Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Találatok:

24 találat – Megjelenítve: 1-20

Szerző:Lukács György

Cím:Discours prononcé par M Georges De Lukács, a ministre a l'Assamblé Générale de l'Union Interparlamentaire le 23 aôut 1924 a Berne

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1925. évfolyam, I-III. szám

Oldalszám:1–7. oldal

Megjegyzés:Lukács György beszéde a kisebbségi kérdésről az Interparlamentáris Unió berni közgyűlésén 1924. augusztus 23-án. (Magyar fordítását ld. Lukács 1927 I. 151–160.)

Szerző:Práznovszky Iván

Cím:A magyar külpolitika feladatai

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1925. évfolyam, I-III. szám

Oldalszám:8–14. oldal

Megjegyzés:A debreceni vármegyeház termében 1924. november 8-án tartott, a megváltozott körülmények szabta új feladatokról: a külpolitikai alkalmazkodásról és problémáknak a külfölddel történő megismertetésének szükségességéről szóló előadás részlete

Szerző:Okolicsányi László

Cím:Lengyelország külpolitikája

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1925. évfolyam, I-III. szám

Oldalszám:15–25. oldal

Megjegyzés:A lengyel függetlenségi külpolitika a világháborúban és azt követően, valamint a magyar–lengyel kapcsolatok esélyei és hátráltató tényezői.

Szerző:Szádeczky-Kardoss Lajos

Cím:Külföldi kritikák a békekötésekről és a revízió kérdése

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1925. évfolyam, I-III. szám

Oldalszám:26–47. oldal

Megjegyzés:A Magyar Külügyi Társaság külpolitikai szakosztályában 1925. január 27-én tartott felolvasás: a Párizs környéki békerendszer bírálata európai és amerikai politikusok és publicisták, az Observer 1925. február 8-i revíziópárti cikke és a brit parlament magyarbarát csoportjának tevékenysége alapján.

Szerző:Pechány Adolf

Cím:A cseh külpolitika első öt éve

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1925. évfolyam, I-III. szám

Oldalszám:48–61. oldal

Megjegyzés:Előadás a Magyar Külügyi Társaságban a világháború idején kifejtett cseh propagandáról és a kisantant létrehozásáról.

Szerző:Morvay Győző

Cím:The Influence of the English Literature in Hungary

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1925. évfolyam, I-III. szám

Oldalszám:62–85. oldal

Megjegyzés:Gazdag életrajzi anyagra épülő tanulmány a brit irodalom magyarországi hatásáról és jelenlétéről Bédától Shaw-ig és Chestertonig.

Szerző:Horváth Jenő

Cím:Az ibériai világpolitika

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1925. évfolyam, I-III. szám

Oldalszám:86–101. oldal

Megjegyzés:A gyarmatbirodalmát elveszített Spanyolország és Portugália újra növekvő politikai befolyása Latin-Amerikában

Szerző:Kresz Károly

Cím:A Népszövetség gazdasági munkája

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1925. évfolyam, I-III. szám

Oldalszám:102–120 oldal

Megjegyzés:A Nemzetek Szövetsége gazdasági bizottságának és a Nemzetközi Munkaügyi Hivatalnak ötévi tevékenysége és a megbomlott gazdasági viszonyok megjavítása.

Szerző:Gratz Gusztáv

Cím:Új irányok a nemzetközi jogban

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1925. évfolyam, I-III. szám

Oldalszám:121–128. oldal

Megjegyzés:Előadás a Magyar Külügyi Társaság nemzetközi jogi szakosztályában neves nemzetközi jogászoknak az állami szuverenitás kérdésével kapcsolatos álláspontjától ill. a Nemzetek Szövetsége mint új minőségű nemzetközi intézmény létrejöttéről és szerepéről.

Szerző:Lukács György

Cím:La question de l'indigénat en Slovaquie Selon l'article 61 du traité de Trianon

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1925. évfolyam, I-III. szám

Oldalszám:129–134. oldal

Megjegyzés:Beszéd az Interparlamentáris Unió 1924. augusztus 21–29-i bern–genfi konferenciáján a csehszlovákiai állampolgársági jogokról, az optáns-problémáról és az utódállamok kisebbségi szerződéseiről.

Szerző:

Cím:Külügyminiszterünk és kormányunk békés törekvései és törekvések a szerb konfliktus lokalizálására (Jegyzetek a háborús felelősség kérdéséhez)

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1925. évfolyam, I-III. szám

Oldalszám:135–138. oldal

Megjegyzés:Diplomáciatörténeti adalékok Magyarországnak a világháború előidézésében való vétlenségének alátámasztására.

Szerző:Póka-Pivny Béla

Cím:Jelentés a Nemzetközi Parlamenti Kereskedelmi Konferencia 1924 évi junius 23–26 között Brüsszelben tartott üléséről

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1925. évfolyam, I-III. szám

Oldalszám:139–145. oldal

Megjegyzés:A Magyar Külügyi Társaság 1924. október 8-i ülésén tartott felolvasás a konferencia tíz napirendi pontjáról és tárgyalások menetéről.

Szerző:Póka-Pivny Béla

Cím:A Bern-genfi interparlamentáris konferencia

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1925. évfolyam, I-III. szám

Oldalszám:146–157. oldal

Megjegyzés:Az Interparlamentáris Unió magyar csoportjának 1924. november 7-i ülésén felolvasott jelentés kivonata a konferencián elhangzott fontosabb témákról: a külpolitika parlamenti ellenőrzéséről, a gyarmati mandátumokról, a be- és kivándorlás kérdéséről és a fegyverkezés korlátozásáról.

Szerző:Szterényi József báró

Cím:Das Reparationsproblem vom Gesichtpunkte der Schuldnerstaaten

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1925. évfolyam, I-III. szám

Oldalszám:159–166. oldal

Megjegyzés:A kereskedelmi miniszter beszéde a Bern–genfi interparlamentáris konferencián a jóvátételi kötelezettségekről a háborús felelősséget viselő államok szempontjából.

Szerző:Eöttevényi Olivér

Cím:Beszámoló a Magyar Külügyi Társaság munkásságáról

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1925. évfolyam, I-III. szám

Oldalszám:167–174. oldal

Megjegyzés:Hét új szakosztály megalakulása, felolvasói ciklus, új tagok és támogatók.

Szerző:

Cím:Résumé français des articles du présent numéro

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1925. évfolyam, I-III. szám

Oldalszám:175–176. oldal

Megjegyzés:A szám cikkeinek francia nyelvű rezüméje.

Szerző:Apponyi Albert gróf

Cím:Discours du comte Albert Apponyi, premier délégué de Hongrie, prononcé a la séance pléni?re de l'Assamblé de la Société des Nations, a Gen?ve, le 14 Septembre 1925

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1925. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:177–191. oldal

Megjegyzés:Apponyi Albert gróf magyar fődelegátus beszéde Magyarország pénzügyi stabilizációjáról, a biztonságról és a leszerelésről a Nemzetek Szövetsége közgyűlésének plenáris ülésén Genfben 1925. szeptember 14-én.

Szerző:Berzeviczy Albert

Cím:Külpolitikánk feladatairól és nehézségeiről

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1925. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:192–202. oldal

Megjegyzés:Magyar Külügyi Társaság 1925. október 13-i nyíregyházi közgyűlésén tartott bemutatkozó előadás a magyar külpolitikának a nemzetközi rendszerbe való beilleszkedésének fontosságáról.

Szerző:Horváth Jenő

Cím:A nemzetközi egyetemközi kapcsolatok

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1925. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:203–229. oldal

Megjegyzés:A Szellemi Együttműködés népszövetségi mozgalmának kezdetei és első évei, a nemzeti bizottságok listája, az 1925 nyarán megalakult párizsi intézet, az egyetemközi mozgalom eredményei és nemzeti szervezetei.

Szerző:Lutter János

Cím:A Nemzetek Szövetsége Tanácsának ülései és határozatai 1920-ban

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1925. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:230–258. oldal

Megjegyzés:A Nemzetek Szövetsége 7–11. ülésszakának munkája 1920. július 9 – december 18. és a Tanács egyre szaporodó feladatai. (Vö. 14a, 41. és 47a sz.)