Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Találatok:

5289 találat – Megjelenítve: 461-480

Szerző:Drucker György

Cím:Szociális Uniók

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, II. szám

Oldalszám:243–248. oldal

Szerző:Drucker György

Cím:Ifjúsági Uniók

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, II. szám

Oldalszám:243–248. oldal

Szerző:Drucker György

Cím:Gazdasági Uniók

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, II. szám

Oldalszám:243–248. oldal

Szerző:Drucker György

Cím:Forgalmi Uniók

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, II. szám

Oldalszám:243–248. oldal

Szerző:

Cím:Kisebbségi szemle

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, II. szám

Oldalszám:248–256. oldal

Szerző:Nagy Iván vitéz

Cím:Az Institut de Droit International

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, II. szám

Oldalszám:248–256. oldal

Szerző:Nagy Iván vitéz

Cím:Az “egységes” Jugoszlávia

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, II. szám

Oldalszám:248–256. oldal

Szerző:Nagy Iván vitéz

Cím:A Nemzetek Szövetsége

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, II. szám

Oldalszám:248–256. oldal

Szerző:Albrecht Ferenc, Kokas Lajos, vitéz Nagy Iván, (N.)

Cím:Irodalom

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, II. szám

Oldalszám:248–256. oldal

Szerző:Danilovics Pál

Cím:Nemzetközi szerződések szemléje, Az alkotmányosság helyreállítása óta kötött nemzetközi szerződéseink Betűsoros mutató a törvénybe iktatott nemzetközi szerződésekről 1920–1929

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, II. szám

Oldalszám:257–263. oldal

Megjegyzés:(Előzménye 115a., 131. és 159. sz. Folytatása: 227., 280., 585. és 711. sz.)

Szerző:

Cím:Világgazdasági szemle

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, II. szám

Oldalszám:263–266. oldal

Szerző:

Cím:A vámfegyverszünet tárgyában összehívott genfi értekezlet

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, II. szám

Oldalszám:263–266. oldal

Megjegyzés:(Vö. 194d sz.)

Szerző:Végh Jenő, Kokas Lajos

Cím:Irodalom

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, II. szám

Oldalszám:263–266. oldal

Szerző:Eöttevényi Olivér

Cím:Beszámoló a Magyar Külügyi Társaság munkásságáról 1929 december elejétől 1930 március hó közepéig

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, II. szám

Oldalszám:267–274. oldal

Szerző:Ignaz Seipel

Cím:A Népszövetségi Egyességokmány, mint a világbéke megalapozásának kiindulópontja

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, III. szám

Oldalszám:275–285. oldal

Megjegyzés:(Fordította: Kokas Lajos.) A volt osztrák kancellárnak a Magyar Külügyi Társaságban 1930. május 20-án tartott előadása a Nemzetek Szövetség létrehozásának körülményeiről, a szervezet céljairól, működéséről és a konfliktusok békés elrendezésében játszandó szerepéről. (Apponyi Albert gróf zárszavával.)

Szerző:Korányi Frigyes báró

Cím:A magyar jóvátétel kérdésének fejlődése az 1929 évi párisi konferenciáig

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, III. szám

Oldalszám:286–297. oldal

Megjegyzés:A Jóvátételi Bizottság tevékenysége, Magyarországra vonatkozó szigorú határozatai, a jóvátétel kérdése mögött meghúzódó politikai érdekek. (Folytatása: 215. sz.)

Szerző:Baumgarten Nándor

Cím:Nemzetközi bíráskodás a hágai és párisi egyezmények alapján

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, III. szám

Oldalszám:298–307. oldal

Megjegyzés:A hágai és párizsi egyezmények tartalma, a békeszerződésből folyó vitás kérdések rendezése céljából létrehozott Vegyes Döntőbíróságok működési nehézségei és az ún. „agrárperekkel” kapcsolatos tevékenysége.

Szerző:Horváth Jenő

Cím:Magyar lehetőségek a külpolitikában

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, III. szám

Oldalszám:308–320. oldal

Megjegyzés:Az Országos Kaszinóban 1930. március 11-én tartott előadás arról, hogy a trianoni béke megváltoztatásához be kell érnie egy olyan széleskörű (kül)politikai műveltséggel rendelkező generációnak, amely a Kárpát-medencei magyar hivatásnak a dualizmus-kori vezető rétegnél felelősebb és méltóbb örököse.

Szerző:Szondy Viktor

Cím:Az államterület büntetőjogi védelmének nemzetközi jogi korlátai

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, III. szám

Oldalszám:321–330. oldal

Megjegyzés:A kérdés elméleti áttekintése tekintélyes nemzetközi jogászok munkái alapján, gyakorlati példákkal alátámasztva

Szerző:Papp Zoltán óvári

Cím:A nemzetközi fizetések bankja

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1930. évfolyam, III. szám

Oldalszám:331–339. oldal

Megjegyzés:A Young-tervben módosított jóvátételi fizetések és egyéb nemzetközi pénzforgalmi akciók lebonyolítása céljából felállított Nemzetközi Fizetések Bankjának alapszabályai és tervezett hitelező tevékenysége.