Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Találatok:

33 találat – Megjelenítve: 1-20

Szerző:Popovics Sándor

Cím:A brüsszeli konferencia és a Népek Szövetsége

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1921. évfolyam, III-IV. szám

Oldalszám:73–88. oldal

Megjegyzés:Beszámoló az 1920. szeptember–októberi brüsszeli nemzetközi pénzügyi konferencia tárgyalásairól és a Nemzetek Szövetsége ezzel kapcsolatos állásfoglalásairól

Szerző:Lutter János

Cím:Diplomácia és világháború

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1921. évfolyam, III-IV. szám

Oldalszám:89–176. oldal

Megjegyzés:(Ifj. Andrássy Gyula gróf fenti címen 1920-ban megjelent könyvének ismertetése.)

Szerző:Spectator

Cím:A trianoni béke megalkotása

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1921. évfolyam, III-IV. szám

Oldalszám:89–176. oldal

Megjegyzés:(Számos idézettel megtámogatott leírás Magyarország nyugati hatalmak általi felosztásáról és ennek történelmi előzményeiről.)

Szerző:Horváth Jenő

Cím:Hellas A modern Görögország nemzetiségi, közgazdasági és politikai viszonyai 1821–1920

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1921. évfolyam, III-IV. szám

Oldalszám:89–176. oldal

Megjegyzés:(Áttekintés és irodalom Görögország aktuális állapotáról és modern kori politikai történetéről.)

Szerző:Horváth Jenő

Cím:A gyarmati mandátumokról

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1921. évfolyam, III-IV. szám

Oldalszám:89–176. oldal

Megjegyzés:(A nagyhatalmak és a Nemzetek Szövetsége gyarmati területekkel kapcsolatos politikája az elmúlt években.)

Szerző:

Cím:A Társaság vezetősége, programja, üléseinek napirendje, előadásai

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1921. évfolyam, III-IV. szám

Oldalszám:177–190. oldal

Szerző:Popovics Sándor

Cím:Résumé français du discours de M Alexandre Popovics: La conférence financi?re de Bruxelles

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1921. évfolyam, III-IV. szám

Oldalszám:177–190. oldal

Megjegyzés:(Popovics Sándor a MKT Közgazdasági Osztályában a brüsszeli nemzetközi pénzügyi konferencián tartott előadásának francia nyelvű rezüméje. Vö. 5. sz.)

Szerző:Apponyi Albert gróf

Cím:Discours prononcé par Monsieur le Comte Apponyi, président de la Délégation Hongroise, ? la séance inaugural du V-?me congr?s de l'Union des Associations pour la Société des Nations dans la Salle de l'Alabama, Gen?ve, le 7 juin 1921

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1921. évfolyam, III-IV. szám

Oldalszám:177–190. oldal

Megjegyzés:(Apponyi Albert gróf magar küldöttség-vezetőbeszéde a békéről és az együttműködésről a Népszövetségi Ligák Uniója V. kongresszusának megnyitó ülésén, az Alabama nagytermében, Genfben, 1921. június 7-én.)

Szerző:Wlassics Gyula báró

Cím:A kisebbségi védelem anyagi és alaki joga

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1921. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:1–15. oldal

Megjegyzés:A Nemzetek Szövetség kisebbségvédelmi szerződéseinek jellege, gyakorlati alkalmazhatósága, bővítésének lehetőségei és történelmi előzményei.

Szerző:Dickinson Sir Willoughby

Cím:The League of Nations Movement

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1921. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:16–22. oldal

Megjegyzés:Az Angol Népszövetségi Társaság, a népszövetségi mozgalom és a Nemzetek Szövetség hivatása a nemzetközi politikában és a véleménykülönbségek békés elrendezésében a Magyar Külügyi Társaságban 1921. július 14-én tartott előadáson.

Szerző:Lutter János

Cím:Egyes államok fölvétele a Népszövetségbe

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1921. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:23–38. oldal

Megjegyzés:Az alapító és meghívott tagok mellé jelentkezett országok (Albánia, Ausztria, Azerbajdzsán, Bulgária, Costa Rica, Észtország Finnország, Grúzia, Izland, Lettország, Litvánia, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Örményország, San Marino és Ukrajna) felvételének körülményei.

Szerző:Paikert Alajos

Cím:Mezőgazdasági érdekek nemzetközi szervezete

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1921. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:39–48. oldal

Megjegyzés:Egyes országok földművelési minisztériumainak, társadalmi szervezeteinek, kamaráinak összevető bemutatása és a szerző által felállítani javasolt Nemzetközi Gazdaszövetség leírása.

Szerző:Magyary Géza

Cím:Az Állandó Nemzetközi Bíróság

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1921. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:49–55. oldal

Megjegyzés:Beszámoló az Állandó Nemzetközi Bíróság felállításának előmunkálatairól, a Bíróság szervezetét, hatáskörét, eljárásmódját rögzítő szabályzatról és a bírák megválasztásáról.

Szerző:

Cím:Források és Irodalom

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1921. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:56–79. oldal

Szerző:Spectator

Cím:A békeszerződések tragédiája

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1921. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:56–79. oldal

Megjegyzés:(Robert Lansing: The Peace Negotiations. A personal narrative [London–Edinburgh, 1921], André Tardieu: La paix [Párizs, 1921] és R. W. Seton-Watson: Europe in the Melting-pot [London, 1919] c. műve alapján.)

Szerző:Czakó István

Cím:A „Lansing-memoir”

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1921. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:56–79. oldal

Megjegyzés:(Robert Lansing: The Peace Negotiations. A personal narrative [London–Edinburgh, 1921] c. könyvének ismertetése.)

Szerző:

Cím:Diplomáciai történelem

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1921. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:56–79. oldal

Megjegyzés:(Horváth Jenő fenti cím alatt 1921-ben kiadott két kötetes művének ismertetése.)

Szerző:

Cím:Népszövetségi mozgalmak

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1921. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:80–112. oldal

Szerző:Horváth Jenő

Cím:A Népszövetség eddigi működése

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1921. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:80–112. oldal

Megjegyzés:(A Nemzetek Szövetségének szervezete és működési szabályai, egyes szerveinek hatásköre és tevékenysége, eljárása vitás esetekben. Vö. 41., 47a és 80. sz.)

Szerző:Dickinson Sir Willoughby

Cím:The Minorities in the Succession States in Eastern Europe

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1921. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:80–112. oldal

Megjegyzés:(Vázlat a kelet-európai utódállamok kisebbségeiről. A szerzőnek a Népszövetségi Ligák Uniója 1921. októberi bécsi ülésszakán beterjesztett memorandumának szövege.)