Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Szerző: Vaska Gyula

Szerző:Vaska Gyula

Cím:Svájc 1941 tavaszán

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1941. évfolyam, 4. szám

Oldalszám:336–340. oldal

Megjegyzés:A svájci kormányzatnak a háborús gazdálkodásra való felkészülést célzó intézkedései az 1930-as évek végén; a háborús gazdálkodás szervezetének működése 1939 szeptemberét?l.

Szerző:Vaska Gyula

Cím:A genfi Vöröskereszt szerepe megalakulásától napjainkig

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1941. évfolyam, 6. szám

Oldalszám:555–561. oldal

Megjegyzés:A fogságba esett sebesült katonákkal való bánásmódról rendelkező nemzetközi jogi szabályok a Vöröskereszt létrejötte szervezetének kialakulása és szerepe a második világháborúban.

Szerző:Vaska Gyula

Cím:A nemzetközi jog időszerű kérdései

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1942. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:63–68. oldal

Megjegyzés:(Beszélgetés Albert de Geouffre de La Pradelle professzorral Genfben.)

Szerző:Vaska Gyula

Cím:A „Federal Union” gondolat a háború utáni angolszász politikai irodalomban

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1942. évfolyam, 4. szám

Oldalszám:294–301. oldal

Megjegyzés:Clarence K. Streit: Union Now. A Proposal for a Federal Union of Democracies of the North Atlantic (London 1939) címmel megjelent a nyugati demokráciák – az Egyesült Államok Nagy-Britannia és öt domíniuma valamint Észak- és Nyugat-Európa nyolc állama – „egy nagy szövetséges köztársaságban való egyesülését” hirdető művének ismertetése és a témában született néhány egyéb mű bemutatása.

Szerző:Vaska Gyula

Cím:Hogyan képzeli el Beneš az új Európát

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1942. évfolyam, 5. szám

Oldalszám:359–361. oldal

Megjegyzés:Ismertetés a londoni csehszlovák emigráns kormány elnökének a New York-i Foreign Affairs 1942. januári számában megjelent The Organization of Postwar Europe c. cikkéről.

Szerző:Vaska Gyula

Cím:Nemzetközi nevelésügyi kérdések a háború után – angolszász szemmel nézve

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1943. évfolyam, 5. szám

Oldalszám:422–426. oldal

Megjegyzés:A New Education Fellowship által 1942. április 11–12-én rendezett nemzetközi nevelésügyi konferencián elfogadott memorandum (La Charte de l'Enfant) értelmében felállítandó International Education Office tervezett feladatai; az 1942. augusztus 13–20-i londoni nevelésügyi konferencia valamint amerikai vélemények a háború utáni németországi iskolai oktatás szabályozásáról.