, Románia, Máramarossziget, Técső, Huszt, Beregszász, Csap, Királyháza, Nagyszőlős, Tiszaújlak, Munkács, Nagybereznai járás, Perecsenyi járás, Munkácsi járás, Ungvár, Pozsony, Franciaország, Budapest, Magyarország, Tiszántúl

Év

1919.

Hónap

április

Nap

17.
Ungváron megalakult a Ruszkij Klub. Elnök: Avgusztin Volosin. ~ Párizsban E. Beneš átnyújtotta Harol ... Bővebben

Személynevek

Avgusztin Volosin, E. Beneš, Harold Nicolson

Intézménynév, szervezet

Ruszkij Klub

Helynevek

Ungvár, Párizs, Nagy-Britannia

Év

1919.

Hónap

április

Nap

19.
Hennoque francia tábornok az ungvári városházán a város küldöttségének kijelentette: Ungvár a cseh á ... Bővebben

Személynevek

Hennoque

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Ungvár, Csehszlovákia

Év

1919.

Hónap

április

Nap

22.
Munkácson kommunistaellenes megmozdulás két napra megfosztotta hatalmától a városi direktóriumot. Bővebben

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Munkács

Év

1919.

Hónap

április

Nap

29.
A csehszlovák és a román katonai megszállás a régióban véget vetett a tanácshatalomnak (40 napig áll ... Bővebben

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Év

1919.

Hónap

április

Nap

Királyhű csoport összeesküvésére került sor Beregszászban, Munkácson, Huszton és Nagyszőlősön. ~ A c ... Bővebben

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Munkácsi Tanítóképző

Helynevek

Beregszász, Munkács, Huszt, Nagyszőlős

Év

1919.

Hónap

május eleje

Nap

Megindult a román hadsereg Rahó irányába, a Hucul Néptanács harc nélkül feladta a területet. Bővebben

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Hucul Néptanács

Helynevek

Rahó

Év

1919.

Hónap

május

Nap

2.
E naptól Hennoque francia tábornok hivatalosan a csehszlovák hadsereg által megszállt területek kato ... Bővebben

Személynevek

Hennoque

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Év

1919.

Hónap

május

Nap

7.
Sztanyiszlavban tartották (az ukrán irányzatú) ruszinok kongresszusát, melyen Brascsajko Mihajlo kif ... Bővebben

Személynevek

Brascsajko Mihajlo

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Sztanyiszlav, Párizs

Év

1919.

Hónap

május

Nap

8.
A csehszlovák megszállás alatt levő Ungváron az eperjesi, az ungvári és a huszti ruszin tanácsok Avg ... Bővebben

Személynevek

Avgusztin Volosin, Besykid Anton, Volosin Avgusztin, Sztripszkij Miron, Brascsajko Mihajlo, T. G. Masaryk

Intézménynév, szervezet

Központi Orosz (Ruszin) Nemzeti Tanács (?????????? ?????? ??????? ????)

Helynevek

Ungvár, Eperjes, Huszt, Csehszlovákia, Prága

Év

1919.

Hónap

május

Nap

23.
Budapesten megjelent Szabó Dezső három kötetes regénye, Az elsodort falu, amelyet Ungváron kezdett e ... Bővebben

Személynevek

Szabó Dezső

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Budapest, Ungvár

Év

1919.

Hónap

június

Nap

6.
Hennoque francia tábornok katonai közigazgatást léptetett életbe a csapatai által ellenőrzött terüle ... Bővebben

Személynevek

Hennoque

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Év

1919.

Hónap

június

Nap

11.
A párizsi békekonferencián jóváhagyták a véglegesnek szánt csehszlovák–magyar országhatárt. Június 1 ... Bővebben

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Párizs, Csehszlovákia, Magyarország

Év

1919.

Hónap

július

Nap

8.
Prágában Vlastimil Tusar (szociáldemokrata) kormánya lépett hivatalba (a 2. csehszlovák kormány). ® ... Bővebben

Személynevek

Vlastimil Tusar

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Prága

Év

1919.

