Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Találatok:

272 találat – Megjelenítve: 1-20

Szerző:Zelovich László

Cím:A Duna-medence problémája

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1934. évfolyam, I. szám

Oldalszám:1–12. oldal

Megjegyzés:A dunai államok gazdasági és pénzügyi válságának bel- és külpolitikai okai, a kibontakozás lehetséges útjai, fő szószólói és a témában rendezett fontosabb konferenciák.

Szerző:Egyed István

Cím:A német nemzeti szocializmus

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1934. évfolyam, I. szám

Oldalszám:12–22. oldal

Megjegyzés:Rokonszenvező tanulmány az új németországi állami berendezkedésről, a nemzetiszocializmus vezérelveiről és kormányzati gyakorlatáról.

Szerző:Szondy Viktor

Cím:A politikai bűntettesek menedékjogának kritikája

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1934. évfolyam, I. szám

Oldalszám:22–29. oldal

Megjegyzés:Hozzászólás Rácz György: A politikai bűntettesek menedékjogának kritikája (Budapest, 1932) c. tanulmányához.

Szerző:Sillay Aladár

Cím:A légi közlekedés nemzetközi szabályozása

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1934. évfolyam, I. szám

Oldalszám:29–35. oldal

Megjegyzés:A légi közlekedés technikai tökéletesedése és nemzetközivé válása nyomán születő jogág alapkérdései és a témával kapcsolatos egyezmények.

Szerző:Török Árpád

Cím:A magyar nemzetiségi törvény és a modern kisebbségi jog

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1934. évfolyam, I. szám

Oldalszám:35–43. oldal

Megjegyzés:Az 1868. évi 44. tc. és a trianoni békeszerződés kisebbségvédelmi szakaszainak összehasonlítása, a modern kisebbségi jogi követelmények.

Szerző:

Cím:Külpolitikai szemle

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1934. évfolyam, I. szám

Oldalszám:44–58. oldal

Szerző:

Cím:Magyar államférfiak külföldi látogatásai

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1934. évfolyam, I. szám

Oldalszám:44–58. oldal

Szerző:

Cím:Németország kilépése a Népszövetségből

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1934. évfolyam, I. szám

Oldalszám:44–58. oldal

Szerző:

Cím:Németország a nemzeti forradalom után

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1934. évfolyam, I. szám

Oldalszám:44–58. oldal

Szerző:

Cím:Német–lengyel tárgyalások

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1934. évfolyam, I. szám

Oldalszám:44–58. oldal

Szerző:

Cím:Osztrák belpolitika

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1934. évfolyam, I. szám

Oldalszám:44–58. oldal

Szerző:

Cím:A háborús adósságok kérdése

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1934. évfolyam, I. szám

Oldalszám:44–58. oldal

Szerző:

Cím:Kormányváltozások Franciaországban

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1934. évfolyam, I. szám

Oldalszám:44–58. oldal

Szerző:

Cím:Miniszterváltozás Olaszországban

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1934. évfolyam, I. szám

Oldalszám:44–58. oldal

Szerző:

Cím:Kisantant-konferencia

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1934. évfolyam, I. szám

Oldalszám:44–58. oldal

Szerző:

Cím:Politikai látogatások a Balkánon

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1934. évfolyam, I. szám

Oldalszám:44–58. oldal

Szerző:

Cím:Törökország szerződései a Balkán Államokkal

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1934. évfolyam, I. szám

Oldalszám:44–58. oldal

Szerző:

Cím:A negyedik Balkán-konferencia

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1934. évfolyam, I. szám

Oldalszám:44–58. oldal

Szerző:

Cím:Erőszakos rendszabályok Csehszlovákiában

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1934. évfolyam, I. szám

Oldalszám:44–58. oldal

Szerző:

Cím:Csehszlovákia konfliktusa a Vatikánnal

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1934. évfolyam, I. szám

Oldalszám:44–58. oldal