Vincze Gábor: Romániai magyarság történeti kronológiája 1944-1989

Tárgyszó:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Év Hónap Nap Tétel Helynév Intézmény Személynév

Év

1944.

Hónap

október

Nap

2.
Egy nagy erejű szovjet támadás Nagyvárad déli széléig jut, de a 12. honvéd tartalékhadosztály és ném ... Bővebben

Helynév

Nagyvárad

Intézmény

Személynév

Év

1944.

Hónap

október

Nap

4.
Vincze Jánosnak, az RKP Brassó tartományi titkárának kezdeményezésére aktivizálódik a MADOSZ Kurkó G ... Bővebben

Helynév

Dél-Erdély, Torda

Intézmény

Személynév

Vincze János, Kurkó Gyárfás,

Év

1944.

Hónap

október

Nap

31.
Csernyikov tábornok – egy előző napi moszkvai távirati utasításra hivatkozva – utasítja a román admi ... Bővebben

Helynév

Nagyvárad

Intézmény

Személynév

Csernyikov

Év

1944.

Hónap

november

Nap

8.
Bukarestbe érkezik Andrej J. Visinszkij szovjet külügyi népbiztoshelyettes, aki este találkozik Cons ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Személynév

Andrej J. Visinszkij, Constantin Vişoianu

Év

1945.

Hónap

április

Nap

20.
Megjelenik az Erdélyi Gazda, az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület havi lapjának 1945/1–3 összevont ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület

Személynév

Kós Balázs, Kakassy Endre,

Év

1945.

Hónap

június

Nap

7.
Kilencvenhároméves korában Kolozsváron meghal Pákéi Sándor József, az Erdélyi Magyar Közművelődési E ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Pákéi Sándor József, Balogh Edgár,

Év

1945.

Hónap

szeptember

Nap

16.
Egészségügyi okokra hivatkozva visszamegy Budapestre Haynal Imre professzor, aki 1944. szeptemberébe ... Bővebben

Helynév

Budapest, Kolozsvár

Intézmény

Ferenc József Tudományegyetem

Személynév

Haynal Imre,

Év

1948.

Hónap

április

Nap

13.
A Nagy Nemzetgyűlés négyszáztizennégy képviselőjéből négyszázegy megszavazza a Román Népköztársaság ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

I. C. Parhon, Petru Groza

Év

1949.

Hónap

július

Nap

29.
A vallásügyi miniszter 810. sz. rendelete (mely másnap jelenik meg a Monitorul Oficiálban) feloszlat ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Év

1949.

Hónap

végén

Nap

kiadják a – nyilvánosságra nem hozott – 86.311/49. sz. igazságügyi miniszteri rendeletet. Ebben mind ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Erdélyi Múzeum-Egyesület, Petőfi Közművelődési Egyesület (volt EMKE),z Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület

Személynév

Év

1950.

Hónap

december

Nap

31.
Kolozsváron meghal György Lajos irodalomtörténész, egyetemi tanár.

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

György Lajos

Év

1951.

Hónap

április

Nap

18.
A magyar hatóságok kiadják Romániának (a még március 15-én letartóztatott) a magyar állapolgárságú D ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Demeter Béla, Teleki Béla, Csőgör Lajos, Márton Áron, Demeter János, Venczel József, Korparich Ede

Év

1951.

Hónap

az év folyamán

Nap

többek közt megjelenik Asztalos István Tizennégyökrös gazdák című riportkötete, Nagy Istvánnak A leg ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Asztalos István, Nagy István, Szemlér ferenc

Év

1952.

Hónap

augusztus

Nap

a Bákó megyei csángó-magyarok számára létesített magyar tannyelvű elemi iskolák száma eléri a negyve ... Bővebben

Helynév

Bákó megye

Intézmény

Személynév

Év

1952.