Hónap

július

Nap

23.
Beregszászban a gimnázium tanári kara, a tisztviselők a csehszlovák katonai parancsnok előtt letetté ... Bővebben

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Beregszászi Gimnázium

Helynevek

Beregszász, Csehszlovák Köztársaság

Év

1919.

Hónap

július

Nap

29.
Prágában megkezdődött a tárgyalás T. G. Masaryk köztársasági elnök, Antonín Švehla belügyminiszter, ... Bővebben

Személynevek

T. G. Masaryk, Antonín Švehla, Gregory Zhatkovych, J. Breicha

Intézménynév, szervezet

Ruszinok Amerikai Néptanácsa

Helynevek

Prága, Csehszlovákia, Ungvár

Év

1919.

Hónap

augusztus

Nap

1.
Budapesten lemondott a Forradalmi Kormányzótanács. 1919. november 25-én Szovjet-Oroszország jegyzékb ... Bővebben

Személynevek

Huszár

Intézménynév, szervezet

Forradalmi Kormányzótanács

Helynevek

Budapest, Szovjet-Oroszország, Magyarország

Év

1919.

Hónap

augusztus

Nap

12.
G. Zhatkovych a csehszlovák köztársasági elnök által láttamozott levelet intézett a Központi Orosz N ... Bővebben

Személynevek

G. Zhatkovych, dr. Masaryk, Svehla, Hennoque

Intézménynév, szervezet

Központi Orosz (Ruszin) Nemzeti Tanács (?????????? ?????? ??????? ????)

Helynevek

Csehszlovák Köztársaság, Szepes megye, Ólublói járás, Sáros megye, Zemplén megye, Ung megye, Bereg megye, Máramaros megye, Ugocsa megye, Ungvár, Prága

Év

1919.

Hónap

augusztus

Nap

20.
Ungváron J. Breichát ünnepélyesen beiktatták a ruszin terület polgári igazgatása vezetőjének tisztéb ... Bővebben

Személynevek

J. Breicha

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Ungvár

Év

1919.

Hónap

augusztus

Nap

A csehszlovák legionisták elérték Beregszász körzetében azt a vonalat, amely később a csehszlovák–ma ... Bővebben

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Csehszlovákia, Beregszász körzet

Év

1919.

Hónap

szeptember

Nap

6.
Ungváron felállították a polgári közigazgatáshoz tartozó bírói referátust.

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Ungvár

Év

1919.

Hónap

szeptember

Nap

10.
A Saint-Germain-en-Laye-ban aláírt szerződés értelmében a régió (Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros vár ... Bővebben

Személynevek

Masaryk

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Saint-Germain-en-Laye, Ung vármegye, Bereg vármegye, Ugocsa vármegye, Máramaros vármegye, Podkarpatszka Rusz, Csehszlovák Köztársaság, Kárpátalja

Év

1919.

Hónap

szeptember

Nap

11.
A munkácsi gimnáziumban megszűnt a magyar nyelvű tanítás.

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Munkácsi Gimnázium

Helynevek

Munkács

Év

1919.

Hónap

szeptember

Nap

Megalakult az Ungvári Filharmóniai Társaság.

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Ungvári Filharmóniai Társaság

Helynevek

Ungvár

Év

1919.

Hónap

október

Nap

1.
Hennoque francia tábornok lett egész Podkarpatszka Rusz katonai parancsnoka.

Személynevek

Hennoque

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Podkarpatszka Rusz

Év

1919.

Hónap

október

Nap

3.
A belügyminisztérium rendeletben közölte, hogy Podkarpatszka Ruszban a legfőbb hatalom a katonai par ... Bővebben

Személynevek

J. Breicha

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Podkarpatszka Rusz

Év

1919.

