Vincze Gábor: Romániai magyarság történeti kronológiája 1944-1989

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Helynév Intézmény Személynév

Év

1944.

Hónap

szeptember

Nap

26.
Az előző nap néhány helybeli román által Szárazajtára hívott, mintegy harminc-harmincöt fős, Olteanu ... Bővebben

Helynév

Szárazajta, Gyergyószentmiklós, Nagyszalonta,

Intézmény

Nemzeti Demokrata Front (Frontul Naţional Democrat din România) Országos Demokrata Arcvonal

Személynév

Malinovszkij

Év

1944.

Hónap

október

Nap

6.
A Magyar Dolgozók Szövetsége dél-erdélyi csoportja az október 4–5-i bukaresti tárgyalásai alapján ha ... Bővebben

Helynév

Nagyszalonta,

Intézmény

Magyar Dolgozók Szövetsége

Személynév

Év

1944.

Hónap

november

Nap

3.
A rendőrquestor visszakíséri Nagyenyedről Gyulafehérvári székhelyére Márton Áron római katolikus püs ... Bővebben

Helynév

Nagyenyed, Gyulafehérvár,

Intézmény

Személynév

Márton Áron

Év

1944.

Hónap

november

Nap

11.
A marosvásárhelyi Magyar Demokrata Szövetség emlékiratot ad át a megye prefektusának, a „manista” Io ... Bővebben

Helynév

Marosvásárhely, Földvár

Intézmény

Személynév

Ioan Bozdoc

Év

1944.

Hónap

december

Nap

1.
Kolozsváron „Észak-Erdély ügyeinek intézése” céljából megalakul az ODA Észak-Erdélyi Központi (Legfe ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár, Csík vármegye, Udvarhely vármegye, Marosvásárhely,

Intézmény

ODA Észak-Erdélyi Központi (Legfelsőbb) Tanácsadó Testülete

Személynév

id. Teofil Vescan, Szabédi László

Év

1944.

Hónap

december

Nap

6.
Megalakul Nicolae Rădescu tábornok kormánya (korábban vezérkari főnök volt). A kormányfő magának tar ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Nicolae Rădescu, Teohari Georgescu, Lucreţiu Pătrăşcanu, Petru Groza, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion Negulescu

Év

1944.

Hónap

december

Nap

19.
A Monitorul Oficialban megjelenik a 641. sz. törvény, miszerint eltörlik a „faji törvényhozás” törvé ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Év

1945.

Hónap

január

Nap

24-e
és február 1-je között a kolozsvári („harmadikutas” irányzatot követő) Magyar Demokrata Egyetemi és ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár, Maros-Torda vármegye, Marosvásárhely

Intézmény

Magyar Demokrata Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete, Országos Demokrata Arcvonal

Személynév

Év

1946.

Hónap

február

Nap

4.
A Monitorul Oficialban megjelenik az 57. sz. minisztertanácsi határozat, mellyel állami színházzá ny ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

marosvásárhelyi Székely Színház (Teatrul Secuiesc din Târgul Mureş)

Személynév

Kemény János.

Év

1946.

Hónap

március

Nap

18-20.
Brassóban tartják az MNSZ „százas” intézőbizottsági ülését. A gyűlés egyik legfontosabb eredménye, h ... Bővebben

Helynév

Brassó

Intézmény

MNSZ

Személynév

Év

1947.

Hónap

április

Nap

12-14.
Csíkszeredában tartják a négy székely vármegye közbirtokosságainak kongresszusát, melyet az Magyar N ... Bővebben

Helynév

Csíkszereda

Intézmény

Magyar Népi Szövetség Központi Intézőbizottsága

Személynév

Év

1951.

Hónap

április

Nap

18.
A magyar hatóságok kiadják Romániának (a még március 15-én letartóztatott) a magyar állapolgárságú D ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Demeter Béla, Teleki Béla, Csőgör Lajos, Márton Áron, Demeter János, Venczel József, Korparich Ede

Év

1952.

Hónap

március

Nap

4.
Felmentik pénzügyminiszteri tisztségéből Lukát.   ? 1952. május 26–27.

Helynév

Intézmény

Személynév

Luka László/Vasile Luca

Év

1953.

