Filep Tamás Gusztáv: Csehszlovákiai magyar kisebbség történeti kronológiája 1922-1938

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

(a Prágai Magyar Hírlap alapján)

 

Év Hónap Nap Tétel Kapcsolódó dokumentum

Év

1922.

Hónap

június

Nap

1.
Megjelent a Szövetkezett Szlovenszkói és Ruszinszkói Magyar Ellenzéki Pártok politikai napilapjának, ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

(Az első szám.) PMH,1922. június 1.,5. p., Szent-Ivány József: Hogyan született a Prágai Magyar Hírlap. PMH,1922. június 11.,2. p. (Az első szám). Uo. június 2.,5. p.

Év

1922.

Hónap

június

Nap

1.
Csehszlovákiában hivatalosan megszűnik az előzetes cenzúra,és életbe lép a régi osztrák perrendtartá ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Év

1922.

Hónap

június

Nap

1.
Andrej Hlinka,a szlovák néppárt vezetőjének nyilatkozata szerint pártja a pittsburgi egyezség alapjá ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Hlinka az autonomiáról és a pittsburghi szerződésről. PMH,1922. június 1.,[1.] p.

Év

1922.

Hónap

június

Nap

2.
A PMH könyvpostáján megrendelhető könyvek között szerepelnek: Ady Endre,Babits Mihály,Oscar Wilde,Ba ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

a PMH könyvpostájának hirdetése,1922. június 2.,7. p.

Év

1922.

Hónap

június

Nap

4.
A PMH pünkösdi számának vezércikkét Tost Barna [plébános,a kassai magyarok egyik vezéregyénisége] ír ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Tost Barna: Pünkösd. PMH,1922. június 4.,[1.] p., Madame sans-géne: Egy délután Fadruszné otthonában. [ Dobsina.] Uo.,4—5. p.

Év

1922.

Hónap

június

Nap

4—5.
A kongresszusi és statusquo izraelita hitközségek a losonci hitközség szervezésében országos kongres ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

A szlovenszkói zsidó hitközségek kongresszusa. PMH,1922. június 9.,5. p.

Év

1922.

Hónap

Június

Nap

3.
Felvidéki képzőművészek kiállítása nyílik meg a prágai Representationshausban. Az erről beszámoló ci ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

A szlovenszkói képzőművészek kiállítása. PMH,1922. június 4.,9. p.

Év

1922.

Hónap

június

Nap

[3?]4.
Prágában megnyílt a Népszövetségi Ligák Kongresszusa (megnyitó beszéd: Ruffini olasz szenátor). A cs ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

A népszövetségi kongresszus. PMH,1922. június 4. [1.] p., A népszövetségi ligák kongresszusa. PMH,1922. június 6. 4. p., A népszövetségi ligák kongresszusa. PMH,1922. június 7. [1]–2. p.,Lukács György: A kisebbségek jogai. PMH,1922. június 9.,[1.] p.

Év

1922.

Hónap

június

Nap

8.
Szüllő Géza cikkben foglalja össze Csehszlovákiának a kisebbségi joggal való viszonyát. Kitér a zsid ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Szüllő Géza: Cseh-Szlovákia és a kisebbségi jog. PMH, 1922. június 8.,3. p.

Év

1922.

Hónap

Június

Nap

9.
A PMH vezércikkét Lukács György,a népszövetségi kongresszus magyar delegációjának vezetője,volt közo ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

A kisebbségek jogai. PMH,18922. június 9.,[1.] p.

Év

1922.

Hónap

június

Nap

10.
A PMH véleményeket közöl a prágai népszövetségi kongresszusról. Nyilatkozók: Mayr Harting német szen ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Vélemények a kongresszusról. PMH,1922. 10. 2. p.

Év

1922.

Hónap

június

Nap

26.
A Szlovenszkói és Ruszinszkói Református Egyház Egyetemes Konventjének megbízásából küldöttség érkez ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

A református egyház helyzete Cseh-Szlovákiában. PMH,1922. június 29.,[1.] p., Péter Mihály: Egyházi élet. PMH,1922. június 14.,3. p.

Év

1922.

Hónap

Július

Nap

11.
Petrogalli Oszkár L'udevít Okániknak a tanácsköztársaság északi hadjárata idején elesett cseh legion ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Petrogalli Oszkár: Az érsekújvári emlékszobor. 1922. július 11,[1.] p.

Év

1922.

Hónap

július

Nap

3.
Martin Micura szlovenszkói teljhatalmú miniszter Komáromban járt a nyomor tanulmányázásának céljából ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Micura miniszter és a komáromi küldöttek. PMH,1922. július 16.,5. p.

Év

1922.

Hónap

július

Nap

7.
Komotauban július 8-a és 10-e között szervezték meg a német tornászszövetség nagy ünnepélyét,amelyre ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

PMH,1922. több hírből összerakva.,Itt csak a napokat kellene a PMH-ból megadni.,

Év

1922.

Hónap

július

Nap

8.
 A PMH Öt magyar ifjú Prágában című,anonim vezércikke az ekkor már 'egyetlen',illetve 'utolsó' Csehs ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Öt magyar ifjú Prágában,(anonim),PMH 1922. július 8. 1. p.,,,PMH napi hírek: 1922. július 9. 5. p.

Év

1922.

Hónap

július

Nap

9.
 A PMH-ban interjú olvasható Tschermak professzorral,aki korábban állítólag numerus clausust akart b ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

B. Gy.: A diákbuktató Tschermak professzornál. PMH,1922. július 29.,4. p. 

Év

1922.

Hónap

július

Nap

9.
Gömörben egy hete szünetel az útlevélkiadás,mert nincs nyomtatvány. Napi 40-50 folyamodót utasítanak ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

PMH,napi hírek: 1922. július 9. 5. p.

Év

1922.

Hónap

július

Nap

9.
Égerben (Cheb) a németek [a komotaui eseményekre reagálva ? júl. 7.] nagygyűlést tartottak öt parlam ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

cikk címe?[pótlandó] PMH,1922. július 11.,[1.] p.

