Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Találatok:

344 találat – Megjelenítve: 1-20

Szerző:Ludwig Siebert

Cím:Az új Németország pénzügyi és gazdasági politikája

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:1–12. oldal

Megjegyzés:A bajor miniszterelnök idealizált ismertetője a „világnézetének központjába a német embert állító” nemzetiszocializmus gazdaság- és szociálpolitikájáról, a német gazdaság és külkereskedelem szerkezetének utóbbi években bekövetkezett módosulásáról a Harmadik Birodalom gyarmati aspirációiról, valamint a Hitler-kormány válságellenes gazdasági intézkedéseiről.

Szerző:Lutter János

Cím:Belháború és diplomácia

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:12–18. oldal

Megjegyzés:„A spanyol nép pszichéjében kiütköző ellentétes végletek”, Spanyolország mint a 20. század első évtizedeiben vívott francia diplomáciai játszma sakkfigurája, a spanyol polgárháborúban felszínre kerülő európai hatalmi érdekek.

Szerző:Kertész István

Cím:Pápai bulla a csehszlovák egyházmegyék jogi helyzetének rendezéséről

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:19–30. oldal

Megjegyzés:A Csehszlovákiához csatolt egykori ausztriai és magyarországi püspökségekhez tartozó kerületek új egyházkormányzati beosztása, Csehszlovákiának a magyar kisebbséggel és a magyar katolikus egyházzal szemben folytatott politikája.

Szerző:Balás Gábor

Cím:A román belpolitika és a kisebbségek

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:31–40. oldal

Megjegyzés:A romániai politikai pártok, a Tatarescu-kormány és az erdélyi magyar kisebbség újabb sérelmei

Szerző:Pongrácz Kálmán

Cím:A magyar külpolitika problémái

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:40–46. oldal

Megjegyzés:Vitéz técsői Móricz Kálmán: Évszázados külpolitika (Budapest, 1937) és Drucker György: A külpolitikai közvélemény kialakítása. A külföldi külpolitikai intézmények szervezete és működése (Budapest, 1938) c. könyvének ismertetése.

Szerző:Ledermann László

Cím:Az új amerikai semlegességi törvényhozás világpolitikai és világgazdasági jelentősége

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:46–55. oldal

Megjegyzés:A Non-Entanglement elvén és a Monroe-doktrínán alapuló amerikai semlegességi politika hagyományai és az ennek ihletéséből származó legújabb kereskedelmi törvények. (A cikk végén bibliográfia.)

Szerző:Kürthy Sándor

Cím:A kínai dráma és a kilenchatalmi értekezlet kudarca

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:55–64. oldal

Megjegyzés:Japán és szovjet politikai és katonai behatolás Kínába, a polgárháború és a kínai–japán háború évtizedei, az 1922. február 6-án Washingtonban megkötött kilenchatalmi egyezmény (csendes-óceáni szerződés) szövege és az 1937 november 5-én összeült brüsszeli kilenchatalmi konferencia. (A cikk végén bibliográfia.)

Szerző:Czakó István

Cím:A német birodalom új szociálpolitikája – a „Kraft durch Freude” mozgalom

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:65–72. oldal

Megjegyzés:„A német dolgozó társadalmi rétegek szabadidejének legmegfelelőbb kihasználását” irányító Kraft durch Freude-mozgalom 1934-es megszervezése, szervezete és eredményei.

Szerző:

Cím:Külpolitikai szemle

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:73–83. oldal

Szerző:

Cím:Darányi miniszterelnök és Kánya külügyminiszter Berlinben

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:73–83. oldal

Szerző:

Cím:Magyarország és a kisantant

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:73–83. oldal

Szerző:

Cím:A német gyarmati követelések

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:73–83. oldal

Szerző:

Cím:A spanyol polgárháború

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:73–83. oldal

Szerző:

Cím:A spanyol polgárháború és a hatalmak

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:73–83. oldal

Szerző:

Cím:A Róma–berlini tengely

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:73–83. oldal

Szerző:

Cím:Olaszország csatlakozik az antikommunista egyezményhez

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:73–83. oldal

Szerző:

Cím:A nyugati hatalmak és a Berlin–római tengely

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:73–83. oldal

Szerző:

Cím:Kormányválság Belgiumban

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:73–83. oldal

Szerző:

Cím:Belgium nemzetközi helyzete

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:73–83. oldal

Szerző:

Cím:Danzig

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:73–83. oldal