Kárpátalja évszámokban 1867–2010

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Пошук українською мовою за ключовими словами, назвою місця та установи, і за прізвищами постетей можливий з використанням поля пошуку.

 

Vehes Mikola –  Molnár D. István –  Molnár József –   Osztapec, Jurij – Oficinszkij Román – Tokar Marian – Fedinec Csilla – Csernicskó István: 

 Хроніка Закарпаття 1867–2010 / Hronika Zakarpattja 1867–2010 / Kárpátalja évszámokban 1867–2010

Studia regionalistica . Ungvári Nemzeti Egyetem Politikai Regionalizmus Kutatóintézete,Vydavnyctvo UZHNU "Goverla" Uzgorod, 2011.

Év Hónap Nap Tétel Tétel ukránul Név Név ukránul Helyszín Helyszín ukránul Intézménynév Intézménynév ukránul Tárgyszó ukránul

Év

1867.

Hónap

február

Nap

17.

Tétel

A magyar országgyűléshez intézett leiratával I. Ferenc József császár helyreállította Magyarország alkotmányát, intézkedett a felelős magyar kormány megalakításáról, és miniszterelnöknek gróf Andrássy Gyulát nevezte ki.

Tétel ukránul

Своїм указом, адресованим угорському парламенту, імператор Франц Йосиф І відновив конституцію Угорщини, розпорядився щодо утворення відповідального угорського уряду та призначив прем’єр-міністром графа Дюлу Андраші.

Név

I. Ferenc József, gróf Andrássy Gyula

Név ukránul

Франц Йосиф І, граф Дюла Андраши

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

угорський парламент, австро-угорський компроміс, конституція Угорщини, відповідальний угорський уряд

Év

1867.

Hónap

május

Nap

29.

Tétel

Az országgyűlésben elfogadták a kiegyezési alaptörvényt, amelyben rögzítették a dualista állam, az Osztrák–Magyar Monarchia létét meghatározó alapelveket: a közös ügyek (külügy, hadügy, továbbá az ezekre vonatkozó pénzügyek) körét, a Magyarország birodalmon belüli önállóságát biztosító tényezőket (önálló országgyűlés, ennek felelős magyar kormány, magyar hadsereg stb.).

Tétel ukránul

На засіданні парламенту прийнято так званий компромісний закон, яким зафіксовано визначальні принципи існування дуалістичної держави – Австро-Угорської монархії: визначено коло спільних справ (зовнішня політика, оборона, фінанси, що стосуються цих сфер), а також фактори, які забезпечували самостійність Угорщини на власній території (незалежний парламент, підпорядкований йому угорський уряд, угорська армія і т. д.).

Név

Név ukránul

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

парламент, компромісний закон, дуалістична держава, спільні справи, само.

Év

1867.

Hónap

június

Nap

8.

Tétel

A magyar törvényeknek megfelelően megkoronázták I. Ferenc Józsefet.

Tétel ukránul

Франц Йосиф І був коронований на угорський трон відповідно до угорського законодавства.

Név

I. Ferenc József

Név ukránul

Франц Йосиф І

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

коронування

Év

1867.

Hónap

július

Nap

28.

Tétel

I. Ferenc József szentesítette a kiegyezési törvényt (1867. évi XII. tc.), amit november 21-én az osztrák Birodalmi Tanács képviselőháza is jóváhagyott. A törvény értel­mében a Habsburg Monarchia kétközpontú, dualista szerkezetű és alkotmá­nyos állammá, Osztrák–Magyar Monarchiává alakult át.

Tétel ukránul

Франц Йосиф І схвалив так званий компромісний закон (Закон № ХІІ від 1867 року), який 21 листопада був затверджений також парламентом Австрії. Відповідно до закону Габсбурзька монархія отримувала дуалістичну конструкцію з двома центрами, перетворювалася в конституційну державу – Австро-Угорську монархію.

Név

I. Ferenc József

Név ukránul

Франц Йосиф І

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

компромісний закон, Парламент Австрії, затвердження, Габсбурзька монархія, два центри, держава

Év

1868.

Hónap

december

Nap

5.

Tétel

Az 1868. évi XXXVIII. tc. a népiskolai közoktatás tárgyában többek között kimondta: „Minden növendék anyanyelvén nyerje az oktatást, amennyiben ez a nyelv a községben divatozó nyelvek egyike.”

Tétel ukránul

У Законі № XXXVIII від 1868 року, що регулював сферу народної шкільної освіти, серед іншого, було зазначено: «Всі учні мають отримувати освіту рідною мовою, якщо ця мова є однією з поширених у населеному пункті мов».

Név

Név ukránul

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

закон про народної шкільної освіти, освіта на рідній мові, використання мови, національна політика

Év

1868.

Hónap

december

Nap

6.

Tétel

Az 1868. évi nemzetiségi törvény (1868. évi XLIV. tc.) szerint a törvényhozás és a legfelső hatóságok nyelve a magyar, de a törvényeket a többi nemzetiség nyelvén is közzé kell tenni, illetve a községekben az ügyintézés hivatalos nyelve az ott leginkább használt nyelv. A törvény alapelve: „Magyarország összes honpolgárai az alkotmány alapelvei szerint is politikai tekintetben egy nemzetet képeznek, az osztatlan, egységes magyar nemzetet, melynek a hon minden polgára, bármely nemzetiséghez tartozzék is, egyenjogú tagja.”

Tétel ukránul

1868 року був прийнятий закон «Про національності» (Закон № XLIV від 1868 року), згідно з яким мовою парламенту та вищих державний органів є угорська, однак закони також потрібно видавати і мовами інших національностей. У населених пунктах мовою діловодства є найбільш поширена мова. Головна ідея закону: «Згідно з основними положеннями конституції, всі громадяни Угорщини політично утворюють єдину, нероздільну угорську націю, рівноправними членами якої є всі громадяни вітчизни, незалежно від національності».

Név

Név ukránul

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

Закон про національності, використання мови, використання мови у державних установах, мови національностей, єдина угорська нація, національна політика

Év

1868.

Hónap

az év folyamán

Nap

Tétel

Munkácson megnyílt az első takarékpénztár és telegráf. – Nagybocskón felépült a régió első favegyi üzeme.

Tétel ukránul

У Мукачеві відкрили першу ощадну касу і телеграф. – Збудовано перший в краї лісохімічний завод у Великому Бичкові.

Név

Név ukránul

Helyszín

Munkács, Nagybocskó

Helyszín ukránul

Мукачевр, Великий Бичків

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

ощадна каса, телеграф, лісохімічний завод, розвиток економіки

Év

1869.

Hónap

március

Nap

9-13.

Tétel

Országgyűlési választásokat tartottak. A régió képviselői: Bay Ferenc (Mezőkaszony), Buday Sándor (Felvidék), Hrabár Manó (Ökörmező), Lónyay Gábor (Tiszahát), Lónyay József (Munkács), Mihályi Péter (Visó), Nehrebeczky Sándor (Nagyberezna), Pásztélyi János (Huszt), Perényi Zsigmond (Nagyszőlős), Pribék Antal (Ungvár), Várady Gábor (Técső).

Tétel ukránul

Відбулися вибори до Державних Зборів (парламенту). Депутатами від краю стали: Ференц Бой (Косино), Шандор Будоі (Фелвідейк), Мано Грабар (Волове), Габор Лоняі (Тісогат), Йожеф Лоняі (Мукачево), Пейтер Мігалі (Вішо), Шандор Негребецькі (Великий Березний), Янош Пастелі (Хуст), Жігмонд Перені (Виноградів), Антал Прібек (Ужгород), Габор Вароді (Тячів).

Név

Bay Ferenc, Buday Sándor, Hrabár Manó, Lónyay Gábor, Lónyay József, Mihályi Péter, Nehrebeczky Sándor, Pásztélyi János, Perényi Zsigmond, Pribék Antal, Várady Gábor

Név ukránul

Бай Ференц, Будаі Шандор, Гробар Мано, Лоняі Габор,Лоняї Йожеф, Мігаля Петро, Негребецький Шандор, Пастелі Янош, Перені Жігмонд, Прібек Антал, Вароді габор

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

парламентські вибори

Év

1872.

Hónap

az év folyamán

Nap

Tétel

Átadták az első vasútvonalakat az Ungvár–Csap és Ungvár–Munkács szakaszokon.

Tétel ukránul

Відкрито першу залізницю за маршрутами Ужгород–Чоп та Ужгород–Мукачево.

Név

Név ukránul

Helyszín

Ungvár, Csap, Munkács

Helyszín ukránul

Ужгород, Чоп, Мукачево

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

залізничне будівництво, транспорт

Év

1872

Hónap

június

Nap

12.

Tétel

(június 12 - július 9.) Országgyűlési választásokat tartottak. A régió képviselői: Buday Sándor (Felvidék), Eőry Jenő (Ungvár), Horváth Károly (Munkács), Lónyay János (Tiszahát), Lónyay József (Mezőkaszony), Mihályi Péter (Visó), Nehrebeczky Sándor (Nagyberezna), Perényi Zsigmond (Nagyszőlős), Popovics Jenő (Huszt), Szilágyi István (Ökörmező), Várady Gábor (Técső).

Tétel ukránul

(12 червня – 9 липня ) Відбулися вибори до Державних Зборів (парламенту). Депутатами від краю стали: Шандор Будоі (Фелвідейк), Євгеній Ері (Ужгород), Кароль Горват (Мукачево), Янош Лоняі (Тісогат), Йожеф Лоняі (Косино), Пийтер Мігалі (Вішо), Шандор Негребецькі (Великий Березний), Жігмонд Перені (Виноградів), Євгеній Попович (Хуст), Іштван Сіладі (Волове), Габор Вароді (Тячів).

Név

Buday Sándor, Eőry Jenő, Horváth Károly, Lónyay János, Lónyay József, Mihályi Péter, Nehrebeczky Sándor, Perényi Zsigmond, Popovics Jenő, Szilágyi István, Várady Gábor,

Név ukránul

Бай Ференц, Будаі Шандор, Гробар Мано, Лоняі Габор,Лоняї Йожеф, Мігаля Петро, Негребецький Шандор, Пастелі Янош, Перені Жігмонд, Прібек Антал, Вароді габор

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

парламентські вибори, депутати парламенту

Év

1873.

Hónap

szeptember

Nap

17.

Tétel

Létrejött a magyar liturgiai nyelvű hajdúdorogi görög katolikus püspöki helynökség, mely 1912. június 8-án kapott önálló püspökségi rangot.

Tétel ukránul

У греко-католицьку єпархію з угорською мовою літургії з центром у місті Гойдудорог призначено єпископського намісника, який 8 червня 1912 року отримав ранг єпископа.

Név

Név ukránul

Helyszín

Hajdúdorog

Helyszín ukránul

Гойдудорог

Intézménynév

Görög Katolikus Püspöki Helynökség

Intézménynév ukránul

Єпископське намісництво греко-католицької єпархії

Tárgyszó ukránul

використання мови у церкві, греко-католицька церква, Греко-католицьке єпископське намісництво, церковна політика

Év

1875.

Hónap

július

Nap

1.

Tétel

(július 1. – augusztus 18.) Országgyűlési választásokat tartottak. A régió képviselői: Cziple Zsigmond (Suhatag), Hunyady Béla (Felvidék), Jászay Antal (Munkács), Kende Péter (Ungvár), Lónyay József (Mezőkaszony), Mihályi Péter (Visó), Perényi Zsigmond (Nagyszőlős), Pogány Ödön (Huszt), Szilágyi István (Ökörmező), Uray Miklós (Tiszahát), Várady Gábor (Técső).

Tétel ukránul

(1 липня – 18 серпня ) Відбулися вибори до Державних Зборів (парламенту). Депутатами від краю стали: Жігмонд Ціпле (Шуготог), Бейло Гуняді (Фелвідейк), Антал Ясай (Мукачево), Пийтер Кенде (Ужгород), Йожеф Лоняі (Косино), Пийтер Мігалі (Вішо), Жігмонд Перені (Виноградів), Еден Погань (Хуст), Іштван Сіладі (Волове), Міклош Урой (Тісогат), Габор Вароді (Тячів).

Név

Cziple Zsigmond, Hunyady Béla, Jászay Antal, Kende Péter, Lónyay József, Mihályi Péter, Perényi Zsigmond, Pogány Ödön, Szilágyi István, Uray Miklós, Várady Gábor,

Név ukránul

Ціпле Жигмонд, Гунаді Бело, Ясоі Антон, Кенде Петро, Лонаі Йожеф, Мігалі Петро, Перені Жигмонд, Погань Еден, Сіладі Іштван, Урай Миклош, Вароді Габор

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

парламентські вибори

Év

1878.

Hónap

augusztus

Nap

5-14.

Tétel

Országgyűlési választásokat tartottak. A régió képviselői: Horváth Károly (Mezőkaszony), Illyasevics Jenő (Huszt), Jászay Antal (Munkács), Kende Péter (Ungvár), Lónyay Menyhért (Tiszahát), Mihályi Péter (Visó), Móricz Károly (Huszt), Perényi Zsigmond (Nagyszőlős), Szilágyi István (Ökörmező), Urányi Imre (Máramarossziget), Várady Gábor (Técső).

Tétel ukránul

Відбулися вибори до Державних Зборів (парламенту). Депутатами від краю стали: Кароль Горват (Косино), Євген Ілляшевич (Хуст), Антал Ясай (Мукачево), Пийтер Кенде (Ужгород), Меньгерт Лоняі (Тісогат), Пийтер Мігалі (Вішо), Кароль Моріц (Хуст), Жігмод Перені (Виноградів), Іштван Сіладі (Волове), Імре Урані (Мараморошсігет), Габор Вароді (Тячів).

Név

Horváth Károly, Illyasevics Jenő, Jászay Antal, Kende Péter, Lónyay Menyhért, Mihályi Péter, Móricz Károly, Perényi Zsigmond, Szilágyi István, Urányi Imre, Várady Gábor,

Név ukránul

Горват Кароль, Іляшевич Єваген, Ясоі Антон, Кенде Петро, Лоняі Мньгерт, Мігалі Петро, Моріц Кароль, Перені Жігмонд, Сіладі Іштван, Урані Імре, Вароді Габор

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

парламентські вибори

Év

1879.

Hónap

május

Nap

25.

Tétel

Az 1879. évi XVIII. tc. a magyar nyelv tanításáról a népoktatási tanintézetekben minden magyarországi népiskolában kötelezővé tette a magyar nyelv oktatását, valamint megfelelő ismeretét a tanítók számára.

Tétel ukránul

Закон № XVIII від 1879 року про викладання угорської мови у всіх навчальних закладах народної освіти зробив обов’язковим викладання угорської мови, а також відповідне володіння нею вчителями.

Név

Név ukránul

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

використання мови у школа, мадяризація, народна освіта, школа народної освіти, вчителі, угорська мова

Év

1880.

Hónap

az év folyamán

Nap

Tétel

Népszámlálást tartottak Magyarországon. Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros vármegye összlakossága 572.897 fő volt, ebből ukrán/ruszin 248.057 (43,3%), magyar 154.761 (27,0%), német 46.572 (8,1%), szlovák 42.204 (7,4%), román 65.427 (11,4%), egyéb 15.867 (2,8%).

