Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Találatok:

5289 találat – Megjelenítve: 141-160

Szerző:Apponyi Albert gróf

Cím:Discours du comte Albert Apponyi, premier délégué de Hongrie, prononcé a la séance pléni?re de l'Assamblé de la Société des Nations, a Gen?ve, le 14 Septembre 1925

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1925. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:177–191. oldal

Megjegyzés:Apponyi Albert gróf magyar fődelegátus beszéde Magyarország pénzügyi stabilizációjáról, a biztonságról és a leszerelésről a Nemzetek Szövetsége közgyűlésének plenáris ülésén Genfben 1925. szeptember 14-én.

Szerző:Berzeviczy Albert

Cím:Külpolitikánk feladatairól és nehézségeiről

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1925. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:192–202. oldal

Megjegyzés:Magyar Külügyi Társaság 1925. október 13-i nyíregyházi közgyűlésén tartott bemutatkozó előadás a magyar külpolitikának a nemzetközi rendszerbe való beilleszkedésének fontosságáról.

Szerző:Horváth Jenő

Cím:A nemzetközi egyetemközi kapcsolatok

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1925. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:203–229. oldal

Megjegyzés:A Szellemi Együttműködés népszövetségi mozgalmának kezdetei és első évei, a nemzeti bizottságok listája, az 1925 nyarán megalakult párizsi intézet, az egyetemközi mozgalom eredményei és nemzeti szervezetei.

Szerző:Lutter János

Cím:A Nemzetek Szövetsége Tanácsának ülései és határozatai 1920-ban

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1925. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:230–258. oldal

Megjegyzés:A Nemzetek Szövetsége 7–11. ülésszakának munkája 1920. július 9 – december 18. és a Tanács egyre szaporodó feladatai. (Vö. 14a, 41. és 47a sz.)

Szerző:Huzella Tivadar

Cím:A nemzetközi élet nemzeti és egyéni alapjai Társadalombiológiai tanulmány

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1925. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:259–283. oldal

Megjegyzés:Az orvostanár előadása a Magyar Külügyi Társaságban 1925. május 28-án az ún. „biológiai értelemben vett redukció” társadalmi szintű jelentkezésének kártékony hatásairól: a nemzeti eszmének a nemzetköziségben való feloldódásáról.

Szerző:

Cím:A Népszövetségi Ligák Nemzetközi Uniójának 1925 évi júliusi varsói nagygyűlése

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1925. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:284–290. oldal

Megjegyzés:A Népszövetségi Egyesületek Magyar Federációja delegációjának sikeres szereplése a jogi, politikai, nevelési és kisebbségi bizottságokban.

Szerző:Eöttevényi Olivér

Cím:Beszámoló a Magyar Külügyi Társaság munkásságáról az 1924/25-iki egyesületi évben

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1925. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:291–299. oldal

Megjegyzés:Az 1925. június 16-i évi rendes közgyűlésen tartott előadás a Társaság központi munkájának, vidéki akcióinak és külföldi konferenciákon és mozgalmakban való részvételének eredményeiről.

Szerző:

Cím:Könyvismertetések

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1925. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:300–311. oldal

Megjegyzés:Hajnal Henrik, Horváth Jenő, Lutter János, –r

Szerző:Eöttevényi Olivér

Cím:A mi programunk

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, I. szám

Oldalszám:1–4. oldal

Megjegyzés:A Társaságnak a magyar közönség külpolitikai nevelését és a külföld felvilágosítását célul tűző programja és ebből fakadó feladatai.

Szerző:Gratz Gusztáv

Cím:Külpolitika és nemzetközi jog

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, I. szám

Oldalszám:5–17. oldal

Megjegyzés:A külpolitika kereteinek kiszélesedése, feladatainak bővülése, a külpolitika általános törvényszerűségei, a nemzetközi jogrend intézményei és működésük korlátai.

Szerző:(N. J.)

Cím:A Kellogg-paktum

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, I. szám

Oldalszám:18–36. oldal

Megjegyzés:A nemzetközi viták háborún kívüli eszközökkel való elintézését megfogalmazó, 1928. augusztus 27-én aláírt paktum előzményei és a különböző értékelések.

Szerző:Lukács György

Cím:A parlamentarizmus válsága

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, I. szám

Oldalszám:37–40. oldal

Megjegyzés:A parlamenti rendszer betegségei és ezek orvosságai.

Szerző:Horváth Jenő

Cím:A szabadságharc diplomáciája

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, I. szám

Oldalszám:41–55. oldal

Megjegyzés:A világháború óta előkerült vonatkozó levéltári dokumentumok alapján készített, elsősorban Teleki László, Szalay László és Pulszky Ferenc missziójáról szóló tanulmány a hiányzó összegző munka részleges pótlására.

Szerző:Hantos Elemér

Cím:A közép-európai államok gazdasági egymásrautaltsága

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, I. szám

Oldalszám:56–64. oldal

Megjegyzés:A védővámos autarchia tízéves sikertelenségével szemben a közeledést és kooperációt propagáló, a közép-európai államok mint „a termelés és fogyasztás egyensúlyát biztosító gazdasági terület” egyesítését szorgalmazó publicisztika.

Szerző:Paikert Alajos

Cím:A Népszövetségi Ligák jelentősége

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, I. szám

Oldalszám:65–68. oldal

Megjegyzés:A Népszövetségi Ligák, a status quo fenntartásában érdekelt országok befolyása alatt álló Nemzetek Szövetsége „mozgékony előőrsei”, hágai és prágai konferenciája 1929-ben.

Szerző:

Cím:Külpolitikai szemle

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, I. szám

Oldalszám:69–89. oldal

Szerző:

Cím:Magyarország és a kötelező nemzetközi bíráskodás

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, I. szám

Oldalszám:69–89. oldal

Szerző:

Cím:Az optánskérdés

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, I. szám

Oldalszám:69–89. oldal

Szerző:

Cím:A kisantant

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, I. szám

Oldalszám:69–89. oldal

Szerző:

Cím:Vita a „Burgenland” kérdéséről

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1929. évfolyam, I. szám

Oldalszám:69–89. oldal