Vincze Gábor: Romániai magyarság történeti kronológiája 1944-1989

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Helynév Intézmény Személynév

Év

1945.

Hónap

december

Nap

13.
Az erdélyi római katolikus egyházmegye tanácsa az elhunyt Gyárfás Elemér helyébe György Lajost, a Bo ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Gyárfás Elemér, György Lajost

Év

1947.

Hónap

július

Nap

7.
Márton Áron gyulafehérvári katolikus püspök arra hivatkozva, hogy a Magyar Népi Szövetség lapjában, ... Bővebben

Helynév

Marosvásárhely

Intézmény

MNSz, Siguranţa

Személynév

Márton Áron,

Év

1948.

Hónap

február

Nap

2.
Megszűnik a kolozsvári szociáldemokrata napilap, az Erdély. (A nagyváradi szociáldemokrata napilap, ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Gheorghe Gheorghu-Dej,

Év

1948.

Hónap

április

Nap

9.
A Szentszék – Bukarest nyomására – ismét egyesíti a nagyváradi és szatmári római katolikus egyházmeg ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Személynév

Scheffler János

Év

1948.

Hónap

szeptember

Nap

18.
Megjelenik a 243. sz. rendelet az elismert felekezetek püspökségeinek számáról és a főpapok kinevezé ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Scheffler János, Pacha Ágoston, Alexandru Cisar, Márton Áron, Anton Durcovici, Iuliu Hossu

Év

1948.

Hónap

november

Nap

15.
A Monitorul Oficialban megjelenik a vallásügyi miniszternek „a vallásfelekezeteket szolgáló személyz ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Egységes Protestáns Teológiai Intézet

Személynév

Lazányi Endre

Év

1949.

Hónap

június

Nap

23-24.
Bukarestben értekezletet tart 9 egyházfő (többek között: Vásárhelyi János református, Argay György e ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Személynév

Vásárhelyi János, Argay György, Moses Rosen, Marin Iustinian

Év

1950.

Hónap

április

Nap

27.
A stockholmi békekonferencia felhívásának ürügyén Marosvásárhelyen „békeértekezletet” tartanak, kato ... Bővebben

Helynév

Marosvásárhely,

Intézmény

Katolikus Akcióbizottság, Béke Hívei Világkongresszusa Állandó Bizottsága,

Személynév

Ágotha Endre, Márton Áron

Év

1951.

Hónap

március

Nap

10-ről
11-re virradó éjszaka letartóztatják Boga Alajos utódját, Sándor Imre római katolikus vikáriust, tit ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Boga Alajos, Sándor Imre, Gadácsy Béla, Jakab Antal, Czumbel Lajos, Boros Béla, Szvoboda Ferenc

Év

1951.

Hónap

július

Nap

30.
A bukaresti katonai törvényszék Paul Finichi hadbíró őrnagy vezette tanácsa előtt megkezdődik Márton ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Személynév

Paul Finichi, Márton Áron, Szász Pál, Kurkó Gyárfás, Venczel Jószef, Lakatos István, Teleki Ádám, Korparich Ede, Bodor Bertalan, Rajk László, Teleki Géza,

Év

1951.

Hónap

augusztus

Nap

24.
Gyulafehérváron letartóztatják Jakab Antalt, a gyulafehérvári római katolikus egyházmegye ordinárius ... Bővebben

Helynév

Gyulafehérvár

Intézmény

Személynév

Jakab Antal, Erőss Lajos, Adorján Károly, Márton Mózes

Év

1951.

Hónap

augusztus

Nap

28.
Éjszaka Temesvárról elhurcolják az egyházmegye ordináriusát, Plesz Józsefet. A joghatóság utódára, F ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Plesz József, Frigyér Iván,

Év

1969.

Hónap

március

Nap

13.
Megalakul Ion Gheorghe Maurer ötödik kormánya. A minisztertanács egyik alelnöke továbbra is Fazekas ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Ion Gheorghe Maurer, Fazekas János, Szenkovits Sándor, Levente Mihály, Virgil Trofin

Év

1979.

Hónap

július

Nap

26.
Az Államtanács rendelete korlátozza a külföldiek üzemanyag-vásárlását (csak valutáért vásárolhatnak ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Államtanács

Személynév

Év

1980.

Hónap

december

Nap

26.
Összehívják Bukarestben a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa országos plénumát, melyen részt vesz D ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa, KB Politikai Végrehajtó Bizottsága

Személynév

Dumitru Popescu, Virgil Cazacutól, Huszár Sándor, Gere Mihály,