Év

1922.

Hónap

július

Nap

9.
Beregszászon 63 magyar falu,a városiak és Dolha község ruszin képviselőinek jelenlétében,körülbelül ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Zászlóavatás Beregszászon. [sic!]  A magyarság és a ruszinság testvériesülése. PMH,1922. július 12.,3. p.,

Év

1922.

Hónap

július

Nap

9.
A keresztényszocialista szlovákok részére nagygyűlést tartanak Eperjesen. Főbb szónokok: Dobránszky ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

PMH 1922. július itt a hírmozaikok napjait kellene megadni

Év

1922.

Hónap

július

Nap

10. [?]
Kassán református lelkészértekezletet tartottak,amelyen jelen volt négy holland lelkész is, bejelent ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Hollandia reformátusai segítik a szlovenszkói reformátusokat. PMH,1925. július 11.,5. p.,

Év

1922.

Hónap

július

Nap

11.
A PMH-ban megjelenik Sziklay Ferenc július 8-i keltezésű nyílt levele a magyar kultúraszervezésről. ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Sziklay Ferenc: A magyar kultúra megszervezése. Levél a szerkesztőhöz. PMH,1926. július 11.,4. p.,

Év

1922.

Hónap

július

Nap

12.
 A PMH vezércikke – szerzője (Fl.),azaz Flachbarth Ernő felelős szerkesztő – a jogállam létét és fel ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

FI [Flachbarth Ernő]: cikk címe,PMH 1922. július 12. 1.,p.

Év

1922.

Hónap

július

Nap

12.
A PMH rövid hírt közöl arról,hogy Felkhamm [?nem hiszem]'István' komáromi zsupán lemondott,s ügyvédk ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

A komáromi zsupán távozik. PMH,1922. július 12.,3. p.

Év

1922.

Hónap

július 

Nap

12.
Dr. Reismann Arnold vezetésével városi küldöttség járul az ungvári kormányzóság tanügyi referense – ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Magyar gimnáziumot Ungvárnak. PMH,1925. július 19.,5. p.,

Év

1922.

Hónap

július

Nap

18.
Kutyakorbáccsal megverik a Losoncon 'magyar nyelven megjelenő' Nógrád-Gömöri Hírlap főszerkesztő-tul ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Kutyakorbáccsal inzultálták a losonci kormánylap szerkesztőjét,aki a Prágai Magyar Hírlap támogatása miatt denunciálja a magyar zsidókat. PMH,1922. július 18.,5. p.),

Év

1922.

Hónap

július

Nap

16.
A PMH vezércikkét Flachbarth Ernő (Fl.) írja a szenátus szerepéről. 'A második kamara […] tartalom n ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

(Fl): [] PMH,1922. július 16.,[1.] p.

Év

1922.

Hónap

július

Nap

16.
Körülbelül 9000 ember részvételével népgyűlést tartanak Rozsnyón a két magyar gimnázium visszaállítá ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

A rozsnyói népgyűlés. PMH,1922. július 18.,3. p.,

Év

1922.

Hónap

július

Nap

17.
Ungváron közgyűlést tart a Ruszinszkói Földbirtokosok Országos Szövetsége. Memorandumot fogalmaznak ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

(A ruszinszkói birtokosok követelik a földreform megváltoztatását. PMH,1922. július 20.,6. p.),

Év

1922.

Hónap

július

Nap

18.
A PMH információi szerint Halmi Béla lelkész zsupáni végzést kapott arról,hogy el kell hagynia Csehs ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

A pozsonymegyei zsupán kiutasította a somorjai lelkészt. PMH,1922. július 18.,5. p.

Év

1922.

Hónap

július

Nap

18.
Az ellenzéki pártok losonci központi irodájába beszerelték a telefont: Interurbán Losonc 22.  Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

PMH,1922. július 18. 5. p. (Hírek)

Év

1922.

Hónap

július

Nap

19.
A PMH híre szerint néhány nappal korábban a Nemzeti Demokrata Párt Horazdiovicéban [?] népgyűlést ta ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Kramár a hadikölcsönökről és a kormányválságról. PMH,1925. július 19.,3. p.,

Év

1922.

Hónap

július

Nap

20.
A PMH vezércikke előkészíti a magyar városokban a hónap utolsó napjaiban tartandó iskolaügyi tünteté ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Flachbarth Ernő (Fl.): A magyar iskolák Szlovenszkón és Ruszinszkóban. PMH,1922. július,[1.] p.

Év

1922.

Hónap

július

Nap

20.
A PMH budapesti szerző által írt cikke tételesen bizonyítja a csehszlovák–magyar gazdasági kapcsolat ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Bizony László: A cseh-magyar gazdasági egymásrautaltság. PMH,1922. július 20.,6. p.)

Év

1922.

Hónap

július

Nap

21.
A pozsonyi Ítélőtábla közzétette az igazságügy-miniszter 35186. számú,1922. június 15-én kiadott ren ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Megszüntették a magyar nyelvű tárgyalást a pozsonyi törvénykezési kerületben. PMH. 1922. július 21. oldalszám pótlandó.),

Év

1922.

Hónap

július

Nap

22.
1922. július 22. A keresztényszocialista párt népgyűlése Nagymihályban. Szónokok és témák: dr. Fleis ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

A nagymihályi keresztényszociális népgyűlés. PMH,1922. július 25.,2. p.,

Év

1922.

Hónap

július

Nap

23.
1922. július 23. A PMH vezércikkírója,Flachbarth Ernő (Fl.) 'Straka Antal' – Anton Straka – kimutatá ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

(Fl): […] PMH,1922. július 23.

Év

1922.

Hónap

július

Nap

25.
A PMH cikkében idézi a Szlovák Nemzeti Párt turócszentmártoni csoportja végrehajtó bizottságának a N ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

A szlovák nemzeti párt és a pittsburghi egyezmény. PMH,1922. július 25.,2. p.,

Év

1922.

