Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Szerző: Hajdú József

Szerző:Hajdú József

Cím:Az utódállamok adózási rendszere

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:486–495. oldal

Megjegyzés:A Magyar Külügyi Társaság Közgazdasági szakosztályában 1930. március 5-én tartott erősen polemikus előadás a csehszlovákiai adóztatásnak az 1929. évi reform életbe léptetéséig fennállott anomáliáiról, a romániai adórendszer hiányosságairól, a jugoszláviai adózás aránytalanságairól.