Vincze Gábor: Romániai magyarság történeti kronológiája 1944-1989

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Helynév Intézmény Személynév

Év

1944.

Hónap

augusztus

Nap

23.
Délután I. Mihály király a palotaőrséggel letartózttatja Ion Antonescu marsallt, „nemzetvezetőt” („C ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

I.Mihály, Ion Antonescu, Mihai Antonescu, Constantin Sănătescu, Mihail Racovi?ă, Grigore Nicolescu, Aurel Aldea, Lucre?iu Pătră?canu, Iuliu Maniu

Év

1944.

Hónap

augusztus

Nap

25.
Marosvásárhely körzetében a román határőrség kisebb erőkkel betör magyar területre. A magyar határőr ... Bővebben

Helynév

Marosvásárhely, Úz völgye

Intézmény

Gyulafehérvári Csendőrfelügyelőség

Személynév

Év

1944.

Hónap

augusztus

Nap

27.
A bukaresti Ardealul (az Észak-Erdélyből elmenekült románok uszító, magyarellenes lapja) felhívást t ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Személynév

Év

1944.

Hónap

augusztus

Nap

29.
Moszkvába érkezik a román fegyverszüneti delegáció. Tagjai: Lucreţiu Pătrăşcanu kommunista-, Ghiţa P ... Bővebben

Helynév

Moszkva, Bukarest

Intézmény

Román Kommunista Párt, Romániai Szociáldemokrata Párt

Személynév

Lucre?iu Pătră?canu, Ghi?a Pop, Ion Chistru, Dumitru Dămăceanu, Barbu ?tirbey, Constantin Vi?oianu

Év

1944.

Hónap

augusztus

Nap

30.
román légierő bombázza Nagyváradot, Szászrégent, valamint Kecskemétet és Ceglédet. // Megalakult a 2 ... Bővebben

Helynév

Nagyvárad, Szászrégen, Kecskemét, Cegléd, Borsai hágó

Intézmény

Személynév

Dálnoki Veress Lajos

Év

1944.

Hónap

szeptember

Nap

1.
A magyar kormány tiltakozó közleményt ad ki, mivel tudomására jut, hogy a dél-erdélyi hatóságok augu ... Bővebben

Helynév

Tîrgu-Jiu, Lugos, Belényes, Nagyhalmágy

Intézmény

Személynév

Buthy Sándor, Olosz Lajos

Év

1944.

Hónap

szeptember

Nap

2.
A Monitorul Oficial (Hivatalos Közlöny) közli a minisztertanács elnökségének 1626. sz. törvényrendel ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Románosítás Nemzeti Központja(Centrul Naţional de Românizare)

Személynév

Év

1944.

Hónap

szeptember

Nap

3.
A hivatalos lapban, a Budapesti Közlönyben megjelenik, hogy gr. Bethlen Bélát, Beszterce-Naszód várm ... Bővebben

Helynév

Budapest

Intézmény

Személynév

gr. Bethlen Béla

Év

1944.

Hónap

szeptember

Nap

5.
Támadásba lendül a magyar 25. gyalog- és a 2. páncélos hadosztály a Kolozsvár–Torda szakaszon. Még e ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár, Torda, Miriszló

Intézmény

Személynév

Aurel Aldea

Év

1944.

Hónap

szeptember

Nap

6.
Gavrilă Olteanu, Szászrégenből elmenekült ügyvéd, volt vasgárdista, Brassóban – a román katonai ható ... Bővebben

Helynév

Brassó, Nagyvárad, Budapest

Intézmény

„Iuliu Maniu” Erdélyi Önkéntes Ezred (Regimentul de Voluntari Ardeleni „Iuliu Maniu”)

Személynév

Gavrilă Olteanu, Vita Sándor, ifj. Horthy Miklós,

Év

1944.

Hónap

szeptember

Nap

7.
A temesvári Déli Hírlap közzéteszi a Romániai Magyar Dolgozók Szövetsége Országos Központi Bizottság ... Bővebben

Helynév

Temesvvár

Intézmény

Romániai Magyar Dolgozók Szövetsége,

Személynév

Év

1944.

Hónap

szeptember

Nap

8.
A román és szovjet csapatok bevonulnak Sepsiszentgyörgyre, másnap Kézdivásárhely is a szovjetek kezé ... Bővebben

Helynév

Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely

Intézmény

Személynév

Év

1944.

Hónap

szeptember

Nap

9.
Kolozsváron az Erdélyi Kör (az Erdélyi Párt értelmiségi klubja) Fő téri helyiségében ismert kolozsvá ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár, Csíkszereda, Brassó Sepsibodoktól

Intézmény

Erdélyi Kör

Személynév

Horthy Miklós, Mikó Imre, Szabédi (Székely) László, Tamási Áron, Nagy István, gr. Teleki Géza, Tavaszy Sándor, Sándor Imre, Vásárhelyi János, Józan Miklós, Maksay Albert, Boga Alajos, Járosi Andor, gr. Teleki Béla, Mikó Imre, Vita Sándor, Haynal Imre, Tamási Áron, Venczel József, Jordáky Lajos, Nagy István, Szabédi László, Csifó Nagy László, Nagy Géza, Kiss Jenő, gr. Teleki Pál, Hans Friessner,

Év

1944.

Hónap

szeptember

Nap

10.
Gr. Teleki Béla, az Erdélyi Párt vezetője Budapesten felkeresi Lakatos Géza miniszterelnököt, hogy r ... Bővebben

Helynév

Budapest

Intézmény

Erdélyi Párt

Személynév

Gr. Teleki Béla, Lakatos Géza, Horthy Miklós,

Év

1944.

Hónap

szeptember

Nap

11.
A szovjet csapatok bevonulnak Csíkszeredába. // A Csendőrség Általános Inspektorátusa 44.158. sz. ut ... Bővebben

Helynév

Csíkszereda, Bukarest,

Intézmény

Személynév

Év

1944.

Hónap

szeptember

Nap

12.
Moszkvában a román delegáció aláírja a Szovjetunióval a román–szovjet fegyverszüneti szerződést. A s ... Bővebben

Helynév

Moszkva, Gyergyószentmiklós,

Intézmény

Személynév

Aurel Aldea, Vitéz Szurmay Lajos

Év

1944.