Tétel ukránul

Проведено загальнодержавний перепис населення. Чисельність населення Ужанського Березького, Угочанського та Марамороського комітатів – 572.897 осіб, з них українці-русини 248.057 (43,3%), угорці 154.761 (27,0%), німці 46.572 (8,1%), словаки 42.204 (7,4%), румуни 65.427 (11,4%), інши 15.867 (2,8%) чоловік.

Név

Név ukránul

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

перепис населення, національний склад

Év

1881.

Hónap

március

Nap

Tétel

Munkácson megnyitották a városi közkórházat.

Tétel ukránul

У Мукачеві відкрито міську громадську лікарню.

Név

Név ukránul

Helyszín

Munkács

Helyszín ukránul

Мукачево

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

лікарня, здоров'я

Év

1881.

Hónap

június

Nap

24.

Tétel

(június 24. – július 3.) Országgyűlési választásokat tartottak. A régió képviselői: Abonyi Emil (Felvidék), Füzesséry Géza (Tiszahát), Jászay Antal (Munkács), Jónás Ödön (Visó), Literáty Ödön (Mezőkaszony), Móricz Károly (Huszt), Perényi Zsigmond (Nagyszőlős), Szilágyi István (Ökörmező), Török József (Ungvár), Urányi Imre (Máramarossziget), Várady Gábor (Técső).

Tétel ukránul

(24 червня – 3 липня) Відбулися вибори до Державних Зборів (парламенту). Депутатами від краю стали: Еміл Абоні (Фелвідейк), Гейзо Фюзешері (Тісогат), Антал Ясай (Мукачево), Еден Йонаш (Вішо), Еден Літераті (Косино), Кароль Моріц (Хуст), Жігмонд Перені (Виноградів), Іштван Сіладі (Волове), Йожеф Терек (Ужгород), Імре Урані (Мараморошсігет), Габор Вароді (Тячів).

Név

Abonyi Emil, Füzesséry Géza, Jászay Antal, Jónás Ödön, Literáty Ödön, Móricz Károly, Perényi Zsigmond, Szilágyi István, Török József, Urányi Imre, Várady Gábor

Név ukránul

Абоні Еміл, Фізешшері Гейза, Ясоі Антон, Йонаш Еден, Літераті Еден, Моріц Кароль, Перені Жігмонд, Сіладі Іван, Терек Йожеф, Урані Імре, Мароді Габор

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

парламентські вибори

Év

1881.

Hónap

az év folyamán

Nap

Tétel

Befejeződött a Munkács–Szolyva–Lavocsne vasúti pályaszakasz építése.

Tétel ukránul

Завершено прокладання залізниці за маршрутом Мукачево–Свалява–Лавочне.

Név

Név ukránul

Helyszín

Munkács, Szolyva, Lavocsne,

Helyszín ukránul

Мукачево, Свалява, Лавочне

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

залізниця, транспорт

Év

1883

Hónap

május

Nap

23.

Tétel

Az 1883. évi XXX. tc. a nemzetiségi középiskolákban kötelezővé tette a magyar nyelv és irodalom tanítását.

Tétel ukránul

Закон № ХХХ від 1883 року зробив обов’язковим викладання угорської мови та літератури у середніх школах для учнів усіх національностей.

Név

Név ukránul

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

угорська мовна освіта, використання мови у середніх школах, школи національностей, освіта національностей, використання мова у школах

Év

1884.

Hónap

június

Nap

13-22.

Tétel

Országgyűlési választásokat tartottak, képviselők Ung vármegyéből Bernáth Dezső, Harkányi Károly, Tomcsányi László, Török József, Bereg vármegyéből Abonyi Emil, Literáty Ödön, Lónyay Sándor, Ugocsa vármegyéből György Endre, Teleszky István, Máramaros vármegyéből Kricsfalussy Vilmos, Mihályi Péter, Szilágyi István, Urányi Imre, Várady Gábor.

Tétel ukránul

Відбулися вибори до Державних Зборів (парламенту). Депутатами від Ужанського комітату стали Дежев Бернат, Кароль Горкані, Ласло Томчані, Йожеф Терек, від Березького комітату – Еміл Абоні, Еден Літераті, Шандор Лоняі, від Угочанського комітату – Ендре Дєрдь, Іштван Телескі, від Марамороського комітату – Вільмош Крічфолуші, Пейтер Мігаї, Іштван Сіладі, Імре Урані, Габор Вароді.

Név

Bernáth Dezső, Harkányi Károly, Tomcsányi László, Török József, Abonyi Emil, Literáty Ödön, Lónyay Sándor, György Endre, Teleszky István, Kricsfalussy Vilmos, Mihályi Péter, Szilágyi István, Urányi Imre, Várady Gábor

Név ukránul

Бернат Дежев, Горкані Кароль, Томчані Ласло, Терек Йожеф, Абоні Еміл, Літераті Еден, Лоняі Шандор, Дьнрдь Ендре, Телескі Іштван, Кричфолуші Вілмош, Мігалі Петер, Сіладі Іштван, Урані Імре, Вароді Габор

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

парламентські вибори

Év

1887.

Hónap

június

Nap

17.

Tétel

(június 17. – július 26.) Országgyűlési választásokat tartottak, képviselők Ung vármegyéből Bernáth Dezső, Firczák Gyula, Kende Mihály, Tomcsányi László, Bereg vármegyéből Gulácsy Dezső, György Endre, Lónyay Sándor, Uray Imre, Ugocsa vármegyéből Hagara Viktor, Teleszky István, Máramaros vármegyéből Jónás Ödön, Kricsfalusy Vilmos, Mihályi Péter, Szilágyi István, Urányi Imre, Várady Gábor.

Tétel ukránul

(17 червня – 26 липня) Відбулися вибори до Державних Зборів (парламенту). Депутатами від Ужанського комітату стали Дежев Бернат, Дюло Фірцак, Мігаль Кенде, Ласло Томчані, від Березького комітату – Дежев Гулачі, Ендре Дєрдь, Шандор Лоняі, Імре Урой, від Угочанського комітату – Віктор Гогоро, Іштван Телескі, від Марамороського – Еден Йовнаш, Вільмош Крічфолуші, Пейтер Мігаї, Іштван Сіладі, Імре Урані, Габор Вароді.

Név

Bernáth Dezső, Firczák Gyula, Kende Mihály, Tomcsányi László, Gulácsy Dezső, György Endre, Lónyay Sándor, Uray Imre,Hagara Viktor, Teleszky István, Jónás Ödön, Kricsfalusy Vilmos, Mihályi Péter, Szilágyi István, Urányi Imre, Várady Gábor

Név ukránul

Бернат Дежев, Горкані Кароль, Томчані Ласло, Терек Йожеф, Абоні Еміл, Літераті Еден, Лоняі Шандор, Дьнрдь Ендре, Телескі Іштван, Кричфолуші Вілмош, Мігалі Петер, Сіладі Іштван, Урані Імре, Вароді Габор

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

парламентські вибори

Év

1887.

Hónap

az év folyamán

Nap

Tétel

Befejeződött a vasúti pálya lefektetése Lavocsne és Sztrij között, amely összekötötte Kárpátalját Galíciával.

Tétel ukránul

Завершено прокладання залізниці за маршрутом Лавочне–Стрий, яка з’єднала Закарпаття з Галичиною.

Név

Név ukránul

Helyszín

Lavocsne, Sztrij

Helyszín ukránul

Лавочне, Стрий

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

залізниця, Закарпаття, Галичина, транспорт

Év

1890.

Hónap

március

Nap

8.

Tétel

A Magyar Tudományos Akadémia nemzetgazdasági bizottságának gyűlésén Egán Ede előadást tartott Kárpátaink közgazdasági hivatása címmel, amely még abban az évben könyv alakban is megjelent.

Tétel ukránul

На засіданні комісії з питань національної економіки Академії наук Угорщини Едмунд Еган виступив з доповіддю «Економічне покликання Карпат», яка ще того ж року вийшла окремою книгою.

Név

Egán Ede

Név ukránul

Еган Еде

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Magyar Tudományos Akadémia

Intézménynév ukránul

Академія наук Угорщини

Tárgyszó ukránul

економіка, розвиток економіки

Év

1890.

Hónap

az év folyamán

Nap

Tétel

Népszámlálást tartottak Magyarországon. Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros vármegye összlakossága 658.444 fő volt, ebből ukrán/ruszin 276.546 (42,0%), magyar 185.034 (28,0%), német 80.862 (12,3%), szlovák 38.937 (5,9%), román 74.008 (11,2%), egyéb 3.057 (0,5%).

Tétel ukránul

Проведено загальнодержавний перепис населення. Чисельність населення Ужанського Березького, Угочанського та Марамороського комітатів – 658.444 осіб, з них українці-русини 276.546 (42,0%), угорці 185.034 (28,0%), німці 80.862 (12,3%), словаки 38.937 (5,9%), румуни 74.008 (11,2%), інши 3.057 (0,5%) чоловік.

Név

Név ukránul

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

перепис населення, національний склад

Év

1891.

Hónap

május

Nap

3.

Tétel

Az 1891. évi XV. tc. a kisdedóvókban írta elő, hogy a nem magyar anyanyelvű gyerekeket meg kell ismertetni az államnyelvvel, azaz a magyarral.

Tétel ukránul

Відповідно до Закону № XV від 1891 року, дітей у дитячих садках, рідна мова яких не угорська, необхідно ознайомлювати з державною мовою, тобто з угорською.

Név

Név ukránul

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

дошкільні навчальні заклади, викладання мови, освіта національностей, використання мови

Év

1892.

Hónap

január

Nap

29.

Tétel

(január 29. – február 3.) Országgyűlési választásokat tartottak, képviselők Ung vármegyéből Bernáth Dezső, Kende Mihály, Sztáray István, Bereg vármegyéből Gulácsy Dezső, Lónyay Géza, Nedeczey János, Uray Imre, Ugocsa vármegyéből Perényi Zsigmond, Teleszky István, Máramaros vármegyéből Fehér Miklós, Mihályi Péter, Pogány Sándor, Szilágyi István, Urányi Imre, Vincz Gyula.

Tétel ukránul

(29 січня – 3 лютого) Відбулися вибори до Державних Зборів (парламенту). Депутатами від Ужанського комітату стали Дежев Бернат, Мігаль Кенде, Іштван Старой, від Березького комітату – Дежев Гулачі, Гейзо Лоняі, Янош Недецей, Імре Урой, від Угочанського комітату – Жігмонд Перені, Іштван Телескі, від Марамороського комітату – Міклош Фегер, Пейтер Мігалі, Шандор Погань, Іштван Сіладі, Імре Урані, Дюло Вінц.

Név

Bernáth Dezső, Kende Mihály, Sztáray István, Gulácsy Dezső, Lónyay Géza, Nedeczey János, Uray Imre, Perényi Zsigmond, Teleszky István, Fehér Miklós, Mihályi Péter, Pogány Sándor, Szilágyi István, Urányi Imre, Vincz Gyula

Név ukránul

Дежев Бернат, Мігаль Кенде, Іштван Старой Дежев Гулачі, Гейзо Лоняі, Янош Недецей, Імре Урой, Жігмонд Перені, Іштван Телескі,Міклош Фегер, Пейтер Мігалі, Шандор Погань, Іштван Сіладі, Імре Урані, Дюло Вінц

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

парламентські вибори

Év

1893.

Hónap

az év folyamán

Nap

Tétel

Felépült a perecsenyi favegyi üzem.

Tétel ukránul

Збудовано лісохімічний завод у Перечині.

Név

Név ukránul

Helyszín

Perecseny

Helyszín ukránul

Перечин

Intézménynév

Favegyi üzem

Intézménynév ukránul

Лісохімічний завод

Tárgyszó ukránul

лісохімічний завод, розвиток економіки, промисловість

Év

1895.

Hónap

február

Nap

Tétel

Ungváron megalakult a Katolikus Néppárt, amely ellenzéki politikát fejtett ki a kormányzó Szabadelvű Párttal szemben.

Tétel ukránul

В Ужгороді створено Католицьку народну партію, яка оголосила про свою опозицію до правлячої партії.

Név

Név ukránul

Helyszín

Ungvár

Helyszín ukránul

Ужгород

Intézménynév

Katolikus Néppárt, Szabadelvű Párt

Intézménynév ukránul

Католицька народна партія

Tárgyszó ukránul

політика, опозиційна політика

Év

1895.

Hónap

december

Nap

Tétel

A Katolikus Néppárt Mit kíván a Néppárt? címmel kiáltványt adott ki, tekintettel a közelgő, 1896. évi képviselőválasztásokra. A 15 pontban összefoglalt követelések között szerepelt többek között, hogy az állam teljesítse a nemzetiségek méltó és igazságos kívánságait, illetve, hogy a kormány gondoskodjon arról, hogy a nép szülőföldjén találjon megélhetést, s ne keressen idegen földön új hazát.

Tétel ukránul

Католицька народна партія, враховуючи наближення парламентських виборів 1896 року, видала універсал «Чого хоче Народна партія?». Серед вимог, оформлених у 15 пунктів, звучав заклик до держави задовольнити справедливі потреби та бажання інших національностей, а також щоб уряд дбав про те, аби громадяни могли заробити на прожиття на рідній землі і їм не доводилося шукати щастя на чужині.

Név

Név ukránul

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Katolikus Néppárt,

Intézménynév ukránul

Католицька народна партія

Tárgyszó ukránul

видання, парламентські вибори, питання національностей, розвиток економіки

Év

1896.

Hónap

március

Nap

Tétel

Firczák Gyula munkácsi görög katolikus püspök és Bánffy Dezső miniszterelnök titkos megállapodást kötött a hegyvidéki régióban tapasztalható kormányellenes hangulat lecsillapításáról. A megállapodás leglényegesebb eleme az volt, hogy a püspök kérte egy ruszin gazdasági segítő akció megindítását.

Tétel ukránul

Мукачівський греко-католицький єпископ Юлій Фірцак та прем’єр-міністр Дежев Банфі уклали таємну угоду про заспокоєння антиурядових настроїв, які спостерігались у гірських регіонах. Головним моментом угоди було прохання єпископа розпочати економічну акцію, що допоможе покращити становище русинів.

Név

Firczák Gyula, Bánffy Dezső

Név ukránul

Юлій Фірцак, Дежев Банфі

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

політична угода, Верховина, опозиційна політика, греко-католицька єпархія, покращення становище

Év

1896.

Hónap

május

Nap

2.

Tétel

(május 2. – október 31.) Országos ünnepségsorozat keretében méltatták Magyarország fennállásának ezredik (millenniumi) évfordulóját. Az 1896. évi VIII. törvénycikk értelmében többek között emlékoszlopot állítottak fel a munkácsi várhegyen és a Vereckei-hágón.

Tétel ukránul

(2 травня – 31 жовтня) У рамках низки вседержавних святкових заходів було відзначено тисячну річницю (міленіум) утворення Угорщини. Відповідно до Закону № VIII від 1896 року було встановлено пам’ятні знаки на Мукачівській замковій горі та на Верецькому перевалі.

