Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Találatok:

5289 találat – Megjelenítve: 421-440

Szerző:Zelovich László

Cím:A Nemzetközi jóvátételi bank

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, I. szám

Oldalszám:122–130. oldal

Szerző:Zelovich László

Cím:Irodalom

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, I. szám

Oldalszám:122–130. oldal

Szerző:Fiedler Sándor báró

Cím:Bibliográfia

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, I. szám

Oldalszám:130–137 oldal

Szerző:Práznovszky Iván

Cím:Clémenceau 1841–1929

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, II. szám

Oldalszám:139–145. oldal

Megjegyzés:A politikától a békeszerződések idején rendezett elnökválasztáson elszenvedett kudarca miatt visszavonult volt francia miniszterelnök pályájának és államférfiúi karakterének bemutatása.

Szerző:Hantos Elemér

Cím:A gazdasági Népszövetség

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, II. szám

Oldalszám:146–150. oldal

Megjegyzés:Javaslat a Nemzetek Szövetsége mintájára egy nemzetközi gazdasági intézet létrehozására világgazdasági rendszeren belül jelentkező anomáliák felszámolása céljából.

Szerző:Egyed István

Cím:A magyar állam nemzetközi jogalanyisága 1918 előtt

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, II. szám

Oldalszám:151–156. oldal

Megjegyzés:Jogtörténeti tanulmány annak alátámasztására, hogy Magyarország 1526 és 1918 között is általában rendelkezett a nemzetközi jogalanyiság különböző ismérveivel és beleszólással külügyei intézésébe.

Szerző:Szent-Istvány Béla

Cím:Az Állandó Nemzetközi Bíróság véleményező hatásköre, a statútum módosítása és az Amerikai Egyesült Államok csatlakozása szempontjából

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, II. szám

Oldalszám:157–170. oldal

Megjegyzés:A hágai Bíróság szerkezeti átalakítására tett javaslatok, szervezeti és eljárási szabályzatának módosítása, és az Egyesült Államoknak a hágai Bíróság statútumához történő csatlakozásának esélyei.

Szerző:Póka-Pivny Béla

Cím:Háborúval fenyegetett vagy megtámadott országok pénzügyi támogatása

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, II. szám

Oldalszám:171–185. oldal

Megjegyzés:A Nemzetek Szövetsége napirendjén szereplő, az erőviszonyok kiegyenlítését célzó finn javaslat tárgyalásainak három éve.

Szerző:Czakó István

Cím:A hivatalos nyelvhasználat a nemzetközi jogban a világháború előtt

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, II. szám

Oldalszám:186–193. oldal

Megjegyzés:Nyelvhasználat a diplomáciában és a szerződéskötésben a 17. századtól a világháborús évekig. (Folytatása: 185. sz.)

Szerző:Gombó István

Cím:Magyarország és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, II. szám

Oldalszám:194–202. oldal

Megjegyzés:A magyar delegátusok munkája a Nemzetközi Munkaügyi Hivatalban 1922-től és szerepük a Nemzetközi Munkaügyi Egyetemes Értekezleteken. (Ígért folytatása elmaradt.)

Szerző:

Cím:Külpolitikai szemle

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, II. szám

Oldalszám:203–224. oldal

Szerző:

Cím:A második hágai értekezlet a jóvátétellel kapcsolatos kérdésekről (Németország, Magyarország, Ausztria, Bulgária)

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, II. szám

Oldalszám:203–224. oldal

Szerző:

Cím:A londoni flottaértekezlet

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, II. szám

Oldalszám:203–224. oldal

Szerző:

Cím:Az osztrák–olasz választott bírósági szerződés

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, II. szám

Oldalszám:203–224. oldal

Szerző:

Cím:A cseh-szlovák politika

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, II. szám

Oldalszám:203–224. oldal

Szerző:

Cím:Németország

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, II. szám

Oldalszám:203–224. oldal

Szerző:

Cím:A francia kormányválság

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, II. szám

Oldalszám:203–224. oldal

Szerző:

Cím:A spanyol diktatúra bukása

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, II. szám

Oldalszám:203–224. oldal

Szerző:

Cím:A szerb–horvát ellentét

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, II. szám

Oldalszám:203–224. oldal

Szerző:

Cím:A bolgár–jugoszláv viszony

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, II. szám

Oldalszám:203–224. oldal