Hónap

szeptember

Nap

13.
A második dél-erdélyi támadás során a magyar és német csapatok elfoglalják Aradot. Heszlényi altábor ... Bővebben

Helynév

Arad, Székelyudvarhely

Intézmény

Személynév

Heszlényi altábornagy

Év

1944.

Hónap

szeptember

Nap

14.
Nagyváradon meghal Paál Árpád lapszerkesztő, a két világháború közötti korszak egyik kiemelkedő képe ... Bővebben

Helynév

Nagyvárad, Kolozsvár

Intézmény

Ferenc József Tudományegyetem

Személynév

Paál Árpád, gr. Teleki Béla, Mikó Imre, Vita Sándor, Nagy Géza, Vásárhelyi János, Sándor Imre, Tamási Áron, dr. Miskolczy Dezső

Év

1944.

Hónap

szeptember

Nap

15.
A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Rektori Tanácsának ülésén elhatározzák, hogy „az erdélyi ... Bővebben

Helynév

Sepsiszentgyörgy, Háromszék vármegye, Csík vármegye, Maros-Torda vármegye, Kolozs vármegye

Intézmény

Ferenc József Tudományegyetem, Csendőrség Főfelügyelősége

Személynév

Miskolczy Dezső, Buza László, Rajty Tivadar, Haynal Imre, Balogh Ernő,Kristóf György, Gavril Olteanu

Év

1944.

Hónap

szeptember

Nap

16.
Kolozsváron mintegy ötven észak-erdélyi polgári és kommunista politikus, baloldali értelmiségi, form ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár, Szatmárnémeti

Intézmény

Erdélyi Magyar Tanács, Tízes Szervezet, Polgárőrség

Személynév

Vásárhelyi János, Járosi Andor, Jordáky Lajos, Mikó Imre, Dálnoki Veress Lajos, Balogh Edgár, Bíró Tibor

Év

1944.

Hónap

szeptember

Nap

17.
Hajnalban Nagysármáson a Dél-Erdélybe betört 2. magyar hadsereg és egy, a német erők hátában megjele ... Bővebben

Helynév

Nagysámás,

Intézmény

Személynév

Iuliu Maniu

Év

1944.

Hónap

szeptember

Nap

18.
A román hatóságok Nagyenyedről, Gyulafehérváról, és a környező falvakból magyar túszokat szednek öss ... Bővebben

Helynév

Nagyenyed, Gyulafehérvár, Tîrgu Jiu

Intézmény

Bethlen Kollégium, Majláth Főgimnázium

Személynév

Vita Zsigmond, Kacsó Sándor, Szentmiklósi Ferenc, Jénáki Ferenc

Év

1944.

Hónap

szeptember

Nap

20.
A sepsiszentgyörgyi Desrobirea közzéteszi a Gavril Olteanu-vezette félkatonai egység felhívását, ame ... Bővebben

Helynév

Sepsiszentgyörgy,

Intézmény

Személynév

Gavril Olteanu

Év

1944.

Hónap

szeptember

Nap

22.
A szovjet–román erők visszafoglalják Aradot.

Helynév

Arad,

Intézmény

Személynév

Év

1944.

Hónap

szeptember

Nap

23.
A Belényes melletti Magyarremetén, a visszavonuló magyarok csapatok nyomában megérkező román hadsere ... Bővebben

Helynév

Magyarremete, Kishalmágy, Gyanta

Intézmény

Személynév

Teodor Brîndea, Podosky István, Luby Géza, Tarnay István, Gyárfás László, Forrai Zoltán

Év

1944.

Hónap

szeptember

Nap

24.
A Fekete-Kőrös-menti Gyantán a 3. román hegyivadász hadosztály csapatai nyomában érkező ún. „»Someşu ... Bővebben

Helynév

Gyanta,

Intézmény

Kommunisták Észak-Erdélyi Pártja,

Személynév

Teodor Brîndea, Simó Gyula, Veress Pál, Nemes József, Jakab Sándor, ifj. Teofil Vescan, Nicolae Goldberger

Év

1944.

Hónap

szeptember

Nap

25.
A Román Kommunista Párt nyilvánosságra hozza kormányzási munkatervét (platform-tervezetét) és csatla ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Román Kommunista Párt, Nemzeti Demokrata Blokk (Blocul Naţional Democrat), Nemzeti Liberális Párt, Nemzeti Parasztpárt, Romániai Szociáldemokrata Párt, Román Kommunista Párt

Személynév

Év

1944.

Hónap

szeptember

Nap

26.
Az előző nap néhány helybeli román által Szárazajtára hívott, mintegy harminc-harmincöt fős, Olteanu ... Bővebben

Helynév

Szárazajta, Gyergyószentmiklós, Nagyszalonta,

Intézmény

Nemzeti Demokrata Front (Frontul Naţional Democrat din România) Országos Demokrata Arcvonal

Személynév

Malinovszkij

Év

1944.

Hónap

szeptember

Nap

27-e
És október másodika között sorra csatlakozik az Országos Demokrata Arcvonal programjához a kommunist ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Országos Demokrata Arcvonal, Hazafiak Szövetsége (Uniunea Patrioţilor), Ekésfront (Frontul Plugarilor), Romániai Szociáldemokrata Párt.

Személynév

Petru Groza

Év

1944.

Hónap

szeptember

Nap

28.
A szovjet csapatok bevonulnak Marosvásárhelyre. (A német–magyar csapatok két nappal korábban vonulta ... Bővebben

Helynév

Marosvásárhely,Nagyvárad, Torda

Intézmény

Személynév

Év

1944.

Hónap

szeptember

Nap

29.
Gr. Bethlen Béla, a kelet-magyarországi hadműveleti területek kormánybiztosa hatályon kívül helyezi ... Bővebben

Helynév

Budapest

Intézmény

kolozsvári Nemzeti Színház, Magyar Művelődési Ház

Személynév

gr. Bethlen Béla, Rakovszky Iván,

Év

1944.

Hónap

szeptember

Nap

30.
Marosvásárhelyen Antalffy Endre tanár és Horváth Dénes, a helyi EMGE vezetője kezdeményezésére megal ... Bővebben

Helynév

Marosvásárhely

Intézmény

Magyar Demokrata Szövetség, Romániai Magyar Népi Szövetség

Személynév

Antalffy Endre, Horváth Dénes

Év

1944.