Hónap

július

Nap

22.
Ezen a napon járt le az a határidő,ameddig magyar állampolgárságra lehetett optálni Csehszlovákiában ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Az optálási határidő lejárta után. PMH,1922. július 30.,3. p.

Év

1922.

Hónap

július

Nap

27??
[vagy előbb?] A keresztényszocialista párt szlovák osztályának népgyűlése Lőcsén,a városi nagyszáll ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

A keresztényszocialisták népgyűlése Lőcsén. PMH,1922. július 27.,3. p.),

Év

1922.

Hónap

július

Nap

28.
A PMH vezércikkében elbúcsúzik Béla Henrik főszerkesztőtől,aki 'a mai napon' távozik Prágából,mert a ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

cím pótlandó,PMH,1922. július 28.

Év

1922.

Hónap

július

Nap

29.
A PMH vezércikkét Petrogalli Oszkár írta Beneš és a kormányválság címmel.

Kapcsolódó dokumentum

[név,cím ellenőrzendő]Petrogalli Oszkár írta Beneš és a kormányválság. 1922. július 29. [1.] p.

Év

1922.

Hónap

július

Nap

29.
Péter Mihály [ekkor gálszécsi] lelkész [és a a szlovenszkói tiszáninneni egyházkerület tanácsbírája, ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Péter Mihály: A szlovák kálvinista egyházmegye. PMH,július 29. 2. p.

Év

1922.

Hónap

július

Nap

30.
Szent-Ivány József nemzetgyűlési képviselő üdvözli a magyar közoktatási miniszter döntését,mely szer ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Szent-Ivány József: A békésgyulai szlovák gimnázium. PMH,1922. július 30.,[1.] p.

Év

1922.

Hónap

július

Nap

30.
A Szlovenszkón és Ruszinszkón az iskolaügyi akció keretében szervezett ungvári,84 szülő által kezdem ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

[cím pótlandó]PMH,1922. július 30.,2. p.

Év

1922.

Hónap

augusztus

Nap

1. [6.!!!]ZABAR A DÁTUMBABN
Ezen a napon 5 városban terveztek népgyűlést a magyar iskolák ügyében. Ezek közül a kassait a hatósá ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

A magyarság iskolaügyi akciója. PMH,1922. augusztus 1., Miért tiltották be az ungvári gyűlést? Uo. 2. p.

Év

1922.

Hónap

Augusztus

Nap

1.
A PMH vezércikkében Petrogalli Oszkár az állami hatóságoktól kér elégtételt a kassai incidensért,ame ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Petrogalli Oszkár: Felelőtlen elemek? PMH,1922. augusztus 4.,[1.] p., Körmendy-ékes Lajos: Nyilt levél Ruman János dr. urhoz,Kassa város és Abaujtornamegye zsupánjához. Uo. [1]–2. p.

Év

1922.

Hónap

augusztus

Nap

11.
A PMH-ban Petrogalli Oszkár foglalja össze az iskolák ügyében szervezett demonstrációsorozat tanulsá ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Petrogalli Oszkár: A magyar iskolák. PMH,1922. augusztus 11.,[1.] p.

Év

1922.

Hónap

szeptember

Nap

18.
"A német közvélemény radikális politikát követel – Valamennyi ellenzéki pártot egyesíteni kell.A ném ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Egy német politikus nyilatkozata Svehláról.,Prága,szeptember 18. [?] p.

Év

1922.

Hónap

október

Nap

1.
Petrogalli Oszkár Losonc,szeptember 30. keltezésű cikkében bejelenti a PMH-ban,hogy a lap szindikátu ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Petrogalli Oszkár: Az egész magyarság szolgálatában. 1922. október 1.,[1.] p.

Év

1922.

Hónap

november

Nap

22.
A cseh erdészeti főiskolai hallgatók ülésén a szlovák diákoknak a selmecbányai erdészeti főiskola Po ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Míg Hodzsa miniszter marad,addig Szlovenszkón nem lesz erdészeti főiskola. PMH 1922. november 29.,5. p.

Év

1922.

Hónap

november

Nap

25..
A lőcsei vybor ülése egyhangúlag elfogadja a november 22-i népgyűlésen elfogadott memorandumot. A d ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Szepesmegye utolsó közgyűlése. PMH,1922. november 28.,2. p.

Év

1922.

Hónap

november

Nap

25 –26.
Rozsnyón előadták a Rozsnyói Híradó és a Sajó-Vidék népszínműpályázatán első díjat nyert darabot,Bor ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Parasztosan. PMH,1922. december 1.,5. p.

Év

1922.

Hónap

november

Nap

26.
Ungarisch-Hradischban a Vigadó nagytermében a nemzeti szocialisták,szociáldemokraták és kommunisták ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Kramár a fascizmusról. PMH,1922. november 28.,4. p.

Év

1922.

Hónap

november

Nap

29.
Budapesten az árucsereforgalmat érintő cseh-szlovák—magyar gazdasági tárgyalások kezdődtek. Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Ujra megkezdődtek a cseh-szlovák—magyar gazdasági tárgyalások. PMH,1922. november 30. [1.] p.

Év

1922.

Hónap

november

Nap

30.

Kapcsolódó dokumentum

A politikai helyzet. PMH,1922. december 1.

Év

1922.

Hónap

december

Nap

1.
A Pozsonyban december 3-ára az egész Szlovenszkó katolikussága számára hirdetett gyűlést a rendőrség ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

A rendőrség betiltotta a pozsonyi katolikus gyűlést. PMH,1922. december 1.,4. p.

Év

1922.

Hónap

december

Nap

2.
Pozsony,november 30. keltezésű cikk szorgalmazza a mezőgazdasági munkások betegsegélyző pénztárainak ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

(Sh.): Az önálló mezőgazdasági betegsegélyző pénztárak. PMH,1922. december 2.,4.p.

Év

1922.

Hónap

december

Nap

2.
Andrej Hlinka Rózsahegyen a november 30-a és az ő névnapja ünneplésére összegyűlt tömegnek nagy besz ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Hlinkát ünnepli Rózsahegy. PMH,1922. december 3.,3. p.

