Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Szerző: Berzeviczy Albert

Szerző:Berzeviczy Albert

Cím:Külpolitikánk feladatairól és nehézségeiről

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1925. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:192–202. oldal

Megjegyzés:Magyar Külügyi Társaság 1925. október 13-i nyíregyházi közgyűlésén tartott bemutatkozó előadás a magyar külpolitikának a nemzetközi rendszerbe való beilleszkedésének fontosságáról.

Szerző:Berzeviczy Albert

Cím:In memoriam Apponyi † (1846–1933)

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1933. évfolyam, II. szám

Oldalszám:97–100. oldal

Megjegyzés:A Magyar Külügyi Társaság elnökhelyettesének az 1933. február 10-i gyászülésén Apponyi Albert gróf felett elmondott emlékbeszéde.

Szerző:Berzeviczy Albert

Cím:Apponyi a nemzetközi politikában

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1934. évfolyam, II. szám

Oldalszám:107–113. oldal

Megjegyzés:A Magyar Külügyi Társaság elnökének beszéde Apponyi Albert gróf arcképének 1934. február 18-i ünnepélyes felavatásakor a Társaság egykori elnökének tevékenységéről.