Hónap

július

Nap

18.
Letartóztatják Birtók Ferenc brassó–bolonyai plébánost. 4 hónapi brassói raboskodás után átviszik a ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Birtók Ferenc, Adorján Károly

Év

1954.

Hónap

december

Nap

27.
Az Előrében megjelenik a Román Munkáspárt Központi Vezetése és a Minisztertanács határozata a jegyre ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Román Munkáspárt

Személynév

Év

1956.

Hónap

február

Nap

29.
A rîmnicu sărat-i börtönben meghal Sándor Imre (Csíkverebes, 1893) gyulafehérvári titkos ordinárius, ... Bővebben

Helynév

Rîmnicu Sărat

Intézmény

Személynév

Sándor Imre

Év

1956.

Hónap

október

Nap

10.
Az Előre információi szerint a Román Munkáspárt Központi Vezetősége határozata értelmében „rövidesen ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Román Munkáspárt Központi Vezetősége

Személynév

Év

1958.

Hónap

október

Nap

29.
Temesváron a magyar líceum kilenc tanulóját, tizenkét-tizenhárom éves kisdiákokat (akik „Bíbor Banda ... Bővebben

Helynév

Temesvár

Intézmény

Személynév

Év

1959.

Hónap

szeptember

Nap

15.
A Macskási-féle katonai törvényszék Kolozsváron ítéletet hoz a csíkszeredai középiskolai tanárok ügy ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Macskási Pál, Puskás Attila, Palczer Károlyt, Bereczk Lajos, Lőrinczi Jánost, Kovács Gyula, László Gizella,

Év

1961.

Hónap

december

Nap

15-16.
A kolozsvári katonai törvényszék Nagyváradra kihelyezett tanácsa előtt folyik a Szabadságra Vágyó If ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Szabadságra Vágyó Ifjak Szervezete

Személynév

Év

1963.

Hónap

tavaszán

Nap

az emigrációban élő magyar diákság szervezete, a Genfben székelő MEFESZ (Magyar Egyetemista és Főisk ... Bővebben

Helynév

Genf

Intézmény

MEFESZ (Magyar Egyetemista és Főiskolai Hallgatók Szövetsége)

Személynév

Év

1968.

Hónap

március

Nap

21-23.
A Hivatalos Közlönyben megjelenik a minisztertanács határozata a Művelődés- és Művészetügyi Állami B ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Művelődés- és Művészetügyi Állami Bizottság

Személynév

Bene József, Csíky András, Hajdú Győző, Horváth Imre, Kovács György, Létay Lajos, Sütő András, Székely Zoltán, Domokos Géza

Év

1968.

Hónap

május

Nap

18.
A budapesti Élet és Irodalomban ismertetik a Magyar Írók Szövetsége Kritikai Szakosztályában megrend ... Bővebben

Helynév

Budapest

Intézmény

Román Írószövetség, Magyar Írószövetség

Személynév

Domokos Géza, Huszár Sándor, Szász János

Év

1971.

Hónap

január

Nap

5.
Karikás Péter, a külügyminisztérium román referense az év végi erdélyi útjáról (Arad, Kolozsvár, Szé ... Bővebben

Helynév

Arad, Kolozsvár, Szék

Intézmény

Személynév

Karikás Péter

Év

1971.

Hónap

december

Nap

a minisztertanács – nyilvánosságra nem hozott – határozatával megszigorítja a külföldiekkel való kap ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Év

1975.

Hónap

augusztus

Nap

1.
Mondvacsinált indokkal felmentik a Szocialista Művelődés és Nevelés Tanácsának „Az együttélő nemzeti ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Szocialista Művelődés és Nevelés Tanácsa, Együttélő Nemzetiségek Művelődési és Nevelési Főigazgatósága

Személynév

Gálfalvi Zsolt

Év

1978.

Hónap

április

Nap

28-29.
Sepsiszentgyörgyön országos nemzetiségi színházi kollokviumot tartanak.

Helynév

Sepsiszentgyörgy

Intézmény

Személynév

Év

1989.

Hónap

június

Nap

15.
A budapesti minisztertanács határozatot hoz menekülteket befogadó állomások felállításáról az ország ... Bővebben

Helynév

Budapest

Intézmény

Személynév