Vincze Gábor: Romániai magyarság történeti kronológiája 1944-1989

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Helynév Intézmény Személynév

Év

1944.

Hónap

augusztus

Nap

23.
Délután I. Mihály király a palotaőrséggel letartózttatja Ion Antonescu marsallt, „nemzetvezetőt” („C ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

I.Mihály, Ion Antonescu, Mihai Antonescu, Constantin Sănătescu, Mihail Racovi?ă, Grigore Nicolescu, Aurel Aldea, Lucre?iu Pătră?canu, Iuliu Maniu

Év

1944.

Hónap

szeptember

Nap

9.
Kolozsváron az Erdélyi Kör (az Erdélyi Párt értelmiségi klubja) Fő téri helyiségében ismert kolozsvá ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár, Csíkszereda, Brassó Sepsibodoktól

Intézmény

Erdélyi Kör

Személynév

Horthy Miklós, Mikó Imre, Szabédi (Székely) László, Tamási Áron, Nagy István, gr. Teleki Géza, Tavaszy Sándor, Sándor Imre, Vásárhelyi János, Józan Miklós, Maksay Albert, Boga Alajos, Járosi Andor, gr. Teleki Béla, Mikó Imre, Vita Sándor, Haynal Imre, Tamási Áron, Venczel József, Jordáky Lajos, Nagy István, Szabédi László, Csifó Nagy László, Nagy Géza, Kiss Jenő, gr. Teleki Pál, Hans Friessner,

Év

1944.

Hónap

szeptember

Nap

16.
Kolozsváron mintegy ötven észak-erdélyi polgári és kommunista politikus, baloldali értelmiségi, form ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár, Szatmárnémeti

Intézmény

Erdélyi Magyar Tanács, Tízes Szervezet, Polgárőrség

Személynév

Vásárhelyi János, Járosi Andor, Jordáky Lajos, Mikó Imre, Dálnoki Veress Lajos, Balogh Edgár, Bíró Tibor

Év

1944.

Hónap

szeptember

Nap

26.
Az előző nap néhány helybeli román által Szárazajtára hívott, mintegy harminc-harmincöt fős, Olteanu ... Bővebben

Helynév

Szárazajta, Gyergyószentmiklós, Nagyszalonta,

Intézmény

Nemzeti Demokrata Front (Frontul Naţional Democrat din România) Országos Demokrata Arcvonal

Személynév

Malinovszkij

Év

1944.

Hónap

október

Nap

13.
A szovjet katonai parancsnokság – a kommunista párt helyi képviselőinek ajánlására – kinevezi az új ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Tudor Bugnariu, Demeter János, id. Teofil Vescan, dr. Csőgör Lajos, id. Virgil Salvan, Nicolae Pojghi.

Év

1944.

Hónap

október

Nap

13-16.
Kolozsvárra bevonul a Bukarestből oda küldött prefektúra az adminisztrációjával, a térparancsnokság, ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár, Felek, Szamosfalva

Intézmény

Ferdinánd Király Tudományegyetem

Személynév

Ilie Lazăr, Makedon, Malinovszkij

Év

1944.

Hónap

október

Nap

25.
A 133. szovjet lövész hadosztály és a 4. román hadsereg csapatai harc nélkül bevonulnak Szatmárnémet ... Bővebben

Helynév

Szatmárnémeti, Nagykároly, Háromszék vármegye, Udvarhely vármegye, Csík vármegye, Maros-Torda vármegye, Sepsiszentgyörgy, Kolozsvár, Zilah, Nagyvárad

Intézmény

Román Nemzeti Bank

Személynév

Ionel Pop

Év

1944.

Hónap

október

Nap

27.
A kolozsvári Világosságban Balogh Edgár főszerkesztő vezércikkben követeli a magyar közélet megtiszt ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Balogh Edgár,

Év

1944.

Hónap

november

Nap

1.
Temesváron a Déli Hírlap utódaként megjelenik a Magyar Népi Szövetség Szabad Szó c. napilapjának els ... Bővebben

Helynév

Temesvár

Intézmény

Személynév

Kazinczy János, Lázár József

Év

1944.

Hónap

november

Nap

10.
Megjelenik Kurocskin őrnagy, Marosvásárhely katonai parancsnoka Ioan Bozdoc prefektus előtt, és közl ... Bővebben

Helynév

Marosvásárhely, Csíkszereda, Csík vármegye, Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Kurocskin, Ioan Bozdoc, Aurel Ţeţu, Nagy István

Év

1944.

Hónap

november

Nap

14.
A Monitorul Oficialban megjelenik az 575. sz. törvényrendelet, mellyel felállítják a Kisebbségügyi M ... Bővebben

Helynév

Brassó, Kolozsvár

Intézmény

Kisebbségügyi Minisztériumot (Ministrul Nationalităţiilor Minoritare)

Személynév

Gheorghe Vlădescu-Răcoasa

Év

1944.

Hónap

november

Nap

17.
Észak-Erdélyben Maniu híveiből megalakul a Felszabadult Erdély Román Demokrata Szövetsége (Uniunea D ... Bővebben

Helynév

Észak-Erdély

Intézmény

Felszabadult Erdély Román Demokrata Szövetsége (Uniunea Democrată Româna din Ardealul Eliberat)

Személynév

Emil Haţieganu

Év

1944.

Hónap

november

Nap

20.
A Kolozsvári Magyar Egyetem három professzora (Zolnai Béla, Várkonyi Hildebrand és Szabó T. Attila) ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Kolozsvári Magyar Egyetem

Személynév

Zolnai Béla, Várkonyi Hildebrand, Szabó T. Attila

Év

1944.

