Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Szerző: Wesselényi Miklós báró

Szerző:Wesselényi Miklós báró

Cím:A második világháború okai

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1940. évfolyam, 6. szám

Oldalszám:484–494. oldal

Megjegyzés:A Párizs környéki békék által keltett problémák mint a második világháború fő okai: a leszerelés kérdése az utódállamok és a kisebbségek problémája a Nemzetek Szövetségének problémája Olaszország helyzete és a német probléma.

Szerző:Wesselényi Miklós báró

Cím:Törökország a világpolitikában

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1942. évfolyam, 2. szám

Oldalszám:108–113. oldal

Szerző:Wesselényi Miklós báró

Cím:A Fekete-tenger problémái

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1942. évfolyam, 6. szám

Oldalszám:448–453. oldal

Megjegyzés:A Boszporusz és a Dardanellák birtoklása miatti orosz–török ellentétek a 17. század végétől a legutóbbi időkig; a szorosok státusa a második világháborúban.