Név

Név ukránul

Helyszín

Munkács, Vereckei-hágó

Helyszín ukránul

Мукачево, Верецький перевал

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

вседержавні святкові заходи, тисяча річниця, міленіум, пам’ятний знак

Év

1896.

Hónap

október

Nap

29.

Tétel

(október 29. – november 4.) Országgyűlési választásokat tartottak, képviselők Ung vármegyéből Hegedüs Béla, Komjáthy Béla, Sztáray Gábor, Tomcsányi László, Bereg vármegyéből Barta Ödön, Lónyay Géza, Lónyay Sándor, Nedeczey János, Ugocsa vármegyéből Perényi Zsigmond, Szentpály Jenő, Máramaros vármegyéből Jónás Ödön, Mihályi Péter, Nyegre László, Rétyi Mihály, Szaplonczay Miklós, Urányi Imre.

Tétel ukránul

(29 жовтня – 4 листопада ) Відбулися вибори до Державних Зборів (парламенту). Депутатами від Ужанського комітату стали Бейло Гегедуш, Бейло Комяті, Габо Старой, Ласло Томчані, від Березького комітату – Еден Барта, Гейзо Лоняі, Шандор Лоняі, Янош Недецеі, від Угочанського комітату – Жігмонд Перені, Йенев Сентпалі, від Марамороського комітату – Еден Йовнаш, Пейтер Мігаль, Ласло Нєгре, Мігаль Рейті, Міклош Саплонцоі, Імре Урані.

Név

Hegedüs Béla, Komjáthy Béla, Sztáray Gábor, Tomcsányi László, Barta Ödön, Lónyay Géza, Lónyay Sándor, Nedeczey János, Perényi Zsigmond, Szentpály Jenő, Jónás Ödön, Mihályi Péter, Nyegre László, Rétyi Mihály, Szaplonczay Miklós, Urányi Imre

Név ukránul

Бейло Гегедуш, Бейло Комяті, Габо Старой, Ласло Томчані, Еден Барта, Гейзо Лоняі, Шандор Лоняі, Янош Недецеі, Жігмонд Перені, Йенев Сентпалі, Еден Йовнаш, Пейтер Мігаль, Ласло Нєгре, Мігаль Рейті, Міклош Саплонцоі, Імре Урані.

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

парламентські вибори

Év

1896.

Hónap

az év folyamán

Nap

Tétel

Munkácson megjelent Halász Géza röpirata 50.000 beregmegyei orosz létkérdése címmel, amelyben hallatlan nyomorról és elégedetlenségről számol be. – A Vatikán eltiltotta az addig megtűrt magyar liturgiát a görög katolikus egyházban, s e határozatát a magyar kormány közbenjárására sem változtatta meg.

Tétel ukránul

У Мукачеві з’явилася листівка Гейзи Голаса «Питання існування 50.000 русинів Березького комітату», у якій розкриваються нужденне становище та незадоволення серед населення. – Ватикан заборонив проведення літургії угорською мовою в греко-католицькій церкві. Це рішення не було змінене навіть після клопотання угорського уряду.

Név

Halász Géza

Név ukránul

Гейза Голас

Helyszín

Munkács

Helyszín ukránul

Мукачево

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

брошура, бідність, незадоволення, Ватикан, угорськомовна літургія, заборона, греко-католицька церква, угорський уряд, покращення становище

Év

1897.

Hónap

február

Nap

4.

Tétel

Firczák Gyula püspök értekezletre hívta össze Bereg, Máramaros, Ung, valamint Ugocsa vármegyék országgyűlési képviselőit, hogy a ruszin nép gazdasági nyomorának enyhítését célzó eszközöket találjanak.

Tétel ukránul

Єпископ Юлій Фірцак скликав на збори парламентських депутатів від Березького, Марамороського, Ужанського та Угочанського комітатів, щоб спільно знайти способи полегшення економічної нужди серед русинів.

Név

Firczák Gyula

Név ukránul

Юлій Фірцак

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

депутати парламенту, бідність, національна політика, греко-католицька церква

Év

1897.

Hónap

február

Nap

Tétel

Budapesten miniszterelnökségi értekezleten döntöttek a ruszin gazdasági segítő akció megindításáráról.

Tétel ukránul

У Будапешті на засіданні уряду під головуванням прем’єр-міністра було прийнято рішення про початок економічної акції, що мала покращити матеріальне становище русинів.

Név

Név ukránul

Helyszín

Budapest

Helyszín ukránul

Будапешт

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

уряд, економічна допоміжна акція, розвиток економіки, покращення становище

Év

1897.

Hónap

március

Nap

8.

Tétel

Firczák Gyula püspök és a történeti Kárpátalja képviselői memorandumot adtak ki Emlékirat az Északkeleti Kárpátok közt és Kárpátalján lakó ruthén nyelvű nép szellemi és anyagi viszonyainak elősegítése és felvirágoztatása tárgyában címmel.

Tétel ukránul

Єпископ Юлій Фірцак та депутати від Закарпаття видали «Меморандум з приводу духовного і матеріального становища та розвитку рутенців, які проживають у північно-східній частині Карпат і на Закарпатті».

Név

Firczák Gyula

Név ukránul

Юлій Фірцак

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

меморандум, русини, покращення становище, розвиток економіки

Év

1897.

Hónap

április

Nap

1.

Tétel

A Kelet című lapban Máthé Miklós A ruthén nyelvért címmel közölt írása nyomán vitasorozat indult. Máthé többek között így fogalmazott: „A czélért fogunk küzdeni, hogy népünk nyelvét fejlesszük s feledjük el örökre a múlt egyes politikai rémképeit…”.

Tétel ukránul

У часописі «Келет» («Схід») розгорілася дискусія з приводу публікації Міклоша Матей «За рутенську мову». У статті Матей, зокрема, стверджував: «Ми будемо боротися за свою мету, щоб розвивалася мова нашого народу і щоб навіки забути політичні жахи минулого…».

Név

Máthé Miklós

Név ukránul

Міклош Матей

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

рутенська мова, русинська мова, питання національностей, русини

Év

1897.

Hónap

október

Nap

7.

Tétel

Egán Ede megkapta a hivatalos megbízást Darányi Ignác földművelésügyi minisztertől, hogy a ruszin gazdasági segítő programot, az ún. hegyvidéki akciót miniszteri biztosként irányítsa. Egán 1901-ben tisztázatlan körülmények között meghalt és helyette a hegyvidéki kirendeltség vezetését Kazy József vette át.

Tétel ukránul

Едмунд Еган офіційно призначений уповноваженим міністра сільського господарства Ігнаца Дорані для здійснення Верховинської господарської акції – програми, що має покращити економічне становище русинів. 1901 року Едмунд Еган загинув за нез’ясованих обставин і замість нього керівником Верховинської акції був призначений Йожеф Козі.

Név

Egán Ede, Darányi Ignác, Kazy József

Név ukránul

Едмунд Еган, Ігнац Дорані, Йожеф Козі.

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

експозитура гірських районів, русини, економічна допоміжна акція, розвиток економіки, верховинська акція

Év

1897.

Hónap

október

Nap

Tétel

Bezárták a munkácsi várbörtönt.

Tétel ukránul

Закрито Мукачівську замкову в’язницю.

Név

Név ukránul

Helyszín

Munkács

Helyszín ukránul

Мукачево

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

в’язниця

Év

1900.

Hónap

az év folyamán

Nap

Tétel

Népszámlálást tartottak Magyarországon. Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros vármegye összlakossága 754.769 fő volt, ebből ukrán/ruszin 314.526 (41,7%), magyar 227.045 (30,0%), német 78.692 (10,4%), szlovák 47.858 (6,3%), román 84.519 (11,2%), egyéb 2.129 (0,3%).

Tétel ukránul

Проведено загальнодержавний перепис населення. Чисельність населення Ужанського Березького, Угочанського та Марамороського комітатів – 754.769 осіб, з них українці-русини 314.526 (41,7%), угорці 227.045 (30,0%), німці 78.692 (10,4%), словаки 47.858 (6,3%), румуни 84.519 (11,2%), інши 2.129 (0,3%) чоловік.

Név

Név ukránul

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

перепис населення, національний склад

Év

1901.

Hónap

október

Nap

2-9.

Tétel

Országgyűlési választásokat tartottak, képviselők Ung vármegyéből Kende Péter, Komjáthy Béla, Köröskényi Elek, Rabár Endre, Bereg vármegyéből Barta Ödön, Lónyay Géza, Nedeczey János, Uray Imre, Ugocsa vármegyéből Fogarassy Zsigmond, Perényi Zsigmond, Máramaros vármegyéből Lator Sándor, Nagy Ferenc, Nyegre László, Rétyi Mihály, Teleki Gyula.

Tétel ukránul

Відбулися парламентські вибори. Депутатами від Ужанського комітату стали Пейтер Кенде, Бейло Комяті, Елек Керешкені, Ендре Робар, від Березького – Еден Барта, Гейзо Лоняі, Гейзо Недецеі, Імре Урой, від Угочанського – Жігмонд Фогороші, від Марамороського – Шандор Лотор, Ференц Нодь, Ласло Нєгре, Мігаль Рейті, Дюло Телекі.

Név

Kende Péter, Komjáthy Béla, Köröskényi Elek, Rabár Endre, Barta Ödön, Lónyay Géza, Nedeczey János, Uray Imre, Fogarassy Zsigmond, Perényi Zsigmond, Lator Sándor, Nagy Ferenc, Nyegre László, Rétyi Mihály, Teleki Gyula

Név ukránul

Пейтер Кенде, Бейло Комяті, Елек Керешкені, Ендре Робар, Еден Барта, Гейзо Лоняі, Гейзо Недецеі, Імре Урой, Жігмонд Фогороші, Шандор Лотор, Ференц Нодь, Ласло Нєгре, Мігаль Рейті, Дюло Телекі.

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

парламентські вибори

Év

1902.

Hónap

április

Nap

3.

Tétel

Sor került a Szent Bazil Társulat utolsó közgyűlésére, amely kimondta annak feloszlatását.

Tétel ukránul

Відбулося останнє засідання Товариства Святого Василія, на якому було прийнято рішення про розпуск організації.

Név

Név ukránul

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Szent Bazil Társulat

Intézménynév ukránul

Товариства Святого Василія

Tárgyszó ukránul

загальні збори, греко-католицька церква, культурно-освітня діяльність

Év

1902.

Hónap

június

Nap

30.

Tétel

Ungváron megalakult az Unió Könyvnyomda Rt., a Szent Bazil Társulat utódintézménye.

Tétel ukránul

В Ужгороді було створено АТ «Видавництво Уніо», яке стало правонаступником Товариства Святого Василія.

Név

Név ukránul

Helyszín

Ungvár

Helyszín ukránul

Ужгород

Intézménynév

Unió Könyvnyomda Rt.

Intézménynév ukránul

АТ «Видавництво Уніо»

Tárgyszó ukránul

товариство, культурно-освітня діяльність, видавництво, заснування організації

Év

1902.

Hónap

december

Nap

3.

Tétel

Szabó Jenő felsőházi tag elnökletével Budapesten megalakult a Magyar Görögkatolikusok Egyesülete.

Tétel ukránul

Під головуванням Йенов Сабова, депутата Верхньої палати парламенту, в Будапешті створено Спілку угорських греко-католиків.

Név

Szabó Jenő

Név ukránul

Йенов Сабов

Helyszín

Budapest

Helyszín ukránul

Будапешт

Intézménynév

Magyar Görögkatolikusok Egyesülete

Intézménynév ukránul

Спілка угорських греко-католиків

Tárgyszó ukránul

заснування організації, товариство, греко-католики

Év

1904.

Hónap

január

Nap

2.

Tétel

A Budapesten megjelenő Görögkatolikus Hírlap e számában Szabó Jenő vitát indított a magyar liturgiáról.

Tétel ukránul

У номері «Греко-католицької газети», що виходила в Будапешті, Йенов Сабов розпочав дискусію про проведення літургії угорською мовою.

Név

Szabó Jenő

Név ukránul

Йенов Сабов

Helyszín

Budapest

Helyszín ukránul

Будапешт

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

греко-католики, використання мови у церкві

Év

1904.

Hónap

február

Nap

Tétel

A századfordulón Máramaros vármegyéből kiinduló skizmamozgalom – a görög katolikus vallásról a görögkeleti vallásra való áttérés – feltartóztatására Máramaros vármegye főispánja azt javasolta Tisza István miniszterelnökhöz intézett titkos iratban, hogy adjanak a mozgalomnak üldözhető politikai jelleget. (Az 1868. évi LIII. tc. kimondja, hogy „a törvény által megállapított feltételek és formaságok megtartásával mindenkinek szabadságában áll más hitfelekezet kebelébe, illetőleg más vallásra áttérni”.)

Tétel ukránul

Для перешкоджання поширенню руху «схизми» (перехід із греко-католицької на православну (східну) віру), що взяв свій початок на зламі століть у Марамороському комітаті, жупан комітату у секретному листі рекомендував прем’єр-міністру Іштвану Тісо надати рухові негативного політичного забарвлення. (Закон № LIII від 1868 року дозволяв при дотриманні необхідних умов та формальностей перехід до іншої конфесії чи навіть релігії.)

Név

Tisza István,

Név ukránul

Іштван Тісо

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

схизматицький рух, греко-католицька церква, православна церква, національна політика, перехід в іншу віру, національна політика, церковна політика

Év

1904.

Hónap

április

Nap

30.

Tétel

A máramarosszigeti törvényszék izaiakat vont perbe, azzal vádolva őket, hogy a görög katolikus papság és egyház ellen izgattak.

Tétel ukránul

Марамороський суд розпочав процес проти жителів Ізи за звинуваченням їх у підбурюванні проти греко-католицького духовенства та церкви.

Név

Név ukránul

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

правосуддя, греко-католицька церква, церковна політика, питання національностей

Év

1905.

Hónap

január

Nap

26.

Tétel

(január 26. – február 4.) Országgyűlési választásokat tartottak, képviselők Ung vármegyéből Kende Péter, Komjáthy Béla, Lónyay Sándor, Sztáray Sándor, Bereg vármegyéből Barta Ödön, Lónyay Géza, Nedeczey János, Uray Imre, Ugocsa vármegyéből Fogarassy Zsigmond, Máramaros vármegyéből Balogh Mihály, Keglevich István, Lator Sándor, Mihályi Péter, Nagy Ferenc, Nyegre László.

Tétel ukránul

(26 січня – 4 лютого) Відбулися парламентські вибори. Депутатами від Ужанського комітату стали Пейтер Кенде, Бейло Комяті, Шандор Лоняі, Шандор Старой, від Березького комітату – Еден Барта, Гейзо Лоняі, Янош Недецей, Імре Урой, від Угочанського комітату – Жігмонд Фогороші, від Мараморошського комітату – Мігаль Балог, Іштван Кеглевіч, Шандор Лотор, Пейтер Мігалі, Ференц Нодь, Ласло Нєгре.

