Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Szerző: Dickinson Sir Willoughby

Szerző:Dickinson Sir Willoughby

Cím:The League of Nations Movement

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1921. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:16–22. oldal

Megjegyzés:Az Angol Népszövetségi Társaság, a népszövetségi mozgalom és a Nemzetek Szövetség hivatása a nemzetközi politikában és a véleménykülönbségek békés elrendezésében a Magyar Külügyi Társaságban 1921. július 14-én tartott előadáson.

Szerző:Dickinson Sir Willoughby

Cím:The Minorities in the Succession States in Eastern Europe

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1921. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:80–112. oldal

Megjegyzés:(Vázlat a kelet-európai utódállamok kisebbségeiről. A szerzőnek a Népszövetségi Ligák Uniója 1921. októberi bécsi ülésszakán beterjesztett memorandumának szövege.)