Hónap

szeptember

Nap

6.
Eltávolítják a Bolyai Tudományegyetemről Jakó Zsigmond történelem- és Szabó T. Attila nyelvész profe ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Bolyai Tudományegyetem,

Személynév

Jakó Zsigmond, Szabó T. Attila, Benkő Samu, B. Nagy Margit, Hajós József, Csehi Gyula, Tordai Zádor, Nagy István, Bányai László, Vörös Zászló,

Év

1952.

Hónap

szeptember

Nap

27.
Megjelenik a 331/1952 törvény az ország új gazdasági-adminisztratív beosztásáról. A tartományok szám ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Csupor Lajos, Bugyi Lajos, Sütő András, Pataki ászló,

Év

1952.

Hónap

november

Nap

30.
Nemzetgyűlési választásokat tartanak az országban. Az eddigi harminckilenc magyar képviselő helyett ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Juhász Lajos Arad, Vass Gizella, Bányai László, Szenkovics Sándor, Ady László, Csupor Lajos, Fazekas János, Goldberger Miklós, Kovács György, Ottrok Ferenc, Szövérfi Zoltán

Év

1952.

Hónap

december

Nap

6.
A jilavai börtönben meghal Scheffler János (Kálmánd, 1887.) szatmári római katolikus megyéspüspök.   ... Bővebben

Helynév

Jilava

Intézmény

Személynév

Scheffler János,

Év

1953.

Hónap

augusztus

Nap

8.
Letartóztatják Ábrahám Miklós Vicére száműzött, – eredetileg kolozsvári – plébánost. Bírósági ítélet ... Bővebben

Helynév

Vice

Intézmény

Személynév

Ábrahám Miklós, Adorján Károly

Év

1953.

Hónap

szeptember

Nap

a tanév elején megszüntetik a kolozsvári Mechanikai Intézet magyar tagozatát. A magyar nyelvű mérnök ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Mechanikai Intézet

Személynév

Év

1953.

Hónap

október

Nap

3.
A nagyenyedi börtönben meghal az 1949 áprilisában letartóztatott Bogdánffy Szilárd, a szatmári római ... Bővebben

Helynév

Nagyenyed

Intézmény

Személynév

Bogdánffy Szilárd

Év

1954.

Hónap

április

Nap

13.
Újra kezdődik a bukaresti katonai törvényszék Petrescu tábornok-vezette tanácsa előtt Balogh Edgár, ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Személynév

Petrescu, Balogh Edgár, dr. Csőgör Lajos, Demeter János, Jordáky Lajos,

Év

1954.

Hónap

december

Nap

2.
Éjszaka másodszor is letartóztatják Erőss Lajos kolozsvári káplánt. Az ún. jurisdikciós perben ítéli ... Bővebben

Helynév

Szamosújvár, Stoineşti, Periprava, Grind

Intézmény

Személynév

Erőss Lajos

Év

1954.

Hónap

december

Nap

7.
Sinfalván éjjel letartóztatják az 1953-ban büntetésből oda telepített – Márton József csíkszentsimon ... Bővebben

Helynév

Sinfalván

Intézmény

Személynév

Márton József,

Év

1955.

Hónap

március

Nap

25.
Letartóztatják P. Gurzó Anaklét ferences atyát, az ún. „békepapi mozgalom”-mal szembeni ellenállás e ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

P. Gurzó Anaklét

Év

1955.

Hónap

május

Nap

13-15.
A Babeş és a Bolyai egyetemek közös tudományos ülésszakot tartanak a Bolyai fennállásának tíz éves é ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Babe? Tudományegyetem, Bolyai Tudományegyetem

Személynév

Év

1955.

Hónap

május

Nap

28.
Marosvásárhelyen megnyílik az Orvosi és Gyógyszerészeti Felsőoktatási Intézet tíz éves fennállásának ... Bővebben

Helynév

Marosvásárhely

Intézmény

Orvosi és Gyógyszerészeti Felsőoktatási Intézet,

Személynév

Év

1955.

