Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Találatok:

5289 találat – Megjelenítve: 21-40

Szerző:Lutter János

Cím:Egyes államok fölvétele a Népszövetségbe

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1921. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:23–38. oldal

Megjegyzés:Az alapító és meghívott tagok mellé jelentkezett országok (Albánia, Ausztria, Azerbajdzsán, Bulgária, Costa Rica, Észtország Finnország, Grúzia, Izland, Lettország, Litvánia, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Örményország, San Marino és Ukrajna) felvételének körülményei.

Szerző:Paikert Alajos

Cím:Mezőgazdasági érdekek nemzetközi szervezete

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1921. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:39–48. oldal

Megjegyzés:Egyes országok földművelési minisztériumainak, társadalmi szervezeteinek, kamaráinak összevető bemutatása és a szerző által felállítani javasolt Nemzetközi Gazdaszövetség leírása.

Szerző:Magyary Géza

Cím:Az Állandó Nemzetközi Bíróság

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1921. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:49–55. oldal

Megjegyzés:Beszámoló az Állandó Nemzetközi Bíróság felállításának előmunkálatairól, a Bíróság szervezetét, hatáskörét, eljárásmódját rögzítő szabályzatról és a bírák megválasztásáról.

Szerző:

Cím:Források és Irodalom

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1921. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:56–79. oldal

Szerző:Spectator

Cím:A békeszerződések tragédiája

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1921. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:56–79. oldal

Megjegyzés:(Robert Lansing: The Peace Negotiations. A personal narrative [London–Edinburgh, 1921], André Tardieu: La paix [Párizs, 1921] és R. W. Seton-Watson: Europe in the Melting-pot [London, 1919] c. műve alapján.)

Szerző:Czakó István

Cím:A „Lansing-memoir”

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1921. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:56–79. oldal

Megjegyzés:(Robert Lansing: The Peace Negotiations. A personal narrative [London–Edinburgh, 1921] c. könyvének ismertetése.)

Szerző:

Cím:Diplomáciai történelem

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1921. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:56–79. oldal

Megjegyzés:(Horváth Jenő fenti cím alatt 1921-ben kiadott két kötetes művének ismertetése.)

Szerző:

Cím:Népszövetségi mozgalmak

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1921. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:80–112. oldal

Szerző:Horváth Jenő

Cím:A Népszövetség eddigi működése

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1921. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:80–112. oldal

Megjegyzés:(A Nemzetek Szövetségének szervezete és működési szabályai, egyes szerveinek hatásköre és tevékenysége, eljárása vitás esetekben. Vö. 41., 47a és 80. sz.)

Szerző:Dickinson Sir Willoughby

Cím:The Minorities in the Succession States in Eastern Europe

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1921. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:80–112. oldal

Megjegyzés:(Vázlat a kelet-európai utódállamok kisebbségeiről. A szerzőnek a Népszövetségi Ligák Uniója 1921. októberi bécsi ülésszakán beterjesztett memorandumának szövege.)

Szerző:Inagaki Morikacu

Cím:Washington-Konferenz und Volksmeinung in Japan (

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1921. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:80–112. oldal

Megjegyzés:(A washingtoni konferencia és a japán közvélemény. Angol fordításban is.)

Szerző:

Cím:M Doulcet francia követ bemutatkozása

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1921. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:80–112. oldal

Megjegyzés:(Jean Doulcet, az új budapesti francia követ bemutatkozó beszéde a kormányzó előtt és Horthy válasza.)

Szerző:

Cím:Tudomány és Művészet

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1921. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:113–120. oldal

Szerző:

Cím:A brüsszeli nemzetközi egyetem

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1921. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:113–120. oldal

Megjegyzés:(Az Henri de La Fontaine belga szenátor által kezdeményezett, 1920. szeptemberben alakult Egyetem szabályzatának ismertetése.)

Szerző:

Cím:A külügyi képzés német és francia intézményei

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1921. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:113–120. oldal

Megjegyzés:(Az École Libre des Sciences Politiques és a Deutsche Hochschule für Politik bemutatása.)

Szerző:

Cím:A külföldi kulturális kapcsolatok intézményei

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1921. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:113–120. oldal

Megjegyzés:(Egyetemek, egyesületek és intézetek Athéntól Tokióig.)

Szerző:

Cím:A Társaság Közleményei

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1921. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:121–137. oldal

Szerző:Horváth Jenő

Cím:A Magyar Külügyi Társaság működése 1920–1921

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1921. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:121–137. oldal

Megjegyzés:(Az egyes osztályok kétévi tevékenysége és a Társaság kiadványai.)

Szerző:

Cím:Jelentés a Népszövetség támogatása végett alakult társadalmi egyesületek Uniójának V 1921 évi genfi konferenciájáról

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1921. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:121–137. oldal

Megjegyzés:(A Népszövetségi Ligák Uniójának tevékenysége.)

Szerző:Paikert Alajos

Cím:Die Ergebnisse der Wiener Konferenz der Völkerbundligen

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1921. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:138–143. oldal

Megjegyzés:A Népszövetségi Ligák 1921. október 13–15-i bécsi konferenciájának témái és a megválasztott tisztségviselők