Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Szerző: Hantos Elemér

Szerző:Hantos Elemér

Cím:A közép-európai államok gazdasági egymásrautaltsága

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, I. szám

Oldalszám:56–64. oldal

Megjegyzés:A védővámos autarchia tízéves sikertelenségével szemben a közeledést és kooperációt propagáló, a közép-európai államok mint „a termelés és fogyasztás egyensúlyát biztosító gazdasági terület” egyesítését szorgalmazó publicisztika.

Szerző:Hantos Elemér

Cím:A világgazdaság racionalizálása

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, II. szám

Oldalszám:204–209. oldal

Megjegyzés:„A háború és következményei által szétrombolt világgazdasági szervezet” újjáépítése a túlzott behozatali akadályok felszámolása és „a világgazdaság egyöntetű és céltudatos irányítása” révén, a nem gazdasági szempontok lehetőség szerinti kikapcsolásával, a termelési–fogyasztási folyamat racionális összekötésével.

Szerző:Hantos Elemér

Cím:A gazdasági Népszövetség

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, II. szám

Oldalszám:146–150. oldal

Megjegyzés:Javaslat a Nemzetek Szövetsége mintájára egy nemzetközi gazdasági intézet létrehozására világgazdasági rendszeren belül jelentkező anomáliák felszámolása céljából.