Vincze Gábor: Romániai magyarság történeti kronológiája 1944-1989

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Helynév Intézmény Személynév

Év

1944.

Hónap

szeptember

Nap

22.
A szovjet–román erők visszafoglalják Aradot.

Helynév

Arad,

Intézmény

Személynév

Év

1944.

Hónap

szeptember

Nap

24.
A Fekete-Kőrös-menti Gyantán a 3. román hegyivadász hadosztály csapatai nyomában érkező ún. „»Someşu ... Bővebben

Helynév

Gyanta,

Intézmény

Kommunisták Észak-Erdélyi Pártja,

Személynév

Teodor Brîndea, Simó Gyula, Veress Pál, Nemes József, Jakab Sándor, ifj. Teofil Vescan, Nicolae Goldberger

Év

1944.

Hónap

október

Nap

6.
A Magyar Dolgozók Szövetsége dél-erdélyi csoportja az október 4–5-i bukaresti tárgyalásai alapján ha ... Bővebben

Helynév

Nagyszalonta,

Intézmény

Magyar Dolgozók Szövetsége

Személynév

Év

1944.

Hónap

október

Nap

9.
Kolozsvárt elhagyják az utolsó csendőralakulatok, a katonaság maradék csapatai, valamint a közigazga ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Nagy József, Kovács Katona Jenő

Év

1945.

Hónap

január

Nap

1-6.
Szatmárnémetiből és környékéről több ezer német származású (sváb) polgári lakost szovjet kényszermun ... Bővebben

Helynév

Szatmárnémeti, Érmellék, Érmindszent, Érszentkirály, Tasnád

Intézmény

Személynév

dr. Czumbel Lajos, dr. Mellau Ferenc, dr. Gruber Ernő, Szeibel János, Láng Lajos, Lengyel László, dr. Semptey Gellért, Simon Károly ferences szerzetesek.

Év

1945.

Hónap

november

Nap

15-18.
Marosvásárhelyen ülésezik az MNSZ „százas” intézőbizottsága, melyet eredetileg október 27-re hívtak ... Bővebben

Helynév

Marosvásárhely

Intézmény

MNSZ

Személynév

Bányai László,Jancsó Elemér, dr. Csőgör Lajos

Év

1945.

Hónap

december

Nap

31.
Bukarestbe érkezik Andrej J. Visinszkij, Kenneth W. Clark-Kerr, és W. Averell Harriman, a Szövetségk ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Szövetségközi Bizottság

Személynév

Andrej J. Visinszkij, Kenneth W, Clark-Kerr, W. Averell Harrima, Emil Haţieganu, Mihail Romnâceanu, Ion Mihalache, Constantin „Bebe” Brătianu

Év

1946.

Hónap

február

Nap

9.
A Magyar Népi Szövetség Központi Végrehajtó Bizottsága közleményt bocsájt ki annak kapcsán, hogy a m ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Magyar Népi Szövetség Központi Végrehajtó Bizottsága

Személynév

Év

1947.

Hónap

szeptember

Nap

2.
Megjelenik a bukaresti Romániai Magyar Szó első száma, mint „országos demokratikus napilap”. Felelős ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Személynév

Robotos Imre

Év

1948.

Hónap

február

Nap

27.
A Román Munkáspárt, a Magyar Népi Szövetség, az Ekésfront, és a Nemzeti Néppárt megalakítják a Népi ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Népi Demokrácia Frontját (Frontul Democraţiei Populare)

Személynév

Kacsó Sándor, Czikó Lőrinc, Takács Lajos

Év

1949.

Hónap

nyarán-őszén

Nap

visszatér Magyarországra a Bolyai Tudományegyetemről László Gyula, Módi Mihály, Tettamanti Béla, Inc ... Bővebben

Helynév

Marosvásárhely

Intézmény

Bolyai Tudományegyetemről

Személynév

László Gyula, Módi Mihály, Tettamanti Béla, Incze Miklós, Vargha László, Borbély Sámuel, Láng István, Krompecher István, Mosonyi István, Entz Géza

Év

1949.

Hónap

december

Nap

20.
Az Elnöki Tanács határozatot hoz arról, hogy szobrot állítanak Sztálinnak. Többek között: Bukarestbe ... Bővebben

Helynév

Bukarest, Brassó

Intézmény

Személynév

Év

1949.

Hónap

végén

Nap

kiadják a – nyilvánosságra nem hozott – 86.311/49. sz. igazságügyi miniszteri rendeletet. Ebben mind ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Erdélyi Múzeum-Egyesület, Petőfi Közművelődési Egyesület (volt EMKE),z Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület

Személynév

Év

1974.

Hónap

szeptember

Nap

16.
A bukaresti magyar nagykövetség hivatalosan kéri, hogy – tekintettel az 1848-49-es szabadságharc lev ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Személynév

Év

1985.

Hónap

október

Nap

1.
Házkutatást tartanak Kolozsvárott Szőcs Géza költőnél (az Ellenpontok egyik szerkesztőjénél) és Cs. ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Szőcs Géza, Cs. Gyimesi Éva