Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Találatok:

314 találat – Megjelenítve: 1-20

Szerző:Drucker György

Cím:Dr Weninger László † 1900–1931

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1932. évfolyam, I. szám

Oldalszám:1–3. oldal

Megjegyzés:A fiatalon elhunyt, rendkívül tehetséges nemzetközi jogász munkásságának méltatása

Szerző:Gratz Gusztáv

Cím:Gazdasági bűnök – gazdasági válság

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1932. évfolyam, I. szám

Oldalszám:4–10. oldal

Megjegyzés:Elemzés a világgazdasági válság és a korábbi, ciklikusan ismétlődő válságok hasonló és különböző jegyeiről, a válságok okairól, kifejlődéséről, lefolyásáról és a különböző orvosságokról.

Szerző:J. van Overbeke

Cím:Az európai nemzeti kisebbségi kérdés (Fordította: Héderváry Klára)

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1932. évfolyam, I. szám

Oldalszám:11–18. oldal

Megjegyzés:A genti egyetem nemzetközi jogász professzorának írása a kisebbségi kérdés történetéről és aktuális megítéléséről, a kisebbségvédelem rendszeréről és lehetséges reformjáról.

Szerző:Lutter János

Cím:Bülow herceg politikai önarcképe és külpolitikája

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1932. évfolyam, I. szám

Oldalszám:19–24. oldal

Megjegyzés:Bernhard Heinrich von Bülow herceg: Denkwürdigkeiten c. négy kötetes munkájának (Berlin, 1930–1931) ismertetése.

Szerző:Weninger László Vince

Cím:Vitás területek a nemzetközi jogban

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1932. évfolyam, I. szám

Oldalszám:25–31. oldal

Megjegyzés:Akaba és Maan, Sejk-Szaad, Külső-Tibet, a Bahrein-sziget, a Vrangel-sziget, Borana és Golbóföld, a Bouvet-sziget, az Edward herceg- és a Mariana-szigetek, Kelet-Szahara, a Chaco-Boreal, a Falkland-szigetek, a La Plata-torkolat, a Pichones-, Lennox- és Nueva-szigetek területi hovatartozásának kérdése. (Előzménye: 271. sz.)

Szerző:Czakó István

Cím:A nemzetközi jogi oktatás Európában és Amerikában

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1932. évfolyam, I. szám

Oldalszám:32–41. oldal

Megjegyzés:Könyvismertetés a nemzetközi jogi tanulmányok művelésére vonatkozó kérdőívek feldolgozása alapján, Karl Strupp professzor szerkesztésében készült Völkerrecht in Lehre und Prüfung (Frankfurt, 1931) c. kötetről.

Szerző:Zelovich László

Cím:Magyarország helyzete külkereskedelmi tárgyalásainkban

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1932. évfolyam, I. szám

Oldalszám:42–46. oldal

Megjegyzés:Magyarországnak a tőkehiány, a kis belső piac és az agrárexport túlsúlya által megszabott kereskedelempolitikai helyzetének bemutatása

Szerző:Drucker György

Cím:A Népszövetség és az alkoholkérdés

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1932. évfolyam, I. szám

Oldalszám:47–54. oldal

Megjegyzés:Az alkoholellenes mozgalom és bírálói kongresszusainak és szervezeteinek tevékenysége és eredményei, a prohibíció lassú visszaszorulása.

Szerző:

Cím:Külpolitikai szemle

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1932. évfolyam, I. szám

Oldalszám:55–76. oldal

Szerző:

Cím:Török miniszterek Budapesten

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1932. évfolyam, I. szám

Oldalszám:55–76. oldal

Szerző:

Cím:A flottakérdés

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1932. évfolyam, I. szám

Oldalszám:55–76. oldal

Szerző:

Cím:Nyilatkozatok a békeszerződések revíziója mellett

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1932. évfolyam, I. szám

Oldalszám:55–76. oldal

Szerző:

Cím:Francia kormányférfiak Berlinben

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1932. évfolyam, I. szám

Oldalszám:55–76. oldal

Szerző:

Cím:Laval miniszterelnök Amerikában

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1932. évfolyam, I. szám

Oldalszám:55–76. oldal

Szerző:

Cím:Tárgyalások egy új német moratóriumról

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1932. évfolyam, I. szám

Oldalszám:55–76. oldal

Szerző:

Cím:Az olasz külügyminiszter Washingtonban

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1932. évfolyam, I. szám

Oldalszám:55–76. oldal

Szerző:

Cím:Németország belviszonyai

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1932. évfolyam, I. szám

Oldalszám:55–76. oldal

Szerző:

Cím:Német kormányválság

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1932. évfolyam, I. szám

Oldalszám:55–76. oldal

Szerző:

Cím:Maghiúsult Heimwehr-puccs Ausztriában

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1932. évfolyam, I. szám

Oldalszám:55–76. oldal

Szerző:

Cím:Ausztria pénzügyi válsága

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1932. évfolyam, I. szám

Oldalszám:55–76. oldal