Hónap

október

Nap

15.
Ungváron felállították a polgári közigazgatáshoz tartozó rendőri referátust. ~ Megkezdte működését a ... Bővebben

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Ungvári Földhivatal

Helynevek

Ungvár

Év

1919.

Hónap

Nap

19.
Hennoque, a katonai és J. Breicha, a polgári igazgatás vezetője közös rendeletet adtak ki a magas ár ... Bővebben

Személynevek

Hennoque, J. Breicha

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Kárpátalja

Év

1919.

Hónap

október

Nap

végén
Ungváron felállították a polgári közigazgatáshoz tartozó közmunka referátust.

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Ungvári Közmunka Referátus

Helynevek

Ungvár

Év

1919.

Hónap

november

Nap

1.
Prága székhellyel megkezdte működését az Állami Földhivatal, amelynek feladata, hogy a körzeti kiren ... Bővebben

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Állami Földhivatal

Helynevek

Prága

Év

1919.

Hónap

november

Nap

5.
Az e napon kelt 607. sz. kormányrendelet 3. cikkelye kimondta: „Művészileg és tartalmilag értéktelen ... Bővebben

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Csehszlovákia

Év

1919.

Hónap

november

Nap

8.
Hennoque és J. Breicha aláírásával megjelent a Generalni Statútum Podkarpatszka Rusz megszervezésérő ... Bővebben

Személynevek

Hennoque, J. Breicha

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Podkarpatszka Rusz

Év

1919.

Hónap

november

Nap

10.
Csehszlovákia ratifikálta a saint-germaini szerződést. ~ Kinevezték Podkarpatszka Rusz Autonóm Direk ... Bővebben

Személynevek

Zhatkovych Gregory, Brascsajko Julij, Volosin Avgusztin, Hadzega Julij, Toronszkij Omeljan

Intézménynév, szervezet

Podkarpatszka Rusz Autonóm Direktóriuma

Helynevek

Csehszlovákia, Saint-Germain, Podkarpatszka Rusz, Ungvári járás, Perecsenyi járás, Szerednyei járás, Nagybereznai járás, Munkácsi járás, Dolhai járás, Szolyvai járás, Oroszvégi járás, Alsóvereckei járás, Volóci járás, Máramarosi zsupa, Rahói járás, Nagybocskói járás, Técsői járás, Taracközi járás

Év

1919.

Hónap

november

Nap

15.
G. Zhatkovych a homesteadi ruszin kongresszuson arról számolt be, hogy Podkarpatszka Rusz a legszéle ... Bővebben

Személynevek

G. Zhatkovych

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Podkarpatszka Rusz

Év

1919.

Hónap

november

Nap

18.
A minisztertanács a katonai közigazgatást kiterjesztette Podkarpatszka Rusz egész területére. Bővebben

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Podkarpatszka Rusz

Év

1919.

Hónap

november

Nap

Kassa és Pozsony katolikus egyesületeiből megalakult az Országos Keresztényszocialista Párt. Alapító ... Bővebben

Személynevek

Fleischmann Gyula, Wirth Gyula, Körmendy-Ékes Lajos, Tost Barna, Grosschmid Géza, Lelley Jenő, Tobler János, Jabloniczky János, Bittó Dénes

Intézménynév, szervezet

Országos Keresztényszocialista Párt

Helynevek

Kassa, Pozsony

Év

1919.

Hónap

december

Nap

1.
Ungváron felállították a polgári közigazgatás postaügyi referátusát.

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Ungvári Közigazgatás Postaügyi Referátusa

Helynevek

Ungvár

Év

1919.

Hónap

december

Nap

16.
Elfogadták a csehszlovák földreformról szóló törvényt.

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Csehszlovákia

Év

1919.

Hónap

december

Nap

30.
Ungváron első ízben tanácskoztak a Proszvita Egyesület létrehozásáról. Jelen volt többek között Avgu ... Bővebben

Személynevek

Avgusztin Stefán, Avgusztin Volosin, Julij Brascsajko, Fenczik István, Hiador Sztripszkij

Intézménynév, szervezet

Proszvita Egyesület

Helynevek

Ungvár

Év

1919.

Hónap

december

Nap

vége
Ungváron felállították a polgári közigazgatás gazdasági referátusát. ~ A távozó Hennoque helyett Par ... Bővebben

Személynevek

Hennoque, Paris tábornok, Balog Juro, Petrigalla Péter

Intézménynév, szervezet

Ungvári Közigazgatás Gazdasági Referátusa, Köztársasági Földműves (Agrár) Párt

Helynevek

Ungvár, Kárpátalja, Munkács, Beregszász

Év

1919.

Hónap

az év folyamán

Nap

Megalakult a Munkácsi Pedagógiai Kör. ~ Megalakult a Munkácsi Sportegyesület (MSE). ~ Jurij Peleh un ... Bővebben

Személynevek

Jurij Peleh, Rácz Pál, Krúdy Gyula, Domokos László

Intézménynév, szervezet

Munkácsi Pedagógiai Kör, Munkácsi Sportegyesület (MSE), Ungvári Iskola Segély Bizottság, Gyöngyösi Irodalmi Társaság, Kárpátorosz Munkapárt, Munkácsi Magyar Középiskola, Munkácsi Ruszin Tannyelvű Reálgimnázium

Helynevek

Munkács, Ungvár, Csehszlovákia, Ruszin-Krajna, Budapest

Év

1920.

Hónap

január

Nap

eleje
Ungváron megkezdték működésüket a polgári közigazgatás hatáskörébe tartozó pénzügyi, mezőgazdasági é ... Bővebben

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Ungvár

Év

1920.

Hónap

január

Nap

11.
Györke István lelkész elnökletével Ungváron újjáéledt a Református Ifjúsági Egyesület, amely a hábor ... Bővebben

Személynevek

Györke István

Intézménynév, szervezet

Református Ifjúsági Egyesület

Helynevek

Ungvár

Év

1920.

Hónap

január

Nap

16.
Apponyi Albert, a magyar békedelegáció vezetője a párizsi békekonferencián kérte, hogy a területi ké ... Bővebben

Személynevek

Apponyi Albert

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Párizs, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Románia

Év

1920.

Hónap

január

Nap

30-án
kelt a 81/920. sz. csehszlovák törvény a földosztásról.

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Csehszlovákia

Év

1920.

Hónap

február

Nap

15.
A magyar lakosság memorandumban fordult T. G. Masaryk köztársasági elnökhöz és G. Zhatkovych direktó ... Bővebben

Személynevek

T. G. Masaryk, G. Zhatkovych

Intézménynév, szervezet

Ungvári Főgimnázium

Helynevek

Ungvár

Év

1920.

Hónap

február

Nap

17.
Komáromban megalakult az Országos Magyar Kisgazdapárt. Az első közgyűlésre 1920. május 24-én került ... Bővebben

Személynevek

Szentiványi József

Intézménynév, szervezet

Országos Magyar Kisgazdapárt, Országos Magyar Kisgazda-, Földműves és Kisiparos Párt

Helynevek

Komárom

Év

1920.

Hónap

február

Nap

19.
Lemondott Podkarpatszka Rusz Autonóm Direktóriuma.

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Podkarpatszka Rusz Autonóm Direktóriuma

Helynevek

Podkarpatszka Rusz

Év

1920.

Hónap

február

Nap

24-től
március 30-ig a román hadsereg kiüríti a Tiszántúlt.

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Tiszántúl

Év

1920.

Hónap

február

Nap

29-én
az 1918 novembere óta érvényben levő ideiglenes alkotmány helyett – elfogadták a csehszlovák alkotmá ... Bővebben

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Beregszászi Gimnázium

Helynevek

Podkarpatszka Rusz, Csehszlovák Köztársaság, Beregszász

Év

1920.

Hónap

március

Nap

7.
T. G. Masaryk köztársasági elnök beszédéből (Üzenet a nemzetgyűlésnek és a kormánynak): „A párizsi b ... Bővebben

Személynevek

T. G. Masaryk

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Párizs, Európa

Év

1920.

Hónap

március

Nap

8.
Hivatalosan jóváhagyták a Proszvita Egyesület alapszabályát. - 1920. május 9.

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Proszvita Egyesület

Helynevek

Év

1920.

Hónap

március

Nap

18.
Megszületett a mérnöki kamaráról szóló törvény. A székhely Prága, Ruszinszkó két tagot küld. Bővebben

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Prágai Mérnöki Kamara

Helynevek

Prága, Ruszinszkó

Év

1920.

Hónap

március

Nap

19.
Ungváron megalakult az Orosz Néppárt. Elnök: Volosin Avgusztin. Alelnökök: Zseltvay János, Brascsajk ... Bővebben

Személynevek

Volosin Avgusztin, Zseltvay János, Brascsajko Julij

Intézménynév, szervezet

Orosz Néppárt

Helynevek

Ungvár

Év

1920.

Hónap

március

Nap

23.
Pozsonyban megtartották az Országos Keresztényszocialista Párt első kongresszusát. Elnök: Lelley Jen ... Bővebben

Személynevek

Lelley Jenő

Intézménynév, szervezet

Országos Keresztényszocialista Párt

Helynevek

Pozsony

Év

1920.

Hónap

március

Nap

24.
Késmárkon megalakult a Szepesi Német Párt (Zipser Deutsche Partei).

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Szepesi Német Párt (Zipser Deutsche Partei)

Helynevek

Késmárk

Év

1920.

Hónap

március

Nap

Megalakult a Podkarpatszka Ruszi Nemzetközi Szocialista Párt. Vezetők: Gáti József, Illés Béla és má ... Bővebben

Személynevek

Gáti József, Illés Béla

Intézménynév, szervezet

Podkarpatszka Rusz Nemzetközi Szocialista Párt

Helynevek

Év

1920.

Hónap

április

Nap

14.
Törvényt fogadtak el az 1918. december 31. előtt szerzett magyar tanítói oklevelek nosztrifikálásáró ... Bővebben

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Év

1920.

Hónap

április

Nap

15-én
kelt 269. sz. törvénnyel Ruszinszkóban a m. kir. hivatalokat csehszlovák állami hivatalokká alakítot ... Bővebben

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Ruszinszkó, Csehszlovákia

Év

1920.

Hónap

április

Nap

18., 25.
Az első általános választások a csehszlovák nemzetgyűlésbe és a szenátusba. Podkarpatszka Rusz nem v ... Bővebben

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Csehszlovákia, Podkarpatszka Rusz

Év

1920.

Hónap

április

Nap

20.
Ungváron megindult a Munkás Újság és a ?????? (Igazság) (1922. január 8-tól ?????????? ?????? (Kárpá ... Bővebben

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Ungvári Kommunista Párt

Helynevek

Ungvár

Év

1920.

Hónap

április

Nap

26.
Elfogadták a Generalni Statútum módosítására vonatkozó 356. sz. kormányrendeletet. Ennek értelmében ... Bővebben

Személynevek

J. Breicha

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Év

1920.

Hónap

április

Nap

Munkács székhellyel megkezdte működését a csehszlovák Vöröskereszt kárpátaljai szervezete. ~ Nyugalo ... Bővebben

Személynevek

Berzeviczy István, Zseltvay János

Intézménynév, szervezet

Csehszlovák Vöröskereszt

Helynevek

Munkács

Év

1920.

Hónap

május

Nap

1.
A munka ünnepe alkalmából Polenán tartott nagygyűlésen felszólalt többek között Illés Béla, a kárpát ... Bővebben

Személynevek

Illés Béla

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Polena, Kárpátalja

Év

1920.

