Vincze Gábor: Romániai magyarság történeti kronológiája 1944-1989

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Helynév Intézmény Személynév

Év

1944.

Hónap

december

Nap

28.
Megszervezik a kolozsvári Magyar Tankerületi Főigazgatóságot, melynek élére Hadházy Sándor kerül. 19 ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár, Észak-Erdély

Intézmény

Magyar Tankerületi Főigazgatóság, Kolozsvári Magyar Egyetem

Személynév

Hadházy Sándor, Vasile Pogăceanu

Év

1945.

Hónap

február

Nap

6.
Kolozsváron ifj. Teofil Vescan, a Román Kommunista Párt észak-erdélyi megbízottja kezdeményezésére é ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár, Balázsfalva, Nagyszeben, Nagyvárad

Intézmény

Személynév

ifj. Teofil Vescan, Jordáky Lajos, Victor Pop, Iulian Chitta, Csiky Gyula, dr. Pelle János, Ványai Károly

Év

1945.

Hónap

február

Nap

7.
A Monitorul Oficialban megjelenik a 86/1945. sz. törvény, a „Nemzetiségi Statútum”. (A sokat bírált ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Országos Demokrata Arcvonal Észak-Erdélyi Központi Tanácsadó Testülete

Személynév

Jordáky Lajos, Bruder Ferenc, ifj. Teofil Vescan

Év

1945.

Hónap

február

Nap

12-14.
A kolozsvári Városházán ülésezik „Észak-Erdély parlamentje”, az ODA észak-erdélyi konferenciája, mel ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár, Uzon

Intézmény

ODA Észak-Erdélyi Központi Végrehajtó Bizottsága

Személynév

Venczel József, ifj. Teofil Vescan, Jordáky Lajos, Lakatos István, Nicolae Moldoveanu, Balogh Edgár, Bruder Ferenc, Demeter János, Tudor Bugnariu, Vasile Pogăceanu, Neumann Jenő, Goldberger Miklós

Év

1945.

Hónap

február

Nap

23.
A kolozsvári magyar egyetem szakszervezeti bizalmijai emlékiratban többek közt kérik a „hatos bizott ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Év

1945.

Hónap

március

Nap

8.
Kolozsváron megjelenik az Erdélyi Szikra a Kommunisták Romániai Pártja Észak-Erdélyi Tartományi Bizo ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Kommunisták Romániai Pártja Észak-Erdélyi Tartományi Bizottsága

Személynév

Nagy István, ifj. Teofil Vescan, Berde Mária

Év

1945.

Hónap

március

Nap

9.
Vasile Pogăceanu Kolozs megyei főispán – a „hatos bizottság” javaslatára hivatkozva – rendeletet ad ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Vasile Pogăceanu, Balogh Edgár, Demeter János, Gunda Béla, dr. Klimkó Dezső, dr. Ludány György, László Gyula, Szász István, dr. Obál Ferenc, Benedek István, Benedek Marcell

Év

1945.

Hónap

március

Nap

15.
Kolozsváron megnyílik az 1848–49-es Ereklyemúzeum. (Az anyagot Kiss Jenő és Bözödi György gyűjtötte ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár, Marosvásárhely

Intézmény

Ereklyemúzeum

Személynév

Kiss Jenő, Bözödi György

Év

1945.

Hónap

április

Nap

16-17.
Kolozsváron Aurel Potop nemzetnevelésügyi államtitkár és Luka László/Vasile Luca, az Országos Demokr ... Bővebben

Helynév

Nagyszeben, Kolozsvár

Intézmény

I. Ferdinánd Király Egyetem, Ferenc József Tudományegyetem

Személynév

Aurel Potop, Luka László/Vasile Luca, Balogh Ernő, Pásztai Géza, dr. Csőgör Lajos, Jordáky Lajos, Emil Petrovici, ifj. Teofil Vescan, David Prodan, Alexandru Roşca

Év

1945.

Hónap

április

Nap

25.
Bukarestben tovább folytatódtak a tárgyalások a kolozsvári magyar egyetem kérdésében. Az Észak-Erdél ... Bővebben

Helynév

Bukarest, Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Vescan, Voitec, Demeter János, Venczel József, Nagy Géza, Miskolczy Dezső, Jordáky Lajos, György Lajos, Jancsó Elemér, Buza László, Demeter János, Balogh Ernő, Dezső Lóránd, Veress Ferenc, Csőgör Lajos, Lakatos István

Év

1945.

Hónap

április

Nap

30.
Újabb delegáció (Kurkó Gyárfás, az MNSz elnöke, Czikó Nándor, a nemzetiségügyi minisztérium tanácsos ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Személynév

Kurkó Gyárfás, Czikó Nándor, Demeter János, Nagy Géza, Venczel József, Ştefan Voitec, Aurel Potop, Petru Groza, Dr. Csőgör Lajos,

Év

1945.

Hónap

június

Nap

2.
Csőgör Lajos, mint a magyar egyetem egyik szervezője tárgyal Bukarestben Ştefan Voitec nemzetnevelés ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Személynév

Csőgör Lajos, Ştefan Voitec, Aurel Potop, Demeter Jánost, Jancsó Elemért

Év

1945.

Hónap

június

Nap

5.
”Saját kérésére” fölmentik tisztségéből Tudor Bugnariut, Kolozsvár 1944. október 11. után kinevezett ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Tudor Bugnariut, Gheorghe Chiciudean, Demeter János, Dán István, dr. Csőgör Lajos, Demeter János, Jancsó Elemér

Év

1945.