Név

Kende Péter, Komjáthy Béla, Lónyay Sándor, Sztáray Sándor, Barta Ödön, Lónyay Géza, Nedeczey János, Uray Imre, Fogarassy Zsigmond, Balogh Mihály, Keglevich István, Lator Sándor, Mihályi Péter, Nagy Ferenc, Nyegre László

Név ukránul

Пейтер Кенде, Бейло Комяті, Шандор Лоняі, Шандор Старой, Еден Барта, Гейзо Лоняі, Янош Недецей, Імре Урой,Жігмонд Фогороші, Мігаль Балог, Іштван Кеглевіч, Шандор Лотор, Пейтер Мігалі, Ференц Нодь, Ласло Нєгре.

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

парламентські вибори

Év

1906.

Hónap

április

Nap

29.

Tétel

(április 29. – május 8.) Országgyűlési választásokat tartottak, képviselők Ung vármegyéből Bernáth Zoltán, Nehrebeczky György, Polónyi Géza, Sztáray Sándor, Bereg vármegyéből Bartha Ödön, Fried Lajos, Hirtenstein Lajos, Uray Imre, Ugocsa vármegyéből Bródy Jenő, Fogarassy Zsigmond, Máramaros vármegyéből Dudics Endre, Kökényesdy Mihály, Mihályi Péter, Nagy Ferenc, Novák Dániel, Nyegre László.

Tétel ukránul

(29 квітня – 8 травня) Відбулися парламентські вибори. Депутатами від Ужанського комітату стали Золтан Бернат, Дєрдь Негребецькі, Гейзо Полоні, Шандор Старой, від Березького – Еден Барта, Лайош Фрід, Лайош Гіртенштайн, Імре Урой, від Угочанського – Йенов Броді, Жігмонд Фогороші, від Марамороського – Ендре Дудіч, Мігаль Кекенєшді, Пейтер Мігалі, Ференц Нодь, Даніел Новак, Ласло Нєгре.

Név

Bernáth Zoltán, Nehrebeczky György, Polónyi Géza, Sztáray Sándor, Bartha Ödön, Fried Lajos, Hirtenstein Lajos, Uray Imre, Bródy Jenő, Fogarassy Zsigmond, Dudics Endre, Kökényesdy Mihály, Mihályi Péter, Nagy Ferenc, Novák Dániel, Nyegre László

Név ukránul

Золтан Бернат, Дєрдь Негребецькі, Гейзо Полоні, Шандор Старой, Еден Барта, Лайош Фрід, Лайош Гіртенштайн, Імре Урой, Йенов Броді, Жігмонд Фогороші, Ендре Дудіч, Мігаль Кекенєшді, Пейтер Мігалі, Ференц Нодь, Даніел Новак, Ласло Нєгре.

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

парламентські вибори

Év

1907.

Hónap

június

Nap

2.

Tétel

I. Ferenc József szentesítette az 1907. évi XXVI. és XXVII. tc.-et a nem állami népiskolák állami felügyeletéről, a tanítók jogviszonyáról és javadalmazásáról, valamint a magyar nyelv kötelező oktatásáról (Lex Apponyi).

Tétel ukránul

Франц Йосиф І схвалив Закони № XXVI і № XXVII від 1907 року про державний нагляд за недержавними народними школами, про правовідносини та зарплату вчителів, а також про обов’язкове викладання угорської мови (Lex Apponyi).

Név

I. Ferenc József

Név ukránul

Франц Йосиф І

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

державні народні школи, викладання угорської мови, вчителі, національна політика, освітня політика

Év

1908.

Hónap

november

Nap

21.

Tétel

I. Ferenc József szentesítette a népiskolai oktatás ingyenességéről rendelkező 1908. évi XLVI. tc.-et.

Tétel ukránul

Франц Йосиф І схвалив Закон № XLVI від 1908 року, що запроваджував безкоштовну народну шкільну освіту.

Név

I. Ferenc József

Név ukránul

Франц Йосиф І

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

народна шкільна освіта, освітня політика

Év

1910.

Hónap

június

Nap

1-10.

Tétel

Országgyűlési választásokat tartottak, képviselők Ung vármegyéből Csuha István, Kende Péter, Nehrebeczky György, Rónay Antal, Bereg vármegyéből Jármy István, Lónyay Géza, Madarassy-Beck Gyula, Várady Gyula, Ugocsa vármegyéből Barta Ödön, Bródy Ernő, Máramaros vármegyéből Jónás Ödön, Lator Sándor, Mihályi Péter, Nyegre László, Pál Alfréd, Pekár Gyula.

Tétel ukránul

Відбулися парламентські вибори. Депутатами від Ужанського комітату стали Іштван Чуго, Пейтер Кенде, Дєрдь Негребецькі, Антал Ронай, від Березького комітату – Іштван Ярмі, Гейзо Лоняі, Дюло Модороші-Бек, Дюло Вароді, від Угочанського комітату – Еден Барта, Ернев Броді, від Марамороського комітату – Еден Йонаш, Шандор Лотор, Пейтер Мігалі, Ласло Нєгре, Альфред Пал, Дюло Пекар.

Név

Csuha István, Kende Péter, Nehrebeczky György, Rónay Antal, Jármy István, Lónyay Géza, Madarassy-Beck Gyula, Várady Gyula, Barta Ödön, Bródy Ernő, Jónás Ödön, Lator Sándor, Mihályi Péter, Nyegre László, Pál Alfréd, Pekár Gyula

Név ukránul

Іштван Чуго, Пейтер Кенде, Дєрдь Негребецькі, Антал Ронай, Іштван Ярмі, Гейзо Лоняі, Дюло Модороші-Бек, Дюло Вароді, Еден Барта, Ернев Броді, Еден Йонаш, Шандор Лотор, Пейтер Мігалі, Ласло Нєгре, Альфред Пал, Дюло Пекар.

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

парламентські вибори

Év

1910.

Hónap

az év folyamán

Nap

Tétel

Országos népszámlálás a népesség anyanyelvi összetételét regisztrálta (a zsidókat csak a vallási megoszlásnál tüntették fel, ezért a nemzetiségek között itt a magyarok részét képezik). A Magyar Királyság összlakossága (Horvátország nélkül) 18.264.533 fő, közülük magyar 55%, ruszin 2,5%. Ungvár, Munkács, Beregszász, Huszt és Máramarossziget lakossága 76,5 ezer fő. Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros vármegye összlakossága 848.160 fő volt, ebből ukrán/ruszin 331.186 (39,0%), magyar 270.442 (32,0%), német 93.289 (11,0%), szlovák 55.487 (6,5%), román 94.608 (11,2%), egyéb 3.148 (0,4%).

Tétel ukránul

Проведено вседержавний перепис населення, під час якого визначався і національний склад населення (євреїв реєстрували тільки за релігійною ознакою, тому за національністю багатьох із них записали до угорців). Загальна чисельність населення Угорського Королівства становила 18.264.533 осіб, серед них угорців – 55%, русинів – 2,5%. У містах Ужгород, Мукачево, Берегово, Хуст і Мараморош-Сігет на момент перепису проживало 76,5 тисячі осіб. Чисельність населення Ужанського Березького, Угочанського та Марамороського комітатів – 848.160 осіб, з них українці-русини 331.186 (39,0%), угорці 93.289 (11,0%), німці 93.289 (11,0%), словаки 55.487 (6,5%), румуни 94.608 (11,2%), інши 3.148 (0,4%) чоловік.

Név

Név ukránul

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

перепис населення, національний склад

Év

1910-1911.

Hónap

évek folyamán

Nap

Tétel

A Szolyvai Részvésztársaság a településen felépítette a száraz lepárlású favegyi üzemet.

Tétel ukránul

Акціонерне товариство «Сольва» побудувало у Сваляві лісохімзавод для сухої перегонки дерева.

Név

Név ukránul

Helyszín

Szolyva

Helyszín ukránul

Свалява

Intézménynév

Szolyvai Részvésztársaság

Intézménynév ukránul

Акціонерне товариство «Сольва»

Tárgyszó ukránul

лісохімічний завод, промисловість, розвиток економіки,

Év

1912.

Hónap

december

Nap

21.

Tétel

I. Ferenc József szentesítette a háború esetére szóló kivételes intézkedésekkel foglalkozó 1912. évi LXIII. tc.-et. Korlátozták többek között a nemzetiségi pártok, az egyesületek és a sajtó tevékenységét. A különösen veszélyeztetettnek tekintett felvidéki, erdélyi, délvidéki területeket szigorú rendszabályokkal katonai övezetté nyilvánították.

Tétel ukránul

Франц Йосиф І схвалив Закон № LXIII від 1912 року про здійснення виняткової влади у випадку війни. Обмежувалася діяльність партій, організацій та преси національних меншин. Північно-східну та південну частину країни, а також Трансільванію, які вважалися особливо небезпечними, оголосили військовою зоною із суворим порядком.

Név

I. Ferenc József

Név ukránul

Франц Йосиф І

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

партії національностей, преса національностей, товариства національностей, військові зони, Трансильванія, Північна-Угорщина, Південна-Угорщина, національна політика, військові закони

Év

1913.

Hónap

július

Nap

23.

Tétel

Elkezdődött a máramarosi per, melyben 94 görögkeleti személyt fogtak perbe a magyar állam elleni lázítás, valamint a magyar nemzet, a görög katolikus felekezet és papság elleni izgatás címén.

Tétel ukránul

Розпочався Марамороський процес, на якому було обвинувачено 94 особи православного (східного) віросповідання за антидержавні заклики, а також підбурювання проти угорської нації, греко-католицької конфесії та духовенства.

Név

Név ukránul

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

правосуддя, мароморошський процес, греко-католицька церква, підбурювання, національний рух

Év

1914.

Hónap

június

Nap

28.

Tétel

Gavrilo Princip szerb diák Szarajevóban megöli az Osztrák–Magyar Monarchia trónörökösét, Habsburg Ferenc Ferdinándot és feleségét, Zsófiát. A Monarchia hadat üzen Szerbiának, amivel megkezdődik az első világháború.

Tétel ukránul

В Сараєво сербський студент Гаврило Принцип убиває спадкоємця престолу Австро-Угорської монархії ерцгерцога Франца Фердинанда Габсбурга та його дружину Софію. Монархія оголошує війну Сербії. Це стало початком Першої світової війни.

Név

Gavrilo Princip, Habsburg Ferenc Ferdinánd, Zsófia (Habsburg Ferenc Ferdinánd felesége),

Név ukránul

Гаврило Принцип, Франц Фердинанд Габсбург, Софію

Helyszín

Szarajevó

Helyszín ukránul

Сараєво

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

спадкоємець престолу, убивство, оголошення війни, Австро-Угорська монархія, Перша світова війна

Év

1914.

Hónap

augusztus

Nap

6.

Tétel

Az Osztrák–Magyar Monarchia hadat üzen Oroszországnak.

Tétel ukránul

Австро-Угорщина оголосила війну Росії.

Név

Név ukránul

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

оголошення війна, Австро-Угорська Монархія, Росія

Év

1914.

Hónap

szeptember

Nap

25.

Tétel

Az orosz cári csapatok az Uzsoki-hágón át benyomulnak Magyarországra. Októberben Tisza István miniszterelnök személyesen tájékozódott a helyszínen az orosz betörés következményeiről.

Tétel ukránul

Російські царські війська перейшли через Ужоцький перевал та вступили на територію Угорщини. У жовтні прем'єр-міністр Угорщини Іштван Тиса на місці інформувався про наслідки військових дій.

Név

Tisza István,

Név ukránul

Іштван Тиса

Helyszín

Uzsoki-hágó

Helyszín ukránul

Ужоцький перевал

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

царське військо, Угорщина, перша світова війна

Év

1915.

Hónap

január

Nap

27.

Tétel

Az orosz csapatok ismét benyomulnak a Kárpátok térségébe.

Tétel ukránul

Чергове вторгнення російських військ у Карпатський регіон.

Név

Név ukránul

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

царське військо, перша світова війна

Év

1915.

Hónap

június

Nap

15.

Tétel

Georgij Bobrinszkij gróf, Galícia katonai parancsnoka Lembergben kötelezően végrehajtandó hirdetményt tett közé, mely szerint Galícia azon járásaiból, amelyekből az orosz hadsereg kivonult, a 18 és 50 közötti férfiakat a Volinyi guberniumba kell kitelepíteni, hogy ne tudják besorozni őket az osztrák–magyar hadseregbe.

Tétel ukránul

Воєнний генерал-губернатор Галичини граф Г. О. Бобринський підписав у Львові обов’язкове для виконання оголошення про примусову висилку у Волинську губернію всіх чоловіків віком від 18 до 50 років з тих районів Галичини, звідки відступали російські війська, аби унеможливити їхню мобілізацію до австро-угорської армії.

Név

Georgij Bobrinszkij,

Név ukránul

Г. О. Бобринський

Helyszín

Lemberg, Volinyi gubernium

Helyszín ukránul

Львів, Волинська губернія

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

Галичина, царське військо, примусова висилка, австро-угорське військо

Év

1916.

Hónap

november

Nap

6.

Tétel

Bécsben közétették Ferenc József császár és király rendeletét Galícia autonómiájáról.

Tétel ukránul

У Відні проголошено указ імператора Австро-Угорщини Франца Йосифа І про автономію Галичини.

Név

I. Ferenc József

Név ukránul

Франц Йосиф І

Helyszín

Bécs

Helyszín ukránul

Відень

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

автономія, галицька автономія, указ короля, національна політика

Év

1916.

Hónap

november

Nap

21.

Tétel

Meghalt I. Ferenc József. Utóda IV. Károly magyar király (osztrák császárként I. Károly).

Tétel ukránul

Помирає імператор Австро-Угорщини Франц Йосиф I. Спадкоємцем став ерцгерцог Карл: як цісар Австрії – Карл I, як король Угорщини – Карл IV.

Név

I. Ferenc József, IV. Károly

Név ukránul

Франц Йосиф І, Карл IV.

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

успадкування престолу

Év

1917.

Hónap

március

Nap

15.

Tétel

II. Miklós orosz cár lemondott a trónról. Oroszországban megalakult az Ideiglenes Kormány.

Tétel ukránul

Російський цар Микола II зрікся престолу. Створено Тимчасовий уряд Росії.

Név

II. Miklós

Név ukránul

Микола II

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

Тимчасовий уряд, революція

Év

1917.

Hónap

november

Nap

7-8.

Tétel

Oroszországban, Petrográdban (Leningrád, Szentpétervár) fegyveres felkelés tört ki, megalakult az első szovjet kormány, a Népbiztosok Tanácsa V. I. Lenin elnökletével.

Tétel ukránul

У російському Петрограді (Ленінград, Санкт-Петербург) розпочалося збройне повстання більшовиків. Створюється перший радянський уряд – Рада Народних Комісарів – на чолі з В. І. Леніним.

Név

V. I. Lenin

Név ukránul

В. І. Ленін

Helyszín

Petrográd (Leningrád, Szentpétervár)

Helyszín ukránul

Петроград (Ленінград, Санкт-Петербург)

Intézménynév

Népbiztosok Tanácsa

Intézménynév ukránul

Рада Народних Комісарів

Tárgyszó ukránul

збройне повстання, радянський уряд, револуція

Év

1918.

Hónap

január

Nap

8.

Tétel

Megjelenik W. Wilson amerikai elnök 14 pontos békeprogramja.

Tétel ukránul

Президент США Вудро Вільсон проголосив умови мирного договору з 14 пунктів.