Hónap

május

Nap

4.
Belügyminiszteri rendelkezésre a gazdasági referátus helyébe a minisztériumnak közvetlenül alárendel ... Bővebben

Személynevek

Brascsajko Julij

Intézménynév, szervezet

ungvári hadirokkantak, özvegyek, árvák szövetsége (Remény)

Helynevek

Ungvár

Év

1920.

Hónap

május

Nap

5.
T. G. Masaryk köztársasági elnök Zhatkovych Gregoryt Podkarpatszka Rusz kormányzójának (??????????) ... Bővebben

Személynevek

T. G. Masaryk, Zhatkovych Gregory, Ehrenfeld Péter

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Podkarpatszka Rusz

Év

1920.

Hónap

május

Nap

9.
Ungváron sor került a Proszvita Egyesület alakuló ülésére. Elnök (1939-ig): Brascsajko Julij. Bővebben

Személynevek

Brascsajko Julij

Intézménynév, szervezet

Proszvita Egyesület

Helynevek

Ungvár

Év

1920.

Hónap

május

Nap

16.
Megalakult Podkarpatszka Rusz Szociáldemokrata Pártja. Vezetői: Puza Jevhen, Klocsurak Sztepan és má ... Bővebben

Személynevek

Puza Jevhen, Klocsurak Sztepan

Intézménynév, szervezet

Podkarpatszka Rusz Szociáldemokrata Pártja

Helynevek

Podkarpatszka Rusz

Év

1920.

Hónap

május

Nap

25.
Átalakult a Tusar-kormány (3. csehszlovák kabinet). ® 1920. szeptember 15.

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Év

1920.

Hónap

május

Nap

27.
A nemzetgyűlés első ülésén T. G. Masarykot ismét köztársasági elnökké választották. ® 1927. május 27 ... Bővebben

Személynevek

T. G. Masaryk

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Év

1920.

Hónap

május

Nap

A román katonaság elhagyta Nagyszőlőst.

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Nagyszőlős

Év

1920.

Hónap

június

Nap

1.
Ungváron megalakult a Ruszinszkói Magyar Jogpárt. Elnök: Korláth Endre ügyvéd. - 1920. augusztus ele ... Bővebben

Személynevek

Korláth Endre

Intézménynév, szervezet

Ruszinszkói Magyar Jogpárt

Helynevek

Ungvár

Év

1920.

Hónap

június

Nap

2.
Körmendy-Ékes Lajos szlovenszkói keresztényszocialista képviselő parlamenti felszólalásából: a szlov ... Bővebben

Személynevek

Körmendy-Ékes Lajos

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Magyarország

Év

1920.

Hónap

június

Nap

3.
Ungváron megjelent a Ruszinszkói Magyar Hírlap első száma. A fejléc szerint a Ruszinszkói Magyar Jog ... Bővebben

Személynevek

Zombory Dezső, Boldizsár Boldizsár, Rácz Pál

Intézménynév, szervezet

Ruszinszkói Magyar Jogpárt

Helynevek

Ungvár

Év

1920.

Hónap

június

Nap

4.
A versailles-i Kis-Trianon-palotában aláírták a Magyarországgal kötött békeszerződést. A 48. § meger ... Bővebben

Személynevek

Intézménynév, szervezet

Helynevek

Versailles, Magyarország, Podkarpatszka Rusz, Csehszlovák Köztársaság

Év

1920.

Hónap

június

Nap

Ungváron politikai szervezetek alakultak: az Ung Megyei Kisgazdapárt, elnök: Egry Ferenc kisgejőci h ... Bővebben

Személynevek

Egry Ferenc, Demkó Mihály, V. Rizsák, Kaminszki József, Kaminszki József

Intézménynév, szervezet

Ung Megyei Kisgazdapárt, Podkarpatszka Ruszi Földműves Szövetség

Helynevek

Ungvár, Kisgejőc, Ung megye, Podkarpatszka Rusz

Év

1920.

Hónap

július