Év

1922.

Hónap

december

Nap

3.
Megjelenik Kosztolányi Dezső első tárcája a Prágai Magyar Hírlapban. Később a lap rendszeres munkatá ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Kosztolányi Dezső: Tizenegy perc. PMH,1922. december 3.,2—3. p.

Év

1922.

Hónap

december

Nap

5.
Dohnányi Erdő hangversenyt adott a losonci városháza dísztermében

Kapcsolódó dokumentum

Dohnányi Losoncon. PMH. 1922. december 8.,6. p.

Év

1922.

Hónap

december

Nap

6.
Körmendy-Ékes Lajos dr.nemzetgyűlési képviselő a PMH vezércikkében,az ellenzék összefogására szólít ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Körmendy-Ékes Lajos: Az ellenzék parlamenti sikertelensége. PMH,1922. december 6.,[1.] p.

Év

1922.

Hónap

december

Nap

6.
A hivatalos lap [?] e napi száma közölte a nagyzsupánok kinevezését. A nagymegyék száma,székhelye,zs ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Kinevezték az új nagyzsupánokat. PMH,1922. december 7.,4. p.

Év

1922.

Hónap

folyamán

Nap

343 lapelkobzást foganatosítottak az ügyészségek a köztársaságban

Kapcsolódó dokumentum

(Sajtószabadság.)PMH,1923. február 13.,6. p.

Év

1923.

Hónap

január

Nap

5.
Merényletet követnek el Alois Rašín pénzügyminiszter ellen. Reggel 9 órakor lakásáról ügyvédi irodáj ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Merénylet Rasin ellen. PMG,1923. január 6.,2. p.

Év

1923.

Hónap

január

Nap

8.
A prágai esküdtbíróság megkezdi a brünni kémkedési ügy főtárgyalását. A vádirat szerint dr 'Baeran A ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Baeran a vádlottak padján. PMH,1923. január 9.,[1]–2. p.

Év

1923.

Hónap

január

Nap

8.
8-án fogalmazott hír szerint a Lidové Noviny arról értesült,hogy a minisztertanács a leghatározottab ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

A Rasin elleni merénylet és a köztársaság védelme. PMH,1923. január 9.,2. p.

Év

1923.

Hónap

január

Nap

16.
A kisgazdapárt Léván megtartott vezetőségi ülésén felolvassák Petrogalli Oszkár levelét,amelyben bej ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Miért lépett ki Petrogalli a kisgazdapártból? PMH,1923. január 21.,5. p.

Év

1923.

Hónap

január

Nap

16.
A Lidové noviny információja szerint egy Ruszinszkóban szerveződő magyar fasiszta csoport merénylete ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Magyar fasiszták dolgoznak Ruszinszkóban. PMH,1923. január 17.,4.p.

Év

1923.

Hónap

január

Nap

17.
A PMH cikket közöl arról,hogy az aktivista Csánky-féle pártnak nincs esélye a magyar tömegeknek az e ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Molnár Béla: Egy új pártalakulásról. PMH,1923. Január 17.,[1.] P.

Év

1923.

Hónap

január

Nap

?
Csütörtökön a ruszinszkói magyar és ruszin pártok küldöttsége járult Ehrenfeld alkormányzó elé,hogy ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

A ruszinszkói magyar pártok és az ungvári bombamerénylet. PMH,1923. január 20.,5. p.

Év

1923.

Hónap

január

Nap

20.
A PMH híre szerint a szlovenszkói teljhatalmú miniszter kinevezte Pozsony polgármesterévé 'Okánik La ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

(Kinevezték a pozsonyi és kassai polgármestert.) PMH,1923. január 20.,5. p.

Év

1923.

Hónap

január

Nap

21.
Megjelenik a PMH Madách Imre születésének centenáriuma alkalmából az író emléke előtt tisztelgő 'kül ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

A Prágai Magyar Hírlap 1923. január 21-i száma.

Év

1923.

Hónap

január

Nap

21.
Csánki Aladár nyilatkozik arról,hogy nem fog pártot alapítani, egyébként megítélése szerint ő az egy ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Csánki Aladár dr. nyilatkozik az új pártalakulásról. PMH,1923. január 21-. 4. p.

Év

1923.

Hónap

január

Nap

22.
A prágai magyar diákok Petőfi Sándor születésének századik évfordulója tiszteletére ünnepséget rende ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

(A prágai Petőfi-ünnepség.) PMH,1923. január 23.,5. p.

Év

1923.

Hónap

január

Nap

22.
Losoncon megtartják a Madách-centenárium központi ünnepségét.

Kapcsolódó dokumentum

PMH A losonci Madách-ünnepség. PMH. 1923. január 24.,3 – 4. p.

Év

1923.

Hónap

január

Nap

24.
A Lidové noviny bírálja a nagymegyerendszer gyakorlati kivitelezését.Magát a közigazgatási átszervez ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

A nagymegyerendszert kritizálja a Lidové noviny. PMH,1923. január 25.,2. p.

Év

1923.

Hónap

január

Nap

Kapcsolódó dokumentum

PMH

Év

1923.

Hónap

január

Nap

27.
A PMH rimaszombati tudósítójának távirata 27-éről: 'Gömör és Nógrád határszélén a salgótarjáni kőszé ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Gömöri és nógrádi magyar bányamunkásokat visznek a Ruhrvidékre. PMH,1923. január 28.,5. p.

Év

1923.

Hónap

január

Nap

28.
A PMH a Večer című lapot idézi,mely szerint Magyarország nem akar jóvátételt fizetni,de 'Szívesen fo ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Egy cseh lap Magyarországot megszállással fenyegeti. PMH,1923. január 28.,4. p.

Év

1923.

Hónap

január

Nap

28.
Az eperjesi Fekete sasban rendezett Hlinka-párti gyűlésen a megjelent agrár- és hivatalnokpártiak ve ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Véres verekedés a Hlinka-párt eperjesi népgyűlésén. PMH,1923. január 30.,3. p.

