Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Szerző: Nánay Béla

Szerző:Nánay Béla

Cím:Magyar terv az európai békéről – száz évvel ezelőtt Gróf Dessewffy Marcel az első magyar béketervelő

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1944. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:31–36. oldal

Megjegyzés:Az örök békét megvalósítani kívánó egyetemes állam eszméjének historikuma és Dessewffy Marcel gróf Beiträg zu einer Doctrin des menschlichen Friedens und des allmenschlichen Rechtszustandes [Pest 1861] c. munkájának tézisei.