Vincze Gábor: Romániai magyarság történeti kronológiája 1944-1989

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Helynév Intézmény Személynév

Év

1944.

Hónap

október

Nap

9.
Kolozsvárt elhagyják az utolsó csendőralakulatok, a katonaság maradék csapatai, valamint a közigazga ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Nagy József, Kovács Katona Jenő

Év

1944.

Hónap

október

Nap

12-15.
közötti napokban Kolozsvárról a szovjet katonák – sokak szerint román feljelentések alapján – a „par ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Járosi Andor, Mikó Imre, Kiss Jenő, Faragó József, Bartha Ignác, Decsy István, Jancsó Béla, Mikecs László

Év

1944.

Hónap

október

Nap

18.
Kivonul a kormányból a Romániai Szociáldemokrata Pártot és a Román Kommunista Pártot képviselő 2 min ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár, Páncélcseh

Intézmény

Romániai Szociáldemokrata Párt, Román Kommunista Párt

Személynév

Lucreţiu Pătrăşcanu, Teohari Georgescu, Balogh Edgár,

Év

1944.

Hónap

október

Nap

21.
Kolozsváron a Kommunisták Észak-Erdélyi Pártja, a kolozsvári szociáldemokraták, a Magyar Dolgozók Sz ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár, Magyarzsombor, Egeres, Ferencbánya,

Intézmény

Kommunisták Észak-Erdélyi Pártja, Magyar Dolgozók Szövetsége, Ekésfront, Demokrata Zsidó Népközösség (Comitetul Democratic Evreesc), Egységes Szakszervezetek (Sindicatelor Unic), Észak-Erdélyi Demokratikus Bizottság (Comitetul Democratic din Nordul Transilvaniei)

Személynév

ifj. Teofil Vescan, Vintilă, Herta

Év

1945.

Hónap

január

Nap

22.
A szovjet katonák a Szatmár megyei Beréből 16 református magyar férfit, mint „partizánt” elhurcolnak ... Bővebben

Helynév

Bere, Krasznabéltek, Sándorfalva

Intézmény

Személynév

Év

1947.

Hónap

december

Nap

30.
Lemondatják I. Mihály román királyt, és a 362. számú „alkotmányjellegű” törvény kikiáltja a Román Né ... Bővebben

Helynév

Szamosújvár, Ocnele Mare

Intézmény

Személynév

I. Mihály király, Ion Constantin Parhon, Mihail Sadoveanu, Ştefan Voitec, Gheorghe Stere, Ion Niculi, Orth Imre, Ábrahám Miklós,

Év

1949.

Hónap

március

Nap

3.
A 87. sz. törvény megjelenését követő nap hajnalán „kiemelnek”, kényszerlakhelyekre (domiciliul obli ... Bővebben

Helynév

Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy, Nagyenyed, Gyulafehérvár, Déva, Sepsiszentgyörgy, Dobrudzsa

Intézmény

Személynév

Év

1949.

Hónap

június

Nap

11.
Megpróbálják elhurcolni Ambrus József gyergyószárhegyi plébánost, azonban amikor ennek híre elterjed ... Bővebben

Helynév

Gyergyószárhegy, Kolozsvár, Brassó, Nagyenyed, Felsőbánya

Intézmény

Személynév

Ambrus József, P. Nyisztor János

Év

1949.

Hónap

június

Nap

13.
Letartóztatják Pál Elek gyergyóremetei római katolikus plébánost és a káplánját, Kovács Jakabot. Min ... Bővebben

Helynév

Gyergyóremete, Gyergyószentmiklós

Intézmény

Személynév

Pál Elek, Kovács Jakab

Év

1949.

Hónap

június

Nap

21.
Márton Áront Bukarestbe menet csellel lefogják és a fővárosba hurcolják. Utóda az ordináriussá kinev ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Személynév

Márton Áron, dr. Boga Lajos,

Év

1949.

Hónap

december

Nap

17.
Váratlanul elhurcolják Szatmárnémetiből Pakocs Károly püspöki helynököt. 1950. október 15-én– ugyanc ... Bővebben

Helynév

Szatmárnémeti

Intézmény

Személynév

Pakocs Károly, Scheffler János

Év

1951.

Hónap

augusztus

Nap

20-21.
Éjszaka karhatalommal elhurcolják az összes erdélyi ferencest és a laikus testvéreket, akiket Máriar ... Bővebben

Helynév

Máriaradna, Jilava

Intézmény

Személynév

P. Boros Domokos Fortunát,

Év

1952.

Hónap

május

Nap

22.
A Máriaradnára internált erdélyi ferenceseket a Securitate Désre, Esztelnekre és Kőrösbányára hurcol ... Bővebben

Helynév

Máriaradna, Dés, Esztelnek, Kőrösbánya, Szászváros

Intézmény

Személynév

Év

1952.

Hónap

augusztus

Nap

16.
Letartóztatják Luka László/Vasile Lucát és a volt pénzügyminiszter-helyettest, Jakab Sándor/Alexandr ... Bővebben

Helynév

Szatmárnémeti, Szamosújvár, Poarta Alba,

Intézmény

Személynév

Luka László/Vasile Luca, Jakab Sándor/Alexandru Iacob, Ana Pauker, Molotov, Boros Jenő, dr. Kiss Bertalan, Peleskei Sándor, Sárközi Lajos, Sztálin,László Dezső,

Év

1955.

Hónap

augusztus

Nap

25.
Letartóztatják Nagyobb Péter uzoni református lelkészt. Ugyanekkor hurcolják el a szülőfalujából, Ré ... Bővebben

Helynév

Réty, Marosvásárhely, Pite?ti

Intézmény

Személynév

Nagyobb Péter, Kováts Pál,

Év

1956.

Hónap

november

Nap

23.
Romániába hurcolják az előző napon a budapesti jugoszláv nagykövetség elől elrabolt Nagy Imrét és tá ... Bővebben

Helynév

Snagov

Intézmény

Személynév

Nagy Imre,

Év

1983.

Hónap

február

Nap

24.
Sepsiszentgyörgyön elhurcolják hazulról Visky Árpád színművészt. Zárt tárgyaláson a bukaresti katona ... Bővebben

Helynév

Sepsiszentgyörgy

Intézmény

Személynév

Visky Árpád

Év

1983.

Hónap

május

Nap

23.
Elhurcolják hazulról Páll Béla gyergyóditrói betegnyugdíjas középiskolai matematika tanárt. Augusztu ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Személynév

Páll Béla, Szőcs Géza

Év

1985.

Hónap

március

Nap

és májusa között több alkalommal elhurcolják kihallgatásra a Securitate helyi emberei Csillik János ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Csillik János