Hónap

október

Nap

1.
Temesváron a Magyar Házban (korábban az Országos Magyar Párt, majd a Magyar Népközösség székházában) ... Bővebben

Helynév

Temesvár

Intézmény

Magyar Dolgozók Szövetsége

Személynév

Év

1944.

Hónap

október

Nap

2.
Egy nagy erejű szovjet támadás Nagyvárad déli széléig jut, de a 12. honvéd tartalékhadosztály és ném ... Bővebben

Helynév

Nagyvárad

Intézmény

Személynév

Év

1944.

Hónap

október

Nap

4.
Vincze Jánosnak, az RKP Brassó tartományi titkárának kezdeményezésére aktivizálódik a MADOSZ Kurkó G ... Bővebben

Helynév

Dél-Erdély, Torda

Intézmény

Személynév

Vincze János, Kurkó Gyárfás,

Év

1944.

Hónap

október

Nap

6.
A Magyar Dolgozók Szövetsége dél-erdélyi csoportja az október 4–5-i bukaresti tárgyalásai alapján ha ... Bővebben

Helynév

Nagyszalonta,

Intézmény

Magyar Dolgozók Szövetsége

Személynév

Év

1944.

Hónap

október

Nap

8.
Az előző napon Csíkszentdomokosra érkező, Gavril Olteanu-vezette Maniu-gárda – miután végigrabolta a ... Bővebben

Helynév

Csíkszentdomokos

Intézmény

Személynév

Gavril Olteanu

Év

1944.

Hónap

október

Nap

9.
Kolozsvárt elhagyják az utolsó csendőralakulatok, a katonaság maradék csapatai, valamint a közigazga ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Nagy József, Kovács Katona Jenő

Év

1944.

Hónap

október

Nap

10.
A Monitorul Oficialban megjelenik az 487. sz. törvény, amellyel létrehozzák a Felszabadított Erdélyi ... Bővebben

Helynév

Bukarest, Észak-Erdély, Csíkmadaras

Intézmény

Felszabadított Erdélyi Területek Közigazgatását Irányító Kormánybiztosság (Comisariatul pentru Administrarea Regiunilor Eliberate din Transilvania)

Személynév

Ionel Pop, Iuliu Maniu, Gavril Olteanu

Év

1944.

Hónap

október

Nap

11.
Kolozsvárra bevonulnak a szovjet 27. hadsereg, és a 18. lövész hadosztály csapatai.

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Év

1944.

Hónap

október

Nap

12.
Plijev tábornok lovas-gépesített csoportjának egységei elfoglalják Nagyváradot. Orosz kiskatonák agy ... Bővebben

Helynév

Nagyvárad, Kolozsvár, Fejérd

Intézmény

Országos Demokrata Arcvonal Tanácsa (Consiliul Frontul Naţional Democrat), Román Kommunista Párt, Magyar Dolgozók Szövetsége, Romániai Szociáldemokrata Párt, Egységes Szakszervezetek (Sindicatelor Unite), Ekésfront, Hazafiak Szövetsége

Személynév

Ujhelyi István, Corneliu Coposu

Év

1944.

Hónap

október

Nap

12-15.
közötti napokban Kolozsvárról a szovjet katonák – sokak szerint román feljelentések alapján – a „par ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Járosi Andor, Mikó Imre, Kiss Jenő, Faragó József, Bartha Ignác, Decsy István, Jancsó Béla, Mikecs László

Év

1944.

Hónap

október

Nap

13.
A szovjet katonai parancsnokság – a kommunista párt helyi képviselőinek ajánlására – kinevezi az új ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Tudor Bugnariu, Demeter János, id. Teofil Vescan, dr. Csőgör Lajos, id. Virgil Salvan, Nicolae Pojghi.

Év

1944.

Hónap

október

Nap

13-16.
Kolozsvárra bevonul a Bukarestből oda küldött prefektúra az adminisztrációjával, a térparancsnokság, ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár, Felek, Szamosfalva

Intézmény

Ferdinánd Király Tudományegyetem

Személynév

Ilie Lazăr, Makedon, Malinovszkij

Év

1944.

Hónap

október

Nap

15.
Az Olteanu-vezette Maniu-gárda Gyergyószentmiklóson a téglagyárban három székelyt agyonlő. A tovább ... Bővebben

Helynév

Gyergyószentmiklós, Nagyvárad

Intézmény

Személynév

Zajcev, Csernyikov

Év

1944.

Hónap

október

Nap

16.
Huszonkét tanulóval újra megnyílik a bukaresti hét osztályos magyar elemi, majd ezután a református ... Bővebben

Helynév

Bukarest, Észak-Erdély, Csíkmadaras

Intézmény

Nemzeti Parasztpárt

Személynév

Constantin Eftimiu

Év

1944.

Hónap

október

Nap

16-17.
Brassóban két napos országos értekezletet tart a Magyar Dolgozók Szövetsége, melyen csak a dél-erdél ... Bővebben

Helynév

Brassó

Intézmény

Magyar Dolgozók Szövetsége, Romániai Magyar Népi Szövetség (Uniunea Populară Maghiară din România)

Személynév

Kurkó Gyárfás, Czikó Nándor, Bányai László, Dávid Sándor, Csákány Béla

Év

1944.

Hónap

október

Nap

18.
Kivonul a kormányból a Romániai Szociáldemokrata Pártot és a Román Kommunista Pártot képviselő 2 min ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár, Páncélcseh

Intézmény

Romániai Szociáldemokrata Párt, Román Kommunista Párt

Személynév

Lucreţiu Pătrăşcanu, Teohari Georgescu, Balogh Edgár,

Év

1944.

Hónap

október

Nap

19.
Szétesik a Nemzeti Demokrata Blokk, mivel a Nemzeti Parasztpárt és a Nemzeti Liberális Párt elutasít ... Bővebben

Helynév

Földvár, Foksány

Intézmény

Nemzeti Demokrata Blokk, Nemzeti Parasztpárt, Nemzeti Liberális Párt, Országos Demokrata Arcvonal

Személynév

Év

1944.

Hónap

október

Nap

20.
Interjút ad Ionel Pop, Bukarestben kinevezett észak-erdélyi kormánybiztos a fővárosi Curierulnak. Eb ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Személynév

Ionel Pop

Év

1944.