Év

1923.

Hónap

január

Nap

31.
A PMH e napi számának híre arról,hogy a szociáldemokrata Pravo Lidu megírta: Edvard Beneš a csehszl ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Benes belépett a nemzeti szocialista pártba. PMH,1923. január 31.,5. p.

Év

1923.

Hónap

február

Nap

3-án
Cseh 'ébredő' különítmények fellépése Kassán,sebesültekkel. A rendőrök nem léptek közbe,illetve állí ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Mit szól a kassai rendőrigazgató a cseh ébredők szerepléséhez?,PMH,1923. február 14.,? p.

Év

1923.

Hónap

február

Nap

6.
Az országos Madách-ünnepség rendezőbizottságának utolsó értekezletén dr. Giller János ügyvéd beszédé ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Fölállítják a Madách-mauzóleumot. PMH,1923. február 6.,2. p.

Év

1923.

Hónap

február

Nap

10.
A PMH először közöl részleteket a köztársaságvédelmi törvénycikkjavaslatból.

Kapcsolódó dokumentum

Drákó útján. PMH,1923. február 10.,4. p.

Év

1923.

Hónap

február

Nap

12.
Körülbelül 100 fő részvételével közgyűlést tart Ótátrafüreden a Cseh-Szlovákiai Gyáriparosok Központ ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

A szlovenszkói gyáriparosok közgyűlése a Tátrában. PMH,1923. február 13.,1. p.

Év

1923.

Hónap

február

Nap

13.
A PMH hírt ad az ungvári bombamerényletek vizsgálati eredményeiről. Eszerint a merénylők bombát hely ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Az ungvári bombamerényletek. PMH,1923. febrzár 13.,3. p.

Év

1923.

Hónap

február

Nap

13.?
A Lidové Novinyban Samuel Zoch püspök válaszol Andrej Hlinka vádjára,mely szerint a turócszentmárton ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

A turócszentmártoni deklaráció. PMH,1923. február 14.,[1.] p.

Év

1923.

Hónap

február

Nap

14.
A PMH közlése szerint megjelent a köztársaság védelméről szóló törvény szövege. Utal a lap a törvény ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

A cseh-szlovák közszabadságok kiskátéja. PMH,1923. február 14.,2. p.

Év

1923.

Hónap

február

Nap

15.
Magyar és német politikusok nyilatkoznak a köztársaságvédelmi törvényről. Körmendy-Ékes Lajos szerin ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

A köztársaság védelme. PMH,1923. február 15.,3. p.

Év

1923.

Hónap

február

Nap

15.
Willani Frigyes báró magyar rendkívüli követ és miniszter átadja megbízólevelét Masaryk elnöknek Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Rassin agóniában. PMH,1923. február 18.,3. p., (fl): Rasin. PMH,1923. február 20.,[1.] p.

Év

1923.

Hónap

február

Nap

18.
Hat héttel az ellene elkövetett merénylet után meghal Alois Rasin pénzügyminiszter. A merénylet volt ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Év

1923.

Hónap

február

Nap

20.
A képviselőház alkotmányjogi bizottságának ülésén többen felszólaltak a rendvédelmi törvényjavaslat ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

? PMH,1923. február 21.,Az ellenzék kivonult az alkotmányjogi bizottságból. PMH,1923. február 23.,[1.] p.

Év

1923.

Hónap

február

Nap

28.
A PMH fönnmaradását biztosító jogi személy létesítését célzó részvény aláírására vonatkozó felhívás ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

? PMH,1923. február 28.,7. p.

Év

1923.

Hónap

március

Nap

1.
Körmendy-Ékes Lajosnak részben az emigráció politikai irányvonalával,részben Borovszky Gézával,a szl ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Körmendy-Ékes válasza az emigráció támadására. PMH,1923. március 1.,2–3. p.

Év

1923.

Hónap

március

Nap

4.
A PMH az ungvári Karpatoruszki Vestnik alapján közli,hogy szövetkezett ruszinszkói pártok (ruszin ne ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

A ruszin pártok memoranduma. PMH,1923. március 4.,2. p.

Év

1923.

Hónap

március

Nap

3.
A német Nemzeti Gazdák Szövetsége több városban tüntetéseket rendezett a vagyondézsma ellen. Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

A német gazdák tiltakozása a vagyondézsma ellen. PMH,1923. március 6.,3. p.

Év

1923.

Hónap

március

Nap

4.
A kommunisták Prágában tüntettek a rendtörvény ellen. A tömeg a Zsófia-szigetről vonult a régi váro ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Nagy tüntetések Prágában a rendtörvény ellen. PMH,1923. március 6.,2. p.

Év

1923.

Hónap

március

Nap

10.
A PMH budapesti szerkesztőségének telefonjelentése szerint a magyar–csehszlovák kereskedelmi tárgyal ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Aláirták a magyar–cseh-szlovák kereskedelmi szerződést. PMH,1923. március 11.,[1.] p.

Év

1923.

Hónap

március

Nap

19.
A Csánki-párt azt terjeszti,hogy a földreformból csak a párt tagjai fognak részesülni [a magyarok kö ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Az állami földbirtokhivatal nem támogatja Csánkiékat. PMH,1923. március 20.,3. p.

Év

1923.

Hónap

március

Nap

20.
A PMH interjút közöl Adolf Hitlerrel,a német nácik vezérével,az interjúkészítő főleg a párt és az id ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Beszélgetés Hitlerrel. PMH,1923. március 20.,2. p.

Év

1923.

Hónap

március

Nap

23.
Florián Tomanek,a Szlovák Néppárt képviselője a képviselőház ülése után nyilatkozik arról,hogy a hír ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

A szlovák néppárt nem tárgyal a kormánnyal. PMH,1923. március 24.,[1.] p.

Év

1923.

Hónap

április

Nap

1.
A PMH húsvéti számának irodalmi melléklete nyitó cikkében Schöpflin Aladár a magyar irodalom egységé ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Schöpflin Aladár: A magyar irodalom egysége. PMH,1923. április 1.,[13.] p.