Név

W. Wilson

Név ukránul

Вудро Вільсон

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

програма миру, самоврядування, американська політика

Év

1918.

Hónap

január

Nap

10.

Tétel

Breszt-Litovszkban megkezdődnek a béketárgyalások Szovjet-Oroszország, valamint a központi hatalmak (Osztrák-Magyar Monarchia, Németország és szövetségeseik) között.

Tétel ukránul

Розпочалися мирні переговори в Брест-Литовську між Радянською Росією і центральними державами (Австро-Угорщиною, Німеччиною та їхніми союзниками).

Név

Név ukránul

Helyszín

Breszt-Litovszk

Helyszín ukránul

Брест-Литовськ

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

мирні переговори, Радянська Росія, центральні держави

Év

1918.

Hónap

április

Nap

8.

Tétel

Az Osztrák–Magyar Monarchia nemzetiségei római kongresszusukon állami önállóságot követelnek a maguk számára.

Tétel ukránul

У Римі зібрався Конгрес поневолених народів Австро-Угорщини, представники яких заявили про небажання жити далі в складі монархії і вимагали державної самостійності.

Név

Név ukránul

Helyszín

Róma

Helyszín ukránul

Рим

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

Австро-Угорська Монархія, питання національностей, конгрес, самоврядування

Év

1918.

Hónap

július

Nap

23.

Tétel

Az egyesült államokbeli Homesteadben megalakult a Ruszinok Amerikai Néptanácsa. A tanács megbízta Gregory Zhatkovych ügyvédet, hogy foglalja össze a szervezet célkitűzéseit.

Tétel ukránul

У м. Гомстед, що у Сполучених Штатах Америки, створена Американська Народна Рада Угро-Русинів. Рада доручила адвокату Григорію Жатковичу скласти меморандум і сформулювати основну мету організації.

Név

Gregory Zhatkovych

Név ukránul

Григорі Жаткович

Helyszín

Homestead

Helyszín ukránul

Гомстед

Intézménynév

Ruszinok Amerikai Néptanácsa

Intézménynév ukránul

Американська Народна Рада Угро-Русинів

Tárgyszó ukránul

заснування організації, народна рада, товариство, греко-католики, американськи русини

Év

1918.

Hónap

október

Nap

16.

Tétel

IV. Károly kiáltványában Ausztriát föderatív állammá minősítette. A kiáltvány azonban a Magyar Királyságra nem vonatkozott.

Tétel ukránul

Проголошено маніфест Карла ІV про наміри перетворення «двоєдиної держави» на багатонаціональну федерацію. Однак маніфест імператора не поширювався на Угорське Королівство.

Név

IV. Károly

Név ukránul

Карл ІV

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

маніфест, Австрія, самостійність, федеративна держава, Угорське королівство, Австро-Угорська Монархія, заснування держави

Év

1918.

Hónap

október

Nap

21-22.

Tétel

Washingtonban W. Wilson amerikai elnök fogadta a Ruszinok Amerikai Néptanácsának küldöttségét. Tárgyalt többek között Gregory Zhatkovych ügyvéddel.

Tétel ukránul

У Вашингтоні Президент США Вудро Вільсон прийняв делегацію Американської Народної Ради Угро-Русинів і провів переговори з адвокатом Григорієм Жатковичем.

Név

W. Wilson, Gregory Zhatkovych

Név ukránul

Вудро Вільсон, Григорій Жаткович

Helyszín

Washington

Helyszín ukránul

Вашингтон

Intézménynév

Ruszinok Amerikai Néptanácsa

Intézménynév ukránul

Американська Народна Рада Угро-Русинів

Tárgyszó ukránul

американська політика, американські русини, самостійність

Év

1918.

Hónap

október

Nap

23.

Tétel

A Ruszinok Amerikai Néptanácsa tagja lett a Közép-Európai Demokratikus Szövetségnek, melynek T. G. Masaryk volt az elnöke.

Tétel ukránul

Американська Народна Рада Угро-Русинів стала членом Середньоєвропейської демократичної ліги, яку очолював Т. Г. Масарик.

Név

T. G. Masaryk

Név ukránul

Т. Г. Масарик

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Ruszinok Amerikai Néptanácsa, Közép-Európai Demokratikus Szövetség

Intézménynév ukránul

Американська Народна Рада Угро-Русинів,Середньоєвропейська демократична ліга

Tárgyszó ukránul

національне питання, самостійність, американські русини, американська політика

Év

1918.

Hónap

október

Nap

24-26.

Tétel

Philadelphiában a Ruszinok Amerikai Néptanácsa nevében G. Zhatkovych aláírta a független közép-európai népek közös céljait megfogalmazó nyilatkozatot.

Tétel ukránul

У Філадельфії від імені Американської Народної Ради Угро-Русинів Г. Жаткович підписав Декларацію, в якій було сформульовано спільну мету незалежних центральноєвропейських народів.

Név

G. Zhatkovych

Név ukránul

Г. Жаткович

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Ruszinok Amerikai Néptanácsa

Intézménynév ukránul

Американська Народна Рада Угро-Русинів

Tárgyszó ukránul

декларація, самостійність, американська політика, американські русини

Év

1918.

Hónap

október

Nap

28.

Tétel

Prágában kikiáltották a Csehszlovák Köztársaságot. Az első köztársasági elnök T. G. Masaryk.

Tétel ukránul

У Празі проголошено утворення Чехословацької Республіки. Перший президент Чехословаччини – Т. Г. Масарик.

Név

T. G. Masaryk

Név ukránul

Т. Г. Масарик

Helyszín

Prága

Helyszín ukránul

Прага

Intézménynév

Csehszlovák Köztársaság

Intézménynév ukránul

Чехословацька Республіка

Tárgyszó ukránul

Чехословацька Республіка, заснування держави

Év

1918.

Hónap

október

Nap

30.

Tétel

Turócszentmártonban a Szlovák Nemzeti Tanács csatlakozott a Csehszlovák Köztársasághoz.

Tétel ukránul

У м. Мартин Словацька Народна Рада виступила за приєднання до Чехословацької Республіки.

Név

Név ukránul

Helyszín

Turócszentmárton

Helyszín ukránul

Мартин

Intézménynév

Szlovák Nemzeti Tanács

Intézménynév ukránul

Словацька Народна Рада

Tárgyszó ukránul

приєднання, Чехословацька Республіка, самостійність, заснування держави, республіка

Év

1918.

Hónap

október

Nap

31.

Tétel

Az őszirózsás forradalom győzelmével a monarchiából kiváló magyar állam törvényhozó szerve a Magyar Nemzeti Tanács lett, Károlyi Mihály vezetésével.

Tétel ukránul

Відбулася буржуазно-демократична революція в Угорщині (т. зв. «революція айстр»), внаслідок якої Угорщина вийшла зі складу монархії. Законодавчим органом оновленої угорської держави стала Угорська Національна Рада, яку очолив Мігаль Каролі.

Név

Károlyi Mihály

Név ukránul

Мігаль Каролі

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Magyar Nemzeti Tanács

Intézménynév ukránul

Угорська Національна Рада

Tárgyszó ukránul

революція айстр, буржуазно-демократична революція, угорська держава, законодавчий орган, національна рада, Австро-Угорська Монархія

Év

1918.

Hónap

november

Nap

3.

Tétel

Az Osztrák–Magyar Monarchia Pádovában fegyverszünetet kötött az antanthatalmakkal.

Tétel ukránul

У м. Падуї Австро-Угорська монархія уклала перемир’я з державами Антанти.

Név

Név ukránul

Helyszín

Pádova

Helyszín ukránul

Падуа

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

перемир’я, Антанта, Австро-Угорська Монархія

Év

1918.

Hónap

november

Nap

6.

Tétel

Ungváron megalakult a Magyarországi Rutének Néptanácsa (elnök Szabó Simon görög katolikus kanonok, titkár Avgusztin Volosin). Programjuk többek között kimondta: „A magyarországi rutén nép ragaszkodik az őshaza integritásához, és tiltakozik mindazok működése ellen, akik a magyarországi rutént el akarják szakítani az anyaországtól, és veszélyeztetik Magyarország területi egységét.”

Tétel ukránul

В Ужгороді Рада угорських рутенів, куди увійшли переважно священики греко-католицької церкви та окремі представники інтелігенції (голова О. Сабов, секретар А. Волошин), ухвалила рішення про цілісність Угорщини і програму розвитку Закарпаття в її складі із забезпеченням прав «нашого угрорусского народа».

Név

Szabó Simon, Avgusztin Volosin

Név ukránul

С. Сабов, А. Волошин

Helyszín

Ungvár

Helyszín ukránul

Ужгород

Intézménynév

Magyarországi Rutének Néptanácsa

Intézménynév ukránul

Рада угорських рутенів

Tárgyszó ukránul

заснування організації, самостійність, національна рада, територіальна цілісність, греко-католицька церква

Év

1918.

Hónap

november

Nap

8.

Tétel

Kőrösmezőn a település és a környező falvak lakói határozatot hoztak a kárpátaljai Huculföld Ukrajnához csatolásáról. Megalakították a Hucul Néptanácsot.

Tétel ukránul

Жителі Ясіня і навколишніх сіл прийняли рішення про приєднання Закарпатської Гуцульщини до України. Утворення Гуцульської Народної Ради.

Név

Név ukránul

Helyszín

Kőrösmező

Helyszín ukránul

Ясіня

Intézménynév

Hucul Néptanács

Intézménynév ukránul

Гуцульська Народна Рада

Tárgyszó ukránul

рішення, територіальна цілісність, Україна, Гуцульщина, самостійність, народна рада

Év

1918.

Hónap

november

Nap

12.

Tétel

A Ruszinok Amerikai Néptanácsa Scrantonban megszavazta az ősi ruszin területek – Szepes, Sáros, Zemplén, Abaúj, Gömör, Borsod, Ung, Ugocsa, Bereg és Máramaros – Csehszlovákiához való csatolását „széles jogkörű autonómiával”.

Tétel ukránul

Американська Народна Рада Угро-Русинів у м. Скрентон проголосувала за приєднання споконвічних руських територій – Спіш, Шариш, Земплин, Абауй, Гемер, Боршод, Унґ, Уґоча, Береґ, Мараморош – до Чехословаччини, з «широкими автономними правами».

Név

Név ukránul

Helyszín

Scranton

Helyszín ukránul

Скрентон

Intézménynév

Ruszinok Amerikai Néptanácsa

Intézménynév ukránul

Американська Народна Рада Угро-Русинів

Tárgyszó ukránul

територіальна цілісність, Чехословаччина, самостійність, американські русини, народна рада

Év

1918.

Hónap

november

Nap

13.

Tétel

Gregory Zhatkovych Washingtonban átadta T. G. Masaryknak a scrantoni kongresszus jegyzőkönyvét. – Az uralkodó, IV. Károly Eckartsauban kiadott nyilatkozatában lemondott. – 1920. március 1-jétől Magyarország kormányzója Horthy Miklós.

Tétel ukránul

Григорій Жаткович у Вашингтоні передав Т. Г. Масарику протокол Скрентонської резолюції. – Імператор Карл IV в Еккартзау оголосив про зречення від престолу. – З 1 березня 1920 року Угорщину очолює Міклош Горті.

Név

Gregory Zhatkovych, T. G. Masaryk, IV. Károly, Horthy Miklós

Név ukránul

Григорій Жаткович, Т. Г. Масарик, Карл IV, Міклош Горті

Helyszín

Washington, Eckartsau

Helyszín ukránul

Вашингтон, Еккартзау

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

Скрентонський протокол резолюція, відставка, губернатор Угорщини, американські русини

Év

1918.

Hónap

november

Nap

16.

Tétel

Kikiáltották a Magyar Népköztársaságot. Az I. számú néphatározat 1. §-a kimondta, hogy „Magyarország minden más országtól független és önálló népköztársaság”.

Tétel ukránul

Створення Угорської Народної Республіки. §1 Народного указу № 1 проголошував: «Угорщина – незалежна від усіх інших держав самостійна Народна Республіка».

Név

Név ukránul

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

Угорська Народна Республіка, указ, народна республіка, створення держави, самостійність

Év

1918.

Hónap

december

Nap

1.

Tétel

A magyar kormány Szabó Oreszt ungi kormánybiztost „a magyarországi rutén nemzet önrendelkezési joga gyakorlásának előkészítése céljából Máramaros, Ugocsa, Bereg, Ung, Zemplén, Sáros, Szepes és Abaúj-Torna vármegyék rutén lakta területeire kiterjedő hatáskörrel” felállított Budapest székhelyű kormánybiztossághoz kormánybiztosnak nevezte ki.

Tétel ukránul

Угорський уряд призначив Ореста Сабова – урядового комісара Ужанської жупи – урядовим комісаром Будапештського урядового комісаріату для «підготовки практичного впровадження права на самовизначення угорсько-рутенського народу, з повноваженнями на території проживання руського населення в жупах Мараморош, Уґоча, Береґ, Унґ, Земплен, Шарош, Сепеш, Абауй-Торна».

Név

Szabó Oreszt

Név ukránul

Орест Сабов

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

угорський уряд, урядовий комісар, русини, самостійність, призначення, національна політика, автономія

Év

1918.

Hónap

december

Nap

10.

Tétel

Budapesten tanácskoztak a ruszinok képviselőivel a Ruszka Krajna autonómia-tervezetről. Ekkor használták először nyilvánosan a „rutén” helyett a „ruszin” népnevet.

Tétel ukránul

У Будапешті проведено нараду з представниками русинів щодо проекту автономії Руської Крайни. На засіданні вперше офіційно було вжито етнонім «русини» замість «рутенці».

Név

Név ukránul

Helyszín

Budapest

Helyszín ukránul

Будапешт

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

переговори, русини, Руська Країна, проект автономії, самостійність, автономія, національна політика

Év

1918.

Hónap

december

Nap

21.

Tétel

Ezen a napon elfogadták, 1918. december 25-én pedig életbe léptették a X. Néptörvényt „a Magyarországon élő ruszin (ruthén) nemzet autonómiájáról”, mely kimondja, hogy „Ruszka Krajna néven autonóm jogterület (kormányzósági terület) alakíttatik”. Az 1. § szerint „A Magyarországon élő ruszin (ruthén) nemzetet saját beligazgatásának, igazságszolgáltatásának, közművelődésének, vallása gyakorlatának és nyelve használatának körében mind törvényhozási, mind kormányzati tekintetben teljes önrendelkezési jog illeti meg, amelyre nézve a jelen törvényben foglalt szabályok irányadók.” A 9. § szerint „Ruszka Krajnában a nem ruszin nyelvű népesség helyhatósági és kulturális autonómiája biztosíttatik.”

Tétel ukránul

Парламент Угорщини прийняв Народний закон № X «Про національну автономію русинів (рутенців), що проживають в Угорщині», який набув чинності 25 грудня. Передбачалось створення автономної території під назвою «Руська Крайна». Перший параграф закону проголошував, що «русинам (рутенцям), які живуть в Угорщині, належить повне право самоврядування в питаннях внутрішньої адміністрації, правосуддя, публічного шкільництва й навчання, народної культури, релігії та вживання мови як у сфері законодавчої, так і виконавчої влади, для чого даним законом передбачені відповідні постанови». Згідно з дев’ятим параграфом закону, «в Руській Крайні не русинське народонаселення забезпечуватиметься місцевою адміністративною та культурною автономією».

