Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Szerző: Czakó István, Drucker György, Horváth Jenő, Kokas Lajos, Kürthy Sándor, Párdányi Miklós, Váli Ferenc, (yr

Szerző:Czakó István, Drucker György, Horváth Jenő, Kokas Lajos, Kürthy Sándor, Párdányi Miklós, Váli Ferenc, (yr

Cím:Külpolitikai és általános kérdések

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:148–164. oldal

Szerző:Czakó István, Drucker György, Horváth Jenő, Kokas Lajos, Kürthy Sándor, Párdányi Miklós, Váli Ferenc, (yr

Cím:A lengyelség küzdelme a hármas felosztás idején

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 2. szám

Oldalszám:170–175. oldal

Megjegyzés:Az egykori lengyel miniszterelnökségi sajtófőnök, külpolitikai szakíró 1938. március 3-án a Magyar Külügyi Társaságban tartott előadása a lengyel nép függetlenségi harcának korszakairól és frontjairól: a fegyveres szabadságküzdelmekről, az irodalomról mint a politika és a nemzetépítés eszközéről, a galíciai lengyel tartományban vitt „organikus, pozitív politikáról” és a katolikus egyház tevékenységéről.