Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Találatok:

323 találat – Megjelenítve: 1-20

Szerző:Moravek Endre

Cím:A cseh politika főirányai

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1937. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:06.jan oldal

Megjegyzés:A „német veszedelem” elleni védekezés mint a csehszlovák külpolitika fő feladata a 19. századtól, Csehszlovákia szövetségesi kapcsolatai Oroszországgal, Franciaországgal és a kisantanttal, viszonya a magyar revizionizmushoz, a Nemzetek Szövetségéhez és a Balkán-blokkhoz.

Szerző:Göllner Aladár

Cím:Lengyelország külpolitikai problémái és a francia–lengyel közeledés

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1937. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:12.júl oldal

Megjegyzés:A lengyel külpolitikának a szomszéd nagyhatalmak veszélyessé válható befolyásának kiküszöbölésére tett kísérletei, Lengyelország viszonya Franciaországhoz, Oroszországhoz, Németországhoz és Romániához.

Szerző:Török Árpdá

Cím:Bolsevista világpropaganda és szovjet-orosz külpolitika

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1937. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:20.dec oldal

Megjegyzés:A bolsevizmus mint állameszme és imperialista propagandaszólam hatékonysága, Magyarország feladatai a társadalom „bolsevista propagandával szembeni ellenállóképességének” fejlesztése terén.

Szerző:Domán Miklós

Cím:Az amerikai elnökválasztás után – egy újabb New Deal küszöbén

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1937. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:20-32. oldal

Megjegyzés:A demokrata Franklin Delano Roosevelt és a New Deal győzelme a republikánus Alfred Mossman Landon kansasi kormányzó fölött a sajtó és a pénzvilág java részének súlyos támadásai ellenére; a New Deal eredményei és reformjainak beilleszkedése az amerikai alkotmányba.

Szerző:Polzovics Iván

Cím:Területi revíziónk jogalapjai

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1937. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:32-39. oldal

Megjegyzés:Ullein-Reviczky Antal: La nature juridique des clauses territoriales du traité de Trianon (Párizs, 1936) c. második kiadásban megjelent művének ismertetése.

Szerző:Kresz Károly

Cím:Az aranyvaluták leértékelése

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1937. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:39-57. oldal

Megjegyzés:Az Aranyblokk országainak letérése az aranystandardról, a francia frank, a svájci frank, a holland forint, az olasz líra és a csehszlovák korona leértékelése, a görög, lett és török valutapolitikai intézkedések és mindezek hatása a magyar valutapolitikára.

Szerző:

Cím:Külpolitikai szemle

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1937. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:58–67. oldal

Szerző:

Cím:Horthy kormányzó látogatása Rómában és Bécsben

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1937. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:58–67. oldal

Szerző:

Cím:Németország antibolsevista politikája

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1937. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:58–67. oldal

Szerző:

Cím:Németország szuverenitásának helyreállítása a német folyamokon

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1937. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:58–67. oldal

Szerző:

Cím:Európa újjárendezésének terve

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1937. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:58–67. oldal

Szerző:

Cím:Belgium megvédése

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1937. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:58–67. oldal

Szerző:

Cím:Németország és Olaszország viszonya

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1937. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:58–67. oldal

Szerző:

Cím:Tárgyalások a római paktum államai között

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1937. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:58–67. oldal

Szerző:

Cím:Mussolini milánói beszéde

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1937. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:58–67. oldal

Szerző:

Cím:A spanyol polgárháború

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1937. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:58–67. oldal

Szerző:

Cím:A hatalmak és a spanyol polgárháború

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1937. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:58–67. oldal

Szerző:

Cím:Kormányváltozás Ausztriában

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1937. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:58–67. oldal

Szerző:

Cím:A kisantant értekezlete

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1937. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:58–67. oldal

Szerző:

Cím:A lengyel–francia viszony

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1937. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:58–67. oldal