Név

Név ukránul

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

русини, автономія, Руська Країна, автономна територія, самостійність

Év

1918.

Hónap

december

Nap

22.

Tétel

A magyar katonaság bevonult Kőrösmezőre.

Tétel ukránul

Угорські війська ввійшли до Ясіня.

Név

Név ukránul

Helyszín

Kőrösmező

Helyszín ukránul

Ясіня

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

угорська армія, територіальна цілісність

Év

1918.

Hónap

december

Nap

25.

Tétel

Gróf Károlyi Mihály kormánya közzétette az 1918. december 21-én kelt X. sz. Néptörvényt (Ruszka Krajna néven területi autonómiát biztosít a magyarországi ruszinoknak, központ: Munkács).

Tétel ukránul

Уряд графа Міхая Каролі оприлюднив Народний закон № X від 21 грудня 1918 року (проголошено територіальну автономію для русинів Угорщини під назвою Руська Крайна з центром у Мукачеві).

Név

Gróf Károlyi Mihály

Név ukránul

граф Міхаль Каролі

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

Руська Країна, автономна територія, автономія, національна політика

Év

1918.

Hónap

december

Nap

29.

Tétel

A Károlyi-kormányban ruszka krajnai miniszternek nevezték ki Szabó Oresztet, a ruszin ügyek kormánybiztosát.

Tétel ukránul

Урядового комісара з руських справ Ореста Сабова призначили міністром Руської Крайни в уряді графа Міхая Каролі.

Név

Szabó Oreszt

Név ukránul

Орест Сабов

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

Уряд Мігаля Каролі, міністр Руської Країни

Év

1919.

Hónap

január-március

Nap

Tétel

A román hadsereg benyomul a Felső-Tisza vidékére.

Tétel ukránul

Румунська армія захоплює північно-східну територію Закарпаття (Надтисся).

Név

Név ukránul

Helyszín

Felső-Tisza vidék

Helyszín ukránul

Надтисся

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

румунська армія, територіальна цілісність

Év

1919.

Hónap

január

Nap

3.

Tétel

A magyar kormány megbízásából Ruszka Krajna kormányzója Avgusztin Stefán. – Sztanyiszlavban kimondták a Nyugat-Ukrán Népköztársaság és az Ukrán Népköztársaság egyesülését.

Tétel ukránul

Угорський уряд призначив губернатором Руської Крайни Августина Штефана. – У Станіславі Сесія УНР прийняла «Ухвалу про злуку Західноукраїнської Народної Республіки з Українською Народною Республікою».

Név

Avgusztin Stefán

Név ukránul

Августина Штефан

Helyszín

Sztanyiszlav

Helyszín ukránul

Станіслав

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

губернатор, Західноукраїнська Народна Республіка, Українська Народна Республіка, злука, створення держави, призначення

Év

1919.

Hónap

január

Nap

8.

Tétel

Kőrösmező és a környező települések lakói közgyűlés keretében kikiáltották az önálló és független Hucul Köztársaságot. Elnök: Klocsurak Sztepan.

Tétel ukránul

На загальних зборах жителів Ясіня й навколишніх сіл проголошено самостійну й незалежну Гуцульську Республіку. Президент – Степан Клочурак.

Név

Név ukránul

Helyszín

Kőrösmező

Helyszín ukránul

Ясіня

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

народні збори, заснування інституції, Гуцульська Республіка, самостійність

Év

1919.

Hónap

január

Nap

12.

Tétel

A csehszlovák katonaság elfoglalta az Ung folyóig terjedő nyugati térséget, közte Ungvárt, ahová a 31. sz. ezred vonult be Amedeo Ciaffi olasz ezredes vezetésével.

Tétel ukránul

На цей момент чехословацькі війська захопила західні території, що простяглися до річки Уж, у тому числі й Ужгород, куди ввійшов 31-ий полк під командуванням італійського полковника Амедео Чіаффі.

Név

Amedeo Ciaffi

Név ukránul

Амедео Чіаффі

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

чехословацька армія, Антанта, територіальне цілісність

Év

1919.

Hónap

január

Nap

18.

Tétel

Megnyílt az első világháborút lezáró párizsi békekonferencia. A csehszlovák kormány nevében Edvard Beneš és Karel Kramař volt jelen, akik a ruszinok képviseletére meghívták Gregory Zhatkovychot és Julij Gardosht, az amerikai ruszinok küldötteit és Anton Beszkidet, az Eperjesi Ruszin Nemzeti Tanács elnökét. Beneš és Kramař a csehszlovák ügyekben 11 feljegyzést terjesztettek be, ezek közül az egyik a „magyarországi ruszinokra” vonatkozott. Az általuk lakott területekre való csehszlovák igényt nemzeti elvre alapozták.

Tétel ukránul

Відкриття Паризької мирної конференції, скликаної державами-переможницями у Першій світовій війні для створення мирних договорів із переможеними країнами. Чехословацький уряд представляли Едвард Бенеш і Карел Крамар, які запросили для представництва Закарпаття Григорія Жатковича і Юлія Ґардоша від американських русинів та Антона Бескида – голову Пряшівської Руської Народної Ради. Бенеш і Крамар внесли 11 подань, що стосувались чехословацьких справ, із них одне щодо «угорських русинів». Чехословацькі претензії щодо територій, де проживали русини, базувалися на посиланнях на національні принципи.

Név

Edvard Beneš, Karel Kramař, Gregory Zhatkovych, Julij Gardosh, Anton Beszkidet

Név ukránul

Едвард Бенеш, Карел Крамар, Григорія Жаткович, Юлій Ґардош, Антон Бескид

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

Паризька мирна конференція, чехословацький уряд, територіальні вимоги, територіальна цілісність, американські русини, народна рада

Év

1919.

Hónap

január

Nap

21.

Tétel

Huszton a kárpátaljai ukránok népgyűlése határozatot hozott Máramaros, Ugocsa, Bereg, Ung, Zemplén, Sáros, Szepes, Abaújtorna (a történeti Kárpátalja) csatlakozásáról az egységes ukrán államhoz.

Tétel ukránul

У Хусті Всенародні збори закарпатських українців ухвалили рішення про возз’єднання комітатів Мараморош, Угоча, Берег, Унг, Земплен, Шарош, Сепеш, Абауй-Торна (історичного Закарпаття) з Соборною Україною.

Név

Név ukránul

Helyszín

Huszt

Helyszín ukránul

Хуст

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

українці Закарпаття, народні збори, возз'єднання, українська держава

Év

1919.

Hónap

január

Nap

22.

Tétel

Az Ukrán Nemzeti Tanács direktóriuma Kijevben kimondta a Nyugat-Ukrán Népköztársaság (Galícia, Bukovina és „Uhorszka Rusz”), valamint a Dnyeperi Nagy Ukrajna egyesítését.

Tétel ukránul

Директорія Української Народної Ради в Києві видала Універсал про затвердження злуки Наддніпрянської Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки (Галичина, Буковина та Угорська Русь) в Українську Народну Республіку.

Név

Név ukránul

Helyszín

Kijev

Helyszín ukránul

Київ

Intézménynév

Nyugat-Ukrán Népköztársaság,

Intézménynév ukránul

Західноукраїнська Народна Республіка

Tárgyszó ukránul

злука, Наддніпрянська Україна, створення держави

Év

1919.

Hónap

március

Nap

12.

Tétel

A párizsi békekonferencián jóváhagyólag vették tudomásul a csehszlovák követeléseket, többek között Kárpátaljára vonatkozóan.

Tétel ukránul

На Паризькій мирній конференції учасниками переговорів було схвально прийнято до відома чехословацькі вимоги, в тому числі і щодо Закарпаття.

Név

Név ukránul

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

Паризька мирна конференція, територіальні вимоги, возз’єднання, територіальні вимоги

Év

1919.

Hónap

március

Nap

21.

Tétel

Budapesten megalakult az új kormány, a Forradalmi Kormányzótanács, mely kikiáltotta a Magyarországi Tanácsköztársaságot. Ruszka Krajna népbiztosa március 24-től Avgusztin Stefán.

Tétel ukránul

Проголошення радянської влади в Угорщині. У Будапешті утворюється новий уряд – Революційна Урядова Рада, яка проголосила Угорську Радянську Республіку. Народним комісаром Руської Крайни з 24 березня стає Августин Штефан.

Név

Avgusztin Stefán

Név ukránul

Августин Штефан

Helyszín

Budapest

Helyszín ukránul

Будапешт

Intézménynév

Ruszka Krajna

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

Угорський уряд, Революційна Урядова Рада, Угорська Радянська Республіка, народний комісаріат, призначення, радянська влада

Év

1919.

Hónap

ápilis

Nap

16.

Tétel

E naptól a román hadsereg, 1919. április 23-ától pedig a csehszlovák hadsereg megkezdte a régió még Magyarországhoz tartozó területeinek elfoglalását.

Tétel ukránul

Від цього дня Румунська армія, а з 23 квітня 1919 року і чехословацька армія починають окупацію тих територій Закарпаття, які ще належали Угорщині.

Név

Név ukránul

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

румунська армія, чехословацька армія, Антанта, територіальні вимоги, територіальна цілісність

Év

1919.

Hónap

ápilis

Nap

29.

Tétel

A csehszlovák és a román katonai megszállás a régióban véget vetett a tanácshatalomnak (40 napig állt fenn, 1919. március 21-től).

Tétel ukránul

Чехословацька і румунська окупація поклали край народній радянській владі в регіоні (проіснувала 40 днів, з 21 березня 1919 року).

Név

Név ukránul

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

румунська армія, чехословацька армія, радянська влада

Év

1919.

Hónap

június

Nap

11.

Tétel

Az előrenyomuló román hadsereg felszámolta a Hucul Köztársaságot.

Tétel ukránul

Припинила існування Гуцульська Республіка внаслідок повної окупації її території румунськими військами.

Név

Név ukránul

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Hucul Köztársaság

Intézménynév ukránul

Гуцульська Республіка

Tárgyszó ukránul

румунська армія, створення держави

Év

1919.

Hónap

június

Nap

23.

Tétel

Magyarországi Szocialista Szövetséges Tanácsköztársaság alkotmánya kimondta: „A Magyarországi Szocialista Szövetséges Tanácsköztársaságban élő minden nemzet szabadon használhatja nyelvét, ápolhatja és fejlesztheti nemzeti műveltségét” (84. §), és hogy a „ruszin többségű magyarországi összefüggő kerületeket a Tanácsköztársaság alkotmánya már ezúttal is […] ruszin nemzeti kerületeknek ismeri el” (87. §).

Tétel ukránul

У Конституції Угорської Радянської Республіки стверджувалося: «Всі нації, що проживають у Соціалістичній Союзній Республіці Рад Угорщини, можуть вільно користуватися своїми мовами, дбати та розвивати національну культуру» (§84), а «угорські території, на яких у більшості проживають русини, Конституція Республіки Рад визнає русинським національним округом» (§87).

Név

Név ukránul

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

Соціалістична Союзна Республіка Рад Угорщини, радянський уряд, конституція, користування мовою, права національностей, русинські національні округи, русини

Év

1919.

Hónap

július

Nap

20.

Tétel

A Vörös Hadsereg átkel a Tiszán és megkísérli a Tiszántúl felszabadítását.

Tétel ukránul

Червона Армія переправилася через Тису і спробувала зайняти території за Тисою.

Név

Név ukránul

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Vörös Hadsereg

Intézménynév ukránul

Червона Армія

Tárgyszó ukránul

Червона Армія, Затисся, територіальна цілісність

Év

1919.

Hónap

július

Nap

30.

Tétel

A Vörös Hadsereg offenzívája összeomlik, a román csapatok átkelnek a Tiszán.

Tétel ukránul

Наступальна операція Червоної Армії зазнала краху, румунські війська форсували Тису.

Név

Név ukránul

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Vörös Hadsereg

Intézménynév ukránul

Червона Армія

Tárgyszó ukránul

угорська Червона Армія, румунська армія

Év

1919.

Hónap

augusztus

Nap

1.

Tétel

Lemondott a Forradalmi Kormányzótanács. Az új kormány megkezdi a forradalmi intézkedések érvénytelenítését (a tanácsköztársaság felszámolását).

Tétel ukránul

Революційна Урядова Рада подала у відставку. Новий уряд розпочав скасування революційних рішень (розформування Республіки Рад).

Név

Név ukránul

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Forradalmi Kormányzótanács

Intézménynév ukránul

Революційна Урядова Рада

Tárgyszó ukránul

відставка, Революційна Урядова Рада, угорський уряд

Év

1919.

Hónap

november

Nap

16.

Tétel

Horthy Miklós a Nemzeti Hadsereg alakulatainak élén bevonult Budapestre.

Tétel ukránul

Міклош Горті на чолі частин Національної армії ввійшов до Будапешта.

Név

Horthy Miklós

Név ukránul

Міклош Горті

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Nemzeti Hadsereg

Intézménynév ukránul

національна армія

Tárgyszó ukránul

національна армія,

Év

1919.

Hónap

január

Nap

12.

Tétel

A csehszlovák katonaság elfoglalta az Ung folyóig terjedő nyugati térséget, közte Ungvárt, ahová a 31. sz. ezred vonult be Amadeo Ciaffi olasz ezredes parancsnoksága alatt.

Tétel ukránul

На цей момент чехословацькі війська захопили західні території, що простяглися до річки Уж, у тому числі й Ужгород, куди ввійшов 31-ий полк під командуванням італійського полковника Амедео Чіаффі.

Név

Amadeo Ciaffi

Név ukránul

Helyszín

Ungvár

Helyszín ukránul

Ужгород

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

чехословацька армія, Антанта

Év

1919.

Hónap

február

Nap

15.

Tétel

Edvard Beneš csehszlovák külügyminiszter ismertette a párizsi békekonferencia főtanácsa előtt Csehszlovákia területi követeléseit.

Tétel ukránul

Чехословацький міністр закордонних справ Едвард Бенеш озвучив перед головним радником Паризької мирної конференції територіальні вимоги Чехословаччини.

Név

Edvard Beneš

Név ukránul

Едвард Бенеш

Helyszín

Párizs

Helyszín ukránul

Париж

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

Паризька мирна конференція, територіальні вимоги

Év

1919.

Hónap

február

Nap

19.

Tétel

Elfoglalta hivatalát Ladislav Moys, a csehszlovák hatóságok által kinevezett ungi zsupán.

Tétel ukránul

Призначений чехословацькою владою управитель жупи Унґ Ладислав Мойс зайняв свою посаду.

Név

Ladislav Moys

Név ukránul

Ладислав Мойс

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

жупан Ужанської жупи, адміністрація

Év

1919.

Hónap

április

Nap

28.

Tétel

A párizsi békekonferencia elfogadta a Népszövetség (Nemzetek Szövetsége) alapokmányát.

Tétel ukránul

На Паризькій мирній конференції прийнято статут Ліги Націй.

