Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Találatok:

226 találat – Megjelenítve: 1-20

Szerző:Eöttevényi Olivér

Cím:A mi programunk

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, I. szám

Oldalszám:1–4. oldal

Megjegyzés:A Társaságnak a magyar közönség külpolitikai nevelését és a külföld felvilágosítását célul tűző programja és ebből fakadó feladatai.

Szerző:Gratz Gusztáv

Cím:Külpolitika és nemzetközi jog

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, I. szám

Oldalszám:5–17. oldal

Megjegyzés:A külpolitika kereteinek kiszélesedése, feladatainak bővülése, a külpolitika általános törvényszerűségei, a nemzetközi jogrend intézményei és működésük korlátai.

Szerző:(N. J.)

Cím:A Kellogg-paktum

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, I. szám

Oldalszám:18–36. oldal

Megjegyzés:A nemzetközi viták háborún kívüli eszközökkel való elintézését megfogalmazó, 1928. augusztus 27-én aláírt paktum előzményei és a különböző értékelések.

Szerző:Lukács György

Cím:A parlamentarizmus válsága

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, I. szám

Oldalszám:37–40. oldal

Megjegyzés:A parlamenti rendszer betegségei és ezek orvosságai.

Szerző:Horváth Jenő

Cím:A szabadságharc diplomáciája

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, I. szám

Oldalszám:41–55. oldal

Megjegyzés:A világháború óta előkerült vonatkozó levéltári dokumentumok alapján készített, elsősorban Teleki László, Szalay László és Pulszky Ferenc missziójáról szóló tanulmány a hiányzó összegző munka részleges pótlására.

Szerző:Hantos Elemér

Cím:A közép-európai államok gazdasági egymásrautaltsága

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, I. szám

Oldalszám:56–64. oldal

Megjegyzés:A védővámos autarchia tízéves sikertelenségével szemben a közeledést és kooperációt propagáló, a közép-európai államok mint „a termelés és fogyasztás egyensúlyát biztosító gazdasági terület” egyesítését szorgalmazó publicisztika.

Szerző:Paikert Alajos

Cím:A Népszövetségi Ligák jelentősége

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, I. szám

Oldalszám:65–68. oldal

Megjegyzés:A Népszövetségi Ligák, a status quo fenntartásában érdekelt országok befolyása alatt álló Nemzetek Szövetsége „mozgékony előőrsei”, hágai és prágai konferenciája 1929-ben.

Szerző:

Cím:Külpolitikai szemle

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, I. szám

Oldalszám:69–89. oldal

Szerző:

Cím:Magyarország és a kötelező nemzetközi bíráskodás

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, I. szám

Oldalszám:69–89. oldal

Szerző:

Cím:Az optánskérdés

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, I. szám

Oldalszám:69–89. oldal

Szerző:

Cím:A kisantant

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, I. szám

Oldalszám:69–89. oldal

Szerző:

Cím:Vita a „Burgenland” kérdéséről

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, I. szám

Oldalszám:69–89. oldal

Szerző:

Cím:Az „Anschluss” kérdése

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, I. szám

Oldalszám:69–89. oldal

Szerző:

Cím:Tárgyalások a rajnai terület kiürítéséről

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, I. szám

Oldalszám:69–89. oldal

Szerző:

Cím:A katonai leszerelés kérdése

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, I. szám

Oldalszám:69–89. oldal

Szerző:

Cím:Angol–francia flottaegyezmény

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, I. szám

Oldalszám:69–89. oldal

Szerző:

Cím:A nettunói konvenció elfogadása

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, I. szám

Oldalszám:69–89. oldal

Szerző:

Cím:A horvát–szerb ellentét

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, I. szám

Oldalszám:69–89. oldal

Szerző:

Cím:Olaszország Marokkóban

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, I. szám

Oldalszám:69–89. oldal

Szerző:

Cím:Olasz–török szerződés

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, I. szám

Oldalszám:69–89. oldal