Év

1923.

Hónap

április

Nap

8.
Englis volt pénzügyminiszternek a lidové Noviny című lapban cikke jelenik meg – magyarra fordított c ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Englis volt pénzügyminiszter mementója. Híradó,1923. április 11.,6. p.

Év

1923.

Hónap

május

Nap

5.
A Szlovenszkói és Rusziszkói Szövetkezett Ellenzéki Pártok Vezérlő Bizottságának ungvári gyűlése. A ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

A szövetkezett ellenzéki pártok vezérlőbizottságának ungvári gyülése. PMH,1923. május 6.,[1.]–5. p. p.

Év

1923.

Hónap

május

Nap

17.
A Szlovenszkói és Rusziszkói Szövetkezett Ellenzéki Pártok Közös Bizottságának május 5-i ungvári ülé ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

A szövetkezett ellenzéki pártok fölterjesztése a nyelvtörvény végrehajtási rendeletének ügyében. PMH,1923. május 31. [1.] p.

Év

1923.

Hónap

május

Nap

21–24. p.
A szlovenszkói körúton tartózkodó Scotus Viator 21-én,pünkösd hétfőjén fölkeresi lakásán Petrogalli ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

K. E.: Scotus Viator tárgyalása Petrogalli Oszkár dr.-ral. Prágai Magyar Hírlap,1923. május 24.,[1.] p.Scotus Viator tárgyalásai a magyarság képviselőivel. PMH,1923. május 25.,[1.] p.

Év

1923.

Hónap

június

Nap

24.
A PMH cikke: Nyitra,június 27.(Saját tudósítónktól.) A cseh sovinizmus túlkapásait mi sem jellemzi ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Katonák,üssétek a magyarokat és a zsidókat' – Csendélet Nyitrán–. PMH,1923. június 28.,3. p.

Év

1923.

Hónap

augusztus

Nap

5.
A betegségéből lassan felépülő Szent-Ivány József,az Országos Magyar Kisgazda-,Földmíves- és Kisipar ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Szent-Ivány József nyílt levele Szlovenszkó és Ruszinszkó magyar közönségéhez. PMH,1923. augusztus 5.,[1]–2. p., (g.) [Gál István]: Szent-Ivány levelet írt. PMH,1923. augusztus 5.,[1.] p.

Év

1923.

Hónap

szeptember

Nap

2.
A német nemzeti szocialisták intervenciója folytán Malypetr belügyminiszter kijelentette,hogy a kamp ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Csehszlovákiában szabad a kampóskeresztet viselni. PMH,1923. szeptember 2.,5. p.

Év

1923.

Hónap

december

Nap

3.
A megelőző napokban magyar képviselők neve rákerült dr. Ernst Schollich Német Nemzeti Párti képvisel ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

A numerus clausus inditvány aláirásai. PMH,1923. december 5.,3. p.

Év

1924.

Hónap

december

Nap

3.
A szabadságáról hazaérkező Petrogalli Oszkár,a magyar pártok Központi Irodájának,igazgatója s a PMH ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Petrogalli Oszkár: Numerus clausus. PMH,1923. december 5.,[1.] p.

Év

1924.

Hónap

március

Nap

15.
A lévai katolikus plébániai templomban két lány a 'Boldogasszony anyánk' kezdetű éneket énekelte. A ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

(Boldogasszony anyánk mint izgatás.) PMH,1924. augusztus 24.,5. p.

Év

1924.

Hónap

május

Nap

10.
Zólyom nagymegye képviselő-testületének alakuló ülésén leszavazták Gyapay Ede magyar megyebizottsági ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Fellebbezés a zólyommegyei képviselőtestületnek a magyar nyelv jogait sértő határozata ellen. PMH,1924. május 11.,5. p.

Év

1924.

Hónap

június

Nap

7.
A PMH pozsonyi tudósítója jelenti telefonon,hogy Szlovenszkó teljhatalmú minisztere a pozsony–kassai ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Faragó Ödön és Budai Ilonka kapták meg a színi koncessziót. PMH,1924. június 8.,[??] p.

Év

1924.

Hónap

június

Nap

28.
Londonból jelentik,hogy a Magyarország külföldi kölcsöneivel kapcsolatos tárgyalások befejeződtek. A ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Cseh-Szlovákia nyolcvan millió koronával részesedik a magyar nemzetközi kölcsönben. PMH,1924. június 29.,[??] p.

Év

1924.

Hónap

június

Nap

30.
A csehszlovák legionáriusok kongresszust tartanak Prágában. Délelőtt harmincezer fős legionáriustöme ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

(A legionárius kongresszus.) PMH,1924. július 1.,5. p.

Év

1924.

Hónap

július

Nap

1.
Az Havas-hírügynökség jelentése szerint a népszövetségi ligák uniójának kisebbségi bizottsága tárgya ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Ne hallgassák meg a kisebbségek tanúit és szakértőit. PMH,1924. július 2.,[1.] p.

Év

1924.

Hónap

július

Nap

2.
Füssy Kálmán nemzetgyűlési képviselő a PMH vezércikkében bírálja az állami költségvetésből tervezett ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Füssy Kálmán: A református teológiai fakultás. PMH,1924. július 2.,[1.] p.

Év

1924.

Hónap

július

Nap

2.
A szenátus költségvetési bizottsága az árvízkárosultaknak nyújtandó tízmillió koronás segély ügyét t ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

A szocialisták az árvízkárosultak ellen. PMH,1924. július 3.,3. p.

Év

1924.

Hónap

július

Nap

1.
Schöpflin Aladár befejezte azt a tanulmányát,amelyet a PMH kezdeményezésére az új magyar irodalom he ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Elkészült Schöpflin Aladár tanulmánya Gorkij számára. PMH,1924. július 2.,5. p.

Év

1924.

Hónap

július

Nap

3.
A PMH pozsonyi tudósítójától származó hír szerint a Népszava kísérletet tett a lapnak Szlovenszkóban ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

PMH,1924. JÚLIUS 3.,5. p.