Név

Név ukránul

Helyszín

Párizs

Helyszín ukránul

Париж

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

мирна конференція, Ліга Націй

Év

1919.

Hónap

május

Nap

8.

Tétel

A csehszlovák megszállás alatt levő Ungváron az eperjesi, az ungvári és a huszti ruszin tanácsok közös gyűlésükön megalakították a Központi Orosz Nemzeti Tanácsot. Elnök: Beszkid Anton. A Tanács kimondta a Csehszlovákiához való „önkéntes” csatlakozást.

Tétel ukránul

В окупованому Чехословаччиною Ужгороді Пряшівська, Ужгородська і Хустська Руські Народні Ради на спільному засіданні утворили Центральну Руську Народну Раду (голова – Антон Бескид). Рада проголосила «добровільне» приєднання до Чехословаччини.

Név

Beszkid Anton

Név ukránul

Антон Бескид

Helyszín

Ungvár

Helyszín ukránul

Ужгород

Intézménynév

Központi Orosz Nemzeti Tanács

Intézménynév ukránul

Руська Народна Рада

Tárgyszó ukránul

чехословацька окупація, русини, народна рада, самостійність, заснування інституції, приєднання

Év

1919.

Hónap

június

Nap

6.

Tétel

Edmond Hennoque francia tábornok katonai közigazgatást léptetett életbe a csapatai által ellenőrzött területen, így Kárpátalján is.

Tétel ukránul

Французький генерал Едмон Еннок ввів воєнну адміністрацію на територіях, які контролювалися його військами, в тому числі й на Закарпатті.

Név

Edmond Hennoque

Név ukránul

Едмон Еннок

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

воєнна адміністрація, Закарпаття, Антанта

Év

1919.

Hónap

június

Nap

11.

Tétel

A párizsi békekonferencián jóváhagyták a véglegesnek szánt csehszlovák–magyar országhatárt.

Tétel ukránul

На Паризькій мирній конференції затвердили остаточну демаркаційну лінію чехословацько-угорського державного кордону.

Név

Név ukránul

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

мирна конференція, чехословацький-угорський державний кордон

Év

1919.

Hónap

június

Nap

13.

Tétel

G. B. Clemenceau, Franciaország miniszterelnöke, a párizsi békekonferencia elnöke jegyzékben kijelölte Magyarország új határait, amelyek északon és keleten megegyeznek a későbbi trianoni határokkal.

Tétel ukránul

Прем’єр-міністр Франції Г. Б. Клемансо, він же голова Паризької мирної конференції, повідомив нотою нові кордони Угорщини, які на півночі і сході збігалися із майбутніми Тріанонськими кордонами.

Név

G. B. Clemenceau

Név ukránul

Г. Б. Клемансо

Helyszín

Párizs

Helyszín ukránul

Париж

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

мирна конференція, Угорщина, територіальна цілісність, визначення кордону

Év

1919.

Hónap

június

Nap

28.

Tétel

Németország aláírta a versailles-i békeszerződést. Németország elvesztette területének egyhetedét, lakosságának egytizenkettedét, és valamennyi gyarmatát. A versailles-i békeszerződés 86. cikkelyében a Szövetséges és Társult Hatalmak kötelezték a csehszlovák államot, hogy fogadja el azokat a rendelkezéseket, „amelyeket a Hatalmak a Cseh-Szlovák Államban a nemzeti, nyelvi és vallási kisebbségek érdekeinek megvédelmezése céljából szükségesnek tartanak”.

Tétel ukránul

Німеччина підписала Версальський мирний договір. За договором Німеччина втратила сьому частину території, дванадцяту частину населення і позбавлялася всіх колоній. У 36-ій статті Версальського мирного договору «Союзні та здружені держави» зобов’язали чехословацьку державу прийняти ті заходи, «які Держави вважають за необхідні в Чехословаччині для захисту національних, мовних та релігійних прав нацменшин».

Név

Név ukránul

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

Німеччина, мирна конференція, Версальський мирний договір, територіальна цілісність, чехословацька держава, захист національних меншин

Év

1919.

Hónap

június

Nap

30.

Tétel

Az Antant utasítására a Vörös Hadsereg megkezdte visszavonulását a Csehszlovákiának ítélt felvidéki területekről.

Tétel ukránul

За вказівкою Антанти, Червона Армія розпочала виведення військ із територій, що відійшли до складу Чехословаччини.

Név

Név ukránul

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

Антанта, угорська Радянська армія, Чехословаччина, виведення військ/відступ

Év

1919.

Hónap

július

Nap

29.

Tétel

A csehszlovák kormány megbízásából Ungvárra érkezett Jan Breicha, akinek feladata a polgári igazgatás megszervezésére. – Prágában megkezdődött a tárgyalás T. G. Masaryk köztársasági elnök, Antonín Švehla belügyminiszter, valamint Gregory Zhatkovych részvételével a ruszin–szlovák határról, a ruszin autonóm terület igazgatásának megszervezéséről.

Tétel ukránul

За дорученням чехословацького уряду до Ужгорода прибув Ян Брейха із завданням організувати цивільне управління. – У Празі розпочалися переговори за участю президента республіки Т. Г. Масарика, міністра внутрішніх справ Антоніна Швегли та Григорія Жатковича про русинсько-словацькі кордони, а також про організацію адміністративного управління русинської автономії.

Név

Jan Breicha, T. G. Masaryk, Antonín Švehla, Gregory Zhatkovych

Név ukránul

Ян Брейха, Т. Г. Масарик, Антонін Швегла. Григорій Жатковича

Helyszín

Ungvár, Prága,

Helyszín ukránul

Ужгород, Прага

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

Чехословаччина, цивільне управління, русинський-словацький державний кордон, русинська автономна територія, автономія

Év

1919.

Hónap

augusztus

Nap

12.

Tétel

Gregory Zhatkovych a csehszlovák köztársasági elnök által láttamozott levelet intézett a Központi Orosz Nemzeti Tanácshoz, melyben tudatta: „a csehszlovák kormány kinevezett az autonóm Direktórium elnökének.”

Tétel ukránul

Г. Жаткович направив Центральній Руській Народній Раді попередньо завізований президентом Чехословаччини лист, у якому повідомлялося: «... чехословацький уряд призначив мене управителем автономної Директорії».

Név

Gregory Zhatkovych

Név ukránul

Г. Жаткович

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Központi Orosz Nemzeti Tanács

Intézménynév ukránul

Руська Народна Рада

Tárgyszó ukránul

автономія, народна рада, губернатор

Év

1919.

Hónap

augusztus

Nap

20.

Tétel

Ungváron Jan Breichát beiktatták a ruszin terület polgári igazgatása vezetőjének tisztébe.

Tétel ukránul

В Ужгороді Ян Брейха вступив на посаду адміністратора Цивільного управління краю.

Név

Jan Breicha,

Név ukránul

Ян Брейха

Helyszín

Ungvár

Helyszín ukránul

Ужгород

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

руська територія, адміністрація, русини

Év

1919.

Hónap

szeptember

Nap

10.

Tétel

Az Ausztriával Saint-Germain-en-Laye-ban aláírt szerződés értelmében az Osztrák–Magyar Monarchia megszűnt létezni. E szerződés 10–13. cikkelyeiben a Csehszlovák Köztársaság kötelezte magát, hogy „A Kárpátoktól délre lakó rutének területét a Szövetséges és Társult Főhatalmak által megállapított határok között a Csehszlovák Államon belül olyan autonóm egység alakjában fogja megszervezni, amely a Csehszlovák Állam egységével összeegyeztethető legszélesebb körű önkormányzattal lesz felruházva”. (A csehszlovák törvénykezésben 508. sz., kihirdetve 1921. december 31-én.) – T. G. Masaryk köztársasági elnök Kárpátalja helyzetéről: „a mai viszonyok magyarázatát a régi rezsimben kell keresni. […] Első kötelességünk, hogy a népet a parlamentáris tevékenység magaslatára emeljük. [...] Podkarpatszka Rusz három alapvető reformra szorul: iskolák felállítására, egészségügyi intézményekre és földreformra.”

Tétel ukránul

Згідно з Сен-Жерменським мирним договором з Австрією, припинила своє існування колишня Австро-Угорська монархія. Згідно зі статтями 10–13 цього договору Чехословаччина зобов’язувалася «встановити територію русинів на південь від Карпат у кордонах, визначених головними союзниками і дружніми державами, як автономну одиницю в рамках Чехословацької держави, із найвищим ступенем самоуправи, який тільки можливий при збереженні єдності Чехословацької держави» (Опубліковано в офіційному зводі законів під № 508 від 31 грудня 1921 року.) – Президент республіки Т. Г. Масарик висловився про становище Закарпаття так: «причини сьогоднішніх відносин необхідно шукати в попередньому режимі. […] Першим нашим обов’язком є підняти народ до рівня парламентаризму. […] Підкарпатська Русь потребує трьох основних реформ: відкриття шкіл, заснування закладів охорони здоров’я і земельної реформи».

Név

T. G. Masaryk

Név ukránul

Т.Г. Масарик

Helyszín

Saint-Germain-en-Laye

Helyszín ukránul

Сен-Жермен-Ан-Ле

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

Австрія, мирний договір, Австро-Угорська Монархія, Чехословацька Республіка, руська територія, автономія, Підкарпатська Русь, освіта, охорона здоров'я, земельна здоров'я

Év

1919.

Hónap

szeptember

Nap

Tétel

Megalakult Podkarpatszka Rusz politikai, iskolaügyi, igazságügyi és egészségügyi referátusa.

Tétel ukránul

Створення політичного, шкільного, судового реферату (відділу) та реферату охорони здоров’я Підкарпатської Русі.

Név

Név ukránul

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

Підкарпатська Русь, адміністрація, заснування інституції

Év

1919.

Hónap

október

Nap

1.

Tétel

Edmond Hennoque francia tábornok lett egész Podkarpatszka Rusz katonai parancsnoka.

Tétel ukránul

Французький генерал Едмон Еннок стає главою військової адміністрації всієї Підкарпатської Русі.

Név

Edmond Hennoque

Név ukránul

Едмон Еннок

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

Підкарпатська Русь, адміністрація, заснування інституції, глава військової адміністрації, Антанта

Év

1919.

Hónap

október

Nap

15.

Tétel

Megalakult Podkarpatszka Rusz belügyi, valamint közmunka referátusa.

Tétel ukránul

Створення рефератів (відділів) поліції та публічних робіт Підкарпатської Русі.

Név

Név ukránul

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

Підкарпатська Русь, поліцейський реферат, реферат публічних робіт

Év

1919.

Hónap

november

Nap

8.

Tétel

E. Hennoque és J. Breicha aláírásával megjelent a Generalny Statutum Podkarpatszka Rusz megszervezéséről és közigazgatásáról.

Tétel ukránul

За підписами Е. Еннока та Я. Брейхи виходить Генеральний Статут устрою та урядування Підкарпатської Русі.

Név

E. Hennoque, J. Breicha

Név ukránul

Е. Еннока, Я. Брейха

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

Генеральний Статут, Підкарпатська Русь, адміністрація

Év

1919.

Hónap

november

Nap

10.

Tétel

Kinevezték Podkarpatszka Rusz Autonóm Direktóriumát, elnöke: Gregory Zhatkovych. A terület 4 zsupára tagolódik: Ungvári, Munkácsi, Beregszászi és Máramarosi zsupa.

Tétel ukránul

Призначено Автономну Директорію Підкарпатської Русі під головуванням Григорія Жатковича. Територія поділяється на чотири жупи: Ужгородську, Мукачівську, Берегівську і Марамороську.

Név

Gregory Zhatkovych

Név ukránul

Григорій Жаткович

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

Підкарпатська Русь, адміністрація

Év

1919.

Hónap

november

Nap

18.

Tétel

T. G. Masaryk köztársasági elnök jóváhagyta a Gregory Zhatkovych által beterjesztett Generalny Statutumot. A dokumentum III. fejezetének 1. pontja szerint a terület hivatalos neve a Podkarpatszka Rusz, de ezen kívül használható még a Ruszinszkó. A III. fejezet 2. pontja: „Az összes iskolákban a népnyelv lesz a tannyelv és úgyszintén a hivatalos nyelv általában.”

Tétel ukránul

Т. Г. Масарик схвалив поданий Г. Жатковичем варіант Генерального Статуту Підкарпатської Русі. Перший пункт ІІІ розділу визначав за територією офіційну назву – Підкарпатська Русь, але, крім цього, могла використовуватися й назва Русинія. 2-ий пункт ІІІ розділу: «В усіх школах як мова навчання і в діловодстві як офіційна використовуватиметься народна мова».

Név

T. G. Masaryk, Gregory Zhatkovych

Név ukránul

Т. Г. Масарик, Григорій Жаткович

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

Статут, Підкарпатська Русь, Русинско, офіційна використання мови, використання мови у школах, мова навчання, мовна політика, національна політика

Év

1919.

Hónap

december

Nap

1.

Tétel

Megalakult Podkarpatszka Rusz posta-telegráf és gazdasági referátusa.

Tétel ukránul

Створення реферату (відділу) пошт і телеграфів, господарського реферату Підкарпатської Русі.

Név

Név ukránul

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

Підкарпатська Русь, пошта, телеграф, економіка, заснування інституції

Év

1919.

Hónap

december

Nap

vége

Tétel

A távozó Edmond Hennoque helyett Marie Paris tábornok lett Kárpátalja új katonai parancsnoka.

Tétel ukránul

Генерала Марі Паріса призначено новим главою військової адміністрації Підкарпатської Русі замість від’їжджаючого Едмона Еннока.

Név

Edmond Hennoque, Marie Paris

Név ukránul

Едмон Еннок, Марі Паріс

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

голова військової адміністрації, Антанта

Év

1919.

Hónap

az év folyamán

Nap

Tétel

Az 1919. évi 430. számú törvény kimondta, hogy minden településen könyvtárat kell szervezni. – Ungváron megalakult az Iskola Segély Egyesület.

Tétel ukránul

Закон № 430 від 1919 року запроваджував обов’язкову організацію бібліотек у кожному населеному пункті. В Ужгороді створено Спілку допомоги школам.

Név

Név ukránul

Helyszín

Ungvár

Helyszín ukránul

Ужгород

Intézménynév

Iskola Segély Egyesület

Intézménynév ukránul

Спілка допомоги школам

Tárgyszó ukránul

бібліотеки, заснування інституції

Év

1920.

Hónap

január

Nap

Tétel

Megalakult Podkarpatszka Rusz pénzügyi és szociális referátusa.

Tétel ukránul

Створення фінансового реферату (відділу) і реферату соціальної опіки.

Név

Név ukránul

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

Підкарпатська Русь, фінанси, соціальна опіка, заснування інституції

Év

1920.

Hónap

január

Nap

18.

Tétel

Genfben megkezdte tevékenységét a Nemzetek Szövetsége (Népszövetség), amelynek megalakítását az első világháborút lezáró párizsi békekonferencián határozták el, s feladatai közé tartozott többek között a kisebbségvédelmi szerződések betarttatása.

Tétel ukránul

У Женеві розпочала свою діяльність Ліга Націй, рішення про створення якої було прийняте на Паризькій мирній конференції. Одним із завдань Ліги Націй був нагляд за дотриманням договорів, що стосувалися захисту національних меншин.

