Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Szerző: Weninger László Vince

Szerző:Weninger László Vince

Cím:Nemzetközi jogi könyv- és folyóiratszemle

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, I. szám

Oldalszám:90–101. oldal

Szerző:Weninger László Vince

Cím:A Nemzetek Szövetsége jogi jellege és céljai

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, I. szám

Oldalszám:102–111. oldal

Szerző:Weninger László Vince

Cím:A Népszövetség tevékenysége 1928 júliusában (augusztus hóban, szeptember havában)

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, I. szám

Oldalszám:102–111. oldal

Szerző:Weninger László Vince

Cím:A Népszövetség tevékenysége 1928 október–december havában

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, II. szám

Oldalszám:244–249. oldal

Szerző:Weninger László Vince

Cím:Nemzetközi bíráskodás

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, II. szám

Oldalszám:253–255. oldal

Szerző:Weninger László Vince

Cím:Nemzetközi jogi könyv- és folyóiratszemle

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, III. szám

Oldalszám:352–355. oldal

Szerző:Weninger László Vince

Cím:A Nemzetek Szövetségének tevékenysége 1929 január (február és március) havában

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, III. szám

Oldalszám:355–359. oldal

Szerző:Weninger László Vince

Cím:Légi jogi kérdések

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:432–440. oldal

Megjegyzés:A különböző légi járművek idegen ország légterében történő közlekedésére vonatkozó szabályok áttekintése.

Szerző:Weninger László Vince

Cím:Nemzetközi jogi előadások a szegedi ügyvédi kongresszuson

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:476–482. oldal

Szerző:Weninger László Vince

Cím:Nemzetközi jogi könyvszemle

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:476–482. oldal

Szerző:Weninger László Vince

Cím:A Nemzetek Szövetségének tevékenysége április (május–július) havában

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:482–488. oldal

Szerző:Weninger László Vince

Cím:Népszövetségi szemle, A Nemzetek Szövetségének tevékenysége július (augusztus, szeptember) havában

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, I. szám

Oldalszám:87–89. oldal

Szerző:Weninger László Vince

Cím:A nemzetközi jog kodifikálása

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, II. szám

Oldalszám:224–233. oldal

Szerző:Weninger László Vince

Cím:Amerika csatlakozása a hágai Nemzetközi Bírósághoz

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, II. szám

Oldalszám:224–233. oldal

Szerző:Weninger László Vince

Cím:Vita a diplomáciai precedencia kérdéséről

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, II. szám

Oldalszám:224–233. oldal

Szerző:Weninger László Vince

Cím:A Nemzetek Szövetségének tevékenysége 1929 októbertől 1930 februárig

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, II. szám

Oldalszám:233–236. oldal

Szerző:Weninger László Vince

Cím:A diplomáciai testület doyensége

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, III. szám

Oldalszám:364–369. oldal

Szerző:Weninger László Vince

Cím:A hágai Nemzetközi jogi akadémia 1930-as tanfolyamai

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, III. szám

Oldalszám:364–369. oldal

Szerző:Weninger László Vince

Cím:A hágai Nemzetközi jogi akadémia hallgatóinak és volt hallgatóinak magyar egyesülete

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, III. szám

Oldalszám:364–369. oldal

Szerző:Weninger László Vince

Cím:Országos Nemzetközi Jogi Intézet

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, III. szám

Oldalszám:364–369. oldal

Megjegyzés:(Megjegyzések Geőcze Bertalan Magyar Jogi Szemlében megjelent tanulmányához. [A tanulmányt nem ismerjük.])