Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Szerző: Váli Ferenc

Szerző:Váli Ferenc

Cím:A budapesti egyetem pere a csehszlovák állam ellen

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1934. évfolyam, III. szám

Oldalszám:270–275. oldal

Megjegyzés:A Pázmány Péter Tudományegyetem törzsvagyonát képező vágsellyei és znióváraljai uradalmának a csehszlovák állam általi lefoglalása ellen indított per magyar részre kedvező elbírálása a hágai Állandó Nemzetközi Bíróságon 1933. december 15-én.

Szerző:Váli Ferenc

Cím:Állandó Nemzetközi Bíróság

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1936. évfolyam, I. szám

Oldalszám:85–87. oldal

Szerző:Váli Ferenc

Cím:A „Jakob”-féle választott bírósági ügy

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1936. évfolyam, I. szám

Oldalszám:85–87. oldal

Szerző:Váli Ferenc

Cím:Szovjet állampolgár felesége és a trianoni szerződés állampolgársági rendelkezései

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1936. évfolyam, I. szám

Oldalszám:85–87. oldal

Szerző:Váli Ferenc

Cím:Az Állandó Nemzetközi Bíróság módosított szervezeti szabályzata (statútuma)

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1936. évfolyam, II. szám

Oldalszám:187–192. oldal

Szerző:Váli Ferenc

Cím:Danzig alkotmánya és az új büntető törvények

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1936. évfolyam, II. szám

Oldalszám:187–192. oldal

Szerző:Váli Ferenc

Cím:Magyarország és Jugoszlávia pere a jugoszláv földbirtokreform megváltási összegeinek tárgyában

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1936. évfolyam, II. szám

Oldalszám:187–192. oldal

Szerző:Váli Ferenc

Cím:Nemzetközi Együttműködés szemléje

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1936. évfolyam, II. szám

Oldalszám:192–195. oldal

Szerző:Váli Ferenc

Cím:Magyarország és Jugoszlávia pere a jugoszláv földbirtokreform megváltási összegeinek fizetése iránt

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1936. évfolyam, III. szám

Oldalszám:314–317. oldal

Szerző:Váli Ferenc

Cím:Az Állandó Nemzetközi Bíróság új eljárási szabályzata

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1936. évfolyam, III. szám

Oldalszám:314–317. oldal

Szerző:Váli Ferenc

Cím:A vegyes döntőbíróságok helyzete Magyarország és a kisantant államok viszonylatában

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1937. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:82-85. oldal

Szerző:Váli Ferenc

Cím:A hágai Állandó Nemzetközi Bíróság

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1937. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:82-85. oldal

Szerző:Váli Ferenc

Cím:Magyarország és Jugoszlávia pere az Állandó Nemzetközi Bíróság előtt

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1937. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:82-85. oldal

Szerző:Váli Ferenc

Cím:Magyarország és Jugoszlávia pere az Állandó Nemzetközi Bíróság előtt

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1937. évfolyam, 2. szám

Oldalszám:199–203. oldal

Megjegyzés:Nemzetközi bíráskodás szemléje

Szerző:Váli Ferenc

Cím:Az Állandó Nemzetközi Bíróság

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1937. évfolyam, 4. szám

Oldalszám:411–414. oldal

Szerző:Váli Ferenc

Cím:Ĺke Hammarskjöld †

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1937. évfolyam, 4. szám

Oldalszám:411–414. oldal

Szerző:Váli Ferenc

Cím:Németalföld és Belgium pere a Maas vízhasználata miatt

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1937. évfolyam, 4. szám

Oldalszám:411–414. oldal

Szerző:Váli Ferenc

Cím:Nemzetközi jog

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 1. szám

Oldalszám:148–164. oldal

Szerző:Váli Ferenc

Cím:A krétai és szamoszi világítótornyok ügye

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 2. szám

Oldalszám:232–234. oldal

Szerző:Váli Ferenc

Cím:A Borchgrave-ügy

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1938. évfolyam, 2. szám

Oldalszám:232–234. oldal

Megjegyzés:(A belga követségi titkár ügye.)