Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Találatok:

5289 találat – Megjelenítve: 121-140

Szerző:Horváth Jenő

Cím:Az angol világpolitika

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1924. évfolyam, III-IV. szám

Oldalszám:271–278 oldal

Megjegyzés:Előadás a Magyar Külügyi Társaságban a független és önérdekű brit külpolitikáról a 16. századtól a világháborúig

Szerző:Lutter János

Cím:Híres diplomaták I Bismarck

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1924. évfolyam, III-IV. szám

Oldalszám:279–284. oldal

Megjegyzés:Politikai arcképvázlat az „érzelmek nélküli” államférfiról.

Szerző:Eöttevényi Olivér

Cím:A Magyar Külügyi Társaság munkássága 1923–24-ben

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1924. évfolyam, III-IV. szám

Oldalszám:285–309. oldal

Megjegyzés:A Társaság szervezete tisztségviselői, támogatói, bel- és külföldi munkája előadásokon és konferenciákon. Paikert Alajos 1924. április 6-i beszéde a Társaság addigi tevékenységéről

Szerző:Eöttevényi Olivér

Cím:Rapport sur l'activité de la Société Hongrois des Affaires Étrang?res et pour la Société des Nations en 1924

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1924. évfolyam, III-IV. szám

Oldalszám:310–313 oldal

Megjegyzés:Francia nyelvű rezümé a Társaság 1924. évi munkásságáról.

Szerző:Lukács György

Cím:Discours prononcé par M Georges De Lukács, a ministre a l'Assamblé Générale de l'Union Interparlamentaire le 23 aôut 1924 a Berne

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1925. évfolyam, I-III. szám

Oldalszám:1–7. oldal

Megjegyzés:Lukács György beszéde a kisebbségi kérdésről az Interparlamentáris Unió berni közgyűlésén 1924. augusztus 23-án. (Magyar fordítását ld. Lukács 1927 I. 151–160.)

Szerző:Práznovszky Iván

Cím:A magyar külpolitika feladatai

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1925. évfolyam, I-III. szám

Oldalszám:8–14. oldal

Megjegyzés:A debreceni vármegyeház termében 1924. november 8-án tartott, a megváltozott körülmények szabta új feladatokról: a külpolitikai alkalmazkodásról és problémáknak a külfölddel történő megismertetésének szükségességéről szóló előadás részlete

Szerző:Okolicsányi László

Cím:Lengyelország külpolitikája

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1925. évfolyam, I-III. szám

Oldalszám:15–25. oldal

Megjegyzés:A lengyel függetlenségi külpolitika a világháborúban és azt követően, valamint a magyar–lengyel kapcsolatok esélyei és hátráltató tényezői.

Szerző:Szádeczky-Kardoss Lajos

Cím:Külföldi kritikák a békekötésekről és a revízió kérdése

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1925. évfolyam, I-III. szám

Oldalszám:26–47. oldal

Megjegyzés:A Magyar Külügyi Társaság külpolitikai szakosztályában 1925. január 27-én tartott felolvasás: a Párizs környéki békerendszer bírálata európai és amerikai politikusok és publicisták, az Observer 1925. február 8-i revíziópárti cikke és a brit parlament magyarbarát csoportjának tevékenysége alapján.

Szerző:Pechány Adolf

Cím:A cseh külpolitika első öt éve

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1925. évfolyam, I-III. szám

Oldalszám:48–61. oldal

Megjegyzés:Előadás a Magyar Külügyi Társaságban a világháború idején kifejtett cseh propagandáról és a kisantant létrehozásáról.

Szerző:Morvay Győző

Cím:The Influence of the English Literature in Hungary

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1925. évfolyam, I-III. szám

Oldalszám:62–85. oldal

Megjegyzés:Gazdag életrajzi anyagra épülő tanulmány a brit irodalom magyarországi hatásáról és jelenlétéről Bédától Shaw-ig és Chestertonig.

Szerző:Horváth Jenő

Cím:Az ibériai világpolitika

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1925. évfolyam, I-III. szám

Oldalszám:86–101. oldal

Megjegyzés:A gyarmatbirodalmát elveszített Spanyolország és Portugália újra növekvő politikai befolyása Latin-Amerikában

Szerző:Kresz Károly

Cím:A Népszövetség gazdasági munkája

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1925. évfolyam, I-III. szám

Oldalszám:102–120 oldal

Megjegyzés:A Nemzetek Szövetsége gazdasági bizottságának és a Nemzetközi Munkaügyi Hivatalnak ötévi tevékenysége és a megbomlott gazdasági viszonyok megjavítása.

Szerző:Gratz Gusztáv

Cím:Új irányok a nemzetközi jogban

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1925. évfolyam, I-III. szám

Oldalszám:121–128. oldal

Megjegyzés:Előadás a Magyar Külügyi Társaság nemzetközi jogi szakosztályában neves nemzetközi jogászoknak az állami szuverenitás kérdésével kapcsolatos álláspontjától ill. a Nemzetek Szövetsége mint új minőségű nemzetközi intézmény létrejöttéről és szerepéről.

Szerző:Lukács György

Cím:La question de l'indigénat en Slovaquie Selon l'article 61 du traité de Trianon

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1925. évfolyam, I-III. szám

Oldalszám:129–134. oldal

Megjegyzés:Beszéd az Interparlamentáris Unió 1924. augusztus 21–29-i bern–genfi konferenciáján a csehszlovákiai állampolgársági jogokról, az optáns-problémáról és az utódállamok kisebbségi szerződéseiről.

Szerző:

Cím:Külügyminiszterünk és kormányunk békés törekvései és törekvések a szerb konfliktus lokalizálására (Jegyzetek a háborús felelősség kérdéséhez)

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1925. évfolyam, I-III. szám

Oldalszám:135–138. oldal

Megjegyzés:Diplomáciatörténeti adalékok Magyarországnak a világháború előidézésében való vétlenségének alátámasztására.

Szerző:Póka-Pivny Béla

Cím:Jelentés a Nemzetközi Parlamenti Kereskedelmi Konferencia 1924 évi junius 23–26 között Brüsszelben tartott üléséről

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1925. évfolyam, I-III. szám

Oldalszám:139–145. oldal

Megjegyzés:A Magyar Külügyi Társaság 1924. október 8-i ülésén tartott felolvasás a konferencia tíz napirendi pontjáról és tárgyalások menetéről.

Szerző:Póka-Pivny Béla

Cím:A Bern-genfi interparlamentáris konferencia

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1925. évfolyam, I-III. szám

Oldalszám:146–157. oldal

Megjegyzés:Az Interparlamentáris Unió magyar csoportjának 1924. november 7-i ülésén felolvasott jelentés kivonata a konferencián elhangzott fontosabb témákról: a külpolitika parlamenti ellenőrzéséről, a gyarmati mandátumokról, a be- és kivándorlás kérdéséről és a fegyverkezés korlátozásáról.

Szerző:Szterényi József báró

Cím:Das Reparationsproblem vom Gesichtpunkte der Schuldnerstaaten

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1925. évfolyam, I-III. szám

Oldalszám:159–166. oldal

Megjegyzés:A kereskedelmi miniszter beszéde a Bern–genfi interparlamentáris konferencián a jóvátételi kötelezettségekről a háborús felelősséget viselő államok szempontjából.

Szerző:Eöttevényi Olivér

Cím:Beszámoló a Magyar Külügyi Társaság munkásságáról

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1925. évfolyam, I-III. szám

Oldalszám:167–174. oldal

Megjegyzés:Hét új szakosztály megalakulása, felolvasói ciklus, új tagok és támogatók.

Szerző:

Cím:Résumé français des articles du présent numéro

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1925. évfolyam, I-III. szám

Oldalszám:175–176. oldal

Megjegyzés:A szám cikkeinek francia nyelvű rezüméje.