Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Találatok:

110 találat – Megjelenítve: 1-20

Udržal

Udržal-kormány

ügyvédi kamara

ügyvitel

Új aktivizmus

új állampolgársági törvényjavaslat

Új Élet c. lap

új emlékirat terve a magyar

új koalícióterve

új kormány

új múzeumpület

új német párt

új pénzügyminiszter

új rajonok

Új sport c. lap

Új Szellem

Új Tátra-törvény

újarcú magyarok

újjáalakítása

újjáéledt

újjáépítési program

újra megjelenik

újraindul

újratemetés

ukr

ukr

ukr

ukr

ukr

ukr

ukr

Ukr

Ukr

Ukr

ukr

ukr

ukr

ukr

ukr?n nemzeti mozgalom

ukr?n nyelv

Ukr?n SZSZK

ukr?n-magyar viszony

Ukrajna

Ukrajna gazdasága”

Ukrajna önállósága

Ukrajna története (9–20. század)

ukrajnai bolgár kisebbség

Ukrajnai magyar tud

Ukrajnai magyar tud?sok tal?lkoz?ja

Ukrajnai magyar tudósok találkozója

ukrajnai német kisebbség

ukrán autonómia és a lengyel parlament

ukrán autonómia kérdése

ukrán dolgozók tanácsa

ukrán kisebbség

ukrán nacionalizmus

ukrán nacionalizmus Kárpátalján

ukrán nacionalizmus Kárpátalján”

ukrán nemzeti mozgalom

ukrán név

ukránok

ülés

ülések

ülések ”

ülések”

ülésezés

Ulmanis

Ulmanis-kormány

ultimátum

Ungár Jób

Ungarische Jahrbücher

ungv

ungv?ri f_konzul?tus

ungvári főkonzulátus

ungvári népgyűlés betiltása

unifikációs minisztérium

unitárius

unitárius egyház

ünnepély

ünnepi beszéd

ünnepi istentiszetel

ünnepi szónoklatok

ünneplés

ünneplés”

ünnepség

uradalom

uralkodása

uralkodása”

Uriburu

Uriburu elnöksége

uruguayi–szovjet diplomáciai viszony megszakítása”

uruguayi–szovjet ellentét

uruguayi–szovjet ellentét”

Urundi–Ruanda

USA törvéyhozása

utasítás

utazás

utazási-közlekedési tilalom

utazáskorlátozás

utcanév