Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Szerző: Balás Gábor

Szerző:Balás Gábor

Cím:A román belpolitika és a kisebbségek

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:31–40. oldal

Megjegyzés:A romániai politikai pártok, a Tatarescu-kormány és az erdélyi magyar kisebbség újabb sérelmei

Szerző:Balás Gábor

Cím:Balás Gábor: Magyarok Romániában

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1939. évfolyam, 4. szám

Oldalszám:397–400. oldal

Megjegyzés:A romániai magyarság elhelyezkedése a népszámlálási adatok korrekciójának módjai a moldvai csángók rövid históriája a kisebbségi szerződés előírásai és érvényesíthetőségének korlátai.

Szerző:Balás Gábor

Cím:Szociálpolitika

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1940. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:95–103. oldal

Szerző:Balás Gábor

Cím:I Vélemények az erdélyi kérdésről

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1940. évfolyam, 2. szám

Oldalszám:119–126. oldal

Megjegyzés:(A magyar–román viszony normalizálásának lehetőségei C. A. Macartney: Hungary and Her Successors [London–New York–Toronto 1940] c. műve alapján.)

Szerző:Balás Gábor

Cím:A Balkán Bizottság lapszemléje

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1940. évfolyam, 3. szám

Oldalszám:281–284. oldal

Szerző:Balás Gábor

Cím:A japán–magyar kultúregyezmény és annak eddigi kihatásai

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1941. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:22–23. oldal

Megjegyzés:Az első világháború után kétszeresére nőtt és nemzetiségi állammá lett Románia 1940. évi területi veszteségei a krízis nyomán hatalomra jutott Vasgárda rövid története.

Szerző:Balás Gábor

Cím:Nemzetközi jog

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1941. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:105–110. oldal

Szerző:Balás Gábor

Cím:Világgazdaság

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1941. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:105–110. oldal

Szerző:Balás Gábor

Cím:Szárazföldi út Indiába

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1941. évfolyam, 5. szám

Oldalszám:447–452. oldal

Megjegyzés:Az Európát Indiával összekötő a Kaukázuson és Iránon ill. Turkesztánon és Afganisztánon keresztül vezető út mentén fekvő területek gazdaság- és népességföldrajzi leírása.

Szerző:Balás Gábor

Cím:Kisebbségi kérdés

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1942. évfolyam, 6. szám

Oldalszám:485–488. oldal

Szerző:Balás Gábor

Cím:A románság útja a Balkántól Transznisztriáig

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1943. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:38–41. oldal

Megjegyzés:Az „Ősromán kisparaszti nép” származása vándorlásai megtelepülése a Kárpát-medencében Havaselvén Moldvában és Besszarábiában a legújabb „transznisztriai” foglalás.

Szerző:Balás Gábor

Cím:Svájci külföldkutató intézet alakult Zürichben

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1943. évfolyam, 4. szám

Oldalszám:357–361. oldal

Szerző:Balás Gábor

Cím:Délszláv válság

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1943. évfolyam, 5. szám

Oldalszám:398–402. oldal

Megjegyzés:A balkáni szláv népek és államok rövid története a kezdetektől az első Világháborúig Jugoszlávia belpolitikai viszonyai a két világháború között és a kibontakozó partizán-tevékenység.