Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Találatok:

262 találat – Megjelenítve: 1-20

Szerző:

Cím:Őrségváltás a Külügyminisztériumban

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1939. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:3–4. oldal

Megjegyzés:Az 1938. november végén – német nyomásra – nyugdíjba vonult Kánya Kálmán külügyminiszter tevékenységének méltatása.

Szerző:

Cím:In Memoriam…

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1939. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:5–6. oldal

Megjegyzés:Emlékezés Apponyi Albert grófja a revízió megvalósulása alkalmából.

Szerző:Lutter János

Cím:Külpolitikai változások periódusa

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1939. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:7–17. oldal

Megjegyzés:A „Clémenceau féktelen bosszúvágyára” alapított békerendre támaszkodó diadalmas francia külpolitika megtorpanása és térvesztése az 1920-as és 1930-as évek fordulóján, a Duna-medence újjárendezésének szükségessége a „szentkorona államszemélyesítő eszméjében rejlő misztikus vonzóerő” segítségével.

Szerző:Szvatkó Pál

Cím:Időszerű külpolitikai kérdések felvidéki szemmel nézve

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1939. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:18–25. oldal

Megjegyzés:A Felvidéki Magyar Hírlap szerkesztőjének körképe Magyarország külpolitikai partnereiről és ellenfeleiről, a várható világpolitikai tendenciákról

Szerző:Sziklay László

Cím:Szlovák–magyar szellemi kapcsolatok

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1939. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:26-32. oldal

Megjegyzés:A szlovák irodalom és tudományosság kezdetei a 16–17. századtól; a szlovák irodalmi nyelv a felvilágosodás és a romantika korában és a 19–20. század fordulóján.

Szerző:Darás Gábor

Cím:Az ukrán eszme és a rutének

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1939. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:33-39. oldal

Megjegyzés:Az ukrán nacionalizmus ruténföldi ambíciói és Kárpátalja nyelvi viszonyai.

Szerző:Szende Zoltán

Cím:Egy országépítő halálára – Kemál Atatürk és műve

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1939. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:40-48. oldal

Megjegyzés:Musztafa Kemál „Atatürk” politikai életrajza. (A cikk végén bibliográfia.)

Szerző:Rafael Waldemar Erich

Cím:Néhány mozzanat Finnország újabb politikai történetéből

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1939. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:49-54. oldal

Megjegyzés:A finn függetlenségi mozgalom egykori vezetőjének írása a „felszabadítási küzdelem frontjairól”; a finn önállóság megalapozásának és kifejtésének vitás kérdései a Nemzetek Szövetsége előtt.

Szerző:Radisics Elemér

Cím:Mi újság a Népszövetség körül?

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1939. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:55-60. oldal

Megjegyzés:A Nemzetek Szövetsége tekintélyének végső megrendülése a müncheni egyezmény után, a Nemzetek Szövetsége kudarcának okai, megreformálásának vitái az elmúlt években.

Szerző:Kertész István

Cím:A pánamerikai mozgalom újabb fejleményei

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1939. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:61-68. oldal

Megjegyzés:A mozgalom története Simon Bolívar 1824. évi javaslataitól az 1938. decemberi limai VIII. nemzetközi konferenciáig.

Szerző:Domány Gyula

Cím:A Felvidék visszatérésének gazdasági jelentősége

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1939. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:69-72. oldal

Megjegyzés:Az 1938. november 2-i bécsi döntés várható hatásainak felmérése a megnagyobbodott Magyarország mezőgazdasági és ipari termelésére és piacára statisztikai adatok segítségével.

Szerző:

Cím:Külpolitikai szemle

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1939. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:73–90. oldal

Szerző:Pongrácz Kálmán

Cím:Revíziós politikánk győzelme

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1939. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:73–90. oldal

Szerző:Pongrácz Kálmán

Cím:A német–cseh krízis megoldása

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1939. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:73–90. oldal

Szerző:Pongrácz Kálmán

Cím:A rutén kérdés fejlődése

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1939. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:73–90. oldal

Szerző:Pongrácz Kálmán

Cím:Csehország belső Átalakulása

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1939. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:73–90. oldal

Szerző:Pongrácz Kálmán

Cím:Pál régensherceg és Károly román király angliai útja

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1939. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:73–90. oldal

Szerző:Pongrácz Kálmán

Cím:Chamberlain angol miniszterelnök párizsi látogatása

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1939. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:73–90. oldal

Szerző:Pongrácz Kálmán

Cím:Angol–német és francia–német közeledés

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1939. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:73–90. oldal

Szerző:Pongrácz Kálmán

Cím:Az angol–olasz viszony normalizálása

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1939. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:73–90. oldal