Év

1924.

Hónap

július

Nap

4.
Az 1923. május 26-i zólyomi éhségtüntetésben való részvétele miatt bíróság elé állított munkások ügy ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

PMH,1924. július 5.,3. p.

Év

1924.

Hónap

július

Nap

8.
Az ungvári Korona szálló nagytermében megalakult a Ruszinszkói Hitelszövetkezetek Szövetsége. Megvál ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Megalakult a Ruszinszkói Hitelszövetkezetek Szövetsége. PMH,1924. július 11.,6. p.

Év

1924.

Hónap

július

Nap

10.
A Pravo Lidu e napon megjelent híre szerint a cseh katolikusok Péter-Pál napi búcsúján a főváros mel ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

A cseh szociáldemokrata párt a pápai nuncius eltávolítását követeli. PMH,1924. július 11.,[1.] p.

Év

1924.

Hónap

július

Nap

9.
Ülést tartott a komáromi járási választási felszólamlási bizottság. A bizottságban a pártok – függet ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Egy negyedóra alatt kétszáz magyar választót töröltek Komáromban. PMH,1924. július 11.,2.

Év

1924.

Hónap

július

Nap

11.
Václav Klofác,volt csehszlovák hadügyminiszter interjút adott a budapesti Estnek,mely párhuzamosan a ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Klofác egy új közép-európai államszövetséget akar. 1924. július 11.,3. p.

Év

1924.

Hónap

július

Nap

11.
Leég a főleg magyar lakosságú [??],mezőgazdasági jellegű kisváros,Szepesolaszi. Szinten minden udvar ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Szepesolaszi város lángokban. PMH,1924. július 12.,[1.] p.

Év

1924.

Hónap

július

Nap

15.
A PMH vezércikke szerint Szlovenszkón azokban a városokban államosították a rendőrséget – vagyis von ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

(X.): Államrendőr – rendőrállam. PMH,1924. július 15.,[1.] p.

Év

1924.

Hónap

július

Nap

16.
Körmendy-Ékes Lajosnak kézbesítik a szlovenszkói teljhatalmú minisztérium határozatát,amely szerint ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

PMH,1924. július 19.

Év

1924.

Hónap

július

Nap

17.
Londonban a nagyhatalmak államfőinek részvételével konferencia kezdődött a háborús jóvátétel kérdése ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Ma nyitották meg a londoni konferenciát. PMH,1924. július 17.,[1.] p.

Év

1924.

Hónap

július

Nap

17.
A PMH ismerteti és idézi a budapesti Estben megjelent,'Kulasek János' yankersi plébánossal,a csehszl ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Az amerikai szlovákok harcot indítanak a pittsburgi szerződés becikkelyezéséért. PMH,1924. július 17.,2. p.

Év

1924.

Hónap

július

Nap

17–18.
A ruszinszkói tanítók egyesülete közgyűlést tart,ahol körlevelet adnak ki az össztanítósághoz – magy ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

PMH,1924. július 24.

Év

1924.

Hónap

július

Nap

22.
Petrogalli Oszkár vezércikke az PMH-ban a köztársaságból kiutasított magyar képviselőkről: Körmendy- ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

(P.): Az idegenek listája. PMH,1924. július 22.,[1]–2. p.

Év

1924.

Hónap

július

Nap

27.
Szent-Ivány József vezércikkben tárgyalja a PMH-ban,hogy szükségszerű a dunai államok gazdasági föde ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Szent-Ivány József: A gazdasági helyzet és a külpolitika. PMH,1924. július 21.,[1.] p.

Év

1924.

Hónap

július

Nap

29.
Cikk a PMH-ban a kiutasított magyar képviselőkről. Állítása szerint Palkovich és Körmendy-Ékes ügye ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

[Az idegenek listája.] PMH,1924.,július 29.,[1.] p.

Év

1924.

Hónap

augusztus

Nap

1.
A pozsonyi kommunista párt elnökét,Domis Ernő vasutast éjjel ittas állapotában egy tolatómozdony h ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

(Halálos szerencsétlenség érte a pozsonyi kommunista párt elnökét.) PMH,1924. augusztus 2.,2. p.

Év

1924.

Hónap

augusztus

Nap

24.
Meghal Csuha István volt Ung és Bereg megyei főispán. Megyéje egy része az államfordulat után Szlove ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

(z. dr.): Csuha István. PMH,1924. augusztus 28.,3. p.

Év

1924.

Hónap

augusztus

Nap

25–27.
A pozsonyi eucharisztikus kongresszust befejező háromnapos program,Fischer-Colbrie Ágoston részvétel ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Az eucharisztikus kongresszus befejezése. PMH,1924. augusztus 29.,2. p. ??

Év

1924.

Hónap

augusztus

Nap

25.
A pravoszlávok és a görög katolikusok viszályának egyik aktusaként a pravoszlávok birtokba vették a ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Pravoszlávok és csendőrök harca. PMH,1924. szeptember 2.,[1.] p.

Év

1924.

Hónap

augusztus

Nap

vége
A Jókai-centenárium előkészítő bizottsága a szlovenszkói irodalmi egyesületek kiküldötteinek részvét ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

(A Jókai-centenárium.) PMH,1924. augusztus 24.,4. p.

Év

1924.

Hónap

augusztus

Nap

vége
A PMH cseh lapok 'egybehangzó jelentése' nyomán hírt közöl Toupalik munkácsi zsupán várható meneszté ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

(Toupal munkácsi zsupán bukik.) PMH,1924. augusztus 24.,4. p.

Év

1924.

Hónap

augusztus

Nap

26.
A PMH e napra datált jegyzete egy megnevezetlen cseh fasiszta lap Taussig kommunista képviselő ellen ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

A fasiszták nem tűrik a panamák leleplezését. PMH,1924. augusztus 27. 4. p.

Év

1924.

Hónap

augusztus

Nap

27.
A PMH Flachbarth Ernő által írt vezércikke Szent-Ivány József rimaszombati beszédével,foglalkozik,me ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

(fl.): Nemzeti demokrácia. PMH,1924. augusztus 27.,[1.] p.

