Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Szerző: Weber Tibor

Szerző:Weber Tibor

Cím:India: az angol birodalom nagy problémája

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1932. évfolyam, II. szám

Oldalszám:169–176. oldal

Megjegyzés:India rövid gazdaság-, népesség- és politikai földrajzi leírása, a brit gyarmati berendezkedés, a Gandhi vezette nemzeti mozgalom és a brit részről szorgalmazott fokozatos függetlenedés tervezett folyamata.

Szerző:Weber Tibor

Cím:A közép-európai helyzet az angol külpolitika szemszögéből

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1934. évfolyam, II. szám

Oldalszám:140–146. oldal

Megjegyzés:Közép-Európa fogalmának felbukkanása, jelenléte az angol külpolitikai gondolkodásban, a párizsi békerendszer revíziójának megítélése Nagy-Britanniában.

Szerző:Weber Tibor

Cím:Az angol külpolitika irányvonalai

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1935. évfolyam, III. szám

Oldalszám:245–252. oldal

Megjegyzés:A brit külpolitikai gondolkodást meghatározó fő elvek, a brit honvédelmi doktrína kényszerű megváltozása, az aktuális brit külpolitika és Nagy-Britannia kiegyenlítő–összehangoló szerepe a Nemzetek Szövetségében.

Szerző:Weber Tibor

Cím:Az angol Királyi Külügyi Intézet szervezete, működése és jelentősége

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1937. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:85–92. oldal

Szerző:Weber Tibor

Cím:Az angol királyválság alkotmányjogi háttere és jelentősége

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1937. évfolyam, 2. szám

Oldalszám:136-146. oldal

Megjegyzés:A Magyar Külügyi Társaságban 1937. január 4-én tartott előadás VIII. Edward tervezett házasságáról és az így keletkezett politikai krízis megoldási variációiról (a „szentimentalisták” által javasolt morganatikus törvény megalkotása, a kormány lemondása, a házasság meghiúsulása és az uralkodó – végül valóban bekövetkezett – lemondása).

Szerző:Weber Tibor

Cím:A palesztinai kérdés megoldásának nehézségei

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1937. évfolyam, 4. szám

Oldalszám:366–371. oldal

Megjegyzés:A palesztinai brit mandátum, arab–zsidó összetűzések, az 1936. évi zavargások és a Palesztinai Királyi Bizottság javaslata a területnek egy–egy független arab és zsidó államra való felosztására 2:1 arányban és a szent helyek (Jeruzsálem, Betlehem, Názáret), valamint Haifa, Akkó, Tiberiás és a jeruzsálemi korridor brit igazgatás alá rendelésére; a tervezettel szemben felhozható kritikák.

Szerző:Weber Tibor

Cím:Anglia és a csehszlovák kérdés

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 4. szám

Oldalszám:440–445. oldal

Megjegyzés:Csehszlovákia nemzetközi helyzetének megingása az Anschluss után, a szudétanémet kisebbség követelései, Lord Runciman missziója és Neville Chamberlain brit miniszterelnök békéltető politikája.

Szerző:Weber Tibor

Cím:Világgazdaság

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1940. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:95–103. oldal

Szerző:Weber Tibor

Cím:Világgazdaság

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1940. évfolyam, 4. szám

Oldalszám:362–368. oldal

Szerző:Weber Tibor

Cím:Külpolitikai szemle

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1941. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:57–68. oldal

Megjegyzés:Az arany általános értékmérő szerepével kapcsolatos angol amerikai és német felfogás az aranystandard megrendülését követő évtized nemzetközi valutapolitikai és valutatechnikai nehézségei.

Szerző:Weber Tibor

Cím:Hordósy Iván †

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1942. évfolyam, 5. szám

Oldalszám:402–406. oldal

Szerző:Weber Tibor

Cím:A nemzetközi pénz Brit és amerikai valuta-tervek a háború utáni időszakra

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1943. évfolyam, 4. szám

Oldalszám:327–339. oldal

Megjegyzés:A nemzetközi valutarendszer megjavítását célzó 1943-ban megszületett brit Keynes-terv (White Paper. Proposals for an International Clearing Union) és amerikai White-terv (vagy Morgenthau-terv) összevetése.