Hónap

október

Nap

21.
Kolozsváron a Kommunisták Észak-Erdélyi Pártja, a kolozsvári szociáldemokraták, a Magyar Dolgozók Sz ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár, Magyarzsombor, Egeres, Ferencbánya,

Intézmény

Kommunisták Észak-Erdélyi Pártja, Magyar Dolgozók Szövetsége, Ekésfront, Demokrata Zsidó Népközösség (Comitetul Democratic Evreesc), Egységes Szakszervezetek (Sindicatelor Unic), Észak-Erdélyi Demokratikus Bizottság (Comitetul Democratic din Nordul Transilvaniei)

Személynév

ifj. Teofil Vescan, Vintilă, Herta

Év

1944.

Hónap

október

Nap

22.
Brassóban megjelenik a Népi Egység első száma, az MNSZ első hivatalos napilapja. Felelős szerkesztő: ... Bővebben

Helynév

Brassó, Kolozsvár

Intézmény

Magyar Dolgozók Szövetsége

Személynév

Kurkó Gyárfás, Csákány Béla, Szepesi Sándor, Fodor-Pataky Ádám, Kós Károly, Balogh Edgár, Soó Tamás, Sáry István

Év

1944.

Hónap

október

Nap

24.
Kolozs megyei Kispetriben a váralmási román csendőrök letartóztatják a református lelkészt, és egy h ... Bővebben

Helynév

Kispetri

Intézmény

Személynév

Év

1944.

Hónap

október

Nap

25.
A 133. szovjet lövész hadosztály és a 4. román hadsereg csapatai harc nélkül bevonulnak Szatmárnémet ... Bővebben

Helynév

Szatmárnémeti, Nagykároly, Háromszék vármegye, Udvarhely vármegye, Csík vármegye, Maros-Torda vármegye, Sepsiszentgyörgy, Kolozsvár, Zilah, Nagyvárad

Intézmény

Román Nemzeti Bank

Személynév

Ionel Pop

Év

1944.

Hónap

október

Nap

27.
A kolozsvári Világosságban Balogh Edgár főszerkesztő vezércikkben követeli a magyar közélet megtiszt ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Balogh Edgár,

Év

1944.

Hónap

október

Nap

28.
Az Észak-Erdélyi Demokratikus Bizottság csatlakozik az Országos Demokrata Arcvonalhoz, és – kibővülv ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Észak-Erdélyi Demokratikus Bizottság, Országos Demokrata Arcvonal, Hazafiak Szövetsége Népvédelmi Egyesület, Országos Demokrata Arcvonal Észak-Erdélyi Bizottság

Személynév

Év

1944.

Hónap

október

Nap

30.
Bánffyhunyadon tizenegy helybeli magyar lakost gyilkolnak le a voluntárok (román önkéntesek).   ? 19 ... Bővebben

Helynév

Bánffyhunyad

Intézmény

Személynév

Év

1944.

Hónap

október

Nap

31.
Csernyikov tábornok – egy előző napi moszkvai távirati utasításra hivatkozva – utasítja a román admi ... Bővebben

Helynév

Nagyvárad

Intézmény

Személynév

Csernyikov

Év

1944.

Hónap

november

Nap

1.
Temesváron a Déli Hírlap utódaként megjelenik a Magyar Népi Szövetség Szabad Szó c. napilapjának els ... Bővebben

Helynév

Temesvár

Intézmény

Személynév

Kazinczy János, Lázár József

Év

1944.

Hónap

november

Nap

3.
A rendőrquestor visszakíséri Nagyenyedről Gyulafehérvári székhelyére Márton Áron római katolikus püs ... Bővebben

Helynév

Nagyenyed, Gyulafehérvár,

Intézmény

Személynév

Márton Áron

Év

1944.

Hónap

november

Nap

4.
Megalakul a második Sănătescu-kormány, melyben a fontosabb tárcák még mindig a Maniu-féle Parasztpár ... Bővebben

Helynév

Marosvásárhely

Intézmény

Személynév

Petru Groza, Nicolae Penescu, Lucreţiu Pătrăşcanu, Constantin Vişoianu, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Pittner Olivér, Abafáy Gusztáv.

Év

1944.

Hónap

november

Nap

5.
A bukaresti Rador hírügynökség közli, hogy „A Romániának megszabott fegyverszüneti feltételek végreh ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Személynév

Év

1944.

Hónap

november

Nap

6.
A tordai Cenzúrahivatal Bukarestbe küldött jelentésében arról „tájékoztatja” az illetékeseket, hogy ... Bővebben

Helynév

Bukarest, Kolozsvár, Nagyszeben

Intézmény

Cenzúrahivatal, Információs Titkos Szolgálat (Servicul Secret de Informaţii)

Személynév

Év

1944.

Hónap

november

Nap

8.
Bukarestbe érkezik Andrej J. Visinszkij szovjet külügyi népbiztoshelyettes, aki este találkozik Cons ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Személynév

Andrej J. Visinszkij, Constantin Vişoianu

Év

1944.

Hónap

november

Nap

9.
A kolozsvári Világosság lapzártával ismerteti id. Teofil Vescan főispán falragaszokon közzétett 7-i ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

id. Teofil Vescan

Év

1944.

Hónap

november

Nap

10.
Megjelenik Kurocskin őrnagy, Marosvásárhely katonai parancsnoka Ioan Bozdoc prefektus előtt, és közl ... Bővebben

Helynév

Marosvásárhely, Csíkszereda, Csík vármegye, Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Kurocskin, Ioan Bozdoc, Aurel Ţeţu, Nagy István

Év

1944.

Hónap

november

Nap

11.
A marosvásárhelyi Magyar Demokrata Szövetség emlékiratot ad át a megye prefektusának, a „manista” Io ... Bővebben

Helynév

Marosvásárhely, Földvár

Intézmény

Személynév

Ioan Bozdoc

Év

1944.

Hónap

november

Nap

12.
A romániai Szövetséges Ellenörző Bizottság nevében Vinogradov tábornok, és Vasziljev vezérkari főnök ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár, Marosvásárhely

Intézmény

Szövetséges Ellenörző Bizottság, Kolozsvári Tízes Szervezet, Népvédelmi Egyesület, Szomszédsági Szervezet

Személynév

Vinogradov, Vasziljev, C. Sănătescu, Puskás Lajos, Stefan Pantea, Zsák A. József, Soós József, Ioan Oltean, Victor Groza, Antalffy Endre, Mihály József.

Év

1944.

Hónap

november

Nap

14.
A Monitorul Oficialban megjelenik az 575. sz. törvényrendelet, mellyel felállítják a Kisebbségügyi M ... Bővebben

Helynév

Brassó, Kolozsvár

Intézmény

Kisebbségügyi Minisztériumot (Ministrul Nationalităţiilor Minoritare)

Személynév

Gheorghe Vlădescu-Răcoasa

Év

1944.

Hónap

november

Nap

15.
A bukaresti Scînteia (a Román Kommunista Párt központi napilapja) írja a Maniu-gárda vérengzéseiről: ... Bővebben

Helynév

Bukarest, Brassó

Intézmény

Személynév

Év

1944.

Hónap

november

Nap

16.
A kormány feloszlatja az önkéntes gárdákat. ? 1945. április 7. // A bukaresti nemzeti parasztpárti ... Bővebben

Helynév

Bukarest, Sepsiszentgyörgy

Intézmény

Személynév

Év

1944.

Hónap

november

Nap

17.
Észak-Erdélyben Maniu híveiből megalakul a Felszabadult Erdély Román Demokrata Szövetsége (Uniunea D ... Bővebben

Helynév

Észak-Erdély

Intézmény

Felszabadult Erdély Román Demokrata Szövetsége (Uniunea Democrată Româna din Ardealul Eliberat)

Személynév

Emil Haţieganu

Év

1944.

Hónap

november

Nap

19.
A marosvásárhelyi Magyar Demokrata Szövetség nagygyűlésén a kommunista Simó Gyula javasolja egy, a T ... Bővebben

Helynév

Marosvásárhely

Intézmény

Magyar Demokrata Szövetség

Személynév

Simó Gyula, Vinogradov, R. J. Malinovszkij, Sănătescu

Év

1944.

Hónap

november

Nap

20.
A Kolozsvári Magyar Egyetem három professzora (Zolnai Béla, Várkonyi Hildebrand és Szabó T. Attila) ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Kolozsvári Magyar Egyetem

Személynév

Zolnai Béla, Várkonyi Hildebrand, Szabó T. Attila

Év

1944.

Hónap

november

Nap

23.
Megérkezik Brassóból Kolozsvárra Bányai László, a MADOSZ egyik alapító tagja, és összehívatja a szer ... Bővebben

Helynév

Brassó, Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Bányai László, Kós Károly, Fodor-Pataky Ádám

Év

1944.

Hónap

november

Nap

24.
A Román Kommunista Párt kolozsvári székházában közlik Puskás Lajossal, a Szomszédsági Szervezet kezd ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Román Kommunista Párt, Szomszédsági Szervezet

Személynév

Puskás Lajos, Nagy István

Év

1944.

Hónap

november

Nap

25.
Székelyudvarhelyen megjelenik a Magyar Népi Szövetség helyi szócsövének számító „Szabadság” című het ... Bővebben

Helynév

Székelyudvarhely

Intézmény

Magyar Népi Szövetség

Személynév

Év

1944.

Hónap

november

Nap

27.
Gheorghe Vlădescu-Răcoasa kisebbségügyi miniszter a kolozsvári Tribuna Poporului-nak adott interjújá ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Gheorghe Vlădescu-Răcoasa

Év

1944.

Hónap

december

Nap

1.
Kolozsváron „Észak-Erdély ügyeinek intézése” céljából megalakul az ODA Észak-Erdélyi Központi (Legfe ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár, Csík vármegye, Udvarhely vármegye, Marosvásárhely,

Intézmény

ODA Észak-Erdélyi Központi (Legfelsőbb) Tanácsadó Testülete

Személynév

id. Teofil Vescan, Szabédi László

Év

1944.

Hónap

december

Nap

2.
Megbukik a második Sănătescu-kormány.   ¬ 1944. november 4.

Helynév

Intézmény

Személynév

Év

1944.

Hónap

december

Nap

4.
Megjelenik a kolozsvári Erdély, a Romániai Szociáldemokrata Párt Magyar Bizottságának hetilapja. (19 ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Raffay István, Lakatos István

Év

1944.

Hónap

december

Nap

6.
Megalakul Nicolae Rădescu tábornok kormánya (korábban vezérkari főnök volt). A kormányfő magának tar ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Nicolae Rădescu, Teohari Georgescu, Lucreţiu Pătrăşcanu, Petru Groza, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion Negulescu

Év

1944.

Hónap

december

Nap

8.
A marosvásárhelyi Szabad Szóban egy maroshévizi szemtanú beszámol az ottani közállapotokról: a „mani ... Bővebben

Helynév

Marosvásárhely, Maroshévíz

Intézmény

Személynév

Év

1944.

Hónap

december

Nap

10.
A december 4-i bukaresti România Liberă nyomán a kolozsvári Világosság (négy nappal később pedig a t ... Bővebben

Helynév

Bukarest, Kolozsvár, Temesvár

Intézmény

Személynév

Év

1944.

Hónap

december

Nap

14.
A minisztertanács elfogadja a Temesváron létesítendő egyetem (későbbi nevén Nyugati Egyetem – Univer ... Bővebben

Helynév

Temesvár

Intézmény

Nyugati Egyetem – Universităţii de Vest

Személynév

Év

1944.

Hónap

december

Nap

17.
Soó Tamás, Gyüjtő Sándor, Imreh István és Derzsi Ernő (60 taggal) megalapítják a Munkások Általános ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Munkások Általános Gazdasági és Ipari Szövetkezete

Személynév

Soó Tamás, Gyüjtő Sándor, Imreh István, Derzsi Ernő

Év

1944.

Hónap

december

Nap

19.
A Monitorul Oficialban megjelenik a 641. sz. törvény, miszerint eltörlik a „faji törvényhozás” törvé ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Év

1944.

Hónap

december

Nap

20.
Kolozsvárról a Romániai Szociáldemokrata Párt Magyar Bizottsága levelet ír az RSzDP Központi Végreha ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Romániai Szociáldemokrata Párt Magyar Bizottsága

Személynév

Lakatos István

Év

1944.

Hónap

december

Nap

27.
Kolozsváron a város elfoglalása utáni első (tisztújító) közgyűlését tartja az Erdélyi Magyar Kulturá ... Bővebben

Helynév

Kolozsváron

Intézmény

Erdélyi Magyar Kulturális Egyesület

Személynév

Sándor József, Tavaszy Sándor, Nagy István, Balogh Edgár, id. Teofil Vescan, Vasile Pogăceanu

Év

1944.