Év

1924.

Hónap

augusztusánakutolsó napjai

Nap

A B. Z. am Abendből származó hír szerint Masaryk elnök Aranyosmaróton magyar és német újságírókkal ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

A köztársasági elnök Szlovenszkó gazdasági fejlődéséről. PMH,1924. augusztus 27.,5. p.

Év

1924.

Hónap

augusztus

Nap

27. ?
Novak kereskedelmi miniszter látogatása Kassán. Gyárakat tekint meg és találkozik a helyi kereskedel ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Tovább a Hotorec által megkezdet úton. PMH,1924. augusztus 28.,2. p.

Év

1924.

Hónap

augusztus

Nap

28.
A PMH vezércikkét Fleischmann Gyula írta Stuhlmann Patrik jászói premontrei házfőnökről,teológiai ír ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Fleischmann Gyula: Stuhlmann Patrik. PMH,1924. augusztus 28.,[1.] p.

Év

1924.

Hónap

augusztus

Nap

28.
A PMH interjút közöl a magyar könyvművészet egyik legtekintélyesebb alakjával,Kner Izidorral. Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Tichy Kálmán: A könyvek mestere – a könyvekről. Beszélgetés Kner Izidorral. PMH,1924. augusztus 28.,5. p.

Év

1924.

Hónap

augusztus

Nap

28.
Az illetőségi kérdés sajátos esetét adja hírül a PMH: 'Nagyszöllős lakosságát a kormánynak egy újabb ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Tovább folyik az illetőségi hajsza. PMH,1924. augusztus 28.,6. p.

Év

1924.

Hónap

augusztus

Nap

29.
Két részlet Flachbarth Ernőnek az OKP szlovák osztályáról szóló vezércikkéből: 'A párt programja a k ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

(fl.): A keresztényszocialista párt szlovák osztálya. PMH. 1924. augusztus 29.,[1.] p.

Év

1924.

Hónap

augusztus

Nap

29.
A szenátus és a nemzetgyűlés véderőbizottsága Rozsnyón átvette a városvezetőségnek a felépítendő kas ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

A rozsnyói kaszárnya ügye. PMH,1924. szeptember 2.,4. p.

Év

1924.

Hónap

szeptember

Nap

1.
A Prágai Magyar Hírlap szerkesztősége új helyre költözött. Korábban a német állami tisztviselők egye ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

A P. M. H. új otthona. PMH,1924. szeptember 2. 5. p.

Év

1924.

Hónap

szeptember

Nap

2.
A PMH híre szerint dr. Klein Sámuel érsekújvári rabbit a jeruzsálemi egyetem meghívta archeológiai t ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Meghívtak egy szlovenszkói rabbit a jeruzsálemi egyetemre. PMH,1924. szeptember 2. 5. p.

Év

1924.

Hónap

szeptember

Nap

2.
A Liodové Noviny cikkben támadja Pálóczi Czinke István református püspököt,aki állítólag nem akarja ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

A szlovák kálvinisták. PMH,1924. szeptember 3.,[1.] p.

Év

1924.

Hónap

szeptember

Nap

3.
Ezen a napon három rendtörvényes ügyet tárgyaltak Pozsonyban. Reflek Géza cseklészi hentest rémhírte ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

A rendtörvény alapján. PMH,1924. szeptember 5.,2. p.

Év

1924.

Hónap

szeptember

Nap

4.
A nemzetgyűlésben Udrzal nemzetvédelmi miniszter válaszol Szent-Ivány József interpellációjára: igaz ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

A nemzetvédelmi miniszter beismeri,hogy a PMH-t kitiltották a laktanyákból. PMH,1934. szeptember 5.,[1.] p.

Év

1924.

Hónap

szeptember

Nap

4.
Az európai diákszövetségek külügyi osztályai negyedik nemzetközi kongresszusát rendezték meg Budapes ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

A kisantant delegátusai nem vesznek részt a budapesti nemzetközi diákkonferencián PMH,1924. szeptember 6.,5. p.

Év

1924.

Hónap

december

Nap

31.
Körmendy-Ékes Lajos a kassai Bankó fürdőhelyen lévő villáját a Kazinczy Társaságnak adományozta,hogy ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Újévi ajándék a szlovenszkói és ruszinszkói irodalmi és művészeti életnek. PMH,1925,január 1.,3. p.úúú

Év

1925.

Hónap

január

Nap

1.
Sziklay Ferenc vezércikkével elkezdődik a Jókai Mór centenáriumára szervezett ünnepségsorozat. Ülést ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Sziklay Ferenc: Jókai éve. PMH,1925. január 1.,[1.] p., Megkezdődnek a Jókai-ünnepségek Komáromban. PMH,1925. január 4.,1–2. p.

Év

1925.

Hónap

január

Nap

1.
A PMH közli Fischer-Colbrie Ágostnak a szlovenszkói és ruszinszkói római katolikus püspökök és apost ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Fischer-Colbrie Ágost kassai püspök a püspöki pásztorlevélről. PMH,1925. január 1.,[1.] p.

Év

1925.

Hónap

január

Nap

1.
A Lidová Noviny szilveszteri száma szerint,amit a PMH idéz,a hatóságok a []törvény és a köztársaság ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Bűnvádi eljárás indul meg minden kath. lelkész ellen,aki kihirdette a pásztorlevelet. PMH,1925. január 1.,2. p.

Év

1925.

Hónap

Január

Nap

2.
Tegnap' tárgyalták Trebátzky Ernő plébános ügyét,aki 1924. decemberében nyilvánosan szidta a cseheke ... Bővebben

Kapcsolódó dokumentum

Izgatással vádolt lelkész a nyitrai törvényszék előtt. PMH,1925. január 3.,5. p.

Év

1925.

Hónap

január

Nap

3.
A német nyelvű,a magyar ellenzéki lap minősítése szerint magyarellenes pozsonyi kormánylap megszűnt. Bővebben