Hónap

november

Nap

24.
A Román Kommunista Párt kolozsvári székházában közlik Puskás Lajossal, a Szomszédsági Szervezet kezd ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Román Kommunista Párt, Szomszédsági Szervezet

Személynév

Puskás Lajos, Nagy István

Év

1944.

Hónap

december

Nap

10.
A december 4-i bukaresti România Liberă nyomán a kolozsvári Világosság (négy nappal később pedig a t ... Bővebben

Helynév

Bukarest, Kolozsvár, Temesvár

Intézmény

Személynév

Év

1945.

Hónap

január

Nap

3.
Majláthfalván (Temes megye) több mint ötven helybéli MNSz-tagot tartóztat le a román csendőrség. (Az ... Bővebben

Helynév

Majltáthfalva,

Intézmény

Személynév

Év

1945.

Hónap

január

Nap

21.
Megjelennek az 50. és 51. sz. törvényrendeletek, a háborús bűnösök és a hadivagyonok felkutatásáról. ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Év

1945.

Hónap

február

Nap

6.
Kolozsváron ifj. Teofil Vescan, a Román Kommunista Párt észak-erdélyi megbízottja kezdeményezésére é ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár, Balázsfalva, Nagyszeben, Nagyvárad

Intézmény

Személynév

ifj. Teofil Vescan, Jordáky Lajos, Victor Pop, Iulian Chitta, Csiky Gyula, dr. Pelle János, Ványai Károly

Év

1945.

Hónap

március

Nap

15.
Kolozsváron megnyílik az 1848–49-es Ereklyemúzeum. (Az anyagot Kiss Jenő és Bözödi György gyűjtötte ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár, Marosvásárhely

Intézmény

Ereklyemúzeum

Személynév

Kiss Jenő, Bözödi György

Év

1945.

Hónap

március

Nap

29.
A zalaegerszegi pályaudvaron egy szovjet légitámadás következtében megsemmisül a sepsiszentgyörgyi S ... Bővebben

Helynév

Zalaegerszeg

Intézmény

Székely Nemzeti Múzeum

Személynév

Herepei János

Év

1945.

Hónap

március

Nap

29-31.
Bukarestben tartják Teohari Georgescu belügyminiszter résztvételével az „észak-erdélyi megyefőnökök ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Személynév

Teohari Georgescu, Vasile Pogăceanu, Virgil Ceaclan, Ştefan Andruţa (Anderco?), Victor Groza, Virgil Câmpianu, Valentin Buda (Romulus Moldovan?), Ştefan Pop, Bálint Mihály, Demeter András, Szilágyi Ignác, Ion Chitta

Év

1945.

Hónap

június

Nap

23.
Megjelenik a belügyminiszter 8626. sz. rendelete egyes észak-erdélyi polgármesterek kinevezéséről. ( ... Bővebben

Helynév

Nagyszalonta, Nagyvárad, Bánffyhunyad, Zilah, Nagybánya, Felsőbánya, Nagykároly, Szatmárnémeti, Szováta, Székelyudvarhely, Sepsiszentgyörgy, Marosvásárhely, Kézdivásárhely, Kolozsvár, Szamosújvár, Dés

Intézmény

Személynév

Év

1945.

Hónap

július

Nap

20.
A bukaresti rádió ismerteti azt a belügyminiszteri rendeletet, miszerint a közintézményekre csak a r ... Bővebben

Helynév

Bukarest, Sepsiszentgyörgy

Intézmény

Személynév

Teohari Georgescu

Év

1945.

Hónap

július

Nap

23.
Megjelenik a 2280. sz. katonai közkegyelmi rendelet, mely az Antonescu-rezsim alatti kényszermunka e ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Év

1945.

Hónap

augusztus

Nap

6.
A Monitorul Oficialban – a nemzetiségi statútum végrehajtási utasításaként, illetve módosításaként – ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Év

1946.

Hónap

szeptember

Nap

13.
A nemzetnevelésügyi minisztérium értekezletet hív össze a magyar nyelvű műszaki oktatás jövőjéről Ko ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Magyar Villamos- és Gépipari Intézetet

Személynév

Év

1949.

Hónap

augusztus

Nap

1-2.
Több Arad megyei, románok-lakta faluban (Gurba, Kerülős, Seprős, Apáti, Barakony, Szinte stb.) és a ... Bővebben

Helynév

Gurba, Kerülős, Seprős, Apáti, Barakony, Szinte, Ágya

Intézmény

Személynév

Év

1952.

Hónap

február

Nap

20-ról
21-re virradó éjszaka (más források szerint 22-én) Kolozsváron magyar értelmiségiek tucatjait tartóz ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár, Fundulea

Intézmény

Személynév

Nagy Géza, Molnár Dezső, Daróczi Ferenc

Év

1956.

Hónap

október

Nap

25.
Reggel letartóztatják Balázs Imrét, Tirnován Vid Arisztidet valamint Walter Frigyest a képzőművészet ... Bővebben

Helynév

Budapest

Intézmény

Személynév

Balázs Imre, Tirnován Vid Arisztid, Walter Frigyes

Év

1956.

Hónap

október

Nap

31.
Temesváron a letartóztatott diáktársaik kiszabadításának követelésével több mint ezer egyetemi hallg ... Bővebben

Helynév

Temesvár, Kisbecskerek

Intézmény

Személynév

Év

1976.

Hónap

az év folyamán

Nap

összesen Romániából néhyszázhuszonhétezer beutazást regisztrálnak Magyarországra, onnan kétszáznyolc ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév