Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Szerző: Czakó István

Szerző:Czakó István

Cím:A „Lansing-memoir”

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1921. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:56–79. oldal

Megjegyzés:(Robert Lansing: The Peace Negotiations. A personal narrative [London–Edinburgh, 1921] c. könyvének ismertetése.)

Szerző:Czakó István

Cím:Multilaterális szerződések és a Szovjet elismerése

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:418–431. oldal

Megjegyzés:Neves nemzetközi jogászok állásfoglalásainak szemléje azzal kapcsolatban, hogy a Szovjetunió csatlakozása több multilaterális szerződéshez jelent-e változást diplomáciai elismerésében

Szerző:Czakó István

Cím:A hivatalos nyelvhasználat a nemzetközi jogban a világháború előtt

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, II. szám

Oldalszám:186–193. oldal

Megjegyzés:Nyelvhasználat a diplomáciában és a szerződéskötésben a 17. századtól a világháborús évekig. (Folytatása: 185. sz.)

Szerző:Czakó István

Cím:A hivatalos nyelvhasználat a nemzetközi jogban a világháború óta

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, III. szám

Oldalszám:340–349. oldal

Megjegyzés:A hivatalos nyelvhasználat a béketárgyalásokon, a nemzetközi szervezetekben és a nemzetközi döntőbíráskodásban a világháború óta. (Előzménye: 167. sz.)

Szerző:Czakó István

Cím:Hágai Állandó Nemzetközi Bíróság

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:516–521. oldal

Szerző:Czakó István

Cím:Az Unió külügyi hivatali aktáinak közzététele

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:516–521. oldal

Szerző:Czakó István

Cím:Hans Kelsen katedrát cserél

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:516–521. oldal

Szerző:Czakó István

Cím:Magyar diplomáciai nyelv

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1931. évfolyam, I. szám

Oldalszám:70–77. oldal

Szerző:Czakó István

Cím:Az Állandó Nemzetközi Bíróság új bírái

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1931. évfolyam, I. szám

Oldalszám:70–77. oldal

Szerző:Czakó István

Cím:A Harvard Law School hatvan nemzetközi jogi ösztöndíja

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1931. évfolyam, I. szám

Oldalszám:70–77. oldal

Szerző:Czakó István

Cím:A hágai „Recueil des Cours” újabb hat kötete

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1931. évfolyam, I. szám

Oldalszám:70–77. oldal

Szerző:Czakó István

Cím:Az Észak-Amerikai Unió külügyi szolgálatának új vizsgarendje

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1931. évfolyam, I. szám

Oldalszám:70–77. oldal

Szerző:Czakó István

Cím:A berlini „Institut für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht” újabb kiadványai

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1931. évfolyam, I. szám

Oldalszám:70–77. oldal

Szerző:Czakó István

Cím:International Conciliation

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1931. évfolyam, I. szám

Oldalszám:70–77. oldal

Szerző:Czakó István

Cím:Ösztöndíjak, kiadványok

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1931. évfolyam, II. szám

Oldalszám:223–227. oldal

Szerző:Czakó István

Cím:A Nemzetek Szövetségének tevékenysége 1930 november–december havában

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1931. évfolyam, II. szám

Oldalszám:227–237. oldal

Szerző:Czakó István

Cím:A Népszövetség új magyarországi levelezője

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1931. évfolyam, II. szám

Oldalszám:227–237. oldal

Szerző:Czakó István

Cím:A Népszövetség szervezeti reformja

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1931. évfolyam, II. szám

Oldalszám:227–237. oldal

Szerző:Czakó István

Cím:A Népszövetség 1931 évi költségvetése

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1931. évfolyam, III. szám

Oldalszám:365–370. oldal

Szerző:Czakó István

Cím:Nemzetközi jog

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1931. évfolyam, III. szám

Oldalszám:388–421. oldal