Hónap

május

Nap

31.
A Bolyai Tudományegyetem fennállásának 10. évfordulója alkalmából az egyetem tudományos tanácsa dísz ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Bolyai Tudományegyetem,

Személynév

Balogh Edgár, Jordáky Lajos, Demeter János, Gáll Ernő

Év

1955.

Hónap

július

Nap

9.
Baróton este letartóztatják Simonfi Andor gyergyóalfalvi káplánt. (Simonfit Dukát József bízta meg a ... Bővebben

Helynév

Barót

Intézmény

Személynév

Simonfi Andor, Dukát József, P. Gurzó Anaklét,

Év

1956.

Hónap

június

Nap

16.
Bukarestben tartják az Ifjúmunkás Szövetség II. kongresszusát. A pártvezetés részéről a záróülésen r ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Ifjúmunkás Szövetség,

Személynév

Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraş, Petre Borilă, Nicolae Ceauşescu, Miron Constantinescu, Mogyorós Sándor, Domokos Géza, Koppándi Sándor, Hajdú Győző

Év

1956.

Hónap

szeptember

Nap

9.
Megjelenik a budapesti Szabad Népben Pándi Pálnak a „Közös dolgainkról” című, az erdélyi magyarságga ... Bővebben

Helynév

Budapest

Intézmény

Személynév

Pándi Pál, Keleti Ferenc, Méliusz József

Év

1956.

Hónap

november

Nap

23.
Romániába hurcolják az előző napon a budapesti jugoszláv nagykövetség elől elrabolt Nagy Imrét és tá ... Bővebben

Helynév

Snagov

Intézmény

Személynév

Nagy Imre,

Év

1956.

Hónap

december

Nap

28.
Gyergyószentmiklóson a nagyközönség előtt megnyílik a rajoni múzeum. Igazgatója: Tarisznyás Márton. Bővebben

Helynév

Gyergyószentmiklós

Intézmény

Személynév

Tarisznyás Márton

Év

1957.

Hónap

március

Nap

20.
A gyulafehérvári vasútállomáson – Márton Áron római katolikus püspöktől jövet – letartóztatják Dobai ... Bővebben

Helynév

Gyulafehérvár

Intézmény

Személynév

Márton Áron, Dobai István, Jordáky Lajos, Chivu Stoica, Emil Bodnăraş, Mogyorós Sándor, Petre Borilă, Miron Constantinescu, Alexandru Bârlădeanu, Ştefan Voitec, Alexandru Drăghici, Grigore Preoteasa, Aurel Vijoli, Gheorghe Diaconescu

Év

1968.

Hónap

január

Nap

14.
Az RKP KB Végrehajtó Bizottsága jóváhagyja és „nyilvános vitára” bocsátja az új közigazgatási törvén ... Bővebben

Helynév

Intézmény

RKP KB Végrehajtó Bizottsága,

Személynév

Év

1968.

Hónap

május

Nap

18.
A budapesti Élet és Irodalomban ismertetik a Magyar Írók Szövetsége Kritikai Szakosztályában megrend ... Bővebben

Helynév

Budapest

Intézmény

Román Írószövetség, Magyar Írószövetség

Személynév

Domokos Géza, Huszár Sándor, Szász János

Év

1970.

Hónap

október

Nap

23.
Bukarestben megjelenik A Szocialista Művelődési és Nevelési Tanács társadalmi-politikai-művelődési h ... Bővebben

Helynév

Bukarest

Intézmény

Személynév

Huszár Sándor, Gálfalvi Zsolt, Földes László

Év

1971.

Hónap

december

Nap

a minisztertanács – nyilvánosságra nem hozott – határozatával megszigorítja a külföldiekkel való kap ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Év

1973.

Hónap

június

Nap

18-19.
Az RKP KB-nak az oktatás „fejlesztéséről és tökéletesítéséről” tanácskozó plenáris ülésén Ceauşescu ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Nicolae Ceauşescu, Takács Lajos, Domokos Géza, Sütő András, Fezekas János

Év

1974.

Hónap

október

Nap

6.
Aradon koszorúzást tartanak a kivégzett tábornokok emlékoszlopánál. A százhuszonötödik évfordulóra v ... Bővebben

Helynév

Arad

Intézmény

Személynév

Év

1977.

Hónap

június

Nap

2.
Király Károly levélben fordul Ilie Verdeţi KB-titkárhoz, aki a „nemzetiségi dolgozói tanácsok” irány ... Bővebben

Helynév

New York

Intézmény

Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa, Magyar Népi Szövetség, Szabad Európa Rádió, American Transylvanian Federation Inc., Committee for Human Rights in Rumania

Személynév

Király Károly, Ilie Verdeţi, Fazekas János, Schöpflin György

Év

1977.

Hónap

július

Nap

1.
Hivatalosan „megszűnik” Romániában a cenzúra – valójában rafináltabb lesz, mint addig volt. A korább ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Sajtóigazgatóság,

Személynév

Év

1977.

Hónap

július

Nap

Király Károly levelet ír Fazekas Jánosnak, melyhez mellékeli az Ilie Verdeţ-hez írott levelét is. Az ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Király Károly, Fazekas János, Ilie Verdeţ, Szikszay Jenő

Év

1977.

Hónap

szeptember

Nap

10.
Király Károly – mivel az Ilie Verdeţi-hez írott levelére nem kap választ – levelet ír Vincze Jánosho ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa

Személynév

Király Károly, Ilie Verdeţi, Vincze János,

Év

1978.

Hónap

április

Nap

4.
Ismét létrehozzák (az Állambiztonsági Tanács/Consiliului Securităţii Statului helyett) a Belügyminis ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Állambiztonsági Tanács/Consiliului Securităţii Statului, Állambiztonsági Főigazgatóság (Departamentul Securităţii de Stat),

Személynév

Tudor Postelnicu

Év

1980.

Hónap

június

Nap

4-7.
Magyar–román írótalálkozót szervez Gyergyószárhegyre Domokos Géza, a Kriterion Kiadó igazgatója és Z ... Bővebben

Helynév

Gyergyószárhegy

Intézmény

Kriterion Kiadó

Személynév

Domokos Géza, Zöld Lajos, Beke György, Dumitru Popescu

Év

1982.

Hónap

május

Nap

21.
Megalakul Constantin Dăscălescu kormánya. Ebben az egyik alelnök Fazekas Lajos, 1982. november 3-án ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Constantin Dăscălescu, Fazekas Lajos

Év

1982.

Hónap

november

Nap

24.
Petre Enache, az RKP KB titkára, aki a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa felügyeletét is ellátja, ... Bővebben

Helynév

Intézmény

Személynév

Petre Enache, Domokos Géza

Év

1984.

Hónap

június

Nap

4.
Sepsiszentgyörgyön a déli órákban felrobban egy négy-öt dinamitrúdból álló robbanószerkezet a sepsis ... Bővebben

Helynév

Sepsiszentgyörgy

Intézmény

Személynév

Ion Hanches, Harmati András

Év

1984.

Hónap

szeptember

Nap

3.
Gyergyószentmiklóson öngyilkos lesz Böjte Balázs vasúti forgalmista, aki több beadványt küldött a kü ... Bővebben

Helynév

Gyergyószentmiklós

Intézmény

Személynév

Bőjte Balázs

Év

1987.

Hónap

március

Nap

3.
Kolozsváron meghal Szabó T. Attila nyelvész, történész (Kolozsvár, 1906.), az Erdélyi Magyar Szótört ... Bővebben

Helynév

Kolozsvár

Intézmény

Személynév

Szabó T. Attila, Jakó Zsigmond, Nagy Jenő és B. Nagy Piroska