Név

Név ukránul

Helyszín

Genf

Helyszín ukránul

Женева

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

Ліга Націй, Захист національних меншин

Év

1920.

Hónap

február

Nap

19.

Tétel

Lemondott Podkarpatszka Rusz Autonóm Direktóriuma.

Tétel ukránul

Автономна Директорія Підкарпатської Русі подала у відставку.

Név

Név ukránul

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

відставка, Підкарпатська Русь, адміністрація, автономія

Év

1920.

Hónap

február

Nap

24.

Tétel

A román hadsereg megkezdte Kárpátalja (tiszántúli területek) kiürítését.

Tétel ukránul

Румунська армія розпочала виведення своїх військ із Закарпаття (з територій за Тисою).

Név

Név ukránul

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

румунська армія, виведення

Év

1920.

Hónap

február

Nap

29.

Tétel

A csehszlovák nemzetgyűlés elfogadta 121. számmal a Csehszlovák Köztársaság Alkotmánylevelét, illetve 122. számmal a Csehszlovák Köztársaság nyelvtörvényét. Az alkotmány nemzetiségnek ismeri el a zsidóságot. A nyelvtörvény a hivatalos nyelvhasználati jogot a „nemzeti és nyelvi kisebbségekre nézve” a 20%-os határhoz kötötte. A 6. § szerint: „A Ruszinszkó számára létesítendő országgyűlésnek fenntarttatik az a jog, hogy a nyelvkérdést ezen területen a csehszlovák állam egységével összeegyeztethető módon szabályozza. Amíg ez a szabályozás nem történt meg, ezen törvény alkalmazandó, azonban ezen terület különleges nyelvi viszonyainak tekintetbe vételével.” A választási törvényben (123. sz.) Podkarpatszka Rusz a Csehszlovák Köztársaság 23. számú választókerülete.

Tétel ukránul

Прийнято Чехословацьку Конституцію (опубліковано в офіційному зводі законів під № 121) та її складову частину – Закон про мову (№ 122). Конституція визнала євреїв окремою національністю. Право на використання нацменшинами мови у статусі офіційної закон прив’язав до 20%. У § 6, зокрема, йшлося: «Сойму Підкарпатської Русі надається право регулювати мовне питання на підконтрольній йому території у спосіб, що відповідатиме єдності Чехословацької держави. Якщо такого регулювання не відбулося, то застосовується даний закон із врахуванням особливих мовних відносин даної території». У законі про вибори (№ 123) Підкарпатська Русь визначається як 23-ій виборчий округ Чехословацької Республіки.

Név

Név ukránul

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

чехословацький парламент, конституція, мовний закон, національна політика, євреї, використання мови

Év

1920.

Hónap

március

Nap

1.

Tétel

A nemzetgyűlés Magyarország kormányzójává választotta Horthy Miklóst.

Tétel ukránul

Національні Збори (парламент) Угорщини призначили на посаду регента Міклоша Горті.

Név

Horthy Miklós

Név ukránul

Міклош Горті

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

угорський парламент, обрання регента

Év

1920.

Hónap

március

Nap

7.

Tétel

T. G. Masaryk köztársasági elnök beszédéből (Üzenet a nemzetgyűlésnek és a kormánynak): „A párizsi béke nem szervezte meg Európát pontosan a nemzetiségi elv alapján. Ez az elv volt ugyan a vezérlő elv, de mellette érvényesült – jelentős mértékben – a történelmi elv is. S éppen köztársaságunk mutatja meg gyakorlatilag, hogyan kapcsolták egybe a nemzetiségi és történelmi elvet köztársaságunk alapításánál. Más nemzetek jelentős részei élnek velünk.”

Tétel ukránul

Із виступу Президента Республіки Т.Масарика («Послання до парламенту та уряду»): «Паризький мир не зміг організувати Європу точно за національним принципом. Цей принцип був головним, але поряд із ним реалізувався – у значній мірі – історичний принцип. І саме наша держава є прикладом того, як на практиці при створенні республіки поєднано національний та історичний принципи. З нами живуть чисельні громади інших національностей».

Név

T. G. Masaryk,

Név ukránul

Т. Г. Масарик

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

Паризький мирний договір, національне питання, створення держави, історичний принцип

Év

1920.

Hónap

április

Nap

18., 25.

Tétel

Az első általános választások a csehszlovák nemzetgyűlésbe és a szenátusba. Podkarpatszka Rusz nem választhat. Az ok: a terület egy része még román megszállás alatt van.

Tétel ukránul

Перші загальні вибори в чехословацькі Національні збори і сенат. Населення Підкарпатської Русі не бере участі у виборах у зв’язку з тим, що частина території ще знаходиться під румунською окупацією.

Név

Név ukránul

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

вибори, чехословацькі Національні збори, сенат, Підкарпатська Русь, румунська армія

Év

1920.

Hónap

április

Nap

26.

Tétel

Elfogadták a Generalny Statutum módosítására vonatkozó 356. sz. kormányrendeletet, amely megszüntette a polgári közigazgatási vezető tisztségét, s helyette bevezette Kárpátalján a kormányzói tisztséget. J. Breichát, a polgári közigazgatás vezetőjét felmentették.

Tétel ukránul

Прийнято урядову постанову № 356 про зміни до Генерального Статуту. Цивільного адміністратора було позбавлено права здійснювати місцеву виконавчу владу. Замість адміністратора вводилась посада губернатора Підкарпатської Русі. Яна Брейху звільнено з посади адміністратора Цивільного управління.

Név

J. Breicha

Név ukránul

Ян Брейха

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

Генеральний статут, урядова постанова, цивільна адміністрація, посада губернатора

Év

1920.

Hónap

május

Nap

5.

Tétel

T. G. Masaryk köztársasági elnök Zhatkovych Gregoryt Podkarpatszka Rusz kormányzójának nevezte ki ideiglenes jelleggel („a szojm összehívásáig”).

Tétel ukránul

Президент Т. Г. Масарик призначив тимчасово («до скликання Сойму») Григорія Жатковича губернатором Підкарпатської Русі.

Név

T.G. Masaryk, Zhatkovych Gregoryt

Név ukránul

Т.Г. Масарик, Г. Жаткович

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

призначення, губернатор

Év

1920.

Hónap

május

Nap

9.

Tétel

Ungváron megalakult a társadalmi alapokon működő Proszvita kulturális egyesület. Elnöke: Brascsajko Julij.

Tétel ukránul

В Ужгороді створено культурно-просвітницьку громадську організацію «Просвіта». Голова товариства – Юлій Бращайко.

Név

Brascsajko Julij

Név ukránul

Юлій Бращайко

Helyszín

Ungvár

Helyszín ukránul

Ужгород

Intézménynév

Proszvita kulturális egyesület

Intézménynév ukránul

громадська організацію «Просвіта»

Tárgyszó ukránul

товариство, заснування інституції, культурно-освітня діяльність,

Év

1920.

Hónap

június

Nap

4.

Tétel

A versailles-i Nagy-Trianon-palotában aláírták a Magyarországgal kötött békeszerződést. Magyarország területe 283 ezer km²-ről 93 ezerre, lakossága 18,2 millióról 7,6 millióra csökkent. A 48. cikk megerősítette Podkarpatská Rus-nak a Csehszlovák Köztársasághoz való csatolását: „Magyarország, amint azt a Szövetséges és Társult Hatalmak már megtették, elismeri a Cseh-Szlovák Állam teljes függetlenségét, amely Állam magában foglalja a ruthéneknek a Kárpátoktól délre fekvő autonóm területét”.

Tétel ukránul

У палаці Великий Тріанон у Версалі підписано мирний договір з Угорщиною. Територія Угорщини зменшилася з 283 тисяч км² до 93 тисяч км², а населення – з 18,2 мільйона до 7,6 мільйона. Спеціальним параграфом (48) Тріанонського мирного договору зазначалося: «Угорщина визнає, як уже вирішили Союзні та здружені держави, повну незалежність Чехословацької держави, до неї ж включену автономну територію південнокарпатських русинів».

Név

Név ukránul

Helyszín

Versailles

Helyszín ukránul

Версаль

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

мирний договір, Угорщина, зміна кордону, Підкарпатська Русь, Чехословацька республіка, Тріанон, територіальна цілісність

Év

1920.

Hónap

augusztus

Nap

30.

Tétel

A román hadsereg kivonult Kőrösmezőről, elhagyta a csehszlovák Kárpátalja egész területét.

Tétel ukránul

Румунські війська залишили Ясіня і разом із цим усю територію Підкарпатської Русі.

Név

Név ukránul

Helyszín

Kőrösmező

Helyszín ukránul

Ясіня

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

румунська армія, виведення, територіальна цілісність

Év

1920.

Hónap

augusztustól

Nap

Tétel

(1920. augusztus – 1921. június) Csehszlovákia, Jugoszlávia és Románia kétoldalú védelmi szövetségi szerződéseket kötöttek, amelyekkel létrehozták a Habsburg-restauráció és a magyar revíziós igények ellen közös fellépést biztosító kisantantot.

Tétel ukránul

(Серпень 1920 – червень 1921 року) Чехословаччина, Югославія і Румунія уклали двосторонні оборонні союзницькі угоди, створивши малу Антанту, яка забезпечувала спільний виступ проти Габсбурзької реставрації та угорських ревізіоністських претензій.

Név

Név ukránul

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

двосторонній оборонний союз, мала Антанта, Чехословаччина, Югославія, Румунія

Év

1920.

Hónap

október

Nap

30.

Tétel

Ungváron megnyílt az első mozi (mozgószínház).

Tétel ukránul

В Ужгороді відкрився перший кінотеатр.

Név

Név ukránul

Helyszín

Ungvár

Helyszín ukránul

Ужгород

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

кінотеатр

Év

1921.

Hónap

február

Nap

15.

Tétel

Ezen a napon országos népszámlálást tartottak Csehszlovákiában. A számlálóbiztosok a nemzetiséget (az 1910. évi népszámlálás alkalmával az anyanyelvet) regisztrálták. Kárpátalja összlakossága: 606.568 fő, ebből csehszlovák állampolgár 599.808. Nemzetiség szerint ruszin/orosz/ukrán 372.884, magyar 102.144, zsidó 80.059, cseh/szlovák 19.737, német 10.460 fő.

Tétel ukránul

Проведено загальнодержавний перепис населення, під час якого реєструвалася і національна приналежність громадян (під час перепису 1910 року фіксувалася рідна мова). Чисельність населення Підкарпатської Русі – 606.568 осіб, з них громадяни республіки – 599.808. В національному поділі: русинів/росіян/українців – 372.884, угорців – 102.144, євреїв – 80.059, чехів/словаків – 19.737, німців – 10.460.

Név

Név ukránul

Helyszín

Csehszlovákia

Helyszín ukránul

Чехословаччина

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

перепис населення, національний поділ

Év

1921.

Hónap

március

Nap

17.

Tétel

Gregory Zhatkovych, Kárpátalja kormányzója bejelentette lemondását.

Tétel ukránul

Губернатор Підкарпатської Русі Григорій Жаткович подав у відставку.

Név

Gregory Zhatkovych

Név ukránul

Григорій Жаткович

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

відставка, губернатор

Év

1921.

Hónap

május

Nap

eleje

Tétel

Prágában elfogadták G. Zhatkovych kormányzó lemondását.

Tétel ukránul

У Празі прийнято відставку Г. Жатковича.

Név

Gregory Zhatkovych

Név ukránul

Григорій Жаткович

Helyszín

Prága

Helyszín ukránul

Прага

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

відставка, губернатор

Év

1921.

Hónap

május

Nap

17.

Tétel

Hivatalos búcsút vett Ungvártól Zhatkovych Gregory volt kormányzó. Az ügyek vitelét átadta Peter Ehrenfeld alkormányzónak.

Tétel ukránul

Екс-губернатор Григорій Жаткович офіційно попрощався з Ужгородом. Ведення поточних справ передано віце-губернатору Петеру Еренфельду.

Név

Gregory Zhatkovych, Peter Ehrenfeld

Név ukránul

Петер Еренфельд

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

губернатор

Év

1921.

Hónap

július

Nap

20.

Tétel

Megtartotta első ülését a Ruszinszkói Földtanács, a kárpátaljai földhivatal tanácsadó szerve. A határozat: ősszel megkezdik a síkvidéki területek volt uradalmi birtokainak parcellázását, ahova szegény ruszin (ukrán) családokat telepítenek.

Tétel ukránul

Відбулося перше засідання Руської земельної ради – дорадчого органу Підкарпатського земельного управління. Прийнято рішення: у рівнинних місцевостях із колишніх поміщицьких володінь восени розпочати виділення земельних ділянок, на які поселятимуться бідні руські (українські) сім’ї.

Név

Név ukránul

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Ruszinszkói Földtanács

Intézménynév ukránul

Руська земельна рада

Tárgyszó ukránul

земельне управління, виділення земельних ділянок, земельна реформа

Év

1921.

Hónap

július

Nap

27.

Tétel

Rigában Szovjet–Ukrajna és Szovjet–Oroszország, valamint Magyarország egyezményt írt alá „a hadifoglyok és a civil internáltak kicseréléséről”.

Tétel ukránul

У Ризі підписано договір між УРСР і РСФРР, з одного боку, та Угорщиною – з іншого, «Про обмін військовополоненими і цивільними інтернованими».

Név

Név ukránul

Helyszín

Riga

Helyszín ukránul

Рига

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

угода, Радянська-Україна, Угорщина, військовополонені, інтернування

Év

1921.

Hónap

szeptember

Nap

22.

Tétel

Ungvárra érkezett T. G. Masaryk köztársasági elnök. Kíséretében volt Jan Černy miniszterelnök is. Masaryk beszédéből: „Nem is tudnám elképzelni, hogy a Csehszlovák Köztársaságban elnyomott nemzetiség lehessen.”

Tétel ukránul

До Ужгорода прибув Президент Республіки Т. Г. Масарик у супроводі прем’єр-міністра Яна Черні. З виступу Масарика: «Я не можу уявити, щоб у Чехословацькій Республіці утискувалася якась національна меншина».

Név

T. G. Masaryk Jan Černy

Név ukránul

Т. Г. Масарик, Ян Черні

Helyszín

Ungvár

Helyszín ukránul

Ужгород

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

політика щодо національних меншин

Év

1921.

Hónap

október

Nap

15.

Tétel

E naptól a belügyminiszter 1921. augusztus 26-án kelt rendeletével új közigazgatási beosztás lépett életbe, melynek értelmében Podkarpatszka Rusz három egységből áll: Ungi, Beregi és Máramarosi zsupa.

Tétel ukránul

З цього часу на підставі Постанови міністра внутрішніх справ Чехословаччини від 26 серпня 1921 року вступає в силу новий адміністративний поділ, відповідного до якого Підкарпатська Русь складається з трьох адміністративних одиниць – Ужанської, Березької та Марамороської жуп.

Név

Név ukránul

Helyszín

Helyszín ukránul

Intézménynév

Intézménynév ukránul

Tárgyszó ukránul

адміністрація, Підкарпатська Русь, жупи

Év

1921.