Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Találatok:

427 találat – Megjelenítve: 1-20

Szerző:

Cím:A finn kérdés

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1940. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:3–14. oldal

Szerző:

Cím:I–II Az Aaland-szigetek

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1940. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:3–14. oldal

Megjegyzés:komoly stratégiai jelent?séggel bíró szigetcsoport politikai státusa.)

Szerző:Szende Zoltán

Cím:III A karéliai kérdés

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1940. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:3–14. oldal

Megjegyzés:(A finn–szovjet határ mentén fekvő terület rövid története a 11. századtól bekebeleztetése a Szovjetunióba. A cikk végén bibliográfia.)

Szerző:Toivo Mikael Kivimaki

Cím:IV A finn agrárreform

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1940. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:3–14. oldal

Megjegyzés:(A volt finn miniszterelnök előadása a Magyar Külügyi Társaságban Finnország történetéről a 9. századi betelepedéstől a svéd és orosz fennhatóságon át különös tekintettel a paraszti gazdálkodásra; a független Finnország agrárpolitikája.)

Szerző:Lutter János

Cím:A háború külpolitikai kihatásai

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1940. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:14–19. oldal

Megjegyzés:A háborús propaganda a világháborút megelőző angol–francia–szovjet tárgyalások és a német–szovjet megnemtámadási szerződés.

Szerző:Horváth Jenő

Cím:Függetlenség federáció hegemónia Tanulmány a dunai kérdés változatairól

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1940. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:19–24. oldal

Megjegyzés:Magyarország csorbítatlan államjogi egysége az államalapítástól a trianoni békeszerzŐdésig; föderációs és konföderációs elképzelések a Duna-medencében a 19. század közepétől a kisantant szövetségéig.

Szerző:Drucker György

Cím:A rádió a külpolitika szolgálatában

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1940. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:24–35. oldal

Megjegyzés:A rádió mint a nemzeti és külpolitikai propaganda és tájékoztatás leghatékonyabb eszköze és mint a „diktátorok leghatalmasabb politikai fegyvere”; a rádiózás politikai feladatai a nagyhatalmak gyakorlatában.

Szerző:Töttösy Ernő

Cím:Itália a Balkánon

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1940. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:35–42. oldal

Megjegyzés:Itália balkáni ambíciói befolyása és terjeszkedése a Római birodalomtól a legutóbbi időkig.

Szerző:Kertész István

Cím:Reformok az Egyesült Államok külügyi szervezetében

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1940. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:42–49. oldal

Megjegyzés:A külügyi szolgálat modernizálása rugalmasabbá és sokoldalúbbá tétele az Egyesült Államokban a State Department és a külképviseletek szervezete és működése.

Szerző:Polzovics Iván

Cím:A tengeri hadijog alapkérdései

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1940. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:49–52. oldal

Megjegyzés:A kérdés nemzetközi jogi szempontú áttekintése az 1856. évi párizsi tengerjogi nyilatkozattól az 1930. évi londoni tengeri leszerelési szerződésig.

Szerző:Polgár Imre

Cím:Dokumentáció a külügyi igazgatásban

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1940. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:52–59. oldal

Megjegyzés:A „perfekt” külpolitikai tájékozottság megszerzésének módjai a külügyi tanulmányi és dokumentációs szolgálat jelentősége a francia német és belga gyakorlat és a Statisztikai Társaság Államtudományi Intézetének és a Szociográfiai Intézetnek hasonló feladatai a döntések előkészítésében.

Szerző:Pongrácz Kálmán

Cím:Külpolitikai szemle

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1940. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:60–66. oldal

Szerző:Pongrácz Kálmán

Cím:Magyarország és a nyugati hatalmak háborúja

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1940. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:60–66. oldal

Szerző:Pongrácz Kálmán

Cím:Lengyelország felosztása

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1940. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:60–66. oldal

Szerző:Pongrácz Kálmán

Cím:Olaszország semlegessége

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1940. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:60–66. oldal

Szerző:Pongrácz Kálmán

Cím:A román–magyar viszony alakulása

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1940. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:60–66. oldal

Szerző:Pongrácz Kálmán

Cím:Az amerikai semlegességi törvény módosítása

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1940. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:60–66. oldal

Szerző:Pongrácz Kálmán

Cím:Orosz–német közeledés fokozódása

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1940. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:60–66. oldal

Szerző:Pongrácz Kálmán

Cím:Szovjet–észt–lett–litván megállapodás

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1940. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:60–66. oldal

Szerző:Pongrácz Kálmán

Cím:Ciano berlini látogatása

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1940. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:60–66. oldal