Hónap

június

Nap

10-13.
Bukarestben a magyar és román egyetemek vezetői megbeszéléseket tartanak a vitás kérdésekről. A magy ... Bővebben

Helynév

Bukarest, Marosvásárhely

Intézmény

Személynév

Emil Petrovici

Év

1945.

Hónap

június

Nap

17.
Az MNSZ Országos Végrehajtó Bizottsága nevében Kurkó Gyárfás adakozásra szólítja fel Erdély magyar t ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár,

Intézmény

Személynév

Kurkó Gyárfás, Márton Áron, Teohari Georgescu

Év

1945.

Hónap

június

Nap

18.
Az eredménytelen tárgyalások ellenére megjelenik a román egyetemi átvételi bizottság, hogy kezdetét ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Ferenc József Tudományegyetem

Személynév

Groza, Voitec

Év

1945.

Hónap

július

Nap

6.
Bukaresti a minisztertanács döntést hoz arról, hogy a magyar egyetem orvostudományi karának Marosvás ... Bővebben

Helynév

Bukarest, Marosvásárhely

Intézmény

Személynév

Év

1945.

Hónap

július

Nap

16.
A nemzetnevelésügyi miniszérium államtitkára, Aurel Potop 169.049. sz. határozatával elrendeli, hogy ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Ferenc József Tudományegyetem, Kolozsvári Felsőfokú Kereskedelmi és Ipari Iskola, Bolyai Tudományegyetem

Személynév

Aurel Potop,

Év

1945.

Hónap

augusztus

Nap

6.
A Monitorul Oficialban – a nemzetiségi statútum végrehajtási utasításaként, illetve módosításaként – ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Év

1945.

Hónap

szeptember

Nap

16.
Egészségügyi okokra hivatkozva visszamegy Budapestre Haynal Imre professzor, aki 1944. szeptemberébe ... Bővebben

Helynév

Budapest, Kolozsvár

Intézmény

Ferenc József Tudományegyetem

Személynév

Haynal Imre,

Év

1945.

Hónap

október

Nap

20.
Megjelenik a Monitorul Oficialban a kolozsvári magyar egyetemi tanács kinevezése. Rektor: dr. Csőgör ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Bolyai Tudományegyetem

Személynév

dr. Csőgör Lajos, György Lajos, Molter Károly, Biró Vencel, Péterffy István, Balog Ernő, Jordáky Lajos, Vencel József, dr. Feszt György, Dr.Veres Ferenc, Petru Groza, Voitec

Év

1945.

Hónap

december

Nap

18.
A Monitorul Oficialban megjelenik a nemzetnevelési miniszter 347.101. sz. rendelete, mely szerint a ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem – Universitatea Bolyai din Cluj

Személynév

Év

1947.

Hónap

június

Nap

27.
A Világosságban éles kirohanást intéznek György Lajos egyetemi tanár, az Erdélyi Katolikus Státus vi ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Erdélyi Katolikus Státus

Személynév

György Lajos, Tamás Gáspár, Márton Áron, Tavaszy Sándor, Balogh Artúr, Bónis Györg

Év

1948.

Hónap

október

Nap

15.
A közoktatásügyi minisztérium – pár nappal később napvilágot látó – reformja szerint a felsőfokú okt ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Mechanikai Intézet, Almérnöki Intézet

Személynév

Év

1948.

Hónap

október

Nap

26.
Megjelenik a felsőoktatás átszervezéséről döntő 263.327. sz. közoktatásügyi miniszteri rendelet. A j ... Bővebben

Helynév

Marosvásárhely, Kolozsvár

Intézmény

Bolyai Tudományegyetem, Magyar Művészeti Intézet (Institutul de Arta cu limba de predare maghiare din Cluj), Agrártudományi Intézet (Institutul Agronomic) Növénytermesztési Fakultás

Személynév

Márkos Albert, Aurel Ciupe, Poór Lili, Kovács Zoltán

Év

1949.

Hónap

január

Nap

21.
Monitorul Oficial újabb kinevezéseket közöl a Bolyai Tudományegyetemre: Balogh Edgár lett a Bolyai T ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Bolyai Tudományegyetem

Személynév

Balogh Edgár, Jancsó Elemér, Demeter János, Zörgő Benjamin, Borbély Sámuel, Soós Ilona, Török Zoltán, Lazányi Endre

Év

1951.

Hónap

október

Nap

1.
Megkezdődik az oktatás a Babeş és a Bolyai Tudományegyetemek jogi karainak, és a Bolyai Tudományegye ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Kolozsvári Jog- és Közgazdaságtudományi Főiskolán (Institut de Ştiinţe Juridice din Cluj)

Személynév

Év

1956.

Hónap

október

Nap

20.
Közlemény jelenik meg az Előrében (másnap pedig a kolozsvári Igazságban): „Az illetékes szakminiszté ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Mezőgazdaságtudományi Intézet

Személynév

Év

1956.

Hónap

október

Nap

29.
Az RMP Központi Vezetése Politikai Bizottsága számára „a helyzetről és a pártszervek által foganatos ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár, Bukarest, Marosvásárhely, Temesvár

Intézmény

Személynév

Év

1959.

Hónap

április

Nap

20-23.
Az RMP Politikai Bizottság ülésén elfogadják a két „egyesítendő” egyetem új struktúráját (ezen belül ... Bővebben

Helynév

Intézmény

RMP Politikai Bizottság, Babeş-Bolyai Tudományegyetem,

Személynév

Gheorghe Gheorghiu-Dej