Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Találatok:

273 találat – Megjelenítve: 1-20

Szerző:Gratz Gusztáv

Cím:Gömbös Gyula külpolitikai programja

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1933. évfolyam, I. szám

Oldalszám:1–4. oldal

Megjegyzés:Hagyományos és újszerű elemek az 1932. október 1-én hivatalba lépett miniszterelnök külpolitikai elképzeléseiben, Magyarország szerepe a Duna-medencében és a nemzeti öncélúság eszméje.

Szerző:Pongrácz Kálmán

Cím:Kis- és nagymagyar politika

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1933. évfolyam, I. szám

Oldalszám:5–13. oldal

Megjegyzés:Magyarország jövőjének két útja: a független államiság fenntartása egy esetleges kisebb mértékű revízió mellett (kismagyar politika) és a közép-európai integrációba való betagozódás (nagymagyar politika).

Szerző:[M-y P.]

Cím:Takarékossági vita a Nemzetek Szövetségénél

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1933. évfolyam, I. szám

Oldalszám:13–16. oldal

Megjegyzés:Változás a Titkárság vezetőségében, a személyzet esetleges fizetéscsökkentése a Nemzetek Szövetsége pénzügyi helyzetének romlása miatt.

Szerző:Tarcsay Vilmos

Cím:A leszerelés és a német egyenjogúság problémái

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1933. évfolyam, I. szám

Oldalszám:16–27. oldal

Megjegyzés:A leszerelési konferencia első ülésszakának lezárását követő hónapok idevonatkozó külpolitikai eseményei, a német, angol és francia elképzelések. (Vö. 321 és 335. sz.)

Szerző:Nagy Iván vitéz

Cím:A macedón kérdés

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1933. évfolyam, I. szám

Oldalszám:27–36. oldal

Megjegyzés:Macedónia népessége, rövid története, az ORIM (Organisation Revolutionnaire Interieure Macedonienne) megalakulása, a Balkán-háborúk, az ORIM 1923-as újjászervezése és követelései. (A cikk végén bibliográfia.)

Szerző:Drucker György

Cím:A Pánamerikai Unió

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1933. évfolyam, I. szám

Oldalszám:37–43. oldal

Megjegyzés:A Monroe-doktrína hatása alatt 1826-ban összehívott Panama-kongresszussal induló mozgalom és az 1910-ben létrejött Unió szervezete, feladatköre, tevékenysége és viszonya a Nemzetek Szövetségéhez.

Szerző:

Cím:Külpolitikai szemle

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1933. évfolyam, I. szám

Oldalszám:44–57. oldal

Szerző:

Cím:Az amerikai elnökválasztás

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1933. évfolyam, I. szám

Oldalszám:44–57. oldal

Szerző:

Cím:A háborús adósságok kérdése

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1933. évfolyam, I. szám

Oldalszám:44–57. oldal

Szerző:

Cím:A német események

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1933. évfolyam, I. szám

Oldalszám:44–57. oldal

Szerző:

Cím:Eupen és Malmédy

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1933. évfolyam, I. szám

Oldalszám:44–57. oldal

Szerző:

Cím:Választások Belgiumban

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1933. évfolyam, I. szám

Oldalszám:44–57. oldal

Szerző:

Cím:Románia és az orosz megnemtámadási szerződések

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1933. évfolyam, I. szám

Oldalszám:44–57. oldal

Szerző:

Cím:A francia–orosz és a lengyel–orosz paktum megkötése

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1933. évfolyam, I. szám

Oldalszám:44–57. oldal

Szerző:

Cím:Herriot madridi látogatása

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1933. évfolyam, I. szám

Oldalszám:44–57. oldal

Szerző:

Cím:Az angol liberálisok és a nemzeti kormány

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1933. évfolyam, I. szám

Oldalszám:44–57. oldal

Szerző:

Cím:Az angol–ír konfliktus

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1933. évfolyam, I. szám

Oldalszám:44–57. oldal

Szerző:

Cím:Spanyolországi reformok

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1933. évfolyam, I. szám

Oldalszám:44–57. oldal

Szerző:

Cím:Kormányváltozás Csehszlovákiában

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1933. évfolyam, I. szám

Oldalszám:44–57. oldal

Szerző:

Cím:Jugoszláv kormányváltozás

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1933. évfolyam, I. szám

Oldalszám:44–57. oldal