Vincze Gábor: Romániai magyarság történeti kronológiája 1944-1989

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Helynév Intézmény Személynév

Év

1946.

Hónap

június

Nap

10.
Vaslábon a csíksomlyói búcsúra vonuló gyergyócsomafalviakra karókkal, bicskákkal támadnak a helybeli ... Bővebben

Helynév

Vasláb

Intézmény

Személynév

Év

1946.

Hónap

október

Nap

19.
A Monitorul Oficialban megjelent 826. sz. törvény módosítja a korábbi, 91. sz. CASBI-törvényt. Ezek ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Év

1946.

Hónap

november

Nap

8.
Kolozsváron tartja közgyűlését az Erdélyi Múzeum-Egyesület. A Sándor József halála miatt megüresedet ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Erdélyi Múzeum-Egyesület

Személynév

Sándor József, Tavaszy Sándor, Nagy Géza, Balogh Edgár, Brüll Emánuel, Csőgör Lajost, Gaál Gábort, Jancsó Elemért, Kiss Elek, Kós Károlyt, Kurkó Gyárfás, Lakatos István, Pásztai Géza, Venczel József

Év

1946.

Hónap

november

Nap

19.
Parlamenti választásokat tartanak Romániában, melyen durva csalások, atrocitások fordulnak elő. (Nem ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Év

1947.

Hónap

április

Nap

12-14.
Csíkszeredában tartják a négy székely vármegye közbirtokosságainak kongresszusát, melyet az Magyar N ... Bővebben

Helynév

Csíkszereda

Intézmény

Magyar Népi Szövetség Központi Intézőbizottsága

Személynév

Év

1947.

Hónap

május

Nap

4-ről
5-re virradó éjszaka mintegy hatszáz román és magyar ellenzéki személyiséget tartóztatnak le. A leta ... Bővebben

Helynév

Szamosújvár

Intézmény

Személynév

Puskás Lajos, Pásztai Géza, Bartha Ignác, Oriold Béla, Kakassy Endre, Sass Kálmán, Elekes Viktor, dr. Váró György, Szigeti József író, Sass Kálmán és Kónya Ernő református lelkészek, Juhász Antal, dr. Hadnagy János, Árvay Árpád

Év

1947.

Hónap

május

Nap

26.
A kolozsvári Világosságban megjelenik Balogh Edgár Luka-cikkre írt válasza: „Tisztító önvizsgálat id ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Balogh Edgár

Év

1947.

Hónap

szeptember

Nap

28.
Kolozsváron értekezletet tart a Romániai Magyar Írók Szövetsége. Ekkor határozatot hoznak arról, hog ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Romániai Magyar Írók Szövetsége

Személynév

Bányai László,

Év

1947.

Hónap

október

Nap

elején
takarékossági okokból „ideiglenesen” újabb tanszékeket szüntetnek meg a Bolyai Tudományegyetemen: a ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Bolyai Tudományegyetem

Személynév

Év

1947.

Hónap

október

Nap

4.
A Monitorul Oficialban megjelent 256.506. sz. nemzetnevelésügyi miniszteri rendelettel nyugdíjazzák ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Bolyai Tudományegyetem

Személynév

György Lajos, Balogh Ernő, Boga Lajos, Szabó Jenő, Tavaszy Sándor, Imre Lajos

Év

1948.

Hónap

január

Nap

25.
Népszámlálás (és mezőgazdasági összeírás) kezdődik az országban (február 3-án fejeződik be). A népsz ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Év

1948.

Hónap

szeptember

Nap

21.
Bukarestben Antos István budapesti pénzügyminisztériumi államtitkár és Alexandru Iacob pénzügyminisz ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Személynév

Antos István, Alexandru Iacob,

Év

1950.

Hónap

szeptember

Nap

8.
A Buletinul Oficialban megjelenik az 5/1950. sz. közigazgatási reform-törvény (melyet a Központi Vez ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Év

1953.

Hónap

november

Nap

végén
szabadlábra helyezik az 1952. augusztus 30-án letartóztatott és azóta bírósági ítélet nélkül börtönb ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Veress Pál,

Év

1956.

Hónap

november

Nap

3.
Az egyetemi pártszervezet rendkívüli gyűlésén Miron Constantinescu tart tájékozatást a magyarországi ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Bolyai Tudományegyetem

Személynév

Miron Constantinescu, Gáll Ernő

Év

1964.

Hónap

december

Nap

18.
A Hivatalos Közlönyben megjelent 799. sz. rendelet több erdélyi magyar többségű település megváltozo ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Év

1967.

Hónap

június

Nap

25.
Nagyváradon római katolikus püspökké szentelik Papp László nagyváradi esperest.

Helynév

Nagyvárad

Intézmény

Személynév

Papp László

Év

1968.

Hónap

augusztus

Nap

26.
Nicolae Ceauşescu és kísérete (Fazekas János és Vasile Patilineţi) a koradélután Sepsiszentgyörgyön, ... Bővebben

Helynév

Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, Székelyudvarhely, Torda, Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Nicolae Ceauşescu, Fazekas János, Vasile Patilineţi

Év

1969.

Hónap

július

Nap

3.
A 371. sz. minisztertanácsi rendelet megerősíti a nemzeti kisebbségeknek azt a jogát, hogy mindazokb ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Év

1971.

Hónap

október

Nap

13.
Marosvásárhelyen meghal Kemény János (Pittsburgh, 1903.), író, szerkesztő, irodalom- és színházszerv ... Bővebben

Helynév

Marosvásárhely

Intézmény

Személynév

Kemény János

Év

1972.

Hónap

február

Nap

15.
Bukarestben meghal Kohn Hillel (Kolozsvár, 1891.) jogász, közgazdasági szakíró, szociológus, politik ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Személynév

Kohn Hillel

Év

1972.

Hónap

május

Nap

22-24.
A „kis kulturális forradalom” meghirdetése óta először ül össze Bukarestben az írók országos konfere ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Személynév

Zaharia Stancu, Sütő András

Év

1972.

Hónap

június

Nap

23.
Takács Lajos, az MNDT bürójának tagja levelet ír Nicolae Ceauşescunak, az RKP főtitkárának, melyben ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Nevelési és Oktatásügyi Minisztérium,

Személynév

Takács Lajos, Nicolae Ceauşescu, Cornel Burtică

Év

1973.

Hónap

június

Nap

18-19.
Az RKP KB-nak az oktatás „fejlesztéséről és tökéletesítéséről” tanácskozó plenáris ülésén Ceauşescu ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Nicolae Ceauşescu, Takács Lajos, Domokos Géza, Sütő András, Fezekas János

Év

1974.

Hónap

február

Nap

27.
és március 2. között Ion Gheorghe Maurer miniszterelnök „baráti látogatásra” Budapestre látogat. Érd ... Bővebben

Helynév

Budapest

Intézmény

Személynév

Ion Gheorghe Maurer

Év

1974.

Hónap

március

Nap

15.
Brassóban és néhány székelyföldi városban – Kunszabó Ferenc írónak a külügyminisztériumba eljuttatot ... Bővebben

Helynév

Brassó

Intézmény

Személynév

Kunszabó Ferenc

Év

1974.

Hónap

június

Nap

16.
Kolozsváron letartóztatják Kallós Zoltánt, a moldvai csángó-magyarság folklórjának egyik legismerteb ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Kallós Zoltán

Év

1974.

Hónap

szeptember

Nap

16.
A bukaresti magyar nagykövetség hivatalosan kéri, hogy – tekintettel az 1848-49-es szabadságharc lev ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Személynév

Év

1974.

Hónap

október

Nap

24.
Meghal Argay György (Korpona, 1893.), a Romániai Zsinatpresbiteri-Evangélikus-Lutheránus Egyház püsp ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Argay György

Év

1975.

Hónap

december

Nap

8-11.
Hivatalos látogatáson Budapesten tárgyal Puja Frigyessel George Macovescu külügyminiszter. (Találkoz ... Bővebben

Helynév

Budapest

Intézmény

Személynév

Puja Frigyes, George Macovescu, Losonczi Pál, Lázár György, Biszku Béla

Év

1977.

Hónap

március

Nap

4.
A Richter-skálán 7,3 fokozatú földrengés éri este, kilenc óra huszonkét perckor Bukarestet és környé ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Személynév

Biczó György, Szilágyi Domokos, Hervay Gizella, Dankanits Ádám

Év

1977.

Hónap

szeptember

Nap

13.
Csernátonban meghal id. Haszmann Pál (Komandó, 1902.), tanító, helytörténész, néprajzkutató. 1934-tő ... Bővebben

Helynév

Csernáton

Intézmény

Személynév

id. Haszmann Pál

Év

1977.

Hónap

december

Nap

25.
A Magyar Nemzet karácsonyi számában megjelenik Illyés Gyula nagy visszhangot kiváltó esszéjének (Vál ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Illyés Gyula

Év

1978.

Hónap

március

Nap

13-14.
Bukarestben összehívják a magyar és a német „nemzetiségi dolgozói tanácsok” országos plénumait (orsz ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa

Személynév

Nicolae Ceauşescu, Péterfi István, Koppándi Sándor, Király Károly, Antalfi András, Fazekas Lajos, Lőrincz László, Péter Ilona, Szabó Albert, Méliusz József, Takács Lajos, Hegedűs László,

Év

1979.

Hónap

április

Nap

26-27.
Puja Frigyes külügyminiszter hivatalos, baráti látogatásra Bukarestbe látogat. A tárgyalások során f ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Személynév

Puja Frigyes, Ştefan Andrei

Év

1979.

Hónap

június

Nap

18.
Erdőszentgyörgyön közúti balesetben meghal Varga Katalin, A Hét munkatársa és Nagy Pál (Szatmárnémet ... Bővebben

Helynév

Erdőszentgyörgy

Intézmény

Képzőművészeti Intézet, Képzőművészeti Líceum

Személynév

Varga Katalin, Nagy Pál, Ion Andreescu

Év

1980.

Hónap

augusztus

Nap

16.
Kolozsváron nyilvános tárgyaláson két év börtönbüntetésre ítélik Ferencz Béla Ervin ferences szerzet ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár, Gyergyószárhegy

Intézmény

Személynév

Ferencz Béla Ervin, Jakab Antal

Év

1980.

Hónap

szeptember

Nap

7-8.
Éjszaka „ismeretlen tettesek” Kolozsvárott lerombolják az Ady–Şincai Líceum (volt református kollégi ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Ady–Şincai Líceum

Személynév

Balogh Edgár, Takács Lajos, Nicolae Ceauşescu

Év

1985.

Hónap

április

Nap

24-25.
Budapesten hivatalos látogatáson vesz részt Constantin Dăscălescu miniszterelnök. A magyar fél felve ... Bővebben

Helynév

Budapest

Intézmény

Személynév

Constantin Dăscălescu,