Vincze Gábor: Romániai magyarság történeti kronológiája 1944-1989

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Helynév Intézmény Személynév

Év

1944.

Hónap

október

Nap

19.
Szétesik a Nemzeti Demokrata Blokk, mivel a Nemzeti Parasztpárt és a Nemzeti Liberális Párt elutasít ... Bővebben

Helynév

Földvár, Foksány

Intézmény

Nemzeti Demokrata Blokk, Nemzeti Parasztpárt, Nemzeti Liberális Párt, Országos Demokrata Arcvonal

Személynév

Év

1944.

Hónap

november

Nap

11.
A marosvásárhelyi Magyar Demokrata Szövetség emlékiratot ad át a megye prefektusának, a „manista” Io ... Bővebben

Helynév

Marosvásárhely, Földvár

Intézmény

Személynév

Ioan Bozdoc

Év

1945.

Hónap

január

Nap

19.
Vasile Pogăceanu Kolozs megyei főispán rendeleti úton felfüggeszti a Kolozsvári Magyar Egyetem és a ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Kolozsvári Magyar Egyetem, Mezőgazdasági Főiskola

Személynév

Vasile Pogăceanu, Farkas Árpád, Dr. Csőgör Lajos, ifj. Teofil Vescan

Év

1945.

Hónap

január

Nap

24-e
és február 1-je között a kolozsvári („harmadikutas” irányzatot követő) Magyar Demokrata Egyetemi és ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár, Maros-Torda vármegye, Marosvásárhely

Intézmény

Magyar Demokrata Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete, Országos Demokrata Arcvonal

Személynév

Év

1945.

Hónap

január

Nap

28.
„Egyesülési” nagygyűlést tartanak Máramarosszigeten. (Január közepén Máramarosszigetet és a környező ... Bővebben

Helynév

Máramarossziget, Máramaros vármegye

Intézmény

Személynév

Iván Odovicsuk, Ny. Sz. Hruscsov

Év

1945.

Hónap

március

Nap

9.
Vasile Pogăceanu Kolozs megyei főispán – a „hatos bizottság” javaslatára hivatkozva – rendeletet ad ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Vasile Pogăceanu, Balogh Edgár, Demeter János, Gunda Béla, dr. Klimkó Dezső, dr. Ludány György, László Gyula, Szász István, dr. Obál Ferenc, Benedek István, Benedek Marcell

Év

1945.

Hónap

április

Nap

24.
A Monitorul Oficialban megjelenik a 312. törvényrendelet, a háborús bűnösök és az ország katasztrófá ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Év

1945.

Hónap

június

Nap

21.
A Magyar Népi Szövetség vezetősége újabb feljegyzést juttat el a kormányhoz, mivel az 1944. szeptemb ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Magyar Népi Szövetség

Személynév

Év

1945.

Hónap

október

Nap

10.
Megjelenik Lucreţiu Pătrăşcanu igazságügyi miniszter 105.005 sz. rendelete, mely szerint a magyar ha ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Lucreţiu Pătrăşcanu

Év

1945.

Hónap

október

Nap

19.
A bukaresti rádió közli a belügyminisztérium rendeletét: az útlevéllel rendelkező román állampolgáro ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Személynév

Év

1945.

Hónap

december

Nap

18.
A Monitorul Oficialban megjelenik a nemzetnevelési miniszter 347.101. sz. rendelete, mely szerint a ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem – Universitatea Bolyai din Cluj

Személynév

Év

1945.

Hónap

december

Nap

20.
A Monitorul Oficialban megjelent rendelet engedélyezi a Bolyai Tudományegyetemen gyógyszerészeti fak ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Bolyai Tudományegyetem

Személynév

Év

1946.

Hónap

január

Nap

1.
Megjelenik a nemzetnevelési miniszter 355.523 sz. rendelete, miszerint elismerik az 1940–44 között s ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Év

1946.

Hónap

március

Nap

13.
A Monitorul Oficialban megjelenik a nemzetnevelésügyi miniszter 39.326-os sz. rendelete, mely szerin ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Személynév

Év

1947.

Hónap

június

Nap

16.
A kolozsvári Igazságban durva sajtótámadás jelenik meg Bónis György, a Bolyai Tudományegyetem jogtör ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Bolyai Tudományegyetem

Személynév

Bónis György, Jakab Antal,

Év

1947.

Hónap

augusztus

Nap

15.
Reggel hat órakor a bukaresti rádió beolvassa a pénzstabilizációról szóló híreket: egy új lej húszez ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Személynév

Év

1947.

Hónap

szeptember

Nap

15-16.
Megkezdődik az erdélyi magyar hadifoglyok hazabocsátása a máramarosszigeti és focşani-i hadifogolytá ... Bővebben

Helynév

Máramarossziget, Focşani

Intézmény

Személynév

Év

1947.

Hónap

november

Nap

22-25.
Bukarestben magyar–román kormányközi tárgyalások folynak, melynek magyar részről Dinnyés Lajos, Ortu ... Bővebben

Helynév

Bukarest, Kolozsvár, Bukarest

Intézmény

Személynév

Dinnyés Lajos, Ortutay Gyula, Révai József, Marosán György, Szentiványi István, Erdei Ferenc

Év

1947.

Hónap

december

Nap

9.
A Bolyai Tudományegyetem és a román egyetem diáksága egységes diákszervezetet hoz létre, a Román Egy ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Bolyai Tudományegyetem, Román Egyetemi Hallgatók Országos Szervezete

Személynév

Páll Árpád

Év

1948.

Hónap

szeptember

Nap

18.
Megjelenik a 243. sz. rendelet az elismert felekezetek püspökségeinek számáról és a főpapok kinevezé ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Scheffler János, Pacha Ágoston, Alexandru Cisar, Márton Áron, Anton Durcovici, Iuliu Hossu

Év

1949.

Hónap

január

Nap

31.
A Monitorul Oficialban megjelent rendelettel feloszlatnak több (nem csak magyar) közművelődési és eg ... Bővebben

Helynév

Marosvásárhely, Torda, Nyárádszereda,

Intézmény

Személynév

Év

1949.

Hónap

április

Nap

10.
Megkeződik a néptanácsok ideiglenes bizottságainak a beiktatása. (Egyebek mellett magyar tanácselnök ... Bővebben

Helynév

Nagyvárad, Marosvásárhely, Bihar megye, Csík megye, Háromszék megye, Udvarhely megye

Intézmény

Személynév

Év

1949.

Hónap

december

Nap

17.
Váratlanul elhurcolják Szatmárnémetiből Pakocs Károly püspöki helynököt. 1950. október 15-én– ugyanc ... Bővebben

Helynév

Szatmárnémeti

Intézmény

Személynév

Pakocs Károly, Scheffler János

Év

1950.

Hónap

július

Nap

11.
Megjelenik a 153. sz. belügyminiszteri rendelet, mely szerint tíz napon belül be kell szolgáltatni a ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Év

1953.

Hónap

január

Nap

14.
Az RMP Központi Vezetésének rendelete a néptanácsokra ruházza át mindazokat a feladatokat, amelyeket ... Bővebben

Helynév

Intézmény

RMP Központi Vezetése,

Személynév

Év

1954.

Hónap

november

Nap

4.
Temesváron a kórházban meghal Pacha Ágoston (Móriczföld, 1870.) temesvári római katolikus megyéspüsp ... Bővebben

Helynév

Temesvár

Intézmény

Személynév

Pacha Ágoston,

Év

1955.

Hónap

december

Nap

21.
Sztálin születésnapján Marosvásárhelyen a központban felavatják a monumentális szobrát, Izsák Márton ... Bővebben

Helynév

Marosvásárhely

Intézmény

Személynév

Izsák Márton, Csorvássy István,

Év

1959.

Hónap

május

Nap

27.
A Hivatalos Közlönyben megjelenik a 166. sz. rendelet, amely értelmébe létrejött Románia és Magyaror ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Év

1962.

Hónap

december

Nap

2.
Kolozsváron meghal Bíró Vencel (Vértessomló, 1885.) piarista történész, író. 1934-től az önálló erdé ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Bíró Vencel,

Év

1963.

Hónap

január

Nap

19.
A Hivatalos Közlönyben megjelent 1056. sz. rendelet első paragrafusa szerint írógép csak rendőrségi ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Év

1964.

Hónap

december

Nap

18.
A Hivatalos Közlönyben megjelent 799. sz. rendelet több erdélyi magyar többségű település megváltozo ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Év

1969.

Hónap

július

Nap

3.
A 371. sz. minisztertanácsi rendelet megerősíti a nemzeti kisebbségeknek azt a jogát, hogy mindazokb ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Év

1974.

Hónap

augusztus

Nap

21.
Szabófalván meghal Lakatos Demeter (Szabófalva, 1911.) moldvai csángó-magyar népköltő. Tehetségére a ... Bővebben

Helynév

Szabófalva

Intézmény

Személynév

Lakatos Demeter

Év

1974.

Hónap

december

Nap

9.
Megjelenik az államtanács december 6-i, 225. sz. törvényerejű rendelete, melynek értelmében – az els ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Államtanács

Személynév

Ilie Verdeţi, Biczó György,

Év

1976.

Hónap

november

Nap

9.
Megjelenik az államtanács november 5-i, 372. sz. törvényerejű rendelete, melynek értelmében a 89/197 ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Államtanács

Személynév

Év

1979.

Hónap

július

Nap

26.
Az Államtanács rendelete korlátozza a külföldiek üzemanyag-vásárlását (csak valutáért vásárolhatnak ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Államtanács

Személynév

Év

1983.

Hónap

március

Nap

30.
Megjelenik az államtanács 98. sz. törvényerejű rendelete, mely szerint belügyminiszteri engedély kel ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Államtanács

Személynév

Év

1983.

Hónap

május

Nap

25.
Elhagyja Romániát a nagyváradi Ara-Kovács Attila, az Ellenpontok egyik szerkesztője.   ? 1984. júliu ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Ara-Kovács Attila

Év

1985.

Hónap

március

Nap

1.
Egy „belső” belügyminiszteri rendelet megtiltja, hogy családtagok egy időben hagyják el útlevéllel a ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév