Repertórium

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944. (Kézirat. Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézete.) Bp., 1999. XXXVII + 416.

A Külügyi Szemle (1920-1944) teljes számai digitálisan az Országgyűlési Könyvtárban találhatóak meg

Irodalom: Zeidler Miklós: A Magyar Külügyi Társaság és folyóirata: a Külügyi Szemle (1920-1944) = Külügyi Szemle, Új folyam. I. évfolyam 1. sz. 151–177. p.

Az adatbázis az OTKA 109173. sz. program keretében készült el.

Szerző:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Névmutató:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Találatok:

5289 találat – Megjelenítve: 61-80

Szerző:

Cím:Források és Irodalom

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1922. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:321–327. oldal

Szerző:

Cím:Szerbia egyetemes leírása

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1922. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:321–327. oldal

Megjegyzés:(Németh Józsefnek a fenti cím alatt 1918–1920-ban megjelent könyvének ismertetése.)

Szerző:

Cím:Revue des Balkans

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1922. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:321–327. oldal

Megjegyzés:(A folyóirat 1922. évi cikkeinek szemléje.)

Szerző:

Cím:A római Kelet-európai Intézet

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1922. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:321–327. oldal

Szerző:

Cím:Erdély követei a Portán

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1922. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:321–327. oldal

Megjegyzés:(Ismertetés Bíró Vencel fenti címen Kolozsvárt 1921-ben megjelent munkájáról.)

Szerző:

Cím:Balkán Bizottság

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1922. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:321–327. oldal

Szerző:Paikert Alajos

Cím:Bulgária

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1922. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:328–335. oldal

Megjegyzés:A bolgár történelem vázlata, állami és gazdasági életének leírása, a neuillyi és s?vres-i békeszerződésben elszenvedett sérelmei a Magyar Külügyi Társaságban 1922. márciusban tartott előadáson.

Szerző:Németh József

Cím:Szerbia és az új Szerb–Horvát–Szlovén állam

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1922. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:336–353. oldal

Megjegyzés:A Szerb–Horvát–Szlovén állam földrajzi leírása, tagállamai történetének rövid összefoglalása, kulturális, gazdasági és politikai életének áttekintése.

Szerző:Kerekes Zoltán

Cím:Románia

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1922. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:354–366. oldal

Megjegyzés:Románia földrajzának és történetének, valamint kulturális, gazdasági és politikai életének áttekintése

Szerző:Horváth Jenő

Cím:Bevezetés a Balkán-történet tanulmányozásához 395–1920

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1922. évfolyam, IV. szám

Oldalszám:367–412. oldal

Megjegyzés:Vázlatos történeti leírás gazdag bibliográfiai tájékoztatóval kronológiai és országok szerinti bontásban.

Szerző:Horváth Jenő

Cím:Papers Relating to the History of Anglo–Hungarian relations 1188–1711

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1922. évfolyam, III. szám

Oldalszám:229–247. oldal

Megjegyzés:Az angol–magyar kapcsolatok áttekintése a témába vágó forráspublikációk bőséges felhasználásával.

Szerző:

Cím:Andrássy Gyula gróf: 1823–1923

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1923. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:1–2. oldal

Megjegyzés:Emléksorok a néhai miniszterelnök születésének századik évfordulójára.

Szerző:Andrássy Gyula gróf ifj.

Cím:Európa diplomáciai történelméről a frankfurti békétől a világháborúig 1871–1914

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1923. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:3–29 oldal

Megjegyzés:Az 1870-es évek európai nagyhatalmi diplomáciája Bismarck, Andrássy és Gorcsakov személyén keresztül. (Ígért folytatása elmaradt.)

Szerző:Fraknói Vilmos

Cím:Gróf Andrássy Gyula és a pápaválasztás 1878-ban

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1923. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:30–39. oldal

Megjegyzés:Rövid tanulmány Andrássy egyházpolitikai nézeteiről három francia nyelvű forrás részleteinek közlésével.

Szerző:Ludwig Ernő

Cím:A kisebbségi jogvédelem újabb etapjai

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1923. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:40–47. oldal

Megjegyzés:A magyar, szlovák és rutén kisebbség nemzetiségi sérelmei a szomszédos országokban a Népszövetségi Ligák Uniójának konferenciái és Theodor Ruyssen Situation actuelle des minorités c. 1922. júniusi jelentése alapján.

Szerző:Lutter János

Cím:A Nemzetek Szövetsége Tanácsának ülései és határozatai

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1923. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:48–66. oldal

Megjegyzés:Beszámoló a Nemzetek Szövetsége első hat tanácsi ülésszakának munkájáról 1920. január 16-tól június 16-ig. (Vö. 14., 47a és 80. sz.)

Szerző:Horváth Jenő

Cím:Románia külpolitikája 1856–1920

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1923. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:67–89. oldal

Megjegyzés:Publicisztika arról, hogy a hatalmas területi gyarapodást elért Romániának a maga ellen kihívott szláv imperializmussal szemben szüksége van Magyarországra mint természetes szövetségesre.

Szerző:Mezey István

Cím:Az orosz befolyás bukása a Távol-Keleten

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1923. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:90–98. oldal

Megjegyzés:Publicisztika az orosz közhatalomnak az utóbbi években a távol-keleti országrészekben bekövetkezett megingásáról és a térség bizonytalan hatalmi viszonyaiban rejlő lehetőségekről.

Szerző:Hajnal Henrik

Cím:A nemzetközi Duna Egyezmény

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1923. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:99–110. oldal

Megjegyzés:A Magyar Külügyi Társaság nemzetközi jogi osztályában tartott előadás a dunai hajózást szabályozó egyezményekről és ezek tárgyalásainak történetéről a 19. század közepétől az 1921. évi Duna Egyezmény megkötéséig.

Szerző:Horváth Jenő

Cím:Brazília 1822–1922

Kiadvány:Külügyi Szemle, 1923. évfolyam, I-II. szám

Oldalszám:111–126. oldal

Megjegyzés:Földrajzi, gazdasági, kulturális, politikai és történeti áttekintés.