Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Találatok:

355 találat – Megjelenítve: 1-20

Szerző:Szerkesztőség és kiadóhivatal

Cím:Az olvasókhoz

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1935. évfolyam, I. szám

Oldalszám:I. oldal

Szerző:Drucker György

Cím:Berzeviczy Albert és az Interparlamentáris Unió

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1935. évfolyam, I. szám

Oldalszám:1–5. oldal

Megjegyzés:Az Interparlamentáris Unió magyar csoportjának elnöki posztjáról 36 év után 1934. november 30-án leköszönt Berzeviczy Albert munkásságának méltatása.

Szerző:Lutter János

Cím:Politikai támadás Magyarország ellen

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1935. évfolyam, I. szám

Oldalszám:6–10. oldal

Megjegyzés:A marseille-i merénylettel kapcsolatban Magyarországgal szemben felmerült vádak és a Nemzetek Szövetsége Tanácsának az ügyben hozott határozata.

Szerző:C. A. Reuterskjöld

Cím:Svédország külpolitikája, tekintettel a Nemzetek Szövetségére

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1935. évfolyam, I. szám

Oldalszám:11–17. oldal

Megjegyzés:(Fordította: Polgár Imre.) A Magyar Külügyi Társaságban 1934. október 9-én elhangzott előadás a svéd külpolitikáról a 16. századtól a világháborúig és Svédországnak a Nemzetek Szövetségében végzett tevékenységéről.

Szerző:Kiss Dezső

Cím:Az orosz külpolitika Rapallótól Genfig

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1935. évfolyam, I. szám

Oldalszám:17–27. oldal

Megjegyzés:A polgárháborús helyzetből kibontakozó, és a diplomáciai elszigeteltségből kitörni szándékozó Szovjetunió külpolitikája a Németországgal 1922. április 16-án aláírt rapallói szerződéstől a megnemtámadási egyezményeken át a kelet-európai paktum-tárgyalásokig; a Szovjetunió álláspontja a revízió kérdésében.

Szerző:Brachfeld Olivér

Cím:Merre tart Spanyolország?

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1935. évfolyam, I. szám

Oldalszám:28–38. oldal

Megjegyzés:A sajátos spanyol néplélek, a különleges hagyományok, a belpolitikai élet 20. századi kacskaringói és köztársaság politikai pártjainak súlyos viszálya.

Szerző:Czakó István

Cím:A Saar-vidéki népszavazás

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1935. évfolyam, I. szám

Oldalszám:38–48. oldal

Megjegyzés:A Magyar Külügyi Társaság Külügyi Szemináriumában 1934. október 26-án tartott előadás a kérdés jogelméleti és politikai vonatkozásairól, valamint a Saar-vidék sorsának alakulásáról 1919–1935 között.

Szerző:Móricz Kálmán vitéz técsői

Cím:A leszerelés válsága és a Nemzetek Szövetsége

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1935. évfolyam, I. szám

Oldalszám:48–57. oldal

Megjegyzés:„A Népszövetség betegségének kórképe” és fő oka: a szervezeten belüli francia hatalmi túlsúly.

Szerző:Faluhelyi Ferenc

Cím:A menedékjog

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1935. évfolyam, I. szám

Oldalszám:57–64. oldal

Megjegyzés:A kérdés jogtörténeti és jogelméleti áttekintése és néhány ország gyakorlatának bemutatása.

Szerző:Görög Frigyes

Cím:Az Aranyblokk brüsszeli konferenciája

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1935. évfolyam, I. szám

Oldalszám:64–68. oldal

Megjegyzés:Az aranystandardet fenntartó államok (Belgium, Franciaország, Hollandia, Lengyelország, Luxemburg, Olaszország, Svájc) 1934. október 19–20-i brüsszeli tanácskozásán létrejött egyezmény jelentősége a valutaválság letörése szempontjából.

Szerző:

Cím:Külpolitikai szemle

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1935. évfolyam, I. szám

Oldalszám:69–79. oldal

Szerző:

Cím:Gömbös Gyula miniszterelnök utazásai

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1935. évfolyam, I. szám

Oldalszám:69–79. oldal

Szerző:

Cím:Olasz–francia közeledés

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1935. évfolyam, I. szám

Oldalszám:69–79. oldal

Szerző:

Cím:A marseille-i merénylet

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1935. évfolyam, I. szám

Oldalszám:69–79. oldal

Szerző:

Cím:A jugoszláv trónváltozás

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1935. évfolyam, I. szám

Oldalszám:69–79. oldal

Szerző:

Cím:A magyar–jugoszláv konfliktus

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1935. évfolyam, I. szám

Oldalszám:69–79. oldal

Szerző:

Cím:Ausztria függetlensége

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1935. évfolyam, I. szám

Oldalszám:69–79. oldal

Szerző:

Cím:A Saar-terület kérdése

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1935. évfolyam, I. szám

Oldalszám:69–79. oldal

Szerző:

Cím:A német protestantizmus válsága

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1935. évfolyam, I. szám

Oldalszám:69–79. oldal

Szerző:

Cím:Francia kormányválság

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1935. évfolyam, I. szám

Oldalszám:69–79. oldal