Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Szerző: Horváth Jenő

Szerző:Horváth Jenő

Cím:Az európai béke biztosítékai a múlt században 1815–1914

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1920. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:16–39. oldal

Megjegyzés:A nemzetközi rendszer kialakulása a 17. században, a Szent Szövetség rendszere és a megváltoztatására tett kísérletek.

Szerző:Horváth Jenő

Cím:Résumé français de l'essai du Professeur Eug?ne Horváth sur les garanties de la paix européenne au XIX-me si?cle”

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1920. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:57–71. oldal

Megjegyzés:(Horváth Jenőnek 19. századi európai egyensúly feltételeiről szóló cikkének francia nyelvű rezüméje.)

Szerző:Horváth Jenő

Cím:Hellas A modern Görögország nemzetiségi, közgazdasági és politikai viszonyai 1821–1920

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1921. évfolyam, III-IV. szám

Oldalszám:89–176. oldal

Megjegyzés:(Áttekintés és irodalom Görögország aktuális állapotáról és modern kori politikai történetéről.)

Szerző:Horváth Jenő

Cím:A gyarmati mandátumokról

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1921. évfolyam, III-IV. szám

Oldalszám:89–176. oldal

Megjegyzés:(A nagyhatalmak és a Nemzetek Szövetsége gyarmati területekkel kapcsolatos politikája az elmúlt években.)

Szerző:Horváth Jenő

Cím:A Népszövetség eddigi működése

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1921. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:80–112. oldal

Megjegyzés:(A Nemzetek Szövetségének szervezete és működési szabályai, egyes szerveinek hatásköre és tevékenysége, eljárása vitás esetekben. Vö. 41., 47a és 80. sz.)

Szerző:Horváth Jenő

Cím:A Magyar Külügyi Társaság működése 1920–1921

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1921. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:121–137. oldal

Megjegyzés:(Az egyes osztályok kétévi tevékenysége és a Társaság kiadványai.)

Szerző:Horváth Jenő

Cím:Az angol restauráció politikája 1660–1681

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1922. évfolyam, III. szám

Oldalszám:194–228. oldal

Megjegyzés:A II. Károly által végrehajtott angliai restauráció politikai történetének összefoglalása.

Szerző:Horváth Jenő

Cím:George Canning and the Balkan Question

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1922. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:306–320. oldal

Megjegyzés:A 19. század első évtizedeinek jeles külügyminiszterének és kormányfőjének külpolitikája.

Szerző:Horváth Jenő

Cím:Bevezetés a Balkán-történet tanulmányozásához 395–1920

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1922. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:367–412. oldal

Megjegyzés:Vázlatos történeti leírás gazdag bibliográfiai tájékoztatóval kronológiai és országok szerinti bontásban.

Szerző:Horváth Jenő

Cím:Papers Relating to the History of Anglo–Hungarian relations 1188–1711

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1922. évfolyam, III. szám

Oldalszám:229–247. oldal

Megjegyzés:Az angol–magyar kapcsolatok áttekintése a témába vágó forráspublikációk bőséges felhasználásával.

Szerző:Horváth Jenő

Cím:Románia külpolitikája 1856–1920

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1923. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:67–89. oldal

Megjegyzés:Publicisztika arról, hogy a hatalmas területi gyarapodást elért Romániának a maga ellen kihívott szláv imperializmussal szemben szüksége van Magyarországra mint természetes szövetségesre.

Szerző:Horváth Jenő

Cím:Brazília 1822–1922

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1923. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:111–126. oldal

Megjegyzés:Földrajzi, gazdasági, kulturális, politikai és történeti áttekintés.

Szerző:Horváth Jenő

Cím:A pápai diplomácia

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1923. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:127–132. oldal

Megjegyzés:(A. Wynen: Die päpstliche Diplomatie geschichtlich und rechtlich dargestellt [Freiburg, 1922] c. könyvének ismertetése.)

Szerző:Horváth Jenő

Cím:A Népszövetség 1922 évi működése I rész 1922 január–június

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1923. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:133–167. oldal

Megjegyzés:(Vö. 14a, 41. és 80. sz.)

Szerző:Horváth Jenő

Cím:Diplomáciai történelem

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1923. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:194–198 oldal

Megjegyzés:(Wolfgang Windelbandnak a nagyhatalmak külpolitikájáról szóló Die auswärtige Politik der Grossmächte in der Neuzeit, 1494–1919 c. könyvének ismertetése.)

Szerző:Horváth Jenő

Cím:A legújabb kor története

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1923. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:194–198 oldal

Megjegyzés:Eduard Fueter Weltgeschichte der letzten hundert Jahre 1815–1920 c. munkájának ismertetése.)

Szerző:Horváth Jenő

Cím:Oroszország története 1878–1918

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1923. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:194–198 oldal

Megjegyzés:(Ismertetés Alfred von Hedenström Geschichte Russlands von 1878 bis 1918 c. művéről.)

Szerző:Horváth Jenő

Cím:A világháború dátuma (

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1923. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:194–198 oldal

Megjegyzés:(Kurt Jagow Daten des Weltkrieges. Vorgeschichte und Verlauf bis Ende 1921 c. könyvének ismertetése.)

Szerző:Horváth Jenő

Cím:Szent István könyvek

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1923. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:199–207 oldal

Megjegyzés:(Balanyi György, Alszeghy Zsolt és Miskolczy István munkáinak ismertetése.)

Szerző:Horváth Jenő

Cím:Az angol világpolitika

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1924. évfolyam, III-IV. szám

Oldalszám:271–278 oldal

Megjegyzés:Előadás a Magyar Külügyi Társaságban a független és önérdekű brit külpolitikáról a 16. századtól a világháborúig