Hónap

december

Nap

28.
Megszervezik a kolozsvári Magyar Tankerületi Főigazgatóságot, melynek élére Hadházy Sándor kerül. 19 ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár, Észak-Erdély

Intézmény

Magyar Tankerületi Főigazgatóság, Kolozsvári Magyar Egyetem

Személynév

Hadházy Sándor, Vasile Pogăceanu

Év

1944.

Hónap

az év folyamán

Nap

megjelenik a Modern orosz elbeszélők c. kötet, Nagy Lajos A kisebbségek alkotmányjogi helyzete Nagyr ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Nagy Lajos, Szenczei László

Év

1945.

Hónap

január

Nap

1.
A marosvásárhelyi Szabad Szó első számában megjelent székelyföldi helyszíni beszámolóból kiderül, ho ... Bővebben

Helynév

Marosvásárhely, Gyergyóditró, Észak-Erdély

Intézmény

Személynév

Demeter Béla,

Év

1945.

Hónap

január

Nap

1-6.
Szatmárnémetiből és környékéről több ezer német származású (sváb) polgári lakost szovjet kényszermun ... Bővebben

Helynév

Szatmárnémeti, Érmellék, Érmindszent, Érszentkirály, Tasnád

Intézmény

Személynév

dr. Czumbel Lajos, dr. Mellau Ferenc, dr. Gruber Ernő, Szeibel János, Láng Lajos, Lengyel László, dr. Semptey Gellért, Simon Károly ferences szerzetesek.

Év

1945.

Hónap

január

Nap

3.
Majláthfalván (Temes megye) több mint ötven helybéli MNSz-tagot tartóztat le a román csendőrség. (Az ... Bővebben

Helynév

Majltáthfalva,

Intézmény

Személynév

Év

1945.

Hónap

január

Nap

5.
A Monitorul Oficialban megjelenik a 7/1945. sz. törvény a Nemzetiségi-Kisebbségi Minisztérium felépí ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Nemzetiségi-Kisebbségi Minisztérium

Személynév

Év

1945.

Hónap

január

Nap

11.
Budapesten a nyilasok agyonlövik Ligeti Ernő (1891–1945) jeles erdélyi írót, újságírót, az 1919–1940 ... Bővebben

Helynév

Budapest

Intézmény

Személynév

Ligeti Ernő

Év

1945.

Hónap

január

Nap

15.
Rădescu tábornok, az új kormányfő, követeli belügyminiszterhelyettestől, Teohari Georgescutól, hogy ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Országos Demokrata Arcvonal Észak-Erdélyi Központi Tanácsadó Testület

Személynév

Rădescu, Teohari Georgescu

Év

1945.

Hónap

január

Nap

16.
Bukarestben aláírják azt a szovjet–román egyezményt, amelyben rögzítik, hogy háborús jóvátétel fejéb ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Személynév

Év

1945.

Hónap

január

Nap

18.
Vasile Pogăceanu Kolozs megyei főispán 100/1945. sz. átiratával 29 „antidemokratikus, sovén, fasiszt ... Bővebben

Helynév

Kolozs megye

Intézmény

Személynév

Vasile Pogăceanu, Bónis György, dr. Móritz Dénes, dr. Gyergyai Árpád

Év

1945.

Hónap

január

Nap

19.
Vasile Pogăceanu Kolozs megyei főispán rendeleti úton felfüggeszti a Kolozsvári Magyar Egyetem és a ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Kolozsvári Magyar Egyetem, Mezőgazdasági Főiskola

Személynév

Vasile Pogăceanu, Farkas Árpád, Dr. Csőgör Lajos, ifj. Teofil Vescan

Év

1945.

Hónap

január

Nap

21.
Megjelennek az 50. és 51. sz. törvényrendeletek, a háborús bűnösök és a hadivagyonok felkutatásáról. ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Év

1945.

Hónap

január

Nap

22.
A szovjet katonák a Szatmár megyei Beréből 16 református magyar férfit, mint „partizánt” elhurcolnak ... Bővebben

Helynév

Bere, Krasznabéltek, Sándorfalva

Intézmény

Személynév

Év

1945.

Hónap

január

Nap

24-e
és február 1-je között a kolozsvári („harmadikutas” irányzatot követő) Magyar Demokrata Egyetemi és ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár, Maros-Torda vármegye, Marosvásárhely

Intézmény

Magyar Demokrata Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete, Országos Demokrata Arcvonal

Személynév

Év

1945.

Hónap

január

Nap

25.
A bukaresti Maniu-párti Dreptatea követeli az észak-erdélyi „háborús bűnösök” megbüntetését. (Az egy ... Bővebben

Helynév

Bukarest, Gyalu

Intézmény

Személynév

Év

1945.

Hónap

január

Nap

28.
„Egyesülési” nagygyűlést tartanak Máramarosszigeten. (Január közepén Máramarosszigetet és a környező ... Bővebben

Helynév

Máramarossziget, Máramaros vármegye

Intézmény

Személynév

Iván Odovicsuk, Ny. Sz. Hruscsov

Év

1945.

Hónap

január

Nap

26-30.
Bukarestben kongresszust tartanak az Egyesült Szakszervezetek. Megalapítják a Általános Szakszerveze ... Bővebben

Helynév

Bukarest,

Intézmény

Egyesült Szakszervezet, Általános Szakszervezeti Szövetség,

Személynév

Szenkovits Sándor, Gheorghe Apostol, Lakatos István, Jordáky Lajos

Év

1945.

Hónap

február

Nap

2.
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület választmányi ülésén az addigi elnök (az EMKE alapító tagja ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület

Személynév

Sándor József, Balogh Edgár

Év

1945.

Hónap

február

Nap

4.
A kolozsvári Világosság interjút közöl Gheorghe Vlădescu-Răcoasa kisebbségügyi miniszterrel. Ebben a ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Gheorghe Vlădescu-Răcoasa

Év

1945.

Hónap

február

Nap

6.
Kolozsváron ifj. Teofil Vescan, a Román Kommunista Párt észak-erdélyi megbízottja kezdeményezésére é ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár, Balázsfalva, Nagyszeben, Nagyvárad

Intézmény

Személynév

ifj. Teofil Vescan, Jordáky Lajos, Victor Pop, Iulian Chitta, Csiky Gyula, dr. Pelle János, Ványai Károly

Év

1945.

Hónap

február

Nap

7.
A Monitorul Oficialban megjelenik a 86/1945. sz. törvény, a „Nemzetiségi Statútum”. (A sokat bírált ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Országos Demokrata Arcvonal Észak-Erdélyi Központi Tanácsadó Testülete

Személynév

Jordáky Lajos, Bruder Ferenc, ifj. Teofil Vescan

Év

1945.

Hónap

február

Nap

10.
A Monitorul Oficialban megjelenik a 91. sz. törvény a Casa de Administrare şi Supraveghere a Bunuril ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Casa de Administrare şi Supraveghere a Bunurilor Inamice (CASBI), az Ellenséges Vagyonokat Kezelő és Ellenőrző Pénztár

Személynév

Év

1945.

Hónap

február

Nap

12-14.
A kolozsvári Városházán ülésezik „Észak-Erdély parlamentje”, az ODA észak-erdélyi konferenciája, mel ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár, Uzon

Intézmény

ODA Észak-Erdélyi Központi Végrehajtó Bizottsága

Személynév

Venczel József, ifj. Teofil Vescan, Jordáky Lajos, Lakatos István, Nicolae Moldoveanu, Balogh Edgár, Bruder Ferenc, Demeter János, Tudor Bugnariu, Vasile Pogăceanu, Neumann Jenő, Goldberger Miklós

Év

1945.

Hónap

február

Nap

13.
Bukarestben – kommunista források szerint – félmillióan tüntetnek egy Országos Demokrata Arcvonal-ve ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Országos Demokrata Arcvonal

Személynév

Ana Pauker

Év

1945.

Hónap

február

Nap

23.
A kolozsvári magyar egyetem szakszervezeti bizalmijai emlékiratban többek közt kérik a „hatos bizott ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Év

1945.

Hónap

február

Nap

24.
Temesváron 35 ezer, Marosvásárhelyen 10 ezer, Brassóban 35 ezer ember tüntet az Országos Demokrata A ... Bővebben

Helynév

Temesvár, Marosvásárhely, Brassó

Intézmény

Országos Demokrata Arcvonal

Személynév

Petru Groza

Év

1945.

Hónap

február

Nap

27.
Bukarestbe érkezik Andrej J. Visinszkij szovjet külügyi népbiztoshelyettes. Este kihallgatáson vesz ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Személynév

Andrej J. Visinszkij, Mihály király, Rădescu, Petru Groza, Barbu Ştirbeyt,

Év

1945.

Hónap

február

Nap

28.
Lemond Nicolae Rădescu tábornok, majd az angol misszióra menekül. (1946. június 15-én titokban egy a ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Nicolae Rădescu,

Év

1945.

Hónap

március

Nap

4.
Kolozsváron négy turistaegyesület: a Munkás Testedző Egyesület turista szakosztálya, a Gyopár Turist ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Munkás Testedző Egyesület, Gyopár Turista Egyesület, Aurora Turista Egyesület, Erdélyi Népi Kárpát Egyesület, Magyar Népi Szövetség

Személynév

Vámszer Géza

Év

1945.

Hónap

március

Nap

5.
Kolozsváron többezres tüntetés zajlik az Országos Demokrata Arcvonal-vezette kormány és Petru Groza ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Országos Demokrata Arcvonal

Személynév

Petru Groza

Év

1945.

Hónap

március

Nap

6.
Mihály király Visinszkij követelésére kinevezi Petru Grozát miniszterelnöknek. (Mihály először vissz ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Mihály király, Visinszkij, Petru Groza, Iuliu Maniu, Constantin (Dinu) Brătianu, Gheorghe Tătărescu, Constantin Vasiliu-Răşcanu, Teohari Georgescu, Gheorghe Vlădescu-Răcoasa

Év

1945.

Hónap

március

Nap

7.
Petru Groza táviratban kéri Sztálint, hogy ismét kiterjeszthessék a román közigazgatást Észak-Erdély ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Petru Groza, Sztálin

Év

1945.

Hónap

március

Nap

8.
Kolozsváron megjelenik az Erdélyi Szikra a Kommunisták Romániai Pártja Észak-Erdélyi Tartományi Bizo ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Kommunisták Romániai Pártja Észak-Erdélyi Tartományi Bizottsága

Személynév

Nagy István, ifj. Teofil Vescan, Berde Mária

Év

1945.

Hónap

március

Nap

9.
Vasile Pogăceanu Kolozs megyei főispán – a „hatos bizottság” javaslatára hivatkozva – rendeletet ad ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Vasile Pogăceanu, Balogh Edgár, Demeter János, Gunda Béla, dr. Klimkó Dezső, dr. Ludány György, László Gyula, Szász István, dr. Obál Ferenc, Benedek István, Benedek Marcell

Év

1945.

Hónap

március

Nap

9-13.
A román közigazgatást fokozatosan kiterjesztik Észak-Erdély területére. (A közigazgatás románosítása ... Bővebben

Helynév

Észak-Erdély

Intézmény

Személynév

Év

1945.

Hónap

március

Nap

13.
Kolozsváron tartja meg a kormány kihelyezett minisztertanácsi ülését. Az ezt követő hatvanezres nagy ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Mihály király, Andrej J. Visinszkij, Wolf Sándor, Gheorghe Urzica, Solomon Sabin, Pásztai Géza, Bruder Ferenc, Gheorghe Vlădescu-Răcoasa, Demeter János, Petru Groza

Év

1945.

Hónap

március

Nap

15.
Kolozsváron megnyílik az 1848–49-es Ereklyemúzeum. (Az anyagot Kiss Jenő és Bözödi György gyűjtötte ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár, Marosvásárhely

Intézmény

Ereklyemúzeum

Személynév

Kiss Jenő, Bözödi György

Év

1945.

Hónap

március

Nap

18.
Marosvásárhelyen a román állambiztonság letartóztatja a városba gyanútlanul visszatért Májay Ference ... Bővebben

Helynév

Marosvásárhely

Intézmény

Személynév

Májay Ferenc

Év

1945.

Hónap

március

Nap

19.
Gheorghe Vlădescu-Răcoasa nemzetiségügyi államtitkár Kurkó Gyárfás és Bányai László kíséretében megl ... Bővebben

Helynév

Földvár, Hídvég

Intézmény

Személynév

Gheorghe Vlădescu-Răcoasa, Kurkó Gyárfás, Bányai László

Év

1945.

Hónap

március

Nap

23.
A Monitorul Oficialban közzéteszik a 187. sz. „földbirtokrendezési” törvényt. A földreform értelmébe ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Év

1945.

Hónap

március

Nap

29.
A zalaegerszegi pályaudvaron egy szovjet légitámadás következtében megsemmisül a sepsiszentgyörgyi S ... Bővebben

Helynév

Zalaegerszeg

Intézmény

Székely Nemzeti Múzeum

Személynév

Herepei János

Év

1945.

Hónap

március

Nap

29-31.
Bukarestben tartják Teohari Georgescu belügyminiszter résztvételével az „észak-erdélyi megyefőnökök ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Személynév

Teohari Georgescu, Vasile Pogăceanu, Virgil Ceaclan, Ştefan Andruţa (Anderco?), Victor Groza, Virgil Câmpianu, Valentin Buda (Romulus Moldovan?), Ştefan Pop, Bálint Mihály, Demeter András, Szilágyi Ignác, Ion Chitta

Év

1945.

Hónap

március

Nap

30.
A Monitorul Oficialban közzéteszik a közalkalmazottak sorainak megtisztításáról rendelkező 217. sz. ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Argay György, Gheorghe Vlădescu-Răcoasa

Év

1945.

Hónap

március

Nap

31.
A Monitorul Oficialban közzétett törvényrendelet kibővíti a Nemzetiségügyi Államtitkárság („alminisz ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Nemzetiségügyi Államtitkárság

Személynév

Év

1945.

Hónap

április

Nap

1.
Brassóban a Magyar Népi Szövetség megkezdi országos kongresszusának, valamint az észak- és dél-erdél ... Bővebben

Helynév

Brassó

Intézmény

Magyar Népi Szövetség

Személynév

Kurkó Gyárfás, Hantos Gyula, Martonyi János, Cseke Vilmos

Év

1945.

Hónap

április

Nap

4.
A Monitorul Oficial közli a 261. sz. állampolgársági törvényt. Az 1. szakasz csak azoknak ismeri el ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Év

1945.

Hónap

április

Nap

5.
A Monitorul Oficialban megjelenik a CASBI 3822. sz. végrehajtási utasítása. Ez felállítja a „vélelme ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Év

1945.

Hónap

április

Nap

8.
Gheorghe Vlădescu-Răcoasa bejelenti, hogy megkezdik a tîrgu-jiu-i és a sloboziai internálótáborban r ... Bővebben

Helynév

Tîrgu-Jiu, Slobozia

Intézmény

Személynév

Gheorghe Vlădescu-Răcoasa

Év

1945.

Hónap

április

Nap

10.
Kolozsvárott nyolc magyar író elhatározza, hogy megalapítanak egy magyar írószövetséget és beindítan ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Jékely Zoltán, Kiss Jenő, Nagy István, Szabédi László, Szentimrei Jenő

Év

1945.

Hónap

április

Nap

16.
Megnyílik az 1943-ban bezáratott nagyenyedi Bethlen-kollégium.

Helynév

Nagyenyed

Intézmény

Bethlen-kollégium

Személynév

Év

1945.

Hónap

április

Nap

16-17.
Kolozsváron Aurel Potop nemzetnevelésügyi államtitkár és Luka László/Vasile Luca, az Országos Demokr ... Bővebben

Helynév

Nagyszeben, Kolozsvár

Intézmény

I. Ferdinánd Király Egyetem, Ferenc József Tudományegyetem

Személynév

Aurel Potop, Luka László/Vasile Luca, Balogh Ernő, Pásztai Géza, dr. Csőgör Lajos, Jordáky Lajos, Emil Petrovici, ifj. Teofil Vescan, David Prodan, Alexandru Roşca

Év

1945.

Hónap

április

Nap

18.
A Monitorul Oficialban közzéteszik a 294. sz. törvényrendeletet az észak-erdélyi ítélőtáblák felállí ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Év

1945.

Hónap

április

Nap

19.
Nagyváradon meghal Betegh Miklós (1868–1945), aki 1910–14 között Torda-Aranyos vármegye főispánja vo ... Bővebben

Helynév

Nagyvárad, Dicsőszentmárton

Intézmény

Személynév

Betegh Miklós

Év

1945.

Hónap

április

Nap

20.
Megjelenik az Erdélyi Gazda, az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület havi lapjának 1945/1–3 összevont ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület

Személynév

Kós Balázs, Kakassy Endre,

Év

1945.

Hónap

április

Nap

24.
A Monitorul Oficialban megjelenik a 312. törvényrendelet, a háborús bűnösök és az ország katasztrófá ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Év

1945.

Hónap

április

Nap

25.
Bukarestben tovább folytatódtak a tárgyalások a kolozsvári magyar egyetem kérdésében. Az Észak-Erdél ... Bővebben

Helynév

Bukarest, Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Vescan, Voitec, Demeter János, Venczel József, Nagy Géza, Miskolczy Dezső, Jordáky Lajos, György Lajos, Jancsó Elemér, Buza László, Demeter János, Balogh Ernő, Dezső Lóránd, Veress Ferenc, Csőgör Lajos, Lakatos István

Év

1945.

Hónap

április

Nap

30.
Újabb delegáció (Kurkó Gyárfás, az MNSz elnöke, Czikó Nándor, a nemzetiségügyi minisztérium tanácsos ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Személynév

Kurkó Gyárfás, Czikó Nándor, Demeter János, Nagy Géza, Venczel József, Ştefan Voitec, Aurel Potop, Petru Groza, Dr. Csőgör Lajos,

Év

1945.

Hónap

április

Nap

utolsó hetében
A Munkások Általános Gazdasági és Ipari Szövetkezete mintájára megalakul Székelyudvarhelyen az „ Udv ... Bővebben

Helynév

Székelyudvarhely, Nagyvárad, Szatmárnémeti, Nagybánya

Intézmény

Munkások Általános Gazdasági és Ipari Szövetkezete, Udvarhelyi Munkások Gazdasági és Ipari Szövetkezete

Személynév

B