Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Szerző: Huzella Tivadar

Szerző:Huzella Tivadar

Cím:A nemzetközi élet nemzeti és egyéni alapjai Társadalombiológiai tanulmány

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1925. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:259–283. oldal

Megjegyzés:Az orvostanár előadása a Magyar Külügyi Társaságban 1925. május 28-án az ún. „biológiai értelemben vett redukció” társadalmi szintű jelentkezésének kártékony hatásairól: a nemzeti eszmének a nemzetköziségben való feloldódásáról.

Szerző:Huzella Tivadar

Cím:Bolsevizmus–antibolsevizmus belháború–külháború társadalombiológiai nézőpontból

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1940. évfolyam, 4. szám

Oldalszám:321–329. oldal

Megjegyzés:A Magyar Külügyi Társaságban 1940. április 12-én tartott előadás melyben a mikrobiológiai törvényeknek a társadalomban való érvényesülését valló szerző kifejti az „intercelluláris teória és patológia” általa megalkotott rendszerét és az interperszonális elméletet s melynek végkövetkeztetésében az emberi boldogulás legmagasabb szintjét a portugáliai Salazar-féle fasiszta